Selectează o Pagină

Academia Dunăreană
a Inovării Macroregionale

platformă educațională internațională și interdisciplinară

București, Senatul USH – 9 octombrie 2018

Academia Dunăreană a Inovării Macroregionale

proiect educațional internațional și interdisciplinar

lansat inițial în parteneriat cu DAC – Danubius Academic Consortium,
selectat de Comisia Europeană cu ocazia Dialogului Financiar Dunărean (Bratislava, Banca Națională a Slovaciei – 2016)

Scopul central al Academiei Dunărene a Inovării Macroregionale este acela de a crea o platformă complexă de educație și business, destinată să rezolve în mod concret probleme societale complexe la scară macro-regională, să implice întreaga comunitate în căutarea a cât mai multe răspunsuri orientate spre stabilitate și perspectivă vizionară și să întărească în cele din urmă o nouă identitate dunăreană comună.

Componenta de formare teoretică și practică nu reprezintă un scop în sine, ci are în vedere, din start, selectarea și cooptarea absolvenților, partenerilor, promotorilor și altor entități publice și private pentru construirea celui dintâi Accelerator de idei, proiecte și afaceri, cu vocație de cooperare macro-regională, conform bunelor practici și recomandărilor exprese dezvoltate de Joint Research Centre (JRC) prin ceea este oficial denumit la nivelul întregii Uniuni Europene drept ”EU Science Hub”.

Urmând principiul ”Quadruple Helix”, absolvenții formelor de training online sau live ce vor fi dezvoltate își vor genera o tipologie ”auto-încrezătoare” și autonomă de experți, destinată să se integreze flexibil în echipe multi și interdisciplinare la nivel local, național și regional.

Stadiul imediat următor vizat, pe care îl vom prezenta ca prioritate la Forumul Anual al Dunării (Sofia, octombrie 2018), pentru perioada mandatului României privind Președinția SUERD, se focalizează în special pe promovarea unei culturi a inovării în schimbare, pe reducerea barierelor de transfer tehnologic și pe depunerea de proiecte finanțabile prin consorții strategice, cu predilecție prin cooperarea deschisă cu Smart Innovative Learning Hub (inaugurat la Casa Academiei Române, în luna februarie 2018).

De ce avem nevoie acum de formare de tip post-universitar în domeniul proiectelor & afacerilor dunărene 

Noua etapă în care intră transpunerea strategiilor macro-regionale UE, în speță, în cazul României, Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), prin găzduirea la București a Secretariatul Tehnic SUERD și prin preluarea de către România în octombrie 2018 a Președinției SUERD, impun intensificarea contribuției științifice, antreprenoriale și civice în vederea atingerii cu succes a acestor mize și obiective cardinale pentru recuperarea decalajelor competitivității social-economice. În acest sens, filiera studiilor aprofundate dunărene va dobândi, începând cu noul an academic 2018-2019, o importanță sporită, bazându-ne pe bune practici dezvoltate anterior de alte instituții europene de prestigiu.

Declarația de la București

Extinderea și întărirea parteneriatelor inovative
în favoarea revigorării și valorizării oportunităților SUERD
Declarația de la București, 9 octombrie 2018

În ajunul participării Misiunii CLDR la Forumul Anual al Dunării de la Sofia, luând în considerare complexitatea evoluțiilor politice, sociale și economice, inclusiv reacțiile din partea societăților civile din Statele Membre SUERD, precum și ținând cont de excepționala oportunitate a deținerii în paralel de către România a Președinției Consiliului UE și a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, în perioada 2018-2019, în scopul de a milita pro-activ în favoarea atingerii obiectivelor legate de prosperitatea materială și spirituală a ambelor bazine mari ale Dunării, prin consacrarea unei veritabile cetățenii și identități dunărene,

reprezentanții mediului academic, de afaceri și ONG prezenți la Conferința de la București (9 octombrie 2018), adresează un viguros APEL privind necesitatea concentrării energiilor tuturor decidenților, stakeholderilor și promotorilor implicați în cadrul Rețelei Europene a Comisarilor Dunăreni, creată de CoDCR, focalizat pe următoarele direcții majore de cunoaștere, gândire și acțiune:

  1. 1. Evitarea dispersiei, fragmentarismului și potențialelor suprapuneri / paralelisme sau inconsecvențe în cadrul procesului de dezvoltare durabilă / inovare urbană la nivel național și macroregional, printr-o transpunere în practică a principiului promovat de Comisia Europeană ”community led local development” (CLLD)
  2. Recomandarea concentrării pe doar câteva proiecte-fanion în care să se urmărească în mod coerent atât prioritățile programatice ale Uniunii Europene în ansamblu, cât și în mod specific ale României ca Stat Membru, cu un accent special pus pe promovarea inovării sociale și tehnologice în cadrul societății, conform principiului consacrat sub numele de ”Quadruple Helix”
  3. Stimularea într-o măsură sporită a participării autorităților publice locale și județene la implementarea procesului SUERD, îndeosebi prin sprijinirea culturii antreprenoriale, afacerilor și inovării, potrivit atât specializărilor regionale inteligente SMART, convenite pentru România, cât și încurajarea regiunilor de dezvoltare / agențiilor de dezvoltare regională spre a se implica mult mai intens în vederea unei creșteri substanțiale a ratei de accesare a tuturor fondurilor UE în sistemul recomandat de Comisia Europeană și BEI de tip crowdfunding și în acest mod, a creșterii competitivității social-economice per ansamblu, cu predilecție prin realizarea unei guvernanțe colaborative și prin aplicarea efectivă a deciziilor rezultate ca urmare a ”Declarației Trilaterale a Guvernelor Bulgariei, României și Serbiei de la Ruse” (2014)
  4. Focalizarea comună a eforturilor sectorului public și mediului privat în vederea atingerii obiectivelor SUERD în special prin instrumentele / componentele deja inițiate prin eforturile CIO-SUERD ”Jean Bart” și CLDR: Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni, Academia Dunăreană a Inovării Macroregionale, Academia Tinerilor Lideri Dunăreni, Smart Innovative Learning Hub, Departamentul de Studii Strategice Avansate Dunărene, etc.

În final, ne exprimăm convingerea că printr-o conlucrare cât mai strânsă între toți actorii procesului SUERD, precum și în dialog și consultare cu Coordonatorul Național SUERD – MAE și cu Comisarul Șef Dunărean, Dl Peter LANGER, se va reuși o punere în practică dinamică și coerentă a planului de acțiune MAE pentru perioada imediat următoare.

Pentru conformitate,
Secretariatul Consorțiului Organizatoric
București, 9 octombrie 2018

Acest text este prezentat în formă de lucru, iar comentariile, sugestiile și recomandările din partea tuturor stakeholderilor și decidenților sunt binevenite pentru completarea documentului în forma sa finală și pot fi transmise pe adresa secretariat@cldr.ro.

Lansarea Oficială 

Cu amabilul sprijin al Coordonatorului Național SUERD – Ministerul Afacerilor Externe, evenimentul de lansare a proiectului ”Academia Dunăreană a Inovării Macroregionale – Premisă a asumării unei Președinții SUERD orientate dinamic și pragmatic” va avea loc în cadrul Conferinței de evaluare a campaniei ”REGIONAL DANUBE STRATEGY SUMMIT”, la București – Palatul Învățământului și CulturiiSala Senatului USH (intrarea din Strada Doamnei colț cu Strada Ion Ghica, lângă sediul central BNR), în data de marți, 9 octombrie 2018, între orele 10.00-12.30.

 

Partenerii evenimentului

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD)

CLDR – Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării”

EUROLINK – Casa Europei

Universitatea Spiru Haret  

USH Pro Business

 

Agenda previzională 

Data: Marți, 9 octombrie 2018, orele 10.00-12.30
Locația: Palatul Învățământului și Culturii – Sala Senatului USH

10.00 – 10.20 Înregistrarea participanților
10.20 – 10.30 Mesaje de salut din partea gazdelor și organizatorilor

I.
10.30 – 10.40 Prezentarea H.G. 462/28.06.2018 – Coordonatorul Național SUERD – MAE
10.40 – 10.50 Rolul și obiectivele Punctului Focal SUERD – reprezentantul MDRAP (t.b.c.)
10.50 – 11.00 Prezentarea rezultatelor campaniei ”REGIONAL DANUBE STRATEGY SUMMIT” și a principalelor recomandări/propuneri avansate de invitați și participanți
11.00 – 11.15 Întrebări și răspunsuri

II.
11.15 – 11.35 Prezentarea Misiunii Oficiale inițiate de CLDR în contextul Forumului Anual SUERD și al Conferinței CoDCR/Rețelei Europene a Comisarilor Dunăreni. Inițiative ale mediului academic/societății civile în marginea Președinției SUERD 2018-2019
11.35 – 12.00 Lansarea oficială a platformei de internaționalizare educațională ”Academia Dunăreană a Inovării Macroregionale”. Revigorarea Grupurilor de Lucru inițiate în cadrul CLDR și propuneri de cooperare națională/transnațională
12.00 – 12.20 Dezbatere în plen
12.20 – 12.30 Declarație-Apel a reprezentanților societății civile în pregătirea Forumului Național SUERD organizat sub egida MAE (noiembrie 2018)
Sesiune de Networking

Invitați de Onoare și Speakeri:

Coordonatorul Național SUERD – MAE – Consilier Diplomatic Radu GORINCIOI sau reprezentant

MDRAP – Secretar General Adj. Iuliana-Camelia COPORAN sau reprezentant (t.b.c.)

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat – Direcția Investiții Străine – Director Horia MINTAȘ 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Dr. Viorica BOBOC

Ministerul Turismului – Andreea Maria SEVERA (t.b.c.)

CIO-SUERD ”Jean Bart” – Prof. univ. dr. Vito D’ARMENTO

Expert Smart City – Comisia Europeană – Sarolta BESENYEI  

Academia Română – Secretar General Acad. Ioan DUMITRACHE (t.b.c.)

Centrul de Biodiversitate al Academiei Române – Prof. univ. dr. Ing. Prof. H.C. Alexandru T. BOGDAN m.c.

SNSPA – Prof. univ. dr. Dumitru BORȚUN

Institutul de Economie Mondială – Prof. univ. dr. Petre PRISECARU

USH ProBusiness – Dr. Costin LIANU

Senior Advisor Politici Industriale – Dr. Christina LEUCUȚA

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Dr. Mădălina ANDREI 

URBASOFIA – Drd. Urb. Sabina LEOPA

Leaders Reunited – Director Executiv Zsolt MAKKAI

Academia Oamenilor de Știință/UAR – Conf. univ. dr. Arh. Gheorghe IONAȘCU 

Universitatea Maritimă Constanța – Dr ing Emilia MURINEANU 

Universitatea Maritimă Constanța – Ec. Mihai NEACȘU

Asociația CLDR – Vicepreședinte Prof. univ. dr. Gheorghe DUDA

Universitatea din București – Lect. univ. dr. Miroslav TASCU-STAVRE

Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” – Rector Prof. univ. dr. Ardian KYCYKU

Universitatea Ovidius din Constanța – Lect. univ. dr. Maria CĂZĂNEL

CERONAV / COREMAR Constanța – Laurențiu MIRONESCU

Centrul de Informare Turistică Cernavodă – Alina SAVA 

Fundația TERRA Mileniul III – Dr. Ing. Adrian BĂDILĂ

Uniunea Profesiilor Liberale din România – Secretar General Nicolae MIRICĂ

A.G.C.A.R. – Asociația Generală a Consultanților Agricoli din România – Ștefan BOCA

Senatul României – Consilier Parlamentar Marcel-Florin TĂRĂBUȚĂ

Moderator: Sever AVRAM, Comisar Regional Dunărean din partea CLDR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Secretariatul la tel./fax: 021,2304997 sau e-mail: academia@houseofeurope.ro

A fost lansată Academia Dunăreană a Inovării Macroregionale –
formarea specialiștilor SUERD în proiecte și afaceri dunărene
București, 9 octombrie 2018

Comunicat de presă

În ajunul Forumului Anual al Dunării de la Sofia, când România urmează să preia Președinția Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), în data de 9 octombrie 2018, la sediul Palatului Învățământului, Științei și Culturii din Capitală, au avut loc lucrările Conferinței finale de evaluare a campaniei ”REGIONAL DANUBE STRATEGY SUMMIT”. Din Consorțiul Organizatoric au făcut parte: Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR), membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR); Fundația EUROLINK – Casa Europei, membră a European Network for Education and Training (EUNET), Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română; Fundația România de Mâine și Centrul USH Pro Business.

Evenimentul s-a bucurat de amabilul sprijin și prezența reprezentantului Coordonatorului Național SUERD – Ministerul Afacerilor Externe, Dr. Doru DOROBANȚU, care a făcut o prezentare pe larg a noii structuri de guvernanță a Strategiei Dunării în România și a implicațiilor acestei, rezultate din H.G. 462/28.06.2018, precum și a Planului de Acțiune al Președinției SUERD a României, în cadrul căreia vor avea loc peste 55 de evenimente și proiecte în toate zonele principale ale țării. Vorbitorul a mai prefațat și inaugurarea oficială a Secretariatul Tehnic SUERD, găzduit de MDRAP în tandem cu Municipalitatea Viena, ca și organizarea Forumului Național SUERD, programat să aibă loc la Palatul Parlamentului, în perioada 5-6 noiembrie 2018.

Din partea CLDR România, Președintele Executiv al acestei organizații, Prof. Sever AVRAM, a prezentat principalele propuneri și recomandări colectate spre a fi înaintate Cabinetului Ministrului Delegat pentru Afaceri Europene dintre care menționăm: realizarea unui portal web coerent și integrat conținând informații-cheie cu privire la oferta turistică și investițională a României și a întregii macroregiuni; acordarea unei prevalențe reale problematicii de mediu, bazată pe noua orientare a bioeconomiei/ecoeconomiei și pe combaterea efectelor nocive și dezastrelor; armonizarea măsurilor și procedurilor tuturor structurilor centrale responsabile privind stimularea proiectului integrat care să combine conservarea biodiversității cu promovarea turismului dunărean sustenabil; stimularea participării întreprinzătorilor mici și mijlocii la rețele, alianțe, proiecte și alte modele colaborative; crearea comunității de practici și a unui open-space dunărean dedicat în comun cercetătorilor, inovatorilor și antreprenorilor implicați în procesul de reindustrializare UE; punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural dunărean prin amplificarea cooperării turistice, inclusiv prin intervenții de tip hard (de infrastructură propriu-zisă) privind restaurarea/regenerarea urbană; realizarea unei noi abordări educaționale conectate la urgențele procesului transformativ SUERD prin crearea în România a Centrului Național de Studii Strategice Avansate Dunărene, cu sucursale în marile regiuni de dezvoltare ale țării etc.

Cu același prilej, a fost lansată într-un nou cadru platforma complexă de educație și business sub numele ”Academia Dunăreană a Inovării Macroregionale”, care să implice pe toți experții, consultanții, managerii, întreprinzătorii și cercetătorii interesați în căutarea unor răspunsuri și soluții concrete din punct de vedere formativ și antreprenorial în scopul întăririi stabilității și perspectivei vizionare apte să conducă la generarea unei noi identități dunărene comune. Forma agreată de principalii inițiatori ai proiectului, care se bucură și de sprijinul Centrului USH Pro Business, demarează cu o primă etapă de cursuri de medie durată de tip post-universitar online pentru toți cei interesați să se afirme profesional în următoarele domenii: proiecte și afaceri dunărene prin alăturarea la Rețeaua Europeană a Comisarilor Dunăreni (fondată la Budapesta în 2017); dezvoltare și inovare urbană – smart city; managementul bio-economiei, inovării și guvernanței.

La finalul reuniunii, reprezentanții mediului academic și al societății civile prezenți au adoptat prin consens ”Declarația-Apel de la București” privind extinderea și întărirea parteneriatelor inovative în favoarea revigorării și valorizării oportunităților oferite de SUERD. Documentul se concentrează pe câteva direcții majore de cunoaștere, gândire și acțiune precum: evitarea dispersiei, fragmentarismului și a potențialelor suprapuneri/paralelisme sau inconsecvențe în cadrul procesului de proiectare și dezvoltare durabilă/inovare urbană; concentrarea pe doar câteva proiecte-fanion, care să urmărească în mod coerent prioritățile programatice UE în ansamblu, cât și în mod specific ale României; stimularea într-o sporită măsură a participării autorităților publice locale și județene la implementarea procesului SUERD prin sprijinirea concretă și consistentă a culturii antreprenoriale, afacerilor și inovării; focalizarea eforturilor sectorului public și mediului privat în vederea atingerii obiectivelor/priorităților SUERD, în special prin instrumentele/componentele deja inițiate, cu predilecție prin CIO-SUERD ”Jean Bart”, Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni, Academia Dunăreană a Inovării Macroregionale, SMART Innovative Learning Hub ș.a.

La final, Directorul Executiv al Centrului USH Pro Business, Dr. Costin LIANU, a formulat, în calitate de instituție inițiatoare, alături de CLDR România, propunerea constituirii Grupului de Suport al Consiliului Consultativ SUERD prin revigorarea Grupurilor de Lucru tematice în oglindă cu cele constituite la Viena sub numele de ARGE Donau. O primă reunire a acestora va avea loc în perioada 23-24 octombrie 2018 la București. Reprezentantul MAE a luat act și a salutat această inițiativă, capabilă să ofere expertiză și orientare științifică suplimentară Grupurilor de Lucru Interministeriale (GLI-SUERD), ce reunesc pe coordonatorii români ale ariilor prioritare SUERD, ca și invitați și pe reprezentanții altor instituții și autorități publice la nivel central și local, cu statut de observatori.

Printre instituțiile principale prezente la eveniment s-au numărat: Academia Română, Academia de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Sisești”; Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Tulcea; Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate; Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia; Administrația Zonei Libere Brăila; Universitatea Politehnica București; Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară; Universitatea București; Universitatea Maritimă din Constanța; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică si Tehnica Măsurării; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism; European Fashion Council – sucursala România; Laboratorul de Proiecte URBASOFIA (Roma-București); WWF-România; Asociația CLUSTERO, precum și reprezentanți ai numeroase alte instituții de învățământ și cercetare, grupuri de acțiune locală, asociații profesionale etc. De asemenea, au fost prezenți în calitate de oaspeți Prof. univ. dr. Vito D’ARMENTO(Italia) și reprezentantul Secției Economice a Ambasadei Germaniei, Dl Daniel-Filip TANDREU.

Pentru informații suplimentare și înscrieri la programele educaționale ale Academiei Dunărene a Inovării Macroregionale, vă rugăm să consultați siteul http://ciosuerd.houseofeurope.ro sau să contactați Secretariatul la e-mail: academia@houseofeurope.ro

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, TVH, Radio7, Opinia Națională, Juridice.ro. Parteneri Media: CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, Finantare.ro, Tribuna Economică, PRwave.ro, SmartFinancial.ro, BrandInfo.ro, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, “Buletin Dunărean”.

Pentru conformitate,
Secretariatul Consorțiului Organizatoric
academia@houseofeurope.ro