Selectează o Pagină

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării – CIO-SUERD

Set de soluții rapide online pentru o carieră profesională de succes

Cost integral

incl.BENEfICII BONUS PROFEX
EURO355/pers.
 • Înscrierile rămân deschise în mod continuu, ținând cont că formatul principal este asincron, i.e. în funcție de agenda cursanților.

Am urmat ”Cursul de Formare a Expertilor Europeni in Dezvoltare – Inovare Urbana” in perioada iunie- septembrie 2020. Multumesc echipei EUROLINK – House of Europe pentru promptitudinea in comunicare. Apreciez calitatea superioara a cursurilor si numarul mare al studiilor de caz, precum si actualitatea informatiei. Recomand acest curs pentru sistematizarea informatiilor privind noile abordari in domeniul urbanismului.

Dr. Ing. Iuliana NICHERSU

Planificare spațială, INCD Delta Dunarii

Sesiunea estivală 2024: iulie - sept. 2024

Ziua(e)

:

Oră(e)

:

Minute(e)

:

Secunde(e)

”Expert European în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart & Resilient City”

sub autoritatea științifică a Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI,
Președinte ISOCARP – International Society of City and Regional Planners (Haga) și Manager General URBASOFIA

Argument  

Odată cu adoptarea Agendei Urbane UE, prin Pactul de la Amsterdam 2016, atât comunitățile locale, cât și regiunile și Statele Membre beneficiază de un set de obiective și orientări clare, însușite inclusiv de Statul Român, în baza a trei piloni ce vizează strângerea cooperării pe trei paliere concrete:

 1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare prin conceperea și revizuirea unitară a reglementărilor anterioare UE și stabilirea nevoilor, practicilor și responsabilităților clare în domeniul dezvoltării urbane
 2. Îmbunătățirea surselor de finanțare pentru zonele urbane în scopul implementării efective a unor intervenții eficiente în contextul politicilor de coeziune asumate
 3. Îmbunătățirea bazei de cunoaștere asupra temelor referitoare la dezvoltarea urbană prin oferirea unor noi soluții adaptate la provocările majore cu care se confruntă Europa, inclusiv în acord cu respectarea legislației cu privire la protecția datelor, reutilizarea informațiilor din sectorul public și promovarea unui sistem tip open data de mare anvergură și cât mai solid interconectat la nivel UE

Ca Stat Membru UE, cât și ca țară dunăreană, care a deținut Președinția Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) și Președinția Consiliului European, România – la nivelul tuturor comunităților locale, mai mici sau mai mari, al județelor și al regiunilor de dezvoltare – va resimți profund necesitatea inter-conectării la Planul de Acțiune și la Parteneriatele Tematice adoptate în vara anului 2017 printr-o transpunere mult mai disciplinată și mai sistematică în practică în primul rând a Agendei Urbane UE, cât și a setului de Acțiuni Urbane Inovative (UIA) și oportunități de finanțare conexe, care sunt deja la dispoziția efectivă a beneficiarilor români.

Contextul actual  și soluția noastră inovativă

În ultimii doi ani, merită să recunoaștem că s-au schimbat cu o viteză mult mai accelerată foarte multe obișnuințe, percepții și perspective cu privire la dezvoltarea urbană, mai ales a marilor orașe. Era de imaginat că o criză globală de asemenea proporții, ar fi fost imposibil să nu modifice și chiar zdruncine din temelii coordonatele și pilonii de bază pe care s-a fondat și s-a acumulat cunoașterea și acțiunea noastră de schimbare a modului de locuire și a relației dintre noi ca și cetățeni și tipul predilect de locuire în care evoluăm.

Cursul este gândit în mod cvasi-exhaustiv ca și un compediu cu studii de caz și exemple de bune practici, inclusiv referitoare la finanțările posibil de obținut, care se referă în primul rând la o mai bună înțelegere a beneficiilor și provocărilor pe care le ridică locuirea în așa-numitele ”smart cities”. Însă, sunt luate în considerare și alte tipuri de așezări urbane, de la cele medii până la megalopolis, orașe țară, precum Singapore, el însuși un model extrem de influențial pentru toți profesioniștii din domeniu.

Ne concentrăm, sub inspirația reflecției și proiectelor implementate de Președintele ISOCARP, Dr. Urb. Petro ELISEI, pe modul în care putem optimiza, cu predilecție prin angajarea participativă a locuitorilor, transformarea orașelor în ”smart cities” și în mod natural, subsecvent, consecințele și acțiunile pe care să le întreprindem în termeni de planificare, implementare și evaluare a acelor proiecte de anvergură medie și mare, apte să conducă la schimbările vizate.

Per ansamblu, cursul este adresat unei varietăți largi de experți și de aspiranți în a lucra în beneficiul transpunerii în practică a ”smart resilient cities”. Tocmai de aceea, am avut în vedere o întredeschidere a cât mai multor ferestre de perspectivă și de oportunitate pentru a mobiliza cunoașterea acumulată și a genera, împreună, cât mai curând, acea plus-valoare care să schimbe cât mai în bine fața văzută și nevăzută a marilor orașe.

Aceasta, desigur, ținând cont de imperativele dominante, exprimate atât la nivelul UE, cât și din perspectiva ONU SDG, privind un stil de viață mai responsabil, o sustenabilitate sporită, o limitarea efectelor schimbărilor climatice pentru o sporită reziliență și primeniri necesare în vederea atingerii unei fericiri colective și a unui management adecvat din partea decidenților și responsabililor în domeniu.

Secvență demo

Plecând de la cele mai recente ghiduri, documente programatice și bune practici în domeniul inovării în special în orașele mari și mijlocii, cursul insistă asupra adoptării unui nou model de guvernanță, model în cadrul căruia orașul devine un așa-numit broker central, destinat să coordoneze, monitorizeze și să traducă mesajele în interiorul sistemului propriu de bună guvernanță. Accentul se deplasează către recursul la realizarea rezilienței societale transformative, în așa fel încât miza constă în transpunerea unui management împărtășit prin delegarea responsabilității către cetățeni, prin alianțe în scopul ocupării profesionale sustenabile a locuitorilor și prin promovarea învățării transectoriale.  

Catedra Internațională Onorifică “Jean Bart”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD)
a fost fondată în anul 2012,
ca un proiect/departament de internaționalizare educațională,
de către Fundația EUROLINK-Casa Europei (membră EUNET),
cu amabilul sprijin și în parteneriat cu Academia Română
(membră a International Science Council, Paris).

”Expert European în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart & Resilient City”

sub autoritatea științifică a Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI,

Președinte ISOCARP – International Society of City and Regional Planners (Haga) și Manager General URBASOFIA

Module de curs

MODUL I

Importanța Agendei Urbane UE și relevanța sa, atât pentru comunitățile rurale, cât și pentru orașele / zonele metropolitane din România

Prezentarea principalelor arii tematice relevante:

 • utilizarea durabilă a terenurilor;
 • adaptarea la schimbările climatice;
 • economia circulară;
 • achizițiile publice;
 • furnizarea de locuri de muncă și formarea abilităților necesare etc.

 

MODUL II

Care sunt principalele inițiative UE referitoare la nevoile de dezvoltare ale orașelor în relație în special cu politicile publice în domeniu, în contextul participării la Parteneriatul European pentru Inovare de tip ”Smart & Resilient City” și al celorlalte comunități

 1. Prezentarea prin studii de caz și proiecte de succes a sistemului de informații SCIS (EU Smart Cities Information System)
 2. Principalele oportunități de finanțare și consiliere, în special pentru accesarea Programului Orizont 2020

 

MODUL III

Semnificația creării unei mai bune Baze de Cunoaștere privind aplicarea politicilor UE și promovarea schimbului de bune practici:

 1. De ce este important să cunoaștem și să apelăm la ”Platforma Urbană de Date” și la alte surse de date (Atlasul Urban Copernicus și Open Data Portal EFSI)
 2. Prezentarea principalelor baze de date UE în domeniul dezvoltării și inovării urbane, precum și a rețelelor urbane deja constituite la nivel UE (URBACT, URBIS, Danube Commissioners Network, creată de CoDCR etc.)
 3. De ce este important să cunoaștem și să aplicăm prevederile GDPR prin desemnarea unui Ofițer pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (DPO)

 

MODUL IV

Acțiuni și inițiative în domeniul dezvoltării / inovării urbane:

 • identificarea și testarea de soluții inovative pentru o dezvoltare urbană durabilă
 • cadrul și oportunitățile de finanțare UIA – studiu de caz
 • programe / oportunități de finanțare pentru comunitățile din Regiunea Dunării. Stadiul actual și perspective pentru viitorul exercițiu de programare. Programul Transnațional ”Dunărea” – studiu de caz
 1. Conectarea acțiunilor și proiectele subsumate Agendei Urbane UE la celelalte inițiative și oportunități de finanțare globale derivate din Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030
 2. Căi și modalități de cooperare internațională de tip ”City to City” și politicile de dialog la nivel urban. Proiectul ”World Cities 2017-2018” – studiu de caz
 3.  Noua Agendă Urbană – ONU – studiu de caz

 

MODUL V

De ce este vitală componenta de inovare socială și a guvernanței pentru orașele europene. Urmărirea relației dintre dezvoltarea urbană și ”inovarea radicală”, în special prin transferul și împărtășirea cunoașterii

Dileme și perspective ale planificării spațiale. Care sunt ultimele inovații în domeniu, cu accent special pe atingerea unei bune guvernanțe UE prin diseminarea bunelor practici și transferul de politici publice în domeniul planificării teritoriale

 

MODUL VI

Care sunt prioritățile principale ale inovării urbane 

 1. Modalități de ameliorare a finanțării inovării urbane
 2. Activități și instrumente de sprijinire a comunităților locale și regiunilor privind accesul la schimburi de bune pratici și evitarea relelor practici în domeniul dezvoltării urbane. ”TAIEX REGIO Peer 2 Peer” – studiu de caz
 3. Care sunt principalele modalități de simplificare a accesului la finanțare UE al beneficiarilor adoptate de High Level Group (2017) în contextul documentelor-cadru: Carta Albă asupra Viitorului Europei și al Documentului de Reflecție asupra Viitorului Finanțelor UE (2017)

 

MODUL VII

Care sunt poveștile de succes legate de inovarea urbană, în special prin URBACT și UIA

 1. Studiu de caz pe orașele Torino, Bologna, Rotterdam
 2. Ce oportunități de candidatură există pentru orașele românești la concursurile de proiecte și premiile UE în domeniul dezvoltării urbane
 3. Studiu de caz asupra oportunităților de accelerare a inovării prin fondurile oferite de European innovation Council
 4. Care sunt căile concrete de inter-conectare între standardizarea și inovarea practicilor și procedurilor în Regiunea Dunării, prin SUERD, și aplicarea obiectivelor și priorităților Agendei Urbane UE

Concluzii și remarci finale 

Tendințe și perspective post-pandemie prin dezvoltarea unor comunități reziliente, responsabile, participative și incluzive. 

 

Organizatori

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei și fondat în parteneriat cu Academia Română.

cu amabilul sprijin al URBASOFIAlaborator pentru dezvoltarea urbană.

Consiliul Științific Onorific:

Acesta cuprinde parteneri corporativi și Guest Speakeri sau consultanți cu o prestigioasă experiență:

Președinte: Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI, Președinte ISOCARP – International Society of City and Regional Planners (Haga), Expert al Comisiei Europene pentru Programele UIA și URBACT, Director & Fondator URBASOFIA

Dr. Sabina LEOPA – Director de Proiecte Europene URBASOFIA

Jamil BENABDALLAH – Senior Consultant (Paris)

Lector Univ. Dr. Gabriela DAVID – Consultant Științific CIO-SUERD ”Jean Bart” (Oradea)

Coordonatorii cursului:

 • Senior Consultant Prof. Asoc. Sever AVRAM – Comisar Regional Dunărean în cadrul Rețelei Europene a Comisarilor Dunăreni; Coordonator General CIO-SUERD ”Jean Bart”

 • Knowledge Management Specialist Prof. Sandu ZAMFIRESCU – Expert și Trainer în Social Media – Promovare și Marketing Online

Detalii tehnice:

Cursurile se desfășoară online și include 7 module cu studii de caz și exemple de bune practici. Certificarea se obține în urma unei evaluări finale care constă într-un test scris de evaluare la distanță, furnizat de organizatori.

Cursul se adresează în special următoarelor categorii:

 • decidenți și aleși publici
 • arhitecți șefi/funcționari în departamentele de specialitate ale orașelor, municipiilor și județelor
 • urbaniști
 • consultanți
 • planificatori
 • geodezi
 • specialiști îmbunătățiri funciare / ingineria mediului
 • cercetători
 • masteranzi
 • doctoranzi.

Partener Media Asociat: Agenția Națională de Presă AGERPRES. Parteneri Media: Finantare.ro, CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, SmartFinancial.ro, BrandInfo.ro, Opinia Națională, PRwave.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, Tomisul Cultural, ”Danubius in-folio”, 24PHarte.ro, ”Buletin Dunărean”.

Mod de desfășurare

Următoarea serie a programului este programată să se deruleze, în mod flexibil, în una din modalitățile:

 • On-line/hibrid, în sistem asincron/prin video conferință, în funcție de programul de lucru/disponibilitatea participanților, prin intermediul unei platforme educaționale (Moodle), accesibilă oricărui cursant în mod personalizat;
 • Fizic (bilunar), la sediul organizației doritoare, pentru un grup de minim 8 cursanți.

Programul este structurat, conform stilului adoptat de academiile sau acceleratoarele de cunoaștere/afaceri, într-o proporție de 2/3 aspecte practice și procedurale și 1/3 aspecte teoretice complementare temei-cheie alese în carieră. În mod concret, aceasta înseamnă că se armonizează cu sistemul recomandat de Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, pe o durată de 120 de ore, incluzând și evaluarea și consilierea personalizată live sau online (la cerere) din partea mentorilor cursului.

Organizatorii oferă, la pachet, componentele de formare-certificare-Scrisoare de Recomandare și ghidaj până la obținerea succesului scontat, în mod personalizat de către fiecare cursant.

Prima întâlnire are loc, în mod gratuit și opțional, în vederea clarificării problemelor existente înainte de participarea propriu-zisă la program.

Înscrieri

Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere, conform principiului "Primul venit-primul servit", până cel târziu în data de 20 iulie 2024. Pentru înscrierea timpurie (”Early-Bird” - 6 iulie 2024) se acordă un discount special. Pentru grupuri mai mari de 4 persoane înscrise la curs se pot acorda reduceri suplimentare.

Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la numărul: 0723670987.

”Expert European în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart City”

sub autoritatea științifică a Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI,

Președinte ISOCARP – International Society of City and Regional Planners (Haga) și Manager General URBASOFIA

Absolvenții de succes programului nostru menționăm că au provenit din instituții / organizații precum: 

 • Clusterul ”Prelucrari Metale Transilvania” – PrelMet
 • AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA Nord Vest
 • AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA Centru
 • Uniunea Arhitectilor din România
 • Etablissment Public Territorial Paris Terres D’envol
 • SC NORTRIP S.R.L București
 • Spectrum Consulting
 • SECOM SA
 • Consiliul General al Primăriei Municipiului București
 • Consiliul Județean Dâmbovița
 • Consiliul Județean Ialomița
 • Primăria Buzău
 • Primăria Galați
 • Primăria Sinaia
 • Universitatea din Craiova
 • ING Proiect Management
 • OMNICON PROIECT SRL
 • Institutul Delta Dunarii Tulcea
 • Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea

Simplu, flexibil, eficient

Peste 2500 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
„Primul venit-primul servit”. Pentru grupuri de 4 persoane se oferă un discount special.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei

Mobil: 0723670987
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro