Selectează o Pagină

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Mini MBA:

Expert Internațional & Practician în

Managementul Fericirii  

PROGRAM ONLINE!

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării  

Mini MBA:

 

Expert Internațional & Practician în Managementul Fericirii

 

Perioada: 21 decembrie 2020 – 20 martie 2021

Prezentul demers și propunerea actuală de formare este inspirată din mișcarea internațională Action for Happiness, care cuprinde, începând din anul 2010, zeci de milioane de adepți, din circa 170 de țări, din toate domeniile vieții și care ajută pe ceilalți să întreprindă acțiuni practice, orientate în urma ultimelor cercetări științifice avansate din domenii precum: psihologie, științele educației, economie și inovare socială.

Motto

Fericirea nu este ceva de-a gata făcut. Ea provine din propriile noastre acțiuni.

Sanctitatea Sa Dalai Lama

Patron Onorific - ActionforHappiness.org

Context

Încă de la momentul declanșării crizei financiar-bancare din 2008-2010, s-a putut constata pe plan mondial că economiile în genere, inclusiv mediul de business, se aflau sub incidența unei așa-numite complexități toxice, mascată sub pretextul creșterii economice și sub ”tirania” indicatorilor referitori la PIB. În realitate, în plan mai profund, modelele economice dezvoltate erau private de măsuri semnificative privind protecția socială activă, flexibilizarea pieței muncii și asigurarea unei reale securități sociale.

Între timp, s-a conturat perspectiva generării unui noi model care să se bazeze, de acum înainte, pe noi componente precum dezvoltarea durabilă sau sustenabilitatea, nu doar la nivel de mediu, ci și cea socială și economică, coeziunea socială și chiar sau mai ales regândirea individului mai degrabă ca ”univers de trăiri și aspirații”, nu ca unitate de măsură ”per capita”.

Apariția noii crize sanitare, generate de COVID19, a presat companiile să facă față unor provocări și mai dificile, în special prin ”remote work” (telemuncă), drept element-cheie care să amelioreze împreună componente esențiale precum productivitatea, eficiența, sustenabilitatea și reconcilierea familială. Pe de altă parte însă, mediul de afaceri s-a văzut constrâns să evolueze într-o piață tot mai înalt competitivă, însă minată de teribile incertitudini umanitare și financiare ce trebuiau din mers depășite.

Astfel, în teoria și practica culturii manageriale, au început să prevaleze noi concepte și valori gândite să depășească etapa pandemiei: stimularea gândirii creative, spiritul muncii în echipă, îmbunătățirea standardelor de comunicare și chiar țintirea ideii de fericire legată de activitatea propriu-zisă de business.

Prin urmare, Happiness Management (Managementul Fericirii) s-a propulsat drept un nou model multicultural de management, destinat să contribuie în mod concret la evoluția unui nou eco-sistem, capabil să promoveze ”fericirea colectivă” atât a clienților interni, cât și externi, dar în special drept o prioritate referitoare la maximizarea profitabilității financiare. În esență, nivelul imediat următor ar urma să devină palpabil printr-o abordare holistică care să realizeze simbioza între beneficiile sociale și progresul economic. Aceasta ar merita să fie realizabil conform urmării unor principii privitoare îndeosebi la asigurarea egalității de șanse, la așa-numita ”bunăstare subiectivă”, cât și la sustenabilitate, per ansamblu.

Datorită faptului că adoptarea noului concept se află în plină expansiune, majoritatea experților pun accentul pe furnizarea oportunității către toate entitățile de tip social, instituțional și de business să ajung a se putea prevala de accesul la un ”capital uman” care să dețină o sporită rată de ”fericire și creativitate” potențiale pe fundalul unei epoci marcate de o maree informațională fără precedent și de reconfigurarea profilului industriei ca atare. Noile ”resurse intangibile” avute în vedere sunt desemnate să conducă la un ”efect multiplicator” să îmbunătățească în mod concret gradul de ”bunăstare corporativă” dar și de productivitate și eficiență a afacerilor.

Este timpul dragi tineri economiști, antreprenori, angajați și lideri de companii să îndrăzniți riscul de a favoriza și stimula modele de dezvoltare, de progres și de sustenabilitate în cadrul cărora persoanele, în special cei excluși (între care sora Terra însăși), au încetat să mai fie o prezență pur nominală, tehnică sau funcțională spre a deveni protagoniști ai propriei lor vieți ca și al întregului țesut social. Este urgent să găsim răspunsuri și neapărat necesar să facem să crească și să susținem grupuri de lideri capabili să elaboreze această cultură, să pună în mișcare procese – anume să traseze parcursuri, să lărgească orizonturi, să creeze apartenențe …

Discursul Papei Francisc cu ocazia Pactului din Assisi pentru Noua Economie (noiembrie 2020)

Cui se adresează Mini-MBA-ul nostru?

Acest program este dedicat oricărei persoane din lumea afacerilor și a societății civile care își propune să devină un adevărat agent al schimbării în bine.

A dobândi competențele și abilitățile de bază ca Expert Internațional și Practician în Managementul Fericirii presupune să transpui interconectarea între mintea și sufletul unei organizații și să fii în stare să reacționezi adecvat într-un teren complex, unde se îmbină și își răspund ideal sfidările și soluțiile inovative mai sus evocate.

Comunitatea Knowledge Management România 

Conceptul de Knowledge Management (KM) si certificarea internatională a acestui set de competente si abilitați de consultanta si training au la baza un program demarat initial in Statele Unite in anul 1998.

Încă din anul 2009, sub amabilul ghidaj și sprijin acordat de filiala pentru Europa de Est a International Knowledge Management Institute (Washington D.C.) prin Knomacons, girat de Președinte Dr. Octavian ȘERBAN, KMC, am inițiat și dezvoltat Comunitatea Knowledge Management România, destinată promovării unei abordări vizionare și îndrăznețe prin împărtășirea cunoașterii la cele mai înalte standarde testate și practicate cu succes în Statele Unite, Japonia, Coreea de Sud, Marea Britanie, Elveția etc.

Comunitatea Knowledge Management România

Cei care s-au initiat in aceasta revolutionara gama de solutii de business creativ construiesc impreuna o platforma virtuala

Happiness Management nu este doar cel mai recent curent din teoria și practica artei de a conduce o companie sau organizație. În contextul provocărilor rezultate din criza pandemiei, implementarea acestui nou stil dă posibilitatea conectării pe termen mediu și lung cu o triadă esențială pentru succesul în afaceri: atingerea sustenabilității și a aplicării sale într-o multitudine de context, inclusiv generarea unui nou ecosistem; obținerea rezilienței drept o parte semnificativă în revenirea din dificultățile traversate și însușirea abilității de a ne raporta la o nouă flexibilitate decizională; construirea unui nou model de lucru în cadrul firmei care să îmbine mai armonios și productiv realizarea personală cu obținerea fericirii colective a echipei.

Economist Corina POPESCU

Freelance Consultant, Toronto - Canada

Modulele cursului

Modulele propuse sunt menite să combine aspecte teoretice și practice, studii de caz și bune practici concentrate pe următoarele subiecte:

I. Eco-sisteme ale fericirii și stării de bine în cadrul afacerilor sustenabile
• care sunt principalele tipuri de eco-sisteme de business?
• generarea și captarea valorii în cadrul eco-sistemului de business
• mituri și realități-cheie legate de eco-sistemele de business
• de ce și cum schimbă regulile strategice noile eco-sisteme de business?
• setul de componente-cheie ale inovării eco-sistemului de business

II. Modele strategice de management în raport cu implementarea managementului fericirii
• conceperea structurilor organizaționale ca strategie de business
• care sunt abilitățile-cheie pentru un management strategic de success?
• pașii de urmat în cadrul procesului de management strategic
• cum putem avea angajați/colaboratori mai fericiți?

III. Noul rol al responsabilității sociale
• care sunt noile modelele de responsabilitate socială corporativă?
• rolul responsabilității sociale în implementarea managementului fericirii
• cât contează fericirea angajaților în transpunerea responsabilității sociale corporative
• măsurarea performanței profesionale în contextul echilibrului între viața profesională și viața privată și relațiile în cadrul echipei
• rolul unui leadership de succes

IV. Guvernanța stării de bine (well-being) ca un garant al fericirii colective
• tipurile-cheie de bunăstare personală și domeniile de aplicabilitate
• concepte principale privind starea de bine
• modalități de măsurare
• dezvoltarea abilităților privind îmbunătățirea stării de bine
• corelații între fericirea individuală și fericirea colectivă prin procesul de inovare managerială

V. Modele și tehnici de construcție pentru un antreprenoriat fericit
• istoric și perspective ale antreprenoriatului în relație cu ameliorarea stării de bine
• corelații între starea de bine și exercitarea antreprenoriatului
• mecanisme de multiplicare a rezultatelor
• recomandări succinte pentru antreprenori
• aplicații inovative în cadrul managementului fericirii

VI. Rolul în creștere al conceptului de fericire ca indicator al implementării Obiectivelor ONU de Dezvoltare Durabilă (SDG – Agenda 2030)
• Cum se transpune în practică relația dintre dezvoltarea sustenabilă și stimularea stării de bine la locul de muncă?
• Fundamentarea noii culturi manageriale pe inițiative ale învățării în scopul inovării culturii organizaționale și leadershipului

VII. Remarci finale, recomandări practice și concluzii

Aparent, situația sanitară și economică actuală nu surâd antreprenorilor sau managerilor de astăzi. Cu atât mai mult însă a-i motiva pe angajați, dar și pe clienți să se implice, folosind pârghia Managementului Fericirii, dă șansa unei sporite productivități care să ghideze întregul model de business și să-l facă demn de împărtășit tuturor.

Florin MANOLE

Jurnalist și consilier filosofic

Plecând de la experiența personală, pot mărturisi că acest curs m-a susținut mai consistent și mai în detaliu pentru a promova Managementul Fericirii în domeniul Asistenței Sociale, mai ales în cel legat de persoanele vârstnice. O mulțime de domenii și cunoștințe ce păreau înaintedisparate s-au coagulat pentru mine, de acum înainte, în paradigme și concepte funcționale, care să pună real în valoare rolul sufletului și să orienteze funcționarea echipei în scopul eficientizării serviciilor de asistență socială, conform specificului fiecărui loc în parte.

Elena BRÂNZEA

Asistent Social Specialist

Sever AVRAM – Coordonator General CIO-SUERD ”Jean Bart”

– lansarea programului educațional ”Expert Internațional și Practician în Managementul Fericirii” – Conferința de Presă ASAS – LAPAR (4 decembrie 2020)

Organizatori

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei (membră a European Network for Education & Training – EUNET) și fondat în parteneriat cu Academia Română (2012).

Programul a fost lansat în contextul Conferinței de Presă de la Academia de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești”, în parteneriat cu Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR (4 decembrie 2020).

Consiliul Științific Onorific / Mentori ai programului:

Jamil BENABDALLAH – Senior Consultant / Co-fondator H64 Blockchain For Growth

Dr. Gabriela DAVID – Președinte Pro Educația David Oradea 

Dr. Georgeta GHEȚE-DĂNĂU – Președinte Asociația Profesioanală a Formării în Administrația Publică Locală (CINAQ)

Dr. Costin LIANU – Director General USH Pro Business

Emilia MURINEANU – Șef Departament Proiecte – Universitatea Maritimă Constanța

Ioan PRISECARU – Fondator Academia Integrativă  

Dr. Octavian ȘERBAN, KMC – Președinte Knowledge Management Institute România/Profesor Asociat ASE

Coordonator General: Sever AVRAM, Comisar Regional Dunărean – CoDCR / formator acreditat ANC 

Certificare

Programul desfășurat online este un curs de tip post-universitar, care se încadrează și în conceptul UNESCO și al Comisiei Europene de tip ”lifelong learning”. Cursurile se desfășoară online, în perioada lunilor decembrie 2020-martie  2021, incluzând consiliere periodică personalizată, prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil.   

Participanții primesc, în urma evaluării finale, Certificat de Absolvire ”Expert Internațional și Practician în Managementul  Fericirii” cu Anexa detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internaționala Onorifică „Jean Bart” CIO-SUERD, proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu INCE – Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” al Academiei Române (reprezentant al României în International Science Council, Paris), instituție de învățământ care alături de Ministerul Educației este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip post-universitar și alte studii strategice avansate. Conform reglementărilor educaționale în vigoare, prin Legea nr 596/2001, Academia Română, prin cele 30 de institute naționale de cercetare, este abilitată să organizeze atât studii avansate academice, cât și școli doctorale/post-doctorale, care să fie astfel recunoscute și pe plan european.

Certificatul poate fi eliberat și în limba engleză, cu Anexa de Studii. 

Totodată, pentru alți doritori din afara țării, motivați să îl urmeze, cursul va fi disponibil și în limba engleză. 

Condiții de participare

Pentru a fi eligibili, participanților li se cere să dețină cel puțin studii de licență finalizate sau în curs de finalizare.   

Contribuția bănească aferentă sprijinirii desfășurării acestui program include: procedura de înscriere; accesul nelimitat și în orice moment la conținutul modulelor; consiliere și clarificări la cerere, pentru cei motivați, asistență tehnică pentru evaluarea cu succes a absolvirii cursului; eliberarea Certificatului de Absolvire ”Expert Internațional & Practician în Managementul Fericirii” și a Anexei de Studii; afilierea absolventului la Comunitatea Knowledge Management România; participarea la alte evenimente publice de profil ale organizatorilor și partenerilor acestora.       

 

Înscrieri

Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere, conform principiului „Primul venit-primul servit”.

Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la numărul: 0726375855.

Parteneri Media

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Agenția RADOR, Radio7, Juridice.ro.

Parteneri Media: Finantare.ro, CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, SmartFinancial.ro, BrandInfo.ro, Opinia Națională, PRwave.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, ”Buletin Dunărean”.

Înscriere timpurie

Discount accesibil, în funcție de programul ales

Avantaje Speciale

  • 6 luni liber acces la platformă
  • recomandare profesională
  • colaborare sau internship-uri
  • consiliere pe proiect
  • Ghidaj personalizat până la angajare sau continuarea studiilor

75%

dintre absolvenți au recomandat

programele CIO-SUERD,

aceștia obținând astfel reduceri sau

beneficii suplimentare

Simplu, flexibil, eficient

Peste 1750 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
„Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird) se oferă un discount special.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei

Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro