Centrul Dunăre -Marea Neagră ”HENRI NEGRESCO”

 

 

în sprijinul Alianței Naționale a Organizațiilor de Management al Destinației Turistice din România 

Promovăm Spiritul Excelenței în Noul Mileniu

Oportunități și Beneficii privind afilierea la
Alianța Română a
Organizațiilor de Management a Destinațiilor Turistice

”Noul Turism”

Noul Turism al secolului 21 este axat în primul rând pe atingerea avantajului competitiv al unor destinații de ospitalitate cât mai largi și bine conturate spre a face față concurenței globale.

OMD

Pe glob și în UE, promovarea și managementul integrat al destinațiilor de atractivitate turistică se realizează de decenii prin Organizațiile de Management al Destinației – pe scurt OMD, dar prin noua Lege a Turismului adoptată în Guvern din mai 2019, și în România acest lucru este prevăzut și pus în aplicare prin constituirea PPP – parteneriatele public-private care decid de acum atât modul de utilizare a taxelor de promovare, cât și strategiile de management integrat/marketing al destinațiilor per ansamblu, mai ales la nivel digital și pentru atragerea unor noi grupuri-țintă masive către destinațiile din România.

Actori

Întrucât taxele de promovare nu vor mai fi încasate de primării, ci direct de OMD, este necesară tocmai de aceea o cooperare cât mai largă între toți deținătorii de interese pentru ca acești bani, dar și alte fonduri UE sau internaționale ce pot fi atrase să fie cât mai eficient și ideal folosiți!

World Centre of Excellence for Destinations (CED)

În acest context, World Centre of Excellence of Destinationswww.CED.Travel a fost fondat încă din 2007 ca un organism internațional non-profit cu sprijinul direct al Organizației Mondiale a Turismului din sistemul ONU – pe scurt, UNWTO al cărui Membru Afiliat este cu scopul de a acompania/ghida destinațiile de ospitalitate turistică până la nivelul de EXCELENȚĂ al destinațiilor prin dezvoltarea SMED – unicul set de instrumente de măsurare a eficienței destinațiilor, adoptat la la nivel mondial.

În mod concret, CED poate sprijini tot procesul de modernizare până la dublarea cifrei de afaceri a membrilor unei destinații de-a lungul mai multor pași: conștientizarea decidenților și operatorilor privind creerea OMD și adoptarea strategiei aferente înregistrării oficiale la Ministerul Turismului; diagnoza, evaluarea, încheierea Parteneriatului Oficial între Autoritățile Județene/Locale/Profesionale din OMD și CED – UNWTO și emiterea în circa 5-6 luni a Certificatului de Atestare a destinațiilor de excelență la nivel mondial din rândul cărora fac parte peste 100 destinații de pe cinci continente.

Ulterior, se asigură ghidajului de parcurs prin includerea în Baza Mondială de Date deja disponibilă pentru împărtășirea bunelor practici, cu o parte confidențială și cu una de promovare internaționala pe siteul CED Travel și prin siteurile fiecărei Destinații de Excelență în parte.

Finanțarea procesului de implementare SMED în orice destinație se efectuează prin: auto-finanțare din partea organizațiilor membre OMD, subvenții guvernamentale, finanțare primită din partea unui organism internațional, precum este de pildă Comisia Europeană, Programul Jaspers CE, Institutul Consiliului Europei.

PROGRAMUL NAȚIONAL COMUN DE FORMARE CIO-SUERD

Curs online pentru formarea Ofițerilor și Comisarilor Dunăreni

Tematică (listă selectivă):
• Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD)
• Specificul Managementului de Proiect în context SUERD
• Specificul comunicării și activităților de networking și lobby
• Perspectivele de dezvoltare ale macro-regiunii

Rolul Comisarilor Județeni, Municipali și Locali Dunăreni devine recunoscut oficial și cu mult mai important pentru ca toate comunitățile din România să se inter-conecteze la viitoarea platformă internet și să poată beneficia de serviciile de sprijin privind informarea, consilierea și schimburile de bune practici pentru a facilita cooptarea în rețele și proiecte de cooperare teritorială cu dimensiune transfrontalieră și transnațională dezvoltate prin Danube European Commissioners Network.

Curs online pentru formarea Experților Europeni în Dezvoltare și Inovare Urbană - SmartCity

Tematică (listă selectivă):
• Importanța Agendei Urbane UE pentru comunitățile rurale, orașele și zonele metropolitane
• Parteneriatul European pentru Inovare de tip ”Smart City”
• Bazele de date UE în domeniul dezvoltării și inovării urbane
• Acțiuni și inițiative în domeniul dezvoltării / inovării urbane
• Inovarea socială și buna guvernanță pentru orașele europene
• Priorități principale ale inovării urbane până în 2020
• Poveștile de succes legate de inovarea urbană (URBACT, UIA)

Programul de formare beneficiază de coordonarea teoretică și practică a unuia dintre cei mai reputați experți ai Comisiei Europene în domeniu, Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI, Manager URBASOFIA.

Curs online Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței

Tematică (listă selectivă):
• securitatea alimentară și conceptul de ”Creștere Albastră” UE
• gestionarea durabilă a resurselor naturale
• reducerea dependenței de resursele neregenerabile
• atenuarea riscurilor derivate din schimbări climatice
• provocările dezvoltării bioeconomiei la nivel european și național
• problemele asigurării guvernanței colaborative

Această formare cu caracter multi și inter-disciplinar se va dovedi utilă celor care vor dori să lucreze în context european în specializările de bază ale bioeconomiei, biotehnologii, ecoeficiență, dezvoltare durabilă, inovare urbană, managementul proiectelor europene, de tip Horizon 2020.

Promotori și Experți UE în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică (OMD) 

Tematică (listă selectivă):
• Evoluția conceptului de ospitalitate turistică și necesitatea adaptării OMD
• Componentele și activitățile principale ale unei OMD
• Creșterea eficienței marketingului destinației
• Instrumente ale inovării competitive ale destinațiilor
• Elaborarea și transpunerea în practică a Strategiei de Management a Destinației

Prin sprijinul și ghidajul oferit de Centrul Internațional de Excelență a Destinațiilor, cursul multi- și inter-disciplinar vizează accelerarea formării OMD pentru atragerea unor fluxuri noi și masive de vizitatori externi, dar reprezintă și o ocazie pentru cursanți de a-și concepe propriul plan de marketing, evenimente și promovare turistică.

Cursuri în colaborare cu Euro Market Solutions Iași

 

• Formare DPO - Responsabil protecția datelor
• Incidente de securitate GDPR & CyberSecurity - Abordare, Evaluare, Prevenție, Acțiune, Căi de atac
• Initiere in GDPR - conștientizare și informare personal care intră în contact cu date personale

 

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
„Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird) se oferă un discount special.

 

Associated Media Partners

Parteneri Media

 

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro