Selectează o Pagină

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Cost integral

incl.BENEfICII BONUS PROFEX
EURO195/pers.
 • Înscrierile rămân deschise în mod continuu, ținând cont că formatul principal este asincron, i.e. în funcție de agenda cursanților.

Mini MBA:

Expert & Antreprenor UE în Managementul Economiei Circulare și Dezvoltării Durabile

ÎNSCRIERI DESCHISE!

Sub egida Programului Național Comun de Formare, înscrierea la cursurile online este în regim continuu, în funcție de opțiunea de timp a cursantului.

Consiliul Județean Vaslui, este direct implicat in implementarea „Economiei Circulare” cat si a „Planului National de Redresare si Reziliență”, experiența pe care am căpătat-o, urmând a fi aplicată in activitatea specifică.

Constantin IRIMIA

Sesiunea estivală 2024: iulie - sept. 2024

Ziua(e)

:

Oră(e)

:

Minute(e)

:

Secunde(e)

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării  

Mini MBA:

 

Expert & Antreprenor UE în Managementul Economiei Circulare și Dezvoltării Durabile

 

De ce un mini-MBA în domeniul noii economii circulare?

În această vară, Banca Europeană de Investiții împreună cu alte cinci bănci naționale de promovare-dezvoltare din Franța, Germania, Italia, Polonia și Spania au lansat o nouă generoasă ofertă de finanțare pentru economia circulară, în valoare de 10 miliarde Euro. Acestea se adaugă celor deja disponibile prin programul Horizon 2020 și COSME.

Un enorm boom produs de economia circulară este pe cale să genereze zeci de milioane de noi job-uri pe plan global. Conform Forumului Economic de la Davos și al Forumului Tinerilor Lideri Globali, principalele companii care conduc competiția în domeniu sunt: Schneider Electric, Winnow, DyeCoo, Close the Loop, Enerkem, Cambrian Innovation, Lehigh Technologies, HYLA Mobile, TriCiclos, Miniwiz, AB InBev etc.

Programul nostru se dorește drept unul cât mai practic și aplicat, deopotrivă, cu o focalizare sinergică pe patru componente-cheie, de care conceptul de sustenabilitate depinde în mod decisiv: știință, inovare, tehnologii și antreprenoriat în economia circulară.

În mod concret, abordările științifice oferă cadrul cunoașterii de bază care este destinată să stimuleze inovarea ecosistemului în care activează întreprinzătorii și managerii în mod curent. Tehnologiile constituie mijloacele alese pentru a transforma ulterior inovarea în proiecte antreprenoriale cu impact durabil asupra întregii comunități. În fine, capacitatea de leadership, îi înzestrează pe întreprinzători, experți, manageri sau consultanți cu abilitățile absolut necesare pentru a orienta afacerile către generarea bunăstării la nivel economic și social concomitent cu protejarea mediului și ridicarea standardelor de sustenabilitate.

România trebuie să implementeze în mod obligatoriu, pentru a nu se supune unor noi sancțiuni financiare, Directivele UE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, precum și reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.

Aceste provocări pun, pe de-o parte, o presiune deosebită mai ales asupra statelor și sectorului de business din țările care au rămas în urmă privind implementarea reglementărilor economiei circulare, însă crează și oportunități profesionale deosebite, mai ales pentru IMM-urile care doresc să implementeze aceste standarde (vezi apelul de finanțare C-Voucher 2nd Circularity). De exemplu, prin Programul Horizon 2020, se oferă sprijin financiar de 60.000 Euro/IMM pentru accelerarea implementării soluțiilor în propria afacere.

 

Abordarea și oferta noastră

La finele programului urmat, absolvenții vor fi astfel stimulați să exercite ei înșiși schimbarea, în special prin practici provocative cu care s-au familiarizat pe durata cursului. Astfel, de exemplu, curricula, împreună cu studiile de caz și transferul de bune practici, îi va sprijini până în punctul ca organizațiile / companiile din care provin să implementeze politici aplicate, de pildă, pentru reducerea utilizării plasticului, inclusiv prin parcurgerea etapelor ce conduc la stabilirea unui întreg lanț valoric, protejând în același timp mediul și calitatea produselor.

Învâțând să utilizeze în principal așa-numitele ”design-thinking techniques” (tehnici de concepție și proiectare), implicit prin formularea de propuneri evaluate privind implementarea operațională și strategică a economiei temelor economiei circulare, absolvenții vor fi sprijiniți să transpună teoria în lumea reală, mai ales prin parteneriate cu mari organizații internaționale de mediu, pe baza unor modele de business deja testate anterior cu succes.

Drept un scop transpus în practică, absolvenții se vor putea implica, dintr-o perspectivă integrativă, detaliată și cât mai practică, în soluționarea unei game considerabile de riscuri globale și provocări societale prin crearea unor practici sustenabile accelerate la diverse niveluri de aplicabilitate.  

Mod de desfășurare

Următoarea serie a programului este programată să se deruleze, în mod flexibil, în una din modalitățile:

 • On-line/hibrid, în sistem asincron/prin video conferință, în funcție de programul de lucru/disponibilitatea participanților, prin intermediul unei platforme educaționale (Moodle), accesibilă oricărui cursant în mod personalizat;
 • Fizic (bilunar), la sediul organizației doritoare, pentru un grup de minim 8 cursanți.

Programul este structurat, conform stilului adoptat de academiile sau acceleratoarele de cunoaștere/afaceri, într-o proporție de 2/3 aspecte practice și procedurale și 1/3 aspecte teoretice complementare temei-cheie alese în carieră. În mod concret, aceasta înseamnă că se armonizează cu sistemul recomandat de Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, pe o durată de 120 de ore, incluzând și evaluarea și consilierea personalizată live sau online (la cerere) din partea mentorilor cursului.

Organizatorii oferă, la pachet, componentele de formare-certificare-Scrisoare de Recomandare și ghidaj până la obținerea succesului scontat, în mod personalizat de către fiecare cursant.

Prima întâlnire are loc, în mod gratuit și opțional, în vederea clarificării problemelor existente înainte de participarea propriu-zisă la program.

Domeniile-cheie de interes:

 

 • industria textilă – industrii creative – modă
 • industria de construcții
 • logistică
 • mobilă – decorațiuni interioare

Care sunt modulele prevăzute?

1. Definirea conceptului de sustenabilitate în corelare cu Sustainable Development Goals (SDG) – obiectivele globale ale sustenabilității promulgate și promovate de Organizația Națiunilor Unite. Dezvoltări critice anterioare și modalități posibile de contracarare practică a acestora – modelul evolutiv propus de Elveția

2. Noile orientări strategice ale Uniunii Europene în domeniul economiei circulare, pe baza Planului de Acțiune și Foii de Parcurs elaborate de Comisia Europeană, cu orientare până în anul 2040. Studii de caz și exemple de bune practici, inclusiv stadiu în care se află România în etapa actuală privind implementarea economiei circulare

3. Platforma europeană a stakeholderilor în economia circulară (inițiativă comună a Comisiei Europene și CESE – Comitetul Economic și Social European). Bune practici: NEFI – Network of European Financial Institutions for Small & Medium Sized Enterprises; KAN – Knowledge Economy Network

4. Oportunități și provocări referitoare la modele inovative și măsurabile de business ale economiei circulare (cetransition.ch). Bune practici: Ghidul spre o industrie circulară a modei

5. Elemente de bază ale activelor capitalului teritorial în concordanță cu anticiparea provocărilor locale și regionale. Studiu de caz: formarea unui lanț valoric pe mase plastice, implicarea deținătorilor de interese, managementul resurselor necesare, cu accent pe marketing, vânzări și distribuția în cadrul lanțului. Cum stimulăm componenta cererii în economia circulară: importanța dimensiunii colaborative și elemente privind achizițiile publice și de dezvoltare a unor proiecte de business concrete

6. Componenta de networking și leadership în raport cu stakeholderii de diverse tipuri în procesul de generare a schimbărilor sistemice, inclusiv în alte sectoare adiacente. Formarea competențelor și abilităților-cheie prin valorizarea cunoașterii și instrumentelor adaptate nevoilor.

În loc de concluzii: Care este viitorul economiei circulare și al creerii unei alianței a lanțurilor valorice în Uniunea Europeană și în special în România? – din punctul de vedere al prezervării biodiversității, mediului de afaceri și al societății în ansamblu.

Evaluare finală: o propunere de proiect privind un produs sau o tehnologie cu caracter inovativ care să poată conduce la generarea și consolidarea unui lanț valoric, conform criteriilor și recomandărilor Uniunii Europene în domeniu – prin asocieri profesionale, clustere, hub-uri etc. 

 

Organizator:

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei și fondat în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate al Academiei Române (2012).

Ministerul Afacerilor Externe – Revitalizarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării prin inovare – membri ai Bordului CIO-SUERD (iunie 2018)

 

Consultanți și mentori:

Programul de formare beneficiază de coordonarea teoretică și practică a unor reputați experți și formatori:

Dr. Elena-Simina LAKATOS – Director General IRCEM – Cluj

Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI – Expert al Comisiei Europene pentru Programele UIA și URBACT, Director & Fondator URBASOFIA

Jamil BENABDALLAH – Consultant în Dezvoltare Turistică / Președintele Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului de Sănătate și Social

Prof. univ. dr. Stelian BRAD – Președintele Hub-ului Macro-Regional Dunăre – Marea Neagră / Președintele CLUJ IT Cluster

Lector univ. dr. Gabriela DAVID – Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) – Oradea

Sandu ZAMFIRESCU – Specialist Knowledge Management / Director Comunicare Asociația CLDR

Sever AVRAM – Coordonator General Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) / Cercetător Asociat Academia Română

 

Certificare

Programul desfășurat online (3 luni) este un curs de tip post-universitar, care se încadrează și în conceptul Uniunii Europene de tip ”lifelong learning”, promovat prin Centrul pentru Inovare și Dezvoltare la Distanță. Cursurile se desfășoară online, în decursul a circa trei luni calendaristice, prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil.   

Participanții primesc, în urma evaluării finale, Certificat de Absolvire cu Anexa detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internaționala Onorifică „Jean Bart” CIO-SUERD, proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu INCE – Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” al Academiei Române, instituție de învățământ care alături de Ministerul Educației este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip post-universitar și alte studii strategice avansate. Conform reglementărilor educaționale în vigoare, prin Legea nr 596/2001, Academia Română, prin cele 30 de institute naționale de cercetare, este abilitată să organizeze atât studii avansate academice, cât și școli doctorale/post-doctorale, care să fie astfel recunoscute și pe plan european.

 

Parteneri Media

 

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Project-E.ro.

Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, PRwave.ro, 24PHarte.ro, ”Buletin Dunărean”.

Înscrieri

Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere, conform principiului "Primul venit-primul servit", până cel târziu în data de 20 iulie 2024. Pentru înscrierea timpurie (”Early-Bird” - 6 iulie 2024) se acordă un discount special. Pentru grupuri mai mari de 4 persoane înscrise la curs se pot acorda reduceri suplimentare.

Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la numărul: 0723670987.

Înscriere timpurie

Discount accesibil, în funcție de programul ales

Avantaje Speciale

 • 6 luni liber acces la platformă
 • recomandare profesională
 • colaborare sau internship-uri
 • consiliere pe proiect
 • Ghidaj personalizat până la angajare sau continuarea studiilor

75%

dintre absolvenți au recomandat

programele CIO-SUERD,

aceștia obținând astfel reduceri sau

beneficii suplimentare

Simplu, flexibil, eficient

Peste 2500 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în mod continuu în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului „Primul venit-primul servit”.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723670987
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro