Selectează o Pagină

Lansarea seriei atelierelor

”Școala Banilor Europeni” 

Clubul Rețelei Naționale PROFEX (înființată în anul 2012 în paralel cu fondarea Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” – CIO-SUERD), care grupează, atât din sectorul public, cât și din mediul privat, pe cei mai motivați și implicați experți, consultanți, manageri, lideri ONG, cercetători și tineri, lansează în noul context al aplicării Mecanismului European de Redresare și Reziliență prin PNRR în România seria de ateliere de lucru, networking și lobby inter-instituțional sub genericul ”Școala Banilor Europeni”.

Anterior, acest sistem de stimulare a informării și colaborării în vederea generării unor consorții și sprijinului în favoarea ”României moderne”, ca plan generic de acțiune, s-a bucurat de un deosebit succes pentru captarea și activarea energiilor pro-active ale membrilor.

Prima reuniune din această serie, organizată în parteneriat de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) și Centrul de Informare pentru Finanțări Nerambursabile (CIFN), a avut loc în data de joi, 10 martie 2022, orele 17.00-19.00, în locația ”La Ingineri” (lângă Campusul Universității Tehnice de Construcții) din Str. Ingineri Tei nr. 9, sector 2.

Anumiți experții în gestionarea proiectelor și fondurilor europene spun că România ar putea pierde circa 70 la sută din finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență din cauza întârzierilor provocate de autorități. Într-o comunicare publică experții rețelei PROFEX recomandă autorităților centrale și locale să înceapă urgent consultările cu societatea civilă, conform recomandărilor europene. Ei solicită transparență și de-birocratizare, înființarea Unității de Management a Proiectelor Strategice, a unităților de implementare precum și declanșarea procesului de formare a administratorilor de granturi, abilitați să gestioneze fondurile nerambursabile. La fel de urgentă, spun ei, este reformarea întregului proces legat de achizițiile publice.

În cadrului aceleiași comunicări, Patronatele Serviciilor Publice solicită Ministerului Fondurile Europene și Ministerului de Finanțe să furnizeze soluții pentru pregătirea documentației tehnice a proiectelor, parte nefinanțată prin PNRR. Reprezentanții acestora spun că proiectarea tehnică este principala problemă a administrației locale din România. Polonia, spre exemplu, a reușit să treacă peste acest blocaj prin finanțarea de la buget a proiectării.

Experții PROFEX afirmă că primele ținte și jaloane pe punctul de a fi ratate sunt cele care vizează reformarea căilor feroviare, cu fonduri de aproape 4 miliarde

Pentru Radio România Actualități, a consemnat Bogdan ISOPESCU

Clubul Rețelei Naționale PROFEX:

Atelierul ”Școala Banilor Europeni” – București, 10 martie 2022  

Având în vedere că performanța vizată, atât în cadrul proiectelor din fonduri structurale, cât și cele preconizate prin PNRR, necesită o coordonare și o coerență deosebită, cea dintâi temă propusă spre dezbatere se va plasa sub genericul ”Importanța reformării administrației publice prin digitalizare transformativă și aplicarea tranziției verzi. Cum transpunem în practică recomandările Comisiei Europene privind dialogul cu societatea civilă în sprijinul modernizării României”.

Invitații speciali sunt reprezentanți ai administrației publice, consultanți, evaluatori și lideri ONG. Moderatorul dezbaterii este Coordonatorul General CIO-SUERD, Prof. Asoc. Sever AVRAM – Președinte Executiv al Fundației EUROLINK-Casa Europei. Observator din partea mass-media: Realizator Bogdan ISOPESCU – Radio România Actualități. 

Pentru detalii suplimentare, cei interesați pot contacta Secretariatul Tehnic CIO-SUERD la adresa de e-mail ciosuerd@gmail.com

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723670987
E-mail: ciosuerd@gmail.com