Selectează o Pagină

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Cost integral

incl.BENEfICII BONUS PROFEX
EURO195/pers.
 • Înscrierile rămân deschise în mod continuu, ținând cont că formatul principal este asincron, i.e. în funcție de agenda cursanților.

Expert UE în Managementul Proiectelor

de Redresare & Reziliență și în

Administrarea Granturilor Europene.

Focus: PNRR-România

PROGRAM ONLINE sau/și LIVE-hibrid, în funcție de solicitările cursanților

Sesiunea iunie 2024:

Ziua(e)

:

Oră(e)

:

Minute(e)

:

Secunde(e)

Înscrieri deschise – Sesiunea iunie 2024

Expert UE în Managementul Proiectelor de Redresare & Reziliență și în
Administrarea Granturilor Europene. Focus: PNRR-România

Curs online de tip post-universitar de medie durată 

Datorită condițiilor excepționale provocate de pandemie, în afara cadrului financiar 2021-2027, UE a adoptat un nou instrument denumit ”Next Generation EU”, care comportă o alocare suplimentară de peste 1820 miliarde euro. În practică, această dotare a fost concepută să reducă gradul de incertitudine cu privire la starea economiei europene și este considerat de îndeplinit cu succes doar printr-o eficientă intercorelare între planurile naționale ale Statelor Membre.

Până în prezent, decidenții s-au concentrat pe reluarea creșterii productivității și competitivității, refacerea, lanțurilor valorice și de furnizori, cât și pe asigurarea unei autonomii strategice în privința echipamentelor de tip medical.

În mod practic, se prevede o strânsă corelare cu capacitarea finanțării piețelor de capital, care a primit o înzestrare complementară de 750 miliarde euro. Aceasta este coroborată cu resurse complementare investite pentru combaterea crizei sanitare și pentru a pune în practică, cât mai rapid și aplicat, transformările de tip ”green” (ecologic) și digital.

Conform negocierilor finalizate, României i s-au rezervat în mod special aproximativ 30 miliarde euro, care urmează să fie alocate, cu titlu nerambursabil. Cu toate acestea, în paralel, sumele respective devin disponibile dacă auditurile semestriale ale Comisiei Europene vor constata respectarea angajamentelor privind reformele și investițiile incluse în PNRR.

Practic, acesta înseamnă că pentru fiecare alocare sunt necesare anumite reforme specifice care depind în mare măsură de stabilitatea politică și de capacitatea instituțională a organismelor de coordonare a PNRR. Conform Raportului BNR, rezultă că pentru a absorbi cât mai mult din fondurile puse teoretic la dispoziție ar trebui realizate cât mai multe reforme și măsuri necesare utilizării fondurilor în cauză.

 

Noi oportunități de carieră profesională în contextul modernizării României prin PNRR

Este o provocare și în același timp o șansă deosebită să fii beneficiarul unor granturi și să știi în paralel cum să le administrezi pentru atingerea conformității și pentru maximizarea rezultatelor. Aceasta presupune, în mod concret, înțelegerea reglementărilor și atingerea performanței în sistemul de raportare.

Această direcție în cariera profesională se adresează, în special, celor angajați din organizațiile de diverse tipuri care sunt beneficiare de granturi europene, dar și în mod direct agențiilor sau altor tipuri de instituții care se constituie în entități ce trebuie să utilizeze fondurile respective pentru a atinge o performanță cât mai ridicată în activitatea lor.

A câștiga un grant – un fond nerambursabil din surse ale Uniunii Europene sau din alte State Donatoare, reprezintă primul pas din cei pe care îi avem de parcurs în raport cu îndeplinirea unor reglementări specifice foarte precise și cu protejarea propriei organizații sau instituții reprezentate din punct de vedere administrativ și juridic.

Secvență demo

Urmând cele mai bune practici în domeniu, cursul preia și dezvoltă pașii esențiali ai aplicării cu succes PNRR în România:

 1. Auditarea prealabilă, ca obiectiv-cheie referitor la revizuirea documentației integrale a proiectului.
 2. Analizarea problemelor ce presupune examinarea chestiunilor de interes deosebit în cazul fiecărui proiect prin identificarea platformelor vitale pentru declanșarea ulterioară a implementării.
 3. Negocierea acțiunilor recomandate în colaborare cu principalii decidenți în vederea generării planului de acțiune și angajării depline din partea stakeholderilor.
 4. Faza de implementare propriu-zisă în baza unei metodologii cât mai adecvate stilului de project management ales, inclusiv utilizând canalele de comunicare deschise permanent cu partenerii.

Atelierele de Lucru

”ȘCOALA BANILOR EUROPENI”

în cadrul Clubului PROFEX -Rețeaua Națională a
Promotorilor, Facilitatorilor și Experților CIO-SUERD

 

Cui ne adresăm?

 • angajaților implicați în identificarea oportunităților de finanțare nerambursabilă și redactarea cererilor / elaborarea proiectelor din sectorul public, IMM, universitar și ONG;
 • consultanților și managerilor de proiect cu fonduri europene;
 • experților/consilierilor din administrația publică centrală, județeană și locală;
 • aleșilor locali și personalului specializat care dorește să implementeze proiecte de reziliență prin PNRR;
 • funcționarilor sau managerilor publici motivați să își dezvolte abordarea profesională conform noilor cerințe și reforme orizontale UE
 • psihologilor și consilierilor în dezvoltare personală, care vor să se formeze pentru acest gen de activitate de suport, de terapii alternative;
 • tinerilor absolvenți care aspiră să-și construiască o carieră profesională de succes.

 

Ce învățăm prin acest curs?

1. Cum să protejăm propria organizație contra unor evaluări sau auditări negative sau eronate a unor cheltuieli fără acoperire și pentru împiedicarea pierderii încrederii finanțatorului?

2. În ce mod să construim relații puternice cu finanțatorul care să contribuie ulterior la o bună reputație și dezvoltarea altor proiecte?

3. Cum putem în mod optim structura organizarea internă, cât mai apropiată de exigențele unui management consistent al granturilor?

4. Cum să stabilim rolurile și atribuțiile pentru obținerea unui grant de către coordonatorul echipei de implementare?

5. Ce activități preliminare este necesar să desfășurăm pentru a orienta pe făgașul corect procesul de implementare?

6. Care sunt pașii pentru demarare, operaționalizare și încheierea responsabilităților în cadrul managementului de grant?

7. Cum să asigurăm conformitatea cât mai riguroasă în raport cu cerințele finanțatorului?

8. Care trebuie să fie abordarea aspectelor critice ale managementului financiar al grantului?

9. Cum putem să înțelegem și să aplicăm mai bine elementele-cheie legate de achizițiile publice?

10. Ce sistem de administrare a costurilor indirecte trebuie este necesar?

O nouă serie de absolvenți ai programului CIO-SUERD
Expert UE în Managementul Proiectelor de Redresare & Reziliență și în Administrarea Granturilor Europene. Focus: PNRR-România”
a primit recent certificarea în sistem internațional lifelong learning,
iar participanții au devenit astfel și membri ai Rețelei Naționale PROFEX.

În cadru, înmânarea Certificatului de Absolvire reprezentantului companiei DA.AI – Audit & Accounting, Dlui Alexandru TITA, Senior Auditor

Mod de desfășurare

Următoarea serie a programului este programată să se deruleze, începând cu luna mai 2024,  în mod flexibil, în una din modalitățile:

 • On-line/hibrid, în sistem asincron/prin video conferință, în funcție de programul de lucru/disponibilitatea participanților, prin intermediul unei platforme educaționale (Moodle), accesibilă oricărui cursant în mod personalizat;
 • Fizic (bilunar), la sediul organizației doritoare, pentru un grup de minim 8 cursanți.

Programul este structurat, conform stilului adoptat de academiile sau acceleratoarele de cunoaștere/afaceri, într-o proporție de 2/3 aspecte practice și procedurale și 1/3 aspecte teoretice complementare temei-cheie alese în carieră. În mod concret, aceasta înseamnă că se armonizează cu sistemul recomandat de Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, pe o durată de 120 de ore, incluzând și evaluarea și consilierea personalizată live sau online (la cerere) din partea mentorilor cursului.

Organizatorii oferă, la pachet, componentele de formare-certificare-Scrisoare de Recomandare și ghidaj până la obținerea succesului scontat, în mod personalizat de către fiecare cursant.

Prima întâlnire are loc, în mod gratuit și opțional, în vederea clarificării problemelor existente înainte de participarea propriu-zisă la program.

Competențe și abilități vizate

Până la finalul programului, cursantul va fi capabil:

 • să coreleze obiectivele Comisiei Europene privind PNRR cu reformele avute în vedere
 • să înțeleagă și să implementeze principiul rezilienței și  să vizeze în mod specific maximizarea impactului în diverse contexte teoretice și practice
 • să înțeleagă și să adopte principalele bune practici și strategii de succes
 • să evalueze consecințele și beneficiile rezultatelor și reformelor implementate

Beneficii – BONUS

Cursul își propune să includă și informare și consiliere pentru următoarele 6 luni după absolvirea acestuia, în scopul unor elemente extrem de importante:

 

 • identificarea finanțatorilor și a domeniilor de finanțare de diverse tipuri prin baza noastră proprie de date;
 • ridicarea calității abilităților proprii prin oferirea de discount-uri la alte programe de formare, publicații și servicii de consiliere;
 • aflarea răspunsurilor, din partea organizatorilor, la chestiuni ale absolvenților.

Domenii-cheie de interes

 • tranziția verde, conservarea biodiversității, combaterea schimbărilor climatice
 • transformarea digitală
 • creșterea inteligentă, sustenabilă și incluzivă, implicit la nivelul coeziunii locurilor de muncă, productivității, competitivității, cercetării, dezvoltării și inovării prin IMM-uri puternice
 • coeziune socială și teritorială
 • turism și cultură
 • reziliență în planul sectorului sanitar, economic, social și instituțional
 • adoptarea politicilor de urmat pentru noua generație, în special în domeniul educației și formării abilităților
 • managementul riscurilor și crizelor economico-financiare
 • instituții financiar-bancare (bănci, fonduri de investiții etc)

Oportunități de carieră profesională

 • Expert în implementarea proiectelor PNRR: ingineri, arhitecți, biologi, chimiști, fizicieni, juriști, experți în domeniul digitalizării, statisticii, agronomi, geologi și geodezi;
 • Specialist / Asistent în Managementul Informațiilor;
 • Expert în Granturi și Parteneriate;
 • Expert în Cercetarea Ofertelor de Finanțare & Management
 • Coordonator Servicii de Management al Informațiilor
 • Specialist Knowledge Management
 • Consultant Stock Management
 • Expert în Managementul Datelor și Analiză
 • Responsabil relația cu investitorii & partenerii de consorțiu
 • Creator de conținut / strategii
 • Fundraiser – coordonator strângere de fonduri & PR
 • Expert Achiziții Publice
 • Consultant ESG – conformitate problme de mediu și sustenabilitate
 • Consultant – Investigator prevenirea iregularităților și fraudelor

Temele-cheie abordate

Modulele principale sunt bazate pe experiența deja acumulată în ultimul deceniu în training-uri live și online, în colaborare cu alte centre și instituții, de către Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart”, fondată de Fundația EUROLINK-Casa Europei, membră EUNET, în parteneriat cu Academia Română (2012), membră International Science Council.

Modul introductiv – Procesul de redresare și reziliență post-pandemie în context național și european

1. Pezentarea stadiului actualizat al PNRR în România

2. Analiză comparativă PNRR la nivel european – Franța, Portugalia, Slovacia

Modul II – Obiective și impactul scontat privind reformele legislative/administrative în favoarea modernizării României 

1. Componentele principale ale guvernanței, asigurarea sprijinului tehnic, evaluarea performanțelor și beneficiilor implementării proiectelor și reformelor PNRR

2. Stabilirea costurilor implicate, garantarea viabilității și stabilității financiare, modalități de realizare a controalelor și auditurilor periodice

Modulul III – Importanța prognozării riscurilor în atingerea țintelor și respectarea calendarului planificat

1. Managementul riscurilor proiectelor: conținut și limitări. Realizarea capacității de conștientizare, a abilităților adaptative specifice proiectelor de redresare și reziliență

2. Explicarea și consecințele noului cadru conceptual în raport cu cerințele managementului specific de proiect. Concluzii intermediare

Modulul IV – Oportunitățile deschise prin reformarea sistemului de achizții publice în scopul deirocratizării și accelerării mecanismelor de aplicare PNRR

1. Miza generală și consecințele alinierii României la sistemul de achiziții publice moderne / ”verzi”

2. Studii de caz – Italia, Austria, Franța, România 

Modulul V – Caracteristicile specifice ale managementului de proiect, cu accent pe fazele ciclului de viață al proiectelor de redresare și reziliență 

1. Rigorile managementului de proiect, în special referitoare la implementarea proiectelor de redresare

2. Fazele ciclului de viață al proiectelor PNRR

VI. Atuurile și mizele atingerii obiectivelor culturii și strategiilor de reziliență organizațională, inclusiv prin sprijinul oferit prin dialogul structurat cu societatea civilă

1. Beneficiile organizaționale ale culturii rezilienței

2. Elaborarea și transpunerea strategiei de reziliență

3. Rolul Project Managerului în cadrul proiectele de reziliență

4. Rolul societății civile în acordarea sprijinului referitor la performanța implementării proiectelor de reziliență

MODUL VII – Competențe, abilități și atribuții specifice ale Administratorului de Granturi în sistemul public și în mediul privat/ONG

1. Modalitățile-cheie privind transformarea sistemului de atragere/accesare a granturilor europene. Tendințe actuale în domeniu

2. Beneficiile schimbării sistemului de granturi în stil participativ

MODUL CONCLUZIV

1. Modalitățile-cheie privind transformarea sistemului de atragere/accesare a granturilor europene. Tendințe actuale în domeniu

2. Beneficiile schimbării sistemului de granturi în stil participativ

 

Coordonatorul principal al cursului

Coordonatorul principal al cursului este Prof. Asoc. Sever AVRAM, Expert în Studii de Integrare și Politici Publice Europene, fiind absolvent de studii postuniversitare la Central European University și fost bursier al Open Society Institute. A activat, în calitate de consultant, atât pentru Comisia Europeană, cât și pentru Guvernul României, fiind inclusiv responsabil de elaborarea capitolului de politici sociale – resurse umane din cadrul Programului Național de Pre-aderare al României. Este Președinte Executiv al Fundației EUROLINK-Casa Europei, membru afiliat European Network for Education & Training (Bonn) și Coordonator General al Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD), precum și Coordonator Fondator al Rețelei Naționale PROFEX, precum și Formator acreditat ANC.

Organizatori

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei (membră a European Network for Education & Training – EUNET) și fondat în parteneriat cu Academia Română (2012).

Consiliul Științific Onorific / Mentori ai programului:

Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI, Președinte ISOCARP – International Society of City and Regional Planners (Haga), Expert al Comisiei Europene pentru Programele UIA și URBACT

Jamil BENABDALLAH – Consultant, H64 Blockchain For Growth – Paris;

Dr. Sabina DIMITRIU – Director de Proiecte Europene, URBASOFIA

Prof. Univ. Dr. Petre PRISECARU – Șef Departament, Institutul de Economie Mondială al Academiei Române

Dr. Costin LIANU – Director General, USH ProBusiness  

Lector univ. dr. Mădălina ANDREI – Consilier, Agenția Națională de Protecția Mediului

Prof. Sandu ZAMFIRESCU – Knowledge Management Specialist, formator acreditat ANC 

 

Coordonator General: Prof. Asoc. Sever AVRAM, Cercetător Asociat Academia Română / formator acreditat ANC

Certificare

Evaluarea finală se realizează pe baza informațiilor, cunoștințelor, studiilor de caz și bunelor practici incluse în curs și solicită să fie realizată, la alegere, fie o schiță a unui proiect încadrabil priorităților PNRR, fie un mini-plan de extindere și consolidare a capacității instituționale și cooperării  în cadrul implementării PNRR.

Participanții primesc, în urma evaluării finale, Certificat de Absolvire ”Expert UE în Managementul Proiectelor de Redresare & Reziliență și în Administrarea Granturilor Europene. Focus: PNRR-România” cu Anexa detaliată incluzând competențele și abilitățile vizate și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internaționala Onorifică „Jean Bart” CIO-SUERD, proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu INCE – Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” al Academiei Române (reprezentant al României în International Science Council, Paris), instituție de învățământ care alături de Ministerul Educației este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip post-universitar și alte studii strategice avansate.

Condiții de participare

Pentru a fi eligibili, participanților li se cere să dețină cel puțin studii de licență finalizate sau în curs de finalizare.   

Contribuția bănească aferentă sprijinirii desfășurării acestui program include: procedura de înscriere; accesul nelimitat și în orice moment la conținutul modulelor; consiliere și clarificări la cerere, pentru cei motivați, asistență tehnică pentru evaluarea cu succes a absolvirii cursului; eliberarea Certificatului de Absolvire și a Anexei de Studii;  participarea la alte evenimente publice de profil ale organizatorilor și partenerilor acestora.

Înscrieri

Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere, conform principiului "Primul venit-primul servit", până cel târziu în data de 14 iunie 2024. Pentru înscrierea timpurie (”Early-Bird” - 10 iunie 2024) se acordă un discount special. Pentru grupuri mai mari de 4 persoane înscrise la curs se pot acorda reduceri suplimentare.

Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la numărul: 0723670987.

Parteneri Media

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Agenția RADOR, Project-E.ro.

Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, PRwave.ro, 24PHarte.ro, ”Buletin Dunărean”.

Înscriere timpurie

Discount accesibil, în funcție de programul ales

Avantaje Speciale

 • 6 luni liber acces la platformă
 • recomandare profesională
 • colaborare sau internship-uri
 • consiliere pe proiect
 • Ghidaj personalizat până la angajare sau continuarea studiilor

75%

dintre absolvenți au recomandat

programele CIO-SUERD,

aceștia obținând astfel reduceri sau

beneficii suplimentare

Simplu, flexibil, eficient

Peste 2500 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
„Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird) se oferă un discount special.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei

Mobil: 0723670987
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro