Selectează o Pagină

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Seria de Sesiuni de Formare LIVE

Bazele Artei Diplomației

în context european

 

Introducere

De 22 de ani, în sistemul platformelor și rețelelor în favoarea Europei Unite, ca parte integrantă a complexului mecanism de diplomație publică și formare europeană, EUROLINK-Casa Europei s-a implicat în mod concret în toate etapele-cheie ale procesului de pre-aderare, aderare și, ulterior, ale integrării României în Uniunea Europeană, cu un accent special, începând din anul 2010, pe integrarea geo-economică și politică în macro-regiunea Dunării. 

Componenta diplomatică în cursul acestor etape a fost una esențială, căreia s-au asociat componente semnificative de sprijinire a acestor demersuri prin strategii de relații publice, comunicare și lobby inter-instituțional și de sprijinire a antrenării competențelor și abilităților celor care au fost implicați profesional și civic în mijlocul acestor transformări cardinale de abordare și viziune pe termen mediu și lung.

În acest sens, CIO-SUERD ”Jean Bart”, proiect fondat împreună cu Academia Română (2012), cu sprijinul unor importanți practicieni și personalități academice, inițiază o nouă serie de sesiuni de formare LIVE, sub genericul ”Bazele Artei Diplomației în context european”.  Prima sesiune de training din acest ciclu se intitulează ”Bazele comunicării și conduitei de succes în diplomație și în relațiile de afaceri”  și a avea loc perioada 11-12 decembrie 2019.   

 

Tematica

Tipuri majore de comunicare

Tehnici de comunicare
Ciclurile comunicării
Comunicarea inter-instituţională

Structura de Relaţii Publice
Studiu de caz: procesul de comunicare în cadrul Comisiei Europene
Managementul Relaţiilor Publice
Campania de Relaţii Publice

Protocol și etichetă în domeniul afacerilor și diplomației
Rolul, specificitatea și mijloacele de exercitare ale lobby-ului inter-instituţional în context diplomatic

Întrebări şi răspunsuri. Concluzii. Recomandări. Evaluare.

 

  Mentori principali:

  Sever AVRAM – deține o formare și un portofoliu de experiență multi- și inter-disciplinară care include domenii precum: studii europene, științe politice, politici publice în resurse umane, dezvoltare personală, relații publice și lobby instituțional, jurnalism, managementul de proiect și al inovării în diverse arii de specializare. A lucrat în domeniul Afacerilor Publice și al formării în acest domeniu pentru și în colaborare cu Comisia Europeană, Guvernul și Parlamentul României. 

  Este autorul sau coordonatorul unor volume și cursuri de tip post-universitar realizate în parteneriat cu Academia Română, precum: Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței; Dezvoltare și inovare urbană – Smart City; Studii și proiecte de dezvoltare macro-regională în contextul Strategiei Dunării; Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică (OMD); Antreprenor-Expert UE în Managementul Economiei Circulare și Dezvoltării Durabile.

  Sandu ZAMFIRESCU – începând cu anul 2001, a absolvit studii universitare în domeniul Filosofiei Moral-Politice și post-universitare în domeniul Relațiilor Internaționale și Dreptului Comunitar la Universitatea din București. Este în Specialist acreditat în Managementul Cunoașterii (KM), în Managementul Proiectelor Europene, ca Formator ANC, precum și a desfășurat sesiuni speciale de training cu teme diverse precum: Managementul Timpului și Stresului; Inteligență Emoțională și Socială, Managementul Propriei Persoane – Gândirea Pozitivă; Comunicare și Relații Publice; Social Media etc.

  Începând cu anul 2000, cei doi traineri au organizat și transpus în practică zeci de sesiuni practice de informare, training și dezvoltare personală în toate regiunile țării, dar și în alte state europene (Austria, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Spania), pentru toate tipurile de grupuri țintă: manageri, consultanți, întreprinzători, funcționari publici, studenți și masteranzi, jurnaliști, militanți ONG.

  Detalii tehnice și administrative

  Acest tip de sesiuni au loc live (cu prezență fizică) în parteneriat și la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului (AEEPM), care a coordonat numeroase proiecte cu finanțare UE și europeană, în variate domenii de relevanță asupra dezvoltării durabile și sustenabile, inovării și bunei guvernanțe.

  Locația: Sala de Consiliu AEEPM (B-dul Nicolae Balcescu, nr 17-19, et. 1, București). Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului „Primul venit-primul servit”, pentru o grupă de maxim 20 persoane.

  Informații suplimentare pot fi solicitate Secretariatului CIO-SUERD la tel.: 0723699857 sau prin e-mail: ciosuerd@gmail.com

  Înscrieri deschise!

  Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
  „Primul venit-primul servit”.

  Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
  c/o EUROLINK-Casa Europei
  Telefon/fax: 021.2304997
  Mobil: 0723699857
  E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro