Selectează o Pagină

Conferința Europeană pentru Transformarea  Educației

cu ocazia aniversării a   

10 ani  de la lansarea Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD)

și a 

25 ani de la fondarea EUROLINK-Casa Europei 

 

 

“Promovarea competențelor transversale

ale tinerilor în noua UE

și în perspectiva viziunii SDG 2030 a ONU”   

 

Sediul Rectoratului Univesității din București 
Miercuri, 9 noiembrie 2022

Agenda

Invitați Speciali

Resurse

Follow-up

Despre Conferință 

Conferința Europeană pentru Transformarea Educației ”Promovarea competențelor transversale ale tinerilor în noua UE și în perspectiva viziunii SDG 2030 a ONU”, va avea loc în data miercuri, 9 noiembrie 2022, orele 9.30-13.00, în format hibrid, în limba română sau engleză (pentru invitații străini), la Rectoratul Universității din București, Amfiteatrul ”Grigore C. Moisil” – localizare pe hartă.

Proiect realizat în cooperare cu Centre européen Robert Schuman din Scy-Chazelles (Franța) și cu sprijinul financiar al programului european „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori – CERV”

și în parteneriat cu:

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării  – Universitatea din București

Coordonator al evenimentului: Catedra Internațională onorifică ”Jean Bart” (CIO SUERD), proiect fondat de EUROLINK-Casa Europei cu sprijinul și în parteneriat cu Academia Română.

cu participarea specială a

 ECO-PSY.ro – Consilierul tău personal în orientare și recomandare în carieră

Together4Youth.ro

Care sunt principalele obiective?

 

 1. Să clarifice și să consolideze valorile-cheie concrete și nevoile fundamentale în vederea sprijinirii unei integrări profesionale mai profunde și a incluziunii sociale în perioada post-pandemie a noilor „economii ale bunăstării” (wellbeingness economies)
  2. Să realizeze o contribuție specifică la promovarea, educarea și evaluarea noilor abilități ”soft” ca modalitate de a permite transformarea societală colectivă și a rezilienței acesteia.

Care este grupul-țintă vizat?

 

80 participanți, inclusiv vorbitorii și participanții online:

 • stakeholderi, decidenți, promotori i practicieno din mediul de afaceri/investițional, PR/comunicare, Managementul Resurselor Umane;
 • experți în educație și în inovare socială;
 • lideri ai asociațiilor profesionale, organizațiilor partenerilor sociali,  ale elevilor și studenților;
 • jurnaliști specializați în domeniul economic-social.

Argument

Nu doar la nivel național, ci și global, resimțim un crescând interes tranformarea educației în vederea atingerii obiectivelor SDG. În acest context, stakeholderii-cheie, mai ales aceia din mediul de afaceri și cel academic/de cercetare, pun un accent sporit pe necesitatea promovării învățării continue (lifelong learning – sistem promovat de UNESCO și UE), îndeosebi prin antrenarea competențelor referitoare la inteligența socială și emoțională, digitalizarea inovativă, încurajarea implicării tinerilor în transformarea democratică a Uniunii Europene prin diverse forme de democrație participativă. 

De pildă, regândirea învățării se focalizează în mod prioritar pe subiectele referitoare la conceptul de ”global citizenship” ce implică simultan cultivarea competențelor legate de empatie, mindfulness, compasiune și  gândire critică.

Bune practici din Europa și din lume vor fi popularizate, precum UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL), rețeaua„Global Citizenship Schools” , creată de Global Citizenship Foundation, programul ”Building Kinder Brains” , promovat de UNESCO și Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development.

La noi în țară, în contextul implementării PNRR, al aplicării în economie și societate a noilor strategii referitoare la dezvoltarea durabilă, economia circulară, combaterea schimbărilor climatice și guvernanța sustenabilă (ESG), wellbeingness, pentru angajatori, dar și pentru decidenții din domeniul educației, cercetării și inovării.

Conferința-dezbatere vizează ca scop principal promovarea inteligentă a acestor concepte în practica educațională, inclusiv extracurriculară, și orientarea reformelor educaționale în curs și din România către o abordare modernă și adecvată în serviciul însușirii pro-active a mizelor menționate cu predilecție prin accentul pus pe lifelong learning, dar și pe noile centre de educație duală ce urmează a se înființa sub coordonarea metodologică a universităților publice din România.

AGENDA evenimentului

9.30 – 10.00 Înregistrarea participanților

10.00 – 10.15 Mesaje introductive din partea instituției-gazdă:

 • Rectoratul Universității din București – Prof. Univ. Dr. Magdalena IORDACHE-PLATIS, Prorector; Prof. Univ. Dr. Laura COMĂNESCU, Prorector
 • Decanatul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării – Conf. Univ. Dr. Antonio MOMOC, Decan

10.15 – 10.45

 • Mesaj video din partea UNESCO Institute for Lifelong Learning (Hamburg) – Dna Christiana NIKOLITSA-WINTER, Programme Specialist
 • Considerații introductive – Prof. Dr. Habil. Eric GILDER, Președintele Consiliului Științific Consultativ CIO-SUERD ”Jean Bart” / PNG Technological University / Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu
 • Scurtă descriere a temelor supuse dezbaterii din partea Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” – Prof. Asoc. Sever AVRAM, Coordonator General
 • Alocuțiune specială din partea Comisiei Naționale a României UNESCO – Prof. Asoc. Madlen ȘERBAN, Secretar General

10.45 – 12.30 Discuții în plen

 • Acad. Prof. Mircea DUMITRU, Vicepreședintele Academiei / Director Executiv, Comisia Fulbright Româno-Americană
 • Prof. Univ. Dr. Habil. Dumitru BORȚUN – SNSPA / Președintele Juriului de Onoare al Asociației Române de Relații Publice
 • Dr. Cristian DUCU – Director General, Centrul pentru Cercetări Avansate în Management și Etică Aplicată (CARMAE)
 • Ing. Eduard MITITELU – Secretar de Stat – Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
 • Prof. Asoc. Psih. Dr. Daniela DUMULESCU – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca / Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu
 • Dr. Delia GOIA – Cercetător Științific, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
 • Prof. Univ. Dr. Habil. Ion IFRIM – Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” / Universitatea Hyperion
 • Dna Laura DRAGOMIR – Strateg comunicare în business, Powerful Communication  
 • Dl Mihai DRAGOȘ, Consiliul Economic și Social, Vicepreședinte / Fost Președinte al Consiliului Național al Tinerilor
 • Dna Denisa OLTEANU – Ministerul Educației, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), Inspector de Specialitate
 • Dna  Ildiko PATAKI – Primăria Municipiului Reșița, județul Caraș-Severin – UNESCO Learning Cities Network, Consilier pentru Politici Educaționale 
 • Dna Elena FĂRCAȘ – Antrepronor, Euro Best Team, Manager Proiecte Europene

Co-moderatori:

 • Conf. univ. Dr. Antonio Momoc – Decanul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București
 • Prof. Asoc. Sever AVRAM – Coordonator General, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” / Președinte Executiv, Fundația EUROLINK-Casa Europei

12.30 – 13.00 Întrebări și răspunsuri. Prezentarea de către CIO-SUERD ”Jean Bart” a ”Declarației Apel” în favoarea aplicării sistemului lifelong learning și a antrenării competențelor transversale în sistemul educațional din România, în contextul implementării PNRR. Ceremonia de acordare a Diplomelor Onorifice de Excelență cu ocazia aniversării a 10 ani  de la lansarea Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD) și a 25 ani de la fondarea EUROLINK-Casa Europei.

 • E. S. Ambasador Luca NICULESCU – Secretar de Stat MAE
 • Municipiul Reșița – UNESCO Learning City
 • Agenția de Presă Rador – Manager Carmen IONESCU
 • Dr. Daniela DUMULESCU – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca / Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu
 • Sabina DIMITRIU – URBASOFIA / ISOCARP
 • Viorica BOBOC – MADR
 • Univ. Dr. Gheorghe DUDA – Universitatea Spiru Haret
 • Andrei SĂVESCU – Juridice.ro
 • Ilie CĂȚOIU – Clubul Oamenilor de Caracter
 • Univ. Dr. Antonio MOMOC – Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

13.00 Sesiune de Lobby & Networking

 

 

Invitați Speciali:

Christiana NIKOLITSA-WINTER

UNESCO Institute for Lifelong Learning

Programme Specialist

Prof. Dr. Habil. Eric GILDER

Departamentul de Comunicare și Studii de Dezvoltare, PNG Technological University/Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 

Prof. univ. dr. Magdalena IORDACHE-PLATIS

Prorector Responsabilitate socială și Relația cu partenerii sociali – Universitatea din București

Dr. Madlen ȘERBAN

Secretar General, Comisia Națională a României pentru UNESCO / Fost Director al European Training Foundation (Bruxelles)

Acad. Prof. Mircea DUMITRU

Director Executiv, Comisia Fulbright Româno-Americană / Vicepreședinte, Academia Română

Prof. Univ. Dr. Habil. Dumitru BORȚUN

SNSPA / Președintele Juriului de Onoare al
Asociației Române de Relații Publice

Ing. Eduard MITITELU

Secretar de Stat – Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Dr. Cristian DUCU 

Director General, Centrul pentru Cercetări Avansate în Management și Etică Aplicată

Anca DECU

Manager Resurse Umane, CORA România

Prof. Univ. Dr. Habil. Ion IFRIM

Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”  

Dr. Prof. univ. dr. habil. Laura COMĂNESCU

Prorector Programe de studii și Practica studenților – Universitate din București

Psiholog Dr. Daniela DUMULESCU

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca / Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu

Elena FĂRCAȘ

Antreprenor,
Euro Best Teams
Manager Proiecte Europene

Dr. Georgeta GHEȚE-DĂNĂU

Președinte, Asociația Profesională a Formări în Administrația Publică Locală

Laura DRAGOMIR

Strateg comunicare în business – Powerful Communication 

Co-moderatori:

Conf. Univ. Dr. Antonio MOMOC

Decan, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Prof. Asoc. Sever AVRAM

Coordonator General, CIO-SUERD ”Jean Bart” / Președinte Executiv, EUROLINK-Casa Europei

Listă instituțiilor invitate:

 

 • Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – Dna Delia GOIA, Cercetător Științific
 • Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) – Dna Denisa OLTEANU, Inspector de Specialitate
 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației – Prof. univ. dr. Anca NEDELCU, Prodecan
 • Departamentul de Formare a Profesorlor – Facultatea de Psihologie și Științele Educației – Dr. Iulia LAZĂR  
 • Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) – Radio România Actualități
 • Primăria Municipiului Reșița, jud. Caraș-Severin – Dna Ildiko PATAKI, Consilier pentru Politici Educaționale
 • Asociația Română a Băncilor – Dna Gabriela FOLCUȚ, Director Executiv
 • Consiliul Economic și Social – Dl Mihai DRAGOȘ, Vicepreședinte
 • Arh. Drd. Iulia VASILE – Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – București
 • Colegiul Tehnic ”Elie Radu” – Prof. Ovidiu Andrei BĂDOIU   
 • Academia Oamenilor de Știință din România – Prof. univ. dr. Arh. Gheorghe IONAȘCU
 • Consiliul Județean Vaslui, Constatin IRIMIA
 • Colegiul Psihologilor din România, Galați – Psih. Drd. Gabriel BULBOACĂ

Follow-up

Noi oportunități de carieră prin sistemul UNESCO-UE ”Lifelong Learning”

Cum să ne reinventăm profesional în carieră prin o nouă cultură a oportunităților profesionale?
Fiecare perioadă mai dificilă de crize suprapuse, ca acelea pe care le traversăm în prezent, dau șansa dezvoltării, în timp util, a tot atâtor oportunități deopotrivă pentru angajați, cât și pentru angajatori și antreprenori în domenii de vârf, inclusiv prin fondurile europene și reformele propuse prin PNRR.

La împlinirea a 10 ani de activitate de succes a Catedrei Onorifice Internaționale ”Jean Bart” (CIO-SUERD), am lansat noua serie a Programului Național Comun de formare, certificare online, ghidaj live și recomandare personalizată. Toți participanții sunt asistați și acompaniați până la atingerea obiectivelor-cheie ale formării interdisciplinare vizate, ei devenind, prin Pachetul de Beneficii BONUS, și membri de drept ai Rețelei Naționale PROFEX.

În paralel cu focalizarea pe obținerea noului set de competențe, organizatorii vizează și acele ”soft skills” căutate în mod special de angajatori, precum comunicare, auto-organizare, spirit de echipă, gândire critică, inteligență emoțională, creativitate, deschidere spre colaborare, adaptabilitate, managementul timpului, curiozitate/învățare continuă.

Expert & Consultant European ESG. Raportarea și auditul dezvoltării sustenabile 

Expert UE în Managementul Proiectelor de Redresare & Reziliență și în Administrarea Granturilor Europene.
Focus: PNRR-România

”Expert European în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart City”

Expert & Antreprenor UE în Managementul Economiei Circulare și Dezvoltării Durabile

Expert UE în Managementul Serviciilor Comunitare Integrate de Asistență Socială & Medicală

Promotori și Experți UE în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică de Excelență (OMD)

Comunicat de Presă

Transformarea educației din România prin sistemului UNESCO lifelong learning și antrenarea soft skills ale tinerilor

Preluând ca punct de plecare agenda comună adoptată de Națiunile Unite în urma desfășurării TES – ”Transforming Education Summit” (New York, septembrie 2022), îndeosebi Raportul UNESCO privind adoptarea noului Contract Social pentru Educație, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), care a marcat astfel 10 ani de la lansarea sa în parteneriat și cu amabilul sprijin al Academiei Române (membră International Science Council), i-a reunit la Rectoratul Universității din București pe toți decidenții și stakeholderii-cheie implicați în procesul de regândire a modernizării radicale a sistemului educațional din România. În rândul acestora s-au numărat reprezentanții următoarelor instituții: UNESCO Institute for Lifelong Learning (Hamburg); Comisia Națională a României pentru UNESCO; Academia Română; Ministerul Educației; Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării; Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene; Consiliul Economic și Social; ADR Nord-Est; Universitatea din București; SNSPA; Universitatea Babeș-Bolyai; Universitatea Lucian Blaga; Universitatea Spiru Haret; Academia Oamenilor de Știință; Centrul pentru Cercetări Avansate în Management și Etică Aplicată; Asociația CINAQ; Rețeaua UNESCO Learning Cities – Primăria Municipiului Reșița. Totodată, mediul de afaceri, financiar-bancar și de consultanță a fost reprezentat prin: Asociația Română a Băncilor (ARB); Euro Best Teams, CORA România. De asemenea, au fost prezenți numeroși reprezentanți ai asociațiilor studențești și ale elevilor, în format fizic și online, din întreaga țară.    

Evenimentul cu rezonanță europeană a fost organizat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în cooperare cu Centre européen Robert Schuman din Scy-Chazelles (Franța) și cu sprijinul financiar al programului european „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori – CERV”, precum și în parteneriat cu Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București.

În scopul atingerii obiectivelor atât de complexe subsumate Agendei ONU SDG 2030 și celor ale Uniunii Europene, promovate prin programul CERV, precum și pentru ca societatea românească să treacă în privința educației de la nivelul declarativ la cel deopotrivă etic, cât și pragmatic, anume să formeze în principal veritabile competențe și caractere puternice pentru întregul parcurs al vieții, invitații și vorbitorii s-au focalizat în cursul dezbaterii asupra a șapte sugestii și recomandări în atenția autorităților centrale, instituțiilor UE și UNESCO Institute for Lifelong Learning (Hamburg): necesitatea reorientării rapide a întregului sistem educațional către învățarea continuă și îmbunătățirea substanțială a sistemelor de evaluare ale profesorilor și educabililor, îndeosebi prin intermediul programului pentru evaluarea internaţională a elevilor (PISA); asumarea corelării între obținerea finanțărilor naționale cu cele UE pentru universitățile și institutele de cercetare; deschiderea, prin noua Lege a Educației în pregătire, a accesului în colectivele de formare-mentorat ale universităților a altor specialiști-asociați din mediul antreprenorial; urgenta demarare a formării managerilor de granturi și coordonatorilor echipelor de inovatori, prevăzută de PNRR, și esențială pentru aplicarea SUERD în România; stimularea deschiderii cât mai multor școli în regim dual, în întreaga țară, conform bunelor practici acumulate după model germanic; introducerea și aplicarea Managementului Cunoașterii (KM) în strânsă legătură cu procesul digitalizării transformative și tranziției verzi, precum și al noii guvernanțe de tip ESG; extinderea accentului pe competențele transversale / abilităților transferabile, prin cooperarea vitală între sistemul educațional și departamentele de resurse umane, cu predilecție a cetățeniei globale, gândirii critice și măsurării inteligenței emoționale și sociale, prin conjugarea eforturilor tuturor stakeholderilor implicați.

La finalul evenimentului, printr-o scurtă ceremonie, CIO-SUERD ”Jean Bart” și Fundația EUROLINK-Casa Europei au conferit, unor personalități din diferite domenii, Diploma Onorifică de Excelență, ca semn de recunoaștere a meritorilor în modernizarea și în procesul de integrare europeană a României.  

Amfitrionul Conferinței a fost Decanul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, Prof. Asoc. Antonio MOMOC, care a și co-moderat dezbaterea alături de Coordonatorul General Cio-SUERD, Prof. Asoc. Sever AVRAM.

Printre Partenerii și Susținătorii Media ai CIO-SUERD ”Jean Bart” se numără: AGERPRES, Radio România Actualități, Agenția de Presă RADOR, CaleaEuropeana.ro, Project-E, Comunicații Mobile, Finantare.ro, PRWave.ro, Buletin Dunărean, 24Pharte.

Pentru conformitate,

Secretariatul Tehnic CIO-SUERD – House of Europe

București, România 

Declarația Apel din partea CIO-SUERD

Conferința Europeană pentru Transformarea  Educației

  ”Promovarea competențelor transversale ale tinerilor în noua UE și în perspectiva viziunii SDG 2030 a ONU”

Rectoratul Universității din București, 9 noiembrie 2022

Declarație – Apel Deschis

Sistemul lifelong learning – o cale de adoptat și dezvoltat și în România

 

 

7 sugestii și recomandări-cheie

 

1. Reorientarea rapidă a întregului sistem educațional, nu doar pre-universitar, ci și universitar la conceptul de bază al învățării continue și la îmbunătățirea sistemelor de evaluare a absolvenților, așa cum a promovat și continuă să recomande în mod susținut, împreună cu Comisia Europeană, UNESCO Institute for Longlife Learning (Hamburg). Considerăm că modelul de bune practici dezvoltat de Catedra Internațională Onorifică ”Jean BART” (CIO-SUERD) este unul de succes și posibil de replicat. Menționăm că CIO-SUERD se află sub coordonarea științifică a Prof univ. habil Eric GILDER, și a fost fondată în 2012 cu amabilul sprijin și în parteneriat cu Academia Română de către Fundația EUROLINK – Casa Europei (fondată în 1997 sub Președinția onorifică a Prof. Neagu Djuvara), membră din 1999 a Federației Internaționale a Caselor și Academiilor Europene – FIME, precum și a rețelei EUNET, aflată în coordonarea Centrului European Robert Schuman.

 

2. Corelarea acordării și obținerii finanțărilor solicitate la nivel național guvernamental de universitățile și institutele de cercetare academice coordonate de Ministerul Educației, Ministerul Cercetării și de Academia Română de avansarea de către acestea a unui numar minim anual de proiecte, initiațive și de lucrări științifice, omologate la nivel european și internațional.

 

3. Prevederea expresă, cf. chiar și actualei și imperfectei Legi a Educației, privind includerea altor experți, manageri, antreprenori, inovatori, consultanți în afaceri ca și cadre asociate și remunerate în cadrul universităților și centrelor de cercetare, fără condiționarea complet caducă și irelevantă a înscrierii și a deținerii unor titluri de doctorat, după modelul Facultății de Business a UBB din Cluj Napoca.

 

4. Demararea urgentă, conform și cu prevederile PNRR, a formării temeinice și complexe a cercetătorilor și tinerelor cadre universitare ca manageri de granturi și coordonatori ai noilor echipe de inovatori ce urmau a fi create la nivel național, macro-regional și european încă imediat după ratificarea SUERD și a Programului Transnațional Dunărea.

 

5. Urgenta punere sub coordonarea cât mai multor universități, tot conform PNRR, a cât mai multor centre de învățământ dual, după model germanic, inclusiv articularea lobby-ului necesar în relația cu camerele de comerț bilaterale și a mediului de afaceri în genere și a stimulentelor financiare sau fiscale pentru deschiderea cât mai multor școli duale, nu doar în Transilvania și la București, ci și în alte zone ale țării.

 

6. În scopul prevenirii actualei instablilități decizionale la nivel central, cât și a unei relative entropii datorate anemicei conectări a decidenților politici și administrativi la expertiza internă și externă, introducerea și dezvoltarea accelerată a Managementului Cunoașterii în strânsă legatură cu procesul digitalizării transformative și tranziției verzi și în favoarea atingerii și asigurării noii guvernanțe a sustenabilității – Environmental Sustainable GovernanceESG și a sistemului de tip blockchain, instrument forte în serviciul păstrării memoriei documentelor, transparenței și bunei lor gestionări la nivel public și privat.

 

7. Implicarea cât mai pro-activa ca sponsori și parteneri ai reprezentanților mediului de afaceri, investițional și al tinerilor antreprenori în formarea și antrenarea competențelor transversale / abilităților transferabile în întreg sistemul educațional și al departamentelor de resurse umane, cu predilecție a cetățeniei globale, inclusiv prin aderarea României la European Institute of Peace de la Bruxelles, ca și al cultivării gândirii critice în mecanismele aferente sistemului de recrutare și training care să devină mult mai flexibil și non-discriminatoriu pe piața muncii sau prealabil, mai ales, unui start de bun augur al tinerilor și nu numai al lor pe o piață muncii aflată în pragul recesiunii globale. Acest deziderat va fi realizabil doar prin efortul conjugat al tuturor stakeholderilor reunit în jurul ideilor călăuzitoare de transformare a educației, cetățenie globală și învățare pe tot parcursul vieții.

 

Pentru conformitate,

Secretariatul Executiv al CIO SUERD Jean BART /

EUROLINK – Casa Europei

E-mail: ciosuerd@gmail.com

 

Prezentări

 • Mesaj video din partea UNESCO Institute for Lifelong Learning (Hamburg) – Dna Christiana NIKOLITSA-WINTER, Programme Specialist
 • Considerații introductive – Prof. Dr. Habil. Eric GILDER, Președintele Consiliului Științific Consultativ CIO-SUERD ”Jean Bart” / PNG Technological University / Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu
 • Scurtă descriere a temelor supuse dezbaterii din partea Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” – Assoc. Prof Sever AVRAM, Coordonator General
 • Dr. Delia GOIA – Cercetător Științific, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
 • Dna  Ildiko PATAKI – Primăria Municipiului Reșița, județul Caraș-Severin – UNESCO Learning Cities Network, Consilier pentru Politici Educaționale
 • Propunerile Fundației ”Acțiunea Ecologică Română”

  Înscrieri deschise!

  Catedra Internațională Onorifică  ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
  c/o EUROLINK-Casa Europei 
  Mobil: 0723670987
  E-mail: ciosuerd@gmail.com