Catedra Internațională Onorifică "Jean BART"
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării - reprezintă o platformă pan-europeana flexibilă de formare alternativă, promovare și lobby pro-dunărean.

Bursa ideilor, proiectelor și parteneriatelor inovative și sustenabile

Cea de-a doua reuniune a
Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră

Primul Program de Formare Pre-Doctorală

Pregătirea, consilierea și recomandarea personalizată a absolvenților către școlile doctorale ale Academiei Române

Centrul Dunăre - Marea Neagră ”HENRI NEGRESCO”

în sprijinul Alianței Naționale a Organizațiilor de Management al Destinației Turistice din România

În loc de motto:

De la rezervare până la … ANGAJARE !

– așa conectăm absolvenții noștri la piața muncii !

Argument

Cât de pregătiți suntem oare, la apropiatul început al noului an universitar, atât pe plan sistemic, cât și fiecare dintre noi, pentru așteptările și sfidările cu care ne confruntăm la ora actuală? Există numeroase voci în public care se întrec în a deplânge migrația masivă a tinerilor către Vest, însă rareori se face conexiunea necesară între nivelul educație primite din punct de vedere practic pentru piața muncii și motivele reale care îi influențează pe aceștia să aleagă tot mai mult alte rute profesionale și de viață, după cum au arată și un recent studiu publicat de Institutul pentru Calitatea Vieții al Academiei Române. De pildă, niciuna dintre universitățile din România nu se califică în prezent pentru topul de 150 de astfel de instituții academice la nivel mondial, ceea ce ridică serioase semne de întrebare cu privire la rolul pe care acestea vor reuși să îl joace în special prin raportare la noua alfabetizare digitală, la avansul accelerat al inteligenței artificiale față de cerințele dezvoltării inter-disciplinare, ale diversificării furnizorilor de educație sau formării gândirii critice și întăririi inteligenței emoționale drept competențe ale viitorului.

Printre organizațiile din care provin absolvenții noștri se numără:

 • Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov
 • Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov
 • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea
 • Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
 • Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest
 • Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru
 • METROUL SA
 • SECOM SA
 • URBASOFIA
 • Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România
 • Asociația Consultanților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene
 • ING Proiect Management
 • Consiliul Județean ILFOV
 • Consiliul Județean DOLJ
 • Cluster ROVEST – Timișoara
 • Consiliul General al Municipiului București
 • Primăria Alba Iulia
 • Primăria Sinaia
 • Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”
 • Academia Română
 • Academia de Studii Economice
 • Universitatea de Vest din Timișoara
 • Universitatea Maritimă din Constanța
 • Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca

22

de ani de experiență

Ca parte mai întâi a Rețelei FIME, iar apoi a EUNET, EUROLINK – House of Europe deține o solidă și vastă experiență în proiectele proprii sau în parteneriat de informare și training la nivel UE. 

Portofoliu

În practică, zeci de sesiuni practice live și online, în sistemul Comisiei Europene ”Life-long learning”, inclusiv consiliere personalizată / mentoring și recomandarea profesională a absolvenților.  . 

Certificare 

Din anul 2012, prin parteneriatul fondat cu Academia Română și cooperarea cu diverse institute și centre științifice sau universități, absolvenților CIO-SUERD li se oferă recunoaștere oficială prin Certificatul de Absolvire și Anexa de Studii      

Rețeaua Națională 

Un număr de peste 750 de practicieni din sectorul public, mediul privat, academic și ONG, inclusiv rezidenți în alte state UE, și-au aprofundat competențele  în cele mai diverse domenii inter-disciplinare.

Evaluare

În mod flexibil, evaluarea cursanților se realizează la distanță, pe baza unei propuneri de proiect personal, încadrat tematicii parcurse, sau a unui chestionar cu subiecte-cheie, desprinse direct din conținutul urmat.  

Înscriere timpurie

Discount accesibil, în funcție de programul ales

Avantaje Speciale

 • 6 luni liber acces la platformă
 • recomandare profesională
 • colaborare sau internship-uri
 • consiliere pe proiect
 • Ghidaj personalizat până la angajare sau continuarea studiilor

75%

dintre absolvenți au recomandat

programele CIO-SUERD,

aceștia obținând astfel reduceri sau

beneficii suplimentare

Nota Bene:

Certificatele de Absolvire, cu anexa detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, sunt eliberate de Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” în sprijinul Strategie UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) – fondată de Fundația EUROLINK-Casa Europei in parteneriat cu Academia Română prin Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU”. De asemenea, alături de CLDR România, CIO-SUERD ”Jean Bart” este reprezentată în cadrul Consiliului Consultativ SUERD de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe

Academia Română (instituție fondată inițial în 1866, sub numele de Societatea Academică Română) este și o prestigioasă instituție de învățământ care, alături de Ministerul Educației, este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip postuniversitar. Conform reglementărilor educaționale în vigoare, prin Legea nr 596/2001, Academia Română, prin cele 30 de institute naționale de cercetare, este abilitată să organizeze atât studii avansate, cât și școli doctorale/post-doctorale, care sunt astfel recunoscute și pe plan european.

Drept recunoaștere pe plan internațional, Academia Română a fost desemnată drept unicul reprezentant instituțional al României în cadrul International Science Council (Paris) – Consiliul Internațional pentru Știință. 

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC CONSULTATIV
în relația cu Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră 

Consultanți Științifici și Traineri Principali:
Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI – Expert al Comisiei Europene în planificare urbană/ISOCARP
Dr. ing. ec. Elena-Simina LAKATOS – Director General, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM, Cluj Napoca)
Prof. Univ. Dr. Petre PRISECARU – Șef Departament, Institutul de Economie Mondială al Academiei Române
Dr. Costin LIANU – Secretariatul Executiv al Consiliului Consultativ SUERD;
Prof. Univ. Dr. Dumitru BORȚUN – Facultatea de Comunicare și Relații Publice – SNSPA;
Prof. Dr. Gabriel RAICU – Prorector, Universitatea Maritimă din Constanța/CLDR România;
Lector univ. dr. Gabriela DAVID – Bioeconomist, CIO-SUERD ”Jean Bart” (Oradea)
Lector univ. dr. Mădălina ANDREI – Consilier, Agenția Națională de Protecția Mediului
Dr. Georgeta GHEȚE-DĂNĂU – Profesor Asociat/Președinte Asociația CINAQ
Drd. Sabina LEOPA – Director Proiecte Europene URBASOFIA (Roma-Bucuresti)
Jamil BENABDALLAH – Consultant, Detente Consultants – Paris
Prof. Teclu CODREȘI – Președinte ”Acțiunea Ecologică Română” Craiova
Răzvan ORĂȘANU – Public Speaker & Trainer
Flaviu POP – Senior Consultant, LEGES Timișoara
Dr. Ionuț IFRIM – Director Științific, Institutul de Cercetări Jurdice al Academiei Române
Ec. Dipl. Corina POPESCU – E-Commerce Consultant – Toronto, Ontario, Canada
Ionuț SOCOL – Consultant DPO, Euro Market Solutions Iași
Andra ORLOSCHI – Expert Dezvoltare Durabila/Achiziții Publice

Coordonarea academică: Acad. Alexandru T. BOGDAN – Centrul de Biodiversitate al Academiei Române
Coordonator General: Sever AVRAM – Cercetător Asociat Academia Română / Președinte Executiv Asociația CLDR

Taskforce / Grupuri de Lucru:
• Dezvoltare și afaceri în context macro-regional
• Bioeconomie, dezvoltare durabilă și economie circulară
• Inovare și regenerare urbană – Smart City
• Managementul integrat al destinațiilor de excelență
• Turismul social și de sănătate  
• Digitalizare transformativă – IT&C
• Juridic – integritate – anti-corupție – drepturile omului

Universități și institute de cercetare-inovare aderente:
• INCE – Centrul de Biodiversitate ” Acad. David Davidescu” al Academiei Române
• Universitatea de Vest din Timișoara
• Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică si Tehnica Masurării (INCDMTM)
• Universitatea Maritimă din Constanța
• Centrul de Antreprenoriat – Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad
• USH Pro Business – Universitatea Spiru Haret

Parteneri Instituționali:
• Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR)
• Asociația Profesională a Formării în Administrația Publică Locală (CINAQ)
• Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate
• Agenția URBASOFIA
• Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională (FDLR)

Sever AVRAM deține în prezent poziția de Președinte Executiv al Asociației CLDR România – “Comunitățile Locale Riverane Dunării”, membră a Comitetului Executiv a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR – Viena). El a fost desemnat Comisar Regional Dunărean reprezentând CLDR România în cadrul Rețelei Europene a Comisarilor Dunăreni (fondată la Budapesta în anul 2017).

Totodată, în calitate de Președinte Executiv al Fundației EUROLINK – Casa Europei (fondată la București în anul 1997), el a inițiat, în parteneriat cu Academia Română, Catedra Internațională Onorifică “Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), iar în calitatea sa de Coordonator General, a promovat începând cu anul 2016 și, ulterior, a lansat proiectul Academia Dunăreană a Inovării Macroregionale. Este, totodată, cercetător științific asociat INCE Academia Română, calitate în care se ocupă de aprofundarea și consolidarea studiilor strategice dunărene avansate, axate predilect pe componenta de proiecte și afaceri cu valoare adăugată dunăreană.

În trecut, datorită formării sale duale în Literatură și Limbi Străine, respectiv Integrare Europeană și Studii Federaliste, el a fost Consultant și Trainer pentru Guvernul României și Comisia Europeană, precum și în cadrul unor proiecte europene sau internaționale în următoarele domenii: instituții europene, lobby instituțional, relații publice, studii dunărene, egalitatea de șanse etc.

Activitatea științifică și editorial-publicistică cuprinde în principal studii, eseuri și articole de analiză politică, socială și culturală, precum și studii/proiecte europene pe care le-a coordonat în ultimele două decenii.

Pe de altă parte, reprezintă în calitate de Director Regional pentru Regiunea Dunăre-Marea Neagră CED – Centrul Internațional pentru Excelența Destinațiilor la București.

Sever AVRAM, alături de reprezentanții Prezidiului Academiei Române

CIO-SUERD este membră afiliată la

Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră 

European Network for Education & Training (EUNET)

EUROMED – Anna Lindh Foundation

Lista selectivă a partenerilor

Academia Română – INCE – Centrul de Biodiversitate

Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române

Senatul României – Comisia pentru Afaceri Europene

Ministerul Afacerilor Externe – Biroul SUERD

CLDR România

Universitatea Maritimă Constanța

FDLR – Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională

Fundația Hanns Seidel

Asociația ”Ține de Noi”

CED – Reprezentanța Dunăre-Marea Neagră

Primul Program de Formare Pre-Doctorală

În baza cooperării inițiate, încă din anul 2012, între Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) și Academia Română, care prin institutele sale de cercetare coordonează studii avansate, școli doctorale/post-doctorale, recent a fost lansat, conform unor altor prestigioase modele, Programul de Formare Pre-Doctorală care își propune să pregătească un număr selectiv de absolvenți care doresc să avanseze mai rapid în propria carieră profesională prin implicarea și în redactarea unor lucrări personale de cercetare, în special în științele economice, juridice și sociale.

Lucrările ar trebui să conțină, astfel, studii de caz mai bine puse în valoare și promovarea unor aplicații inovative, mai ales a celor care pot și doresc să devină, ulterior, parte integrantă în cadrul echipelor de proiect cu finanțare UE sau în cadrul clusterelor și hub-urilor pe plan național, european și internațional.

PROGRAMUL NAȚIONAL COMUN DE FORMARE CIO-SUERD

Curs online pentru formarea Ofițerilor și Comisarilor Dunăreni

Tematică (listă selectivă):
• Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD)
• Specificul Managementului de Proiect în context SUERD
• Specificul comunicării și activităților de networking și lobby
• Perspectivele de dezvoltare ale macro-regiunii

Rolul Comisarilor Județeni, Municipali și Locali Dunăreni devine recunoscut oficial și cu mult mai important pentru ca toate comunitățile din România să se inter-conecteze la viitoarea platformă internet și să poată beneficia de serviciile de sprijin privind informarea, consilierea și schimburile de bune practici pentru a facilita cooptarea în rețele și proiecte de cooperare teritorială cu dimensiune transfrontalieră și transnațională dezvoltate prin Danube European Commissioners Network.

Curs online pentru formarea Experților Europeni în Dezvoltare și Inovare Urbană - SmartCity

Tematică (listă selectivă):
• Importanța Agendei Urbane UE pentru comunitățile rurale, orașele și zonele metropolitane
• Parteneriatul European pentru Inovare de tip ”Smart City”
• Bazele de date UE în domeniul dezvoltării și inovării urbane
• Acțiuni și inițiative în domeniul dezvoltării / inovării urbane
• Inovarea socială și buna guvernanță pentru orașele europene
• Priorități principale ale inovării urbane până în 2020
• Poveștile de succes legate de inovarea urbană (URBACT, UIA)

Programul de formare beneficiază de coordonarea teoretică și practică a unuia dintre cei mai reputați experți ai Comisiei Europene în domeniu, Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI, Manager URBASOFIA.

Curs online Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței

Tematică (listă selectivă):
• securitatea alimentară și conceptul de ”Creștere Albastră” UE
• gestionarea durabilă a resurselor naturale
• reducerea dependenței de resursele neregenerabile
• atenuarea riscurilor derivate din schimbări climatice
• provocările dezvoltării bioeconomiei la nivel european și național
• problemele asigurării guvernanței colaborative

Această formare cu caracter multi și inter-disciplinar se va dovedi utilă celor care vor dori să lucreze în context european în specializările de bază ale bioeconomiei, biotehnologii, ecoeficiență, dezvoltare durabilă, inovare urbană, managementul proiectelor europene, de tip Horizon 2020.

Promotori și Experți UE în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică (OMD) 

Tematică (listă selectivă):
• Evoluția conceptului de ospitalitate turistică și necesitatea adaptării OMD
• Componentele și activitățile principale ale unei OMD
• Creșterea eficienței marketingului destinației
• Instrumente ale inovării competitive ale destinațiilor
• Elaborarea și transpunerea în practică a Strategiei de Management a Destinației

Prin sprijinul și ghidajul oferit de Centrul Internațional de Excelență a Destinațiilor, cursul multi- și inter-disciplinar vizează accelerarea formării OMD pentru atragerea unor fluxuri noi și masive de vizitatori externi, dar reprezintă și o ocazie pentru cursanți de a-și concepe propriul plan de marketing, evenimente și promovare turistică.

Cursuri în colaborare cu Euro Market Solutions Iași

 

• Formare DPO - Responsabil protecția datelor
• Incidente de securitate GDPR & CyberSecurity - Abordare, Evaluare, Prevenție, Acțiune, Căi de atac
• Initiere in GDPR - conștientizare și informare personal care intră în contact cu date personale

 

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
„Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird) se oferă un discount special.

 

Prezentare Beneficii ale Membrilor, Cursanților și Absolvenților

Platforma de internaționalizare a educației și business Academia Dunăreană a Inovării Macroregionale oferă tuturor celor implicați în consultanță, project-management, cercetare-inovare, achiziții publice, antreprenoriat, lobby-fundraising modalități practice și sincronizate cu cerințele actuale ale pieței muncii prin:

1. acordarea de ghidaj, consiliere, mentoring și recomandări candidaților la studii în domeniile științelor social-economice și juridice în cadrul Școlii Doctorale și Școlii Post-Doctorale aflate sub egida Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei Române, inclusiv și reprezentanților sectorului de business/antreprenorial care se pregătesc să susțină în viitor forma de doctorat profesional prevăzută de Legea Educației Naționale (2011) sau teze de doctorat în co-tutelă cu alte centre de cercetare/universități din UE în cadrul cooperării de tip Bologna

 

2. formare profesională prin programe de tip post-universitare online cu certificare prin Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect fondat de EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română (2012), forul academic cel mai înalt care coordonează și grupul de școli doctorale și școli post-doctorale propriu, în domeniile: Expert European în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart City; Expert în Managementul Bio-economiei, Inovării și Guvernanței; Expert – Consultant Proiecte și Afaceri Dunărene / formare pentru Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni;

 

3. redactare și furnizare a Scrisorilor de Recomandare pentru echivalarea sau completarea certificării / evaluării experienței în domeniile profesionale vizate de candidați;

 

4. îndrumare și consiliere profesională și financiară în cadrul Programului ”Școala Banilor Europeni”pentru identificarea formulei optime de acoperire a costurilor impuse de managerii HR și recrutori;

 

5. cooptarea, în funcție de opțiuni, experiență și disponibilitate, în cadrul Grupurilor de Lucru activate prin cooperarea dintre SMART Innovative Learning Hub, CIO-SUERD, Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni și universitățile/institutele naționale de cercetare-inovare membre ale Asociației CLDR, aderente la ”Declarația de la București” (9 octombrie 2018), în ajunul preluării Președinției SUERD de către România.

Sesiuni practice de scurtă durată

pentru profesioniști, consultanți, manageri și antreprenori de succes.

De ce merit să urmez un asemenea program?

Atât noua economie, cât și în întregime lumea de azi, inclusiv datorită efectelor rapide ale schimbărilor climatice, sunt supuse unor provocări masive cărora educația de tip tradițional nu le mai poate ține pasul. 

Caracterul tot mai necesar, practic, explorativ este dat și de tendința multi- și inter-disciplinarității de care trebuie să țină cont antrenarea celor motivați pentru profesiile viitorului, într-un context și la o scară europeană și globală. De aceea, deoarece limitele între activitatea profesională și viața privată se întretaie tot mai mult, antrenarea pe diverse domenii și mai ales a abilităților personale se dovedește extrem de importantă, inclusiv pentru a gestiona mult mai bine atât timpul, cât și stresul negativ, inteligența emoțională individuală și de grup, îndeosebi în corelare strânsă cu adoptarea unor metode și soluții pragmatice complementare sau alternative pentru prevenirea consecințelor stresului și a unor posibile amenințări pe care le reprezintă îndeosebi anxietatea și depresia în etapa actuală.

Mentori principali:

Sever AVRAM

Sandu ZAMFIRESCU

MANAGEMENTUL STRESULUI
și rute alternative de prevenire,
auto-echilibrare și vindecare

• Definitia stresului. Managementul Stresului. Ce sunt stresorii?
• Stresul si schimbarea
• Dimensiunile stresului. Tipuri de stress. Depresia
• Cum recunosti stresul? Inventarierea stresului. Tipologii
• Masuri si strategii de combatere a stresului
• Exemple de prevenire/remedierea a problemelor cauzate de stres
• Stresul la locul de munca. Tehnici de relaxare.
• Revizuirea stilului de viata.
• Metode si tehnici de management al stresului
• Planul personal de management al stresului
• Exercitii si jocuri (team-building)
• Intrebari si raspunsuri. Concluzii. Recomandari. Evaluare

Managementul Timpului

• Managementul timpului
• Cauzele managementului ineficient al timpului.
• Greseli frecvente in utilizarea timpului.
• Instrumente pentru managementul timpului
• Schimbari organizationale
• Recomandari de supravietuire in perioade critice.
• STUDIU DE CAZ: Prioritizarea
• Exercitii si jocuri (team-building)
• Intrebari si raspunsuri. Concluzii. Recomandari. Evaluare

Inteligență socială și emoțională

• Inteligența socială – introducere
• Comportamentul toxic si comportamentul pozitiv
• Dimensiunile inteligenței sociale
• Indicatori de măsurare a inteligenței sociale
• Cum poate fi transmisă și dezvoltată inteligența socială
• Realizarea Profilului Inteligenței Sociale (SIP)
• Inteligența emoțională – introducere
• Emoția
• Elemente-cheie ale inteligenței emoționale
• Inteligența emoțională și performanța organizațională
• Relația inteligență emoțională – succes personal
• Schema competențelor emoționale
• Imperativul dezvoltării inteligenței emoționale în cadrul organizațiilor
• Exerciții și jocuri (team-building)
• STUDIU DE CAZ: Alfabetizarea emoțională
• Coeficientul de inteligență (IQ) și coeficientul de inteligență emoțională (EQ).
• Inteligența emoționala aplicată
• Întrebări şi răspunsuri. Concluzii. Recomandări. Evaluare.

Managementul Propriei Persoane.
Gândirea Pozitiva

• Managementul propriei persoane – introducere
• Setul de abilitati ale managementului persoanei
• Gandirea pozitiva – introducere
• Beneficiile gandirii pozitive
• Teoria psihologica a invatarii gandirii pozitive
• Cum pot fi antrenate gandurile pozitive
• Depasirea suferintei si a resemnarii – Recomandari
• Meditatii pentru schimbarea starii de spirit
• Tactici pentru a reorienta gandirea catre succes
• Formarea atitudinii pozitive la locul de munca
• STUDIU de CAZ pentru imbunatatirea performantei angajatului
• Exercitii pentru dezvoltarea gandirii pozitive
• Exercitii si jocuri (team-building)
• Întrebări şi răspunsuri. Concluzii. Recomandări. Evaluare.

Comunicare, Networking
și Lobby Inter-instituțional

• Comunicarea inter-instituţională
• Tipuri majore de comunicare
• Tehnici de comunicare.
• Ciclurile comunicării.
• Structura de Relaţii Publice.
• Studiu de caz: procesul de comunicare în cadrul Comisiei Europene.
• Managementul Relaţiilor Publice
• Campania de Relaţii Publice în 11 etape
• Exercitii si jocuri (team-building)
• Studiu de caz: Lobby inter-instituţional. Etapele impunerii unui proiect SUERD.
• Întrebări şi răspunsuri. Concluzii. Recomandări. Evaluare.

Etichetă, bune maniere și protocol

• Importanța comunicării în afaceri
• Cerinţe ale unei prezentări orale de succes
• Bariere (obstacole) de comunicare
• Comunicarea și negocierea interculturală
• Semnificația gesturilor în negociere
• PROTOCOL
• ETICHETA
• Inteligență – comunicare – negociere
• Stiluri de rezolvare a conflictelor
• Stiluri de negociere
• Exerciții și jocuri (team-building)
• Întrebări şi răspunsuri. Concluzii. Recomandări. Evaluare.

Detalii organizatorice

Acest tip de sesiuni au loc live (cu prezență fizică) în parteneriat cu reprezentanți ai unor instituții cu care deja am colaborat fructuos în trecut. Datele de desfășurare pot fi stabilite flexibil, începând cu luna octombrie 2019, în funcție de solicitări, în partea finală a săptămânii (2 zile), cu un număr de minim 12 participanți, eventual în locația dorită cu cursanți, dacă provin din aceeași organizație (sesiune de tip in-house sau team-building). 

Pentru informații suplimentare și rezervarea locului, contactați Secretariatul CIO-SUERD la adresa: ciosuerd@gmail.com   

Simplu, flexibil, eficient

Peste 750 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

 

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro