Selectează o Pagină

Bune practici, noi oportunități și promovarea reformei serviciilor sociale de către sociatatea civilă

Lansarea siteului și buletinului informativ al Asociației ”Maria de Mangop”

Drept rezultat al Parteneriatului Strategic, creat între Catedra Internațională ”Jean Bart” (CIO-SUERD), platformă de internaționalizare a educației, fondată în parteneriat și cu amabilul sprijin al Academiei Române, Departamentul de Consiliere și Sprijin pentru Furnizarea Serviciilor de Asistență Socială (SAS) al Fundației EUROLINK-Casa Europei și Asociația de Dezvoltare Durabilă și Intercomunitară ”Maria de Mangop”, a fost editat primul număr al Buletinului Informativ, conceput în mod special să reflecte periodic dinamica schimbărilor intervenite prin reformarea modului de furnizare a serviciilor sociale, potrivit noii legislații în curs de adoptare, precum și semnificative sugestii, recomandări de bune practici și oportunități în domeniu, din spațiul european, inclusiv referitoare la finanțările disponibile în perioada imediat următoare prin transpunerea în practică a PNRR.

Inițiatorii se focalizează asupra introducerii și diseminării modelului european de centre de servicii integrate medicale și sociale prin aplicarea metodologiei integrativ-holistice care să stimuleze îndeosebi formarea și antrenarea deprinderilor de viață cât mai independentă ale beneficiarilor actuali și viitori.

Menționăm că obiectivul central al Asociației reprezintă crearea celui dintâi Centru de Octrorire Socială ”Maria de Mangop”, în baza experienței de peste 7 ani acumulate de grupul de inițiatori prin precedente inițiative, campanii de conștientizare și programe de formare și certificare ale experților în servicii sociale, care să funcționeze atât în sistem fizic, cât și online, în vederea promovării la scară largă a asigurării condițiilor Stării de Bine, sustenabilității și rezilienței în special pentru grupurile vulnerabile.

Aceste eforturi se încadrează armonios la procesul de aliniere a domeniului asistenței sociale din România la standardele europene promovate și susținute de Rețeaua Europeană Socială (ESN – European Social Network), în vederea îmbunătățirii la nivel național/inter-generațional a oferirii acestor forme de ocrotire socială, în mod specific prin mecanismele deja active ale Orașelor Incluziunii Sociale și instrumentele aferente pe care soluțiile digitale le pot integra în acest sector sensibil și în plină transformare la nivel UE.

Dincolo de măsurile anunțate privind corectarea și penalizarea furnizorilor de servicii sociale și medicale, din toate cercetările recente și luările de poziție ale decidenților reiese faptul că acest proces de primenire este necesar să se conformeze spiritului de solidaritate și incluziune socială recomandate la nivel european.

Pentru detalii suplimentare, cei interesați pot vizita siteul https://ocrotiresociala.eu

Pentru conformitate,

Catedra Internațională ”Jean Bart” (CIO-SUERD)