Selectează o Pagină

Seria Atelierelor de Lucru

”Școala Banilor Europeni” 

Clubul Rețelei Naționale PROFEX (înființată în anul 2012 în paralel cu fondarea Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” – CIO-SUERD), care grupează, atât din sectorul public, cât și din mediul privat, pe cei mai motivați și implicați experți, consultanți, manageri, lideri ONG, cercetători și tineri, lansează în noul context al aplicării Mecanismului European de Redresare și Reziliență prin PNRR în România seria de ateliere de lucru, networking și lobby inter-instituțional sub genericul ”Școala Banilor Europeni”.

Anterior, acest sistem de stimulare a informării și colaborării în vederea generării unor consorții și sprijinului în favoarea ”României moderne”, ca plan generic de acțiune, s-a bucurat de un deosebit succes pentru captarea și activarea energiilor pro-active ale membrilor.

Cel de-al doilea Atelier de Lucru ”Școala Banilor Europeni”, organizat în parteneriat de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) și Centrul de Informare pentru Finanțări Nerambursabile (CIFN), va avea loc în data de joi, 31 martie 2022, orele 17.00-19.00, în locația ”La Ingineri” (lângă Campusul Universității Tehnice de Construcții) din Str. Ingineri Tei nr. 9, sector 2.

Clubul Rețelei Naționale PROFEX:

Atelierul ”Școala Banilor Europeni” – București, 31 martie 2022  

Amploarea și ritmul alert în care se cere, de către Comisia Europeană, să fie pus în aplicare Mecanismul European de Redresare și Reziliență impune prioritar o nouă abordare referitoare la calitatea administrării granturilor UE, în special în state precum România, care au înregistrat, în trecut, întârzieri și amânări în procesul de implementare

În cadrul celui de-al doilea Atelier de Lucru ”Școala Banilor Europeni” va fi dezbătută tema ”Importanța formării, conform standardelor UE, a administratorilor / managerilor de granturi în contextul aplicării PNRR”.

Invitații speciali sunt reprezentanți ai administrației publice, consultanți, evaluatori și lideri ONG. Moderatorul dezbaterii este Coordonatorul General CIO-SUERD, Prof. Asoc. Sever AVRAM – Președinte Executiv al Fundației EUROLINK-Casa Europei.  

Pentru detalii suplimentare, cei interesați pot contacta Secretariatul Tehnic CIO-SUERD la adresa de e-mail ciosuerd@gmail.com

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723670987
E-mail: ciosuerd@gmail.com