Centrul Dunăre -Marea Neagră ”HENRI NEGRESCO”

 

 

în sprijinul Alianței Naționale a Organizațiilor de Management al Destinației Turistice din România 

Promovăm Spiritul Excelenței în Noul Mileniu

Sesiune de Informare, Networking și Training - București, 27 noiembrie 2019

”Promovarea Excelenței Ospitalității Turistice prin OMD”

1. ARGUMENT
• în noua Lege a Turismului, Organizațiile de Management ale Destinației Turistice (OMD) se bucură de un loc aparte.
• fiecare OMD are structura 50% publică – 50% privată (PPP).
• taxa de promovare turistică va fi, de acum înainte, încasată de către OMD-uri.
• decizii referitoare la utilizarea taxei de promovare trebuie să fie bazate pe strategiile adoptate ale OMD.

2. OFERTĂ WIN-WIN: ”EXCEL HOSP EXPERT”
Destinațiile din România merită să profite avantajul dezvoltării din start prin parteneriatul cu CED.

Relația dintre CED și UNWTO
• CED a fost înființat în 2007, cu sprijinul UNWTO (Organizația Mondială a Turismului din cadrul ONU).
• Misiunea CED este să ghideze destinațiile de pretutindeni către atingerea excelenței prin sprijinirea acestora în scopul consolidării dezvoltării sustenabile și al sporirii abilităților de a genera beneficii economice, sociale și culturale.
• Un Memorandum of Understanding (Acord de Cooperare) a fost semnat între CED și UNWTO în același an 2007, spre a reliefa angajamentul de a lucra în stil colaborativ în vederea dezvoltării și implementării SMED – Sistemul de Măsuri pentru Excelența Destinațiilor .
• SMED constituie un instrument pentru diseminarea know-how-ului și bunelor practici care ajută destinațiile turistice să atingă gradul de excelență prin:
◦ întărirea competitivității;
◦ îmbunătățirea dezvoltării sustenabile a turismului prin maximizarea beneficiilor sociale și economice pentru comunitățile locale;
◦ ameliorarea calității serviciilor și a experiențelor vizitatorilor
◦ implementarea conceptului de geo-turism, definit drept o cale de „creștere a profilului geografic local al fiecărei zone, al mediului, culturii, aspectului estetic, patrimoniului și bunăstării rezidenților acesteia.”

Beneficii pentru fiecare destinație după implementarea SMED
• Obținerea recunoașterii ca destinație inovatoare aspirând la Excelență prin implicarea în dezvoltarea SMED ca set de măsuri la nivel mondial;
• Reunirea decidenților locali laolaltă cu operatorii, din sectorul public și mediul privat, în jurul unui proiect mobilizator destinat să dezvolt performanța sustenabilă a activităților turistice;
• Posibilitatea de a profita de consiliere și de recomandări asupra managementului integrat al destinației, apt să ajute la ridicarea standardului de Excelență primit;
• Accesul la bune practici provenite de pe întregul mapamond pentru a fi aplicate în cadrul destinației.

Certificatul SMED
Un certificat de atestare a implementării SMED va fi emis fiecărei destinații în parte.

Rețeaua Globală a Destinațiilor SMED
Destinațiile certificate prin SMED din România vor fi incluse în Rețeaua Globală a Destinațiilor care își asumă excelența prin parteneriatul cu CED. Până în prezent, 200 de comunități localizate în diverse regiuni din lume au beneficiat de certificarea SMED.

PROPUNERE DE COOPERARE

Iată prezentate succint componentele propunerii noastre

Prin ce anume este importantă Excelența unei Destinații Turistice

• reducerea costurilor de promovare ale operatorilor

• atragerea unor noi grupuri-țintă de turiști de pretutindeni

• implementarea unui management integrat al OMD

• revigorarea brand-ului local al destinației

Oportunități unice pentru: 

• promovare internațională extinsă

• marketing optim

• soluții de planificare și dezvoltare pentru întreaga zonă

• acces sporit la viitoarele finanțări complementare

Categorii de beneficiari:  

• operatori și furnizori

• primării și consilii județene

• grupurile-țintă de vizitatori

• cetățenii care domiciliază pe raza destinației

Rezultate vizate:  

• oportunitatea creșterii numărului de vizitatori cu cel puțin 20-25% în primii doi ani, după raportul CED

• introducerea flexibilă a inovațiilor recomandate cu impact palpabil

• integrarea în Rețeaua Mondială a Destinațiilor de Excelență CED

Pașii de urmat
• organizarea Sesiunii de Informare-Conștientizare-Instruire la nivel local prin Reprezentanța CED

• pregătirea misiunii oficiale internaționale CED

• training și consiliere specializată pentru grupurile de lucru pentru operatori, furnizori, distribuitori, experții OMD

• convenirea și semnarea Parteneriatului Oficial pentru Excelență între OMD și CED

• furnizarea raportului confidențial CED cu soluții de îmbunătățire rapidă pentru membrii OMD

• eliberarea certificatului de atestare a OMD ca Destinație de Excelență la nivel mondial

• oferirea de consultanță inclusă timp de doi ani pentru evaluarea progreselor și maximizarea rezultatelor OMD de Excelență

Vă invităm să profitați de această oportunitate specială care să propulseze și România în rândul țărilor care reușesc să aducă, prin turism, o cât mai mare parte a prosperității și a PIB-ului reflectat atât pentru calitatea serviciilor, cât și pentru satisfacția locuitorilor destinațiilor de excelență.

Prof. François BEDARD
Director Fondator CED

 

Prof. Asoc. Sever AVRAM
Director Regional Reprezentanța Destinațiilor Dunăre-Marea Neagră

Oportunități și Beneficii privind afilierea la
Alianța Română a
Organizațiilor de Management a Destinațiilor Turistice

”Noul Turism”

Noul Turism al secolului 21 este axat în primul rând pe atingerea avantajului competitiv al unor destinații de ospitalitate cât mai largi și bine conturate spre a face față concurenței globale.

OMD

Pe glob și în UE, promovarea și managementul integrat al destinațiilor de atractivitate turistică se realizează de decenii prin Organizațiile de Management al Destinației – pe scurt OMD, dar prin noua Lege a Turismului adoptată în Guvern din mai 2019, și în România acest lucru este prevăzut și pus în aplicare prin constituirea PPP – parteneriatele public-private care decid de acum atât modul de utilizare a taxelor de promovare, cât și strategiile de management integrat/marketing al destinațiilor per ansamblu, mai ales la nivel digital și pentru atragerea unor noi grupuri-țintă masive către destinațiile din România.

Actori

Întrucât taxele de promovare nu vor mai fi încasate de primării, ci direct de OMD, este necesară tocmai de aceea o cooperare cât mai largă între toți deținătorii de interese pentru ca acești bani, dar și alte fonduri UE sau internaționale ce pot fi atrase să fie cât mai eficient și ideal folosiți!

World Centre of Excellence for Destinations (CED)

În acest context, World Centre of Excellence of Destinationswww.CED.Travel a fost fondat încă din 2007 ca un organism internațional non-profit cu sprijinul direct al Organizației Mondiale a Turismului din sistemul ONU – pe scurt, UNWTO al cărui Membru Afiliat este cu scopul de a acompania/ghida destinațiile de ospitalitate turistică până la nivelul de EXCELENȚĂ al destinațiilor prin dezvoltarea SMED – unicul set de instrumente de măsurare a eficienței destinațiilor, adoptat la la nivel mondial.

În mod concret, CED poate sprijini tot procesul de modernizare până la dublarea cifrei de afaceri a membrilor unei destinații de-a lungul mai multor pași: conștientizarea decidenților și operatorilor privind creerea OMD și adoptarea strategiei aferente înregistrării oficiale la Ministerul Turismului; diagnoza, evaluarea, încheierea Parteneriatului Oficial între Autoritățile Județene/Locale/Profesionale din OMD și CED – UNWTO și emiterea în circa 5-6 luni a Certificatului de Atestare a destinațiilor de excelență la nivel mondial din rândul cărora fac parte peste 100 destinații de pe cinci continente.

Ulterior, se asigură ghidajului de parcurs prin includerea în Baza Mondială de Date deja disponibilă pentru împărtășirea bunelor practici, cu o parte confidențială și cu una de promovare internaționala pe siteul CED Travel și prin siteurile fiecărei Destinații de Excelență în parte.

Finanțarea procesului de implementare SMED în orice destinație se efectuează prin: auto-finanțare din partea organizațiilor membre OMD, subvenții guvernamentale, finanțare primită din partea unui organism internațional, precum este de pildă Comisia Europeană, Programul Jaspers CE, Institutul Consiliului Europei.

Sesiune de Informare, Networking și Training

Promovarea Excelenței Ospitalității Turistice prin OMD

~ București, 27 noiembrie 2019 ~

În noua Lege a Turismului, adoptată în luna septembrie 2019, Organizațiile de Management ale Destinației Turistice (OMD) ocupă rolul central privind promovarea și marketingul, mai ales electronic, la nivel internațional, pentru toate zonele cu potențial turistic, de diverse tipuri, din România.

În Lege se prevede ca fiecare OMD să aibă o structură mixtă, obligatoriu în baza unui parteneriat public-privat (PPP): 50% primărie / consiliul județean; 50% mediul privat – operatori turistici, furnizori, distribuitori, etc. Taxa de promovare turistică va fi, de acum înainte, încasată de către OMD-uri, iar deciziile referitoare la utilizarea acesteia trebuie să fie bazate pe strategiile adoptate și votate în cadrul Adunării Generale OMD.

În data de 27 noiembrie 2019, în parteneriat și la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului din București, Centrul Dunăre – Marea Neagră ”HENRI NEGRESCO” (fondat de EUROLINK-Casa Europei) împreună cu Reprezentanța Centrului Internațional de Excelență a Destinațiilor (CED) organizează Sesiunea de Informare, Networking și Training ”Promovarea Excelenței Ospitalității Turistice prin OMD”. Sunt așteptați în special liderii, managerii, consultanții și experții din domeniul Industriei Ospitalității, dar evident și alți specialiști din administrația publică și din ONG-uri sau centre de promovare turistică din întreaga țară.

Scopul Sesiunii îl constituie ghidajul și susținerea celor interesați din domeniul industriei ospitalității privind parcurgerea pașilor-cheie care să conducă nu doar la fondarea OMD-urilor, ci și la consilierea, instruirea și acordarea întregului sprijin aferent necesar constituirii unor adevărate destinații de ospitalitate coerente, vizibile și atractive, inclusiv în vederea omologării lor și a celorlalte obiective hoteliere la programul ”Rutele Culturale Europene”, în care și România deține 7 zone atractive cu potențial de valorificare sporit.

Temele Sesiunii sunt:

  • Prezentarea cadrului și stimulentelor la nivel internațional și național referitoare la OMD

  • Rolul și importanța jucată de OMD pentru redactarea și activarea strategiilor și a planurilor de acțiune zonale, în special îndreptate spre turiștii / vizitatorii străini

  • Antrenarea și stimularea competențelor și abilităților echipelor ce asigură managementul OMD-urilor

  • Ghidaj preliminar privind parcursul constituirii, activării și promovării OMD-urilor în rândul stakeholderilor din sectorul public, mediul de afaceri și al societății civile

  • Pașii necesari de urmat de la redactarea strategiei până la înregistrarea OMD, inclusiv cu sprijinul CED

Beneficii principale pentru participanți:

  • Vor dobândi informațiile de bază pentru a se putea implica în constituirea viitoarelor OMD

  • Vor putea avea acces la informare și consiliere privind alte inițiative, acțiuni și evenimente care vizează activitatea și dezvoltarea OMD-urilor la nivelul Regiunii Dunării, european și internațional

  • Se vor bucura de condiții privilegiate (cu discount), atât ca organizații, cât și ca persoane private, la componentele de formare și perfecționare, ca de exemplu la cursul pentru Promotori sau Experți OMD al CIO-SUERD ”Jean Bart”

  • Primirea unui mini tool-kit (în format electronic) pentru facilitarea participării în OMD

  • Primirea unei Diplome de Participare sub egida CIO-SUERD ”Jean Bart”, proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română, precum și a Reprezentanței Centrului Internațional de Excelență a Destinațiilor

Detalii tehnice și administrative

Acest tip de sesiuni au loc live (cu prezență fizică) în parteneriat și la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului (AEEPM), care a coordonat numeroase proiecte cu finanțare UE și europeană, în variate domenii de relevanță asupra dezvoltării durabile și sustenabile, inovării și bunei guvernanțe.

Data evenimentului: 27 noiembrie 2019 (orele 14.00-17.00). Locația: Sala de Consiliu AEEPM (B-dul Nicolae Balcescu, nr 17-19, et. 1, București).

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului „Primul venit-primul servit”, pentru o grupă de maxim 20 persoane. Termen-limită: 20 noiembrie 2019.

Informații suplimentare pot fi solicitate Secretariatului CIO-SUERD la tel.: 0723699857 sau prin e-mail: ciosuerd@gmail.com

PROGRAMUL NAȚIONAL COMUN DE FORMARE CIO-SUERD

Curs online pentru formarea Ofițerilor și Comisarilor Dunăreni

Tematică (listă selectivă):
• Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD)
• Specificul Managementului de Proiect în context SUERD
• Specificul comunicării și activităților de networking și lobby
• Perspectivele de dezvoltare ale macro-regiunii

Rolul Comisarilor Județeni, Municipali și Locali Dunăreni devine recunoscut oficial și cu mult mai important pentru ca toate comunitățile din România să se inter-conecteze la viitoarea platformă internet și să poată beneficia de serviciile de sprijin privind informarea, consilierea și schimburile de bune practici pentru a facilita cooptarea în rețele și proiecte de cooperare teritorială cu dimensiune transfrontalieră și transnațională dezvoltate prin Danube European Commissioners Network.

Curs online pentru formarea Experților Europeni în Dezvoltare și Inovare Urbană - SmartCity

Tematică (listă selectivă):
• Importanța Agendei Urbane UE pentru comunitățile rurale, orașele și zonele metropolitane
• Parteneriatul European pentru Inovare de tip ”Smart City”
• Bazele de date UE în domeniul dezvoltării și inovării urbane
• Acțiuni și inițiative în domeniul dezvoltării / inovării urbane
• Inovarea socială și buna guvernanță pentru orașele europene
• Priorități principale ale inovării urbane până în 2020
• Poveștile de succes legate de inovarea urbană (URBACT, UIA)

Programul de formare beneficiază de coordonarea teoretică și practică a unuia dintre cei mai reputați experți ai Comisiei Europene în domeniu, Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI, Manager URBASOFIA.

Curs online Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței

Tematică (listă selectivă):
• securitatea alimentară și conceptul de ”Creștere Albastră” UE
• gestionarea durabilă a resurselor naturale
• reducerea dependenței de resursele neregenerabile
• atenuarea riscurilor derivate din schimbări climatice
• provocările dezvoltării bioeconomiei la nivel european și național
• problemele asigurării guvernanței colaborative

Această formare cu caracter multi și inter-disciplinar se va dovedi utilă celor care vor dori să lucreze în context european în specializările de bază ale bioeconomiei, biotehnologii, ecoeficiență, dezvoltare durabilă, inovare urbană, managementul proiectelor europene, de tip Horizon 2020.

Promotori și Experți UE în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică (OMD) 

Tematică (listă selectivă):
• Evoluția conceptului de ospitalitate turistică și necesitatea adaptării OMD
• Componentele și activitățile principale ale unei OMD
• Creșterea eficienței marketingului destinației
• Instrumente ale inovării competitive ale destinațiilor
• Elaborarea și transpunerea în practică a Strategiei de Management a Destinației

Prin sprijinul și ghidajul oferit de Centrul Internațional de Excelență a Destinațiilor, cursul multi- și inter-disciplinar vizează accelerarea formării OMD pentru atragerea unor fluxuri noi și masive de vizitatori externi, dar reprezintă și o ocazie pentru cursanți de a-și concepe propriul plan de marketing, evenimente și promovare turistică.

Cursuri în colaborare cu Euro Market Solutions Iași

 

• Formare DPO - Responsabil protecția datelor
• Incidente de securitate GDPR & CyberSecurity - Abordare, Evaluare, Prevenție, Acțiune, Căi de atac
• Initiere in GDPR - conștientizare și informare personal care intră în contact cu date personale

 

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
„Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird) se oferă un discount special.

 

Associated Media Partners

Parteneri Media

 

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro