Selectează o Pagină

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Cost integral

incl.BENEfICII BONUS PROFEX
EURO195/pers.
 • Înscrierile rămân deschise în mod continuu, ținând cont că formatul principal este asincron, i.e. în funcție de agenda cursanților.

Expert UE în Managementul
Serviciilor  Comunitare Integrate de
Asistență Socială & Medicală

PROGRAM ONLINE + MENTORAT LIVE

Pe lângă profesionalismul remarcabil al domniilor voastre, am apreciat modul in care, într-un interval relativ scurt de timp, ați reușit sa  transmiteți informații suficiente, ce mi-au permis îmbunătățirea perspectivei asupra problematicilor dezbătute in cursuri.

Constantin IRIMIA

Consilier de specialitate, CJ Vaslui

Sesiunea septembrie - noiembrie 2023:

Ziua(e)

:

Oră(e)

:

Minute(e)

:

Secunde(e)

Expert UE în Managementul Serviciilor  Comunitare Integrate de
Asistență Socială & Medicală

Curs online de tip post-liceal / post-universitar de medie durată

Sesiunea: septembrie – noiembrie 2023

Prin Mecanismul European de Redresare și Reziliență, prin PNRR, este alocată României o consistentă finanțare de 3,6 miliarde euro, în mod special pentru reformarea serviciilor de asistență socială prin 8 măsuri complexe în cadrul Programului POIDS (Programul Operațional pentru Incluziune și Demnitate Socială), axate pe crearea și dezvoltarea a 2000 de centre de sevicii comunitare integrate, a infrastructurii sociale, construirea de componente de tip locuințe sociale, a 100 de ”așezări informale”, precum și referitoare la perfecționarea asistenților sociali care vor lucra în noile centre sau proiecte destinate comunităților rurale vulnerabile.

În contextul marcării Zilei Orașelor și Regiunilor, precum și a Consiliului Europei, a avut loc o nouă reuniune a Clubului Rețelei Naționale PROFEXȘcoala Banilor Europeni. Cu această ocazie a fost lansat public noul program de formare, certificare și ghidaj, intitulat ”Expert UE în Managementul Serviciilor Comunitare Integrate de Asistență Socială & Medicală”, în colaborare cu Departamentul de Consiliere și Sprijin pentru Furnizarea Serviciilor de Asistență Socială (SAS) al Fundației EUROLINK-Casa Europei.

Cui ne adresăm?

 • primarilor, aleșilor locali și județeni cu responsabilități în domeniul social și medical;
 • managerilor actuali sau/și persoanelor motivate să activeze în cadrul noilor centre comunitare integrate; medicilor și personalului medical, îndeosebi asistenților medicali formați în noul cadru comunitar conceput;
 • consultanților și consilierilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană;
 • asistenților sociali;
 • mediatorilor comunitari, mai ales celor care lucrează cu comunitățile rome și alte grupuri vunerabile
  psihologilor;
 • lucrătorilor de tineret;
 • juriștilor sau consilierilor juridici;
 • tinerilor studioși care aspiră să activeze în acest nou domeniu.  

Beneficii – BONUS

Cursul își propune să includă și informare și consiliere pentru următoarele 6 luni după absolvirea acestuia, în scopul unor elemente extrem de importante:

 • identificarea finanțatorilor și a domeniilor de finanțare de diverse tipuri prin baza noastră proprie de date;
 • ridicarea calității abilităților proprii prin oferirea de discount-uri la alte programe de formare, publicații și servicii de consiliere;
 • aflarea răspunsurilor, din partea organizatorilor, la chestiuni ale absolvenților.

Absolvenții primesc, la cerere, Scrisoare de Recomandare din partea Consiliului Științific Consultativ al Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart”.

 Temele-cheie abordate

 

Modul 1. Impactul social-economic al schimbărilor globale în etapa de redresare și reziliență UE. Provocări și perspective în cadrul viitorului proces de reforme.  

Modul 2. Care sunt implicațiile și consecințele noii abordări referitoare la furnizarea ocrotirii și la implementarea serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile și din mediul rural  / zonele defavorizate 

Modulul 3. Dezvoltarea și finanțarea serviciilor integrate orientate spre beneficiari, cu accent special pe viziunea integrativ-holistică și inter-generațională recomandată de Comisia Europeană și Consiliul Europei.   

Modulul 4. Care sunt căile de realizare a transformării inovative a activităților de asistență socială? Aspectele-cheie ale coordonării și lidershipului modern în furnizarea asistenței sociale. 

Modulul 5. Cum se implementează planificarea și prioritizarea strategică a procesului de organizare și desfășurare a serviciilor sociale prin PNRR? 

Modul 6. Care sunt valorile și componentele etice vizate în scopul atingerii sustenabilității procesului de incluziune și demnitate socială?  

Modul 7. Remarci finale, recomandări și concluzii referitoare la evaluarea calității și eficienței serviciilor sociale  

Coordonatorul principal al cursului

Coordonatorul principal al cursului este Prof. Asoc. Sever AVRAM, Expert în Studii de Integrare și Politici Publice Europene, fiind absolvent de studii postuniversitare la Central European University și fost bursier al Open Society Institute. A activat, în calitate de consultant, atât pentru Comisia Europeană, cât și pentru Guvernul României, fiind inclusiv responsabil de elaborarea capitolului de politici sociale – resurse umane din cadrul Programului Național de Pre-aderare al României. Este Președinte Executiv al Fundației EUROLINK-Casa Europei, membru afiliat European Network for Education & Training (Bonn) și Coordonator General al Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD), precum și Coordonator Fondator al Rețelei Naționale PROFEX, precum și Formator acreditat ANC. 

Coordonatorul furnizării serviciilor  Departamentului de Consiliere și Sprijin pentru Furnizarea Serviciilor de Asistență Socială (SAS) este Elena BRÂNZEA, Asistent Social Principal, licențiată în Asistență Socială – Universitatea București, membră a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, precum și absolventă de studii de drept la Universitatea Titu Maiorescu.

Cu o experiență de peste 6 ani în acreditarea, re-acreditarea și consilierea furnizorilor de servicii pentru căminele destinate persoanelor vârstnice, Consultant Elena BRÂNZEA este în măsură să reprezintă și să rezolve în mod operativ și calitativ toate aspectele legale, procedurale și birocratice referitoare la aplicarea în practică a Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

Organizatori

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei (membră a European Network for Education & Training – EUNET) și fondat în parteneriat cu Academia Română (2012). 

Coordonator General: Prof. Asoc. Sever AVRAM, Cercetător Asociat Academia Română / formator acreditat ANC 

Certificare

Programul desfășurat online în perioada lunilor septembrie – noiembrie 2023 este un curs  care se încadrează și în conceptul Institutului UNESCO și al Comisiei Europene de tip ”lifelong learning”. Cursurile se desfășoară online, pe o perioadă de două luni, incluzând 60 de ore de curs plus consiliere personalizată live sau online (la cerere), prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil.

Evaluarea finală se realizează pe baza informațiilor, cunoștințelor, studiilor de caz și bunelor practici incluse în curs și solicită să fie realizată o schiță privind planul de acțiune al înființării și dezvoltării practicilor europene inovative în cadrul centrelor și activităților comunitare integrate.

Participanții primesc, în urma evaluării finale, Certificat de Absolvire ”Expert UE în Managementul Serviciilor  Comunitare Integrate de Asistență Socială & Medicală” cu Anexa detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internaționala Onorifică „Jean Bart” CIO-SUERD, proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu INCE – Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” al Academiei Române (reprezentant al României în International Science Council, Paris).

Condiții de participare

Contribuția bănească aferentă sprijinirii desfășurării acestui program include: procedura de înscriere; accesul nelimitat și în orice moment la conținutul modulelor; consiliere și clarificări la cerere, pentru cei motivați, asistență tehnică pentru evaluarea cu succes a absolvirii cursului; eliberarea Certificatului de Absolvire și a Anexei de Studii;  participarea la alte evenimente publice de profil ale organizatorilor și partenerilor acestora.

Înscrieri

Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere, conform principiului „Primul venit-primul servit”, până cel târziu în data de  8 septembrie 2023. Pentru înscrierea timpurie (”Early-Bird” – 28 august 2023) se acordă un discount special. Pentru grupuri mai mari de 4 persoane înscrise la curs se pot acorda reduceri suplimentare.

Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la numărul: 0723670987.

Parteneri Media

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Agenția RADOR, Project-E.ro.

Parteneri Media: Finantare.ro,  CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, PRwave.ro, 24PHarte.ro, ”Buletin Dunărean”.

Înscriere timpurie

Discount accesibil, în funcție de programul ales

Avantaje Speciale

 • 6 luni liber acces la platformă
 • recomandare profesională
 • colaborare sau internship-uri
 • consiliere pe proiect
 • Ghidaj personalizat până la angajare sau continuarea studiilor

75%

dintre absolvenți au recomandat

programele CIO-SUERD,

aceștia obținând astfel reduceri sau

beneficii suplimentare

Simplu, flexibil, eficient

Peste 2500 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
„Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird) se oferă un discount special.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei

Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro