Departamentul de Planuri Strategice, Politici, Proiecte și Afaceri Dunărene

Focus

DIGITAL UPGRADE PROJECT

Proiect-instrument de promovare și creștere a competitivității organizației

Argument

La nivelul Macro-Regiunii Dunărene, din care fac parte și toate zonele din România, s-au încheiat ori sunt în curs de derulare proiectele soft, anume acelea care pun bazele pentru viitoarele proiecte de investiții și afaceri, inclusiv în România și în parteneriate cu regiunile, comunitățile și mediul de business din jur.

Altfel spus, planurile strategice, politice și proiectele mari în perspectivă există deja. Acum, ne aflăm în faza ca acestea să prindă viață ca proiecte reale, fie pentru sectorul de business, fie pentru parteneriatele care se crează de către comunitățile locale și județene împreună cu sectorul de business.

La nivel european, au fost puse deja bazele ECN – European Crowdfunding Network. Această rețea deține expertiza necesară și desfășoară periodic evenimente care să activeze proiecte prin montaje financiare alternative, precum în România: crestemidei.ro, multifinantare.ro, bursabinelui.ro etc. Pentru moment, însă, în legislația română nu se prevede o formă de licențiere a platformelor de crowdfunding, de aceea, deocamdată, este mult mai flexibil și avantajos să fie utilizate platformele străine de crowdfunding, care pot să sprijine proiectele realizate și pe teritoriul României.

 

 

Direcții de acțiune

Departamentul de Planuri Strategice, Politici, Proiecte și Afaceri Dunărene a fost inițiat și funcționează sub egida Catedrei Internaționale Onorifice „Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (2012).

Departamentul vine în sprijinul partenerilor și colaboratorilor prin inițierea următoarelor direcții de acțiune:

  • dezvoltare antreprenorială macro-regională dunăreană prin implementarea PROIECTELOR APLICATIVE și AFACERILOR DUNĂRENE;
  • Accelerator de Parteneriate și Proiecte pentru membri prin desfășurarea unor workshop-uri care să ofere un ghidaj de parcurs ca MENTORAT, ELABORARE, EXPERIMENTARE PRACTICĂ PROFESIONALĂ și DEPUNERE DE PROIECTE ANTREPRENORIALE FINANȚABILE utilizând mai ales instrumentele Knowledge Management cele mai avansate în domeniu;
  • instituționalizarea unui model de bune practici care să stea la baza parteneriatelor transnaționale și viitoarelor consorții pentru liniile mari de finanțare în cadrul Innovation Union, EFSI etc., așa cum propune deja ACADEMIA DUNĂREANĂ A INOVĂRII MACROREGIONALE
  • sprijin acordat comunităților locale, organizațiilor de management al destinației turistice, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară prin redactarea PLANURILOR STRATEGICE în baza cărora să poată fi justificate și obținute viitoarele finanțări, în special cele ce vor începe după 2020.

 

Propunere de colaborare

Departamentul este deschis și așteaptă expresia de interes și propuneri de activități și proiecte comune la adresa ciosuerd@houseofeurope.ro  

Reuniunea de lansare a Academiei Dunărene a Inovării Macroregionale (București, Senatul USH – 9 octombrie 2018)
proiect educațional internațional și interdisciplinar, lansat inițial în parteneriat cu DAC – Danubius Academic Consortium,
selectat de Comisia Europeană cu ocazia Dialogului Financiar Dunărean (Bratislava, Banca Națională a Slovaciei – 2016)

Programul Național Comun de Formare SUERD

Ofițeri și Comisari Dunăreni

Curs online pentru formarea Ofițerilor și Comisarilor Dunăreni

Inovare Urbană - Smart City

Formarea Experților Europeni în Dezvoltare și Inovare Urbană

Expert European în strategii & proiecte inter-disciplinare

Expert European în strategii și proiecte inter-disciplinare

Ofițer DPO

Instruire cu privire la prevederile și implicările legislative (GDPR)

Bioeconomie - turism

Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței

Promotori și Experți OMD

Promotori și Experți în Managementul Destinației Turistice (OMD)

Simplu, flexibil, eficient

Peste 750 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
„Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird) se oferă un discount special.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Telefon/fax: 021.2304997
Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro