Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Curs online

Managementul Bioeconomiei,
Inovării și Guvernanței

ÎNSCRIERI DESCHISE!

Sub egida Programului Național Comun de Formare, cursurile online se vor desfășura în perioada octombrie-decembrie 2018, iar evaluarea finală, pe baza unui test practic în scris, la distanță.

Program postuniversitar on-line pentru formarea consultantilor in specializarile bioeconomiei

Bioeconomia, ca domeniu în Uniunea Europeană, deține deja în prezent o cifră de afaceri de 2,1 trilioane Euro și menține peste 18 milioane de locuri de muncă active. Pentru aceasta, însă, devine extrem de importantă formarea unor consultanți, project manageri, economiști, specialiști, cercetători și traineri în domeniile bioeconomiei.

Programul de tip post-universitar ”Managementul Bio-Economiei, Inovării și Guvernanței” vizează înzestrarea cursanților cu un set consistent de competențe, precum și cu înțelegerea inovării în științele vieții, atât de necesară celor care activează în sectorul public, în mediul privat și în zona ONG. În acest sens, curricula este orientată către o gamă largă de experți actuali sau de viitor care acționează în domenii tehnologice de vârf, în scopul de a-i echipa în așa fel încât să poată oferi soluții la probleme practice legate de: strategii de inovare ale firmelor, politici și reglementări, modele colaborative în cercetare-dezvoltare, guvernanță și proprietate intelectuală.

Cursul se desfășoară exclusiv on-line, pe o platforma dedicată, cu acces personalizat, pe o perioada de 3 luni, iar la final, în urma unei evaluări bazate pe prezentarea în scris a unui micro-proiect personal, acesta se soldează cu Certificat de Absolvire eliberat în co-tutelă de următoarele instituții: Catedra Internațională Onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării ”Jean Bart” (CIO-SUERD), Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu” al Academiei Române, Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR), membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR, Viena).

Beneficiile speciale pentru absolvenți

Această formare cu caracter multi și inter-disciplinar se va dovedi utilă ​​​în special celor care care vor dori să lucreze în context intern, european sau internațional în specializările de bază bioeconomie, biotehnologii, ecoeficiență, dezvoltare durabilă, inovare urbană, managementul proiectelor europene și bună guvernanță.

Absolvenții cursului primesc Certificat de Absolvire însoțit de o Anexă de Studii și sunt cooptați în Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni, prin care primesc informații și consiliere privind participarea la proiecte europene în domeniile subsumate bioeconomiei.

De asemenea, aceștia pot primi Scrisori de Recomandare pentru angajare, colaborare sau participare la parteneriate/proiecte cu caracter național/european și li se va acorda acces privilegiat la evenimentele publice și grupurile de lucru pentru proiectele inițiate de partenerii CIO-SUERD și CLDR.

Prezentarea cursului a avut loc în cadrul evenimentului de lansare a SMART Innovative Learning Hub(Casa Academiei Romane, 2 februarie 2018).

Organizatori

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei și fondat în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate al Academiei Române.

Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” – Departamentul de Training – CLDR, membră Danubius Academic Consortium (DAC, Baden Wurttmeberg) și a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR, Viena)

Cursurile se desfășoară online, în perioada lunilor octombrie-decembrie 2018, prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil. Certificarea se obține în urma unei evaluări finale care constă în completarea online a unui model de cerere de finanțare, în linii sale principale, conform modelului furnizat de organizatori.

Dintre subiectele abordate menționăm:
• securitatea alimentară, lanțurile de aprovizionare alimentară și legătura cu conceptul de ”Creștere Albastră” al Uniunii Europene;
• gestionarea durabilă a resurselor naturale în relație cu prezervarea biodiversității;
• reducerea dependenței de resursele neregenerabile – accesul la sursele alternatie de carbon și energie;
• atenuarea riscurilor derivate din schimbări climatice și exigențele adaptării economice;
• provocările dezvoltării bioeconomiei coerente la nivel european și național;
• problemele asigurării guvernanței colaborative și ale dialogului avizat cu societatea;
• cunoașterea Planului de Acțiune UE cu accent pe investițiile în cercetare, inovare, competențe, precum și cu creșterea competitivității economice;
• pilonii și obiectivele Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.
Participanții vor avea acces la studii de caz, exemple de bune practici și teme de reflecție aplicative.

Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere, conform principiului „Primul venit-primul servit”. Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: secretariat@cldr.ro ori telefonic la tel./fax: 021.230.49.97.

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Smart City Magazine, TVH. Parteneri Media: Finantare.ro, CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, SmartFinancial.ro, BrandInfo.ro, Opinia Națională, PRwave.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, ”Buletin Dunărean”.

Programul Național Comun de Formare SUERD

Ofițeri și Comisari Dunăreni

Curs online pentru formarea Ofițerilor și Comisarilor Dunăreni

Inovare Urbană - Smart City

Formarea Experților Europeni în Dezvoltare și Inovare Urbană

Ofițer DPO

Instruire cu privire la prevederile și implicările legislative (GDPR)

Bioeconomie - turism

Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței

Simplu, flexibil, eficient

Peste 600 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
„Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird) se oferă un discount special.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Telefon/fax: 021.2304997
Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro