Selectează o Pagină

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Cost integral

incl.BENEfICII BONUS PROFEX
EURO355/pers.
 • Înscrierile rămân deschise în mod continuu, ținând cont că formatul principal este asincron, i.e. în funcție de agenda cursanților.

Sesiunea mai 2024:

Ziua(e)

:

Oră(e)

:

Minute(e)

:

Secunde(e)

MANAGER DE PROIECTE EUROPENE

ÎN STIL REMOTE ȘI HIBRID 

Executive Master in Bussiness Administration Fast Track Programme

Pe lângă profesionalismul remarcabil al domniilor voastre, am apreciat modul in care, într-un interval relativ scurt de timp, ați reușit sa  transmiteți informații suficiente, ce mi-au permis îmbunătățirea perspectivei asupra problematicilor dezbătute in cursuri.

Constantin IRIMIA

Deși profesez de circa un deceniu în Germania, în domeniul HORECA, mai exact Spa-Resort, trebuie să recunosc că mi-au fost de un real folos noile competențe și abilități dobândite prin programul în domeniul project managementului, pe care îl pot acum adapta atât în situațiile la distanță, cât și în sistem hibrid. Am reușit astfel să înțeleg mai nuanțat că întreaga cheie a performanței în acest domeniu depinde de gradul de satisfacție al vizitatorilor și de legătura pe termen lung care se stabilește între gazde și oaspeți prin ridicarea standardelor de ospitalitate atinse.

Denis AMRHEIN-HALASI

Industria HORECA - Frankfurt, Germania

MANAGER DE PROIECTE EUROPENE ÎN STIL REMOTE ȘI HIBRID

Executive Master in Bussiness Administration Fast Track Programme  

~ program ultra-condensat de trei luni, cu caracter practic axat pe managementul proiectelor europene sau cu finanțare UE,
inclusiv consacrat celor ce nu dețin încă nivelul BA – diploma de licență ~

Noile oportunități ce se deschid prin declanșarea ciclului de finanțare UE prin Fondurile Structurale, ca și prin alte mecanisme-cheie, precum EEA Grants Norvegia și Programul Confederației Elvețiene pentru România, sau alte programe cu caracter transfrontalier, transnațional etc, determină necesitatea unei actualizări și racordări adaptate la nevoile mediului de afaceri / consultanță, sectorului public, cât și celui ONG, în special în contextul schimbărilor de abordare post-pandemie. Acest efort este crucial privind transformarea digitală, tranziția verde și rafinarea instrumentelor și mijloacelor în vederea redresării, rezilienței și modernizării pragmatice la toate nivelurile societății.

Noul ciclu de programare-finanțare 2021-2027 cu o alocare din mutiple surse de peste 100 miliarde euro impune o nouă abordare mult mai energică și pro-activă pentru toate părțile implicate în procesul de gestionare a granturilor (informare, ghidaj, monitorizare, evaluare și audit intern), cât și pentru aceia care se implică sau doresc să se implice în implementare sau evaluare externă conform nu numai criteriilor obligatorii SMART, ci și cerințelor de calitate, inovativitate digital transformativă, verzi, ale tranziției la economia circulară și sustenabilitate impuse în special de cadrul modernizării și reformării societății prin redresare și reziliență, desemnat generic prin tratatul încheiat între Comisia Europeană și Guvernul României în anul 2021.

Tocmai de aceea, demersul nostru în favoarea antrenării unui nou profil de European Project Manager, atât în sistem remote cât și hibrid, orientare strategică aptă să urmeze recomandările oficiale internaționale, formulate și promovate în sistem de auto-certificare, implicit al Soft Skills – competențe transversale ale UNESCO Lifelong Learning Institute (Hamburg) la care România este parte, precum și ale Consiliului UE (2018), inclusiv prin amabilul sprijin și parteneriatul încă de la fondarea de către EUROLINK – House of Europe a Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean BART” (CIO-SUERD) cu Academia Română și prin intermediul European Network for Education & Training coordonată de Centrul European Robert SCHUMAN (Strasbourg) și Rețeaua Națională PROFEX la care sunt afiliați mii de profesioniști, facilitatori și promotori ai programelor de informare și formare europeană.

Secvență demo

Cursul de față realizează o paralelă între provocările managerului de proiect, în general, și perspectiva implementării proiectelor cu fonduri europene, luând ca studiu de caz PNRR.

Procesul reformist în care este implicat și managementul de proiect, conform cerințelor Comisiei Europene, implică aplicarea unei viziuni inovative de management ”step  by step”, incluzând:

 

 • prioritizarea cât mai riguroasă și corectă a fazelor de implementare;
 • necesitatea identificării eventualelor întârzieri;
 • cercetarea și determinarea cauzelor bazale privind procesul implementării (fishbone diagram, pareto chart, scatter diagram, etc);
 • determinarea măsurilor specifice procesului redresării;
 • conceperea planului detaliat de remediere.

Cui se adresează programul nostru?

Programul se adresează deopotrivă tuturor celor motivați să se implice în Project Management-ul european: Consultanți, Manageri, Antreprenori, Cercetători, Traineri și Studenți.

Care sunt instrumentele-cheie de învățare în sistem blended, conform recomandărilor promovate de UNESCO Lifelong Learning Institute (UIL) și ale Consiliului UE (22 mai 2018)?

 • Utilizarea eficientă și flexibilă a platformei de e-learning pusă la dispoziția participanților
 • Oferirea unor sesiuni de mentoring și ghidaj practic, la alegere, în regim live / hibrid, precum și ulterior furnizarea acompanierii necesare absolvenților prin intermediul afilierii la Rețeaua Națională PROFEX
 • Implicarea în planificarea parcursului unui proiect european (ciclul de viață al proiectului) și implementarea etapelor necesare, conform rigorilor actualizate la nivel european în domeniu

Ce materiale de studiu sunt disponibile?

 • Suportul conceptual și detalierea consecințelor și metodelor practice de abordare concretă a managementului de proiect
 • Prezentarea și comentarea unor studii de caz, exemple de bune practici și povești de succes
 • Acoperirea punctelor-cheie ale etapelor de implementare, monitorizare, raportare și evaluare internă ale unui proiect la nivel european
 • Conectarea adecvată față de provocările întâmpinate printr-un set de trucuri și stratageme (Tips & Tricks) utile tuturor categoriilor de cursanți

Temele-cheie ale programului

1. Care sunt principalele obiective strategice planificate spre finanțare, cu exemplificare asupra României, atât publică, cât și privată, plasate sub egida PNRR în România, cât și a celorlalte fonduri europene, în special cunoscute drept Fonduri Structurale? Stabilireaa costurilor implicate, garantarea viabilității și stabilității financiare, mecanismul de control și audit aferent tuturor programelor de finanțare (de tipul autorităților de management, Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi, Comisia Europeană, OLAF, EPPO, Curtea de Audit UE)

2. Specificul Managementului de Proiect în contextul implementării cadrului strategic UE și a celui macro-regional, cu predilecție referitor la valorizarea mai eficientă a capitalului teriorial per ansamblu și pentru reducerea discrepanțelor de dezvoltare în acord cu exigențele sporirii coeziunii social-economice la nivelul tuturor regiunilor spațiului comunitar. Domenii prioritare, direcții de acțiune majore și respectarea standardelor unitare de project management. Studii de caz și exemple de bune practici recomandate în UE, mai ales prin Handbook-ul Comisiei Europene.

3. Care sunt trăsăturile specifice ale managementului european de proiect, cu focalizare aparte pe ciclul de viață al proiectelor, implicit în lumina atingerii țintelor generice destinate combaterii schimbărilor climatice prin SDG ONU 2030, precum și prin strategiile subsumate adiacente, în special Pactul Ecologic European, Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă, Strategia Națională de Economie Circulară etc. Care sunt principalele faze ale ciclului de proiect, în contextul sporirii beneficiilor rezultate din transpunerea obiectivelor corporative de reziliență în cadrul proiectelor. Studii de caz, povești de succes, provocări și perspective avute în vedere.

4. De ce anume este importantă prognozarea riscurilor în atingerea țintelor și respectarea calendarului planificat. Ce elemente comportă Managementul Riscurilor – conținut și limitări obiective și subiective. Provocările noului cadru conceptual-vizionar în raport cu cerințele project managementului. Învățăminte de extras și concluzii practice intermediare.

5. Ce consecințe semnificative comportă actualmente Sistemul de Achiziții Publice și oportunitățile flexibile deschise prin reformarea în curs a întregului cadru în scopul de birocratizării și atingerii îndeosebi a dimensiunilor europene obligatorii – digitalizare transformativă, tranziție verde, ESG-guvernanța corporativă a sustenabilității, egalitatea de șanse profesionale între femei și bărbați, precum și modul în care trebuie să se reflecte în elaborarea și evaluarea internă a rezultatelor proiectelor.

6. Care sunt prevederile comunitare legislative și procedurale privind sustenbilitatea derivate din cadrele, standardele și clasificarea organizațiilor prin directivele și regulamentele UE privind auditarea și raportarea respectării noului tip de guvernanță și simultan a culturii de tip ESG, în speță, din unghiul de vedere al project managerilor. Ce ar trebui să conțină un tool box care să prevină eventuale încălcări ale prevederilor și să crească în paralel competitivitatea și ranking-ul în mod favorabil al companiilor în actualul cadru european?

7. Care sunt competențele, abilitățile și atribuțiile specifice ale project managementului atât în sectorul public, cât și în mediul privat. Exemplificări ale modalităților-cheie referitoare la transformarea sistemului de atragere și accesare a diverselor tipuri de finanțare europeană în domeniul proiectelor de acest tip, în special. Câteva tehnici de peer learning în scopul împărtășirii Cunoașterii. Care sunt beneficiile specifice ale abordării guvernanței proiectelor în sistem colaborativ-participativ. Exemple de bune practici, lecții de extras din succesul unor proiecte finalizate în context regional și european.

Modulul final conține tips & tricks, concluzii și recomandări generale adresate tuturor celor implicați din diverse unghiuri în proiect management-ul european.

Care sunt efectele practice referitoare la abordarea originală a organizatorilor?

Ținând cont de noile provocări care afectează sistemul de desfășurare, validare și de certificare a competențelor și abilităților pentru experții în project management din diverse categorii, programul ambiționează să ofere o selecție nuanțată de practici, instrumente și metode cu impact la nivel internațional / european spre a răspunde în mod clar și percutant la nevoile organizațiilor și persoanelor care se formează din noua perspectivă inovativă privind certificarea și valorizarea rapidă și flexibilă a competențelor / abilităților acumulate, precum: PRINCE 2 – EU Project; PMQ (ex PMP); Agile Management; Knowledge Management (KM).

Printre personalitățile și consultanții cu care am cooperat/cooperăm, încă din anul 2006, se numără:

Dr. Radu PASCU – Expert în Managementul Asigurării Calității Proiectelor, Sibiu;

Dr. Octavian ȘERBAN – Președinte KM Institute România / Academia de Studii Economice;

Dr. Pietro ELISEI – Președinte ISOCARP, Haga;

Jamil BENABDALLAH – Senior Consultant, The Zero Fund, Paris / București;

Prof. univ. dr. Francois BEDARD – Manager General World Centre of Excellence for Destinations (CED, Montreal – UNWTO);

Dr. Georgeta GHEȚE DĂNĂU – Președintele Asociației Profesională a Formării în Administrația Publică Locală (CINAQ);

Victor TUDORAN – Senior Consultant in Agile Management, Queenable;

Dr. Sabina DIMITRIU – Expert Planificare Urbană URBASOFIA / Președinte Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR);

Prof. univ. dr. habil. Ion IFRIM – Academia Română / Decan, Universitatea Hyperion din București;

Dr. Mădălina ANDREI – Senior Consultant în Politici de Mediu și Dezvoltare Durabilă;

Alin TECH – Senior Consultant în Proiecte Europene, Regiunea de Vest;

Conf. univ. dr. Gabriel RAICU – Expert Cybersecurity / Prorector, Universitatea Maritimă din Constanța.

  Mod de desfășurare

  Următoarea serie a programului este programată să se deruleze, începând cu luna mai 2024,  în mod flexibil, în una din modalitățile:

  • On-line/hibrid, în sistem asincron/prin video conferință, în funcție de programul de lucru/disponibilitatea participanților, prin intermediul unei platforme educaționale (Moodle), accesibilă oricărui cursant în mod personalizat;
  • Fizic (bilunar), la sediul organizației doritoare, pentru un grup de minim 8 cursanți.

  Programul este structurat, conform stilului adoptat de academiile sau acceleratoarele de cunoaștere/afaceri, într-o proporție de 2/3 aspecte practice și procedurale și 1/3 aspecte teoretice complementare temei-cheie alese în carieră. În mod concret, aceasta înseamnă că se armonizează cu sistemul recomandat de Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, pe o durată de 120 de ore, incluzând și evaluarea și consilierea personalizată live sau online (la cerere) din partea mentorilor cursului.

  Organizatorii oferă, la pachet, componentele de formare-certificare-Scrisoare de Recomandare și ghidaj până la obținerea succesului scontat, în mod personalizat de către fiecare cursant.

  Prima întâlnire are loc, în mod gratuit și opțional, în vederea clarificării problemelor existente înainte de participarea propriu-zisă la program.

  Ce competențe și abilități sunt vizate în principal pentru participanți?

  1. Să aprofundeze politicile de formare din UE și să fie în măsură să le conecteze cu direcțiile și practicile în domeniu și de la nivel național

  2. Să se poată integra și să participe profitabil la rețelele și consorțiile europene în domeniu

  3. Să reușească implicarea în diverse tipuri de Proiecte Europene sau cu fonduri în principal europene

  4. Să elaboreze / redacteze o propunere de proiect care să fie depusă și finanțată cu succes

  5. Să valorifice în mod practic metodele avansate și inovative în materie de Project Management

  6. Să aplice cerințele project managementului prin aplicarea instrumentelor privind coordonarea proiectelor, managementul riscurilor, achizițiile publice etc.

  7. Să poată îndeplini antrenarea și coordonarea echipei de proiect din unghi de vedere al Managementului HR

  8. Să contribuie la gestionarea și implementarea în mod practic a proiectelor de investiții, conform propriului background și abilităților aferente

  9. Să dezvolte competențe personale de negociere, leadership și capacitate decizională

  Beneficii-cheie pentru participanți

  În plan personal

  Programul, conceput special într-o manieră practică, inter-disciplinară și interactivă:

  – dezvoltă abilitățile de lidership cele mai importante, împreună cu competențele tehnice aferente;
  – îmbunătățește perspectivele de carieră prin obținerea unui certificări în sistem flexibil, internațional, promovată și recomandată atât de UNESCO Lifelong Learning Institute, cât și de Consiliul UE și de Comisia Europeană;
  – ajută la dobândirea componentelor de detaliu din perspectiva internațională asupra project managementului, cunoașterea și competențele necesare;
  – sporește capacitatea de implicare și valorizare a afilierii la rețelele profesionale cu așa-numitele peer groups la nivel global și trans-sectorial
  – îmbunătățește radical încrederea, cât și credibilitatea în cadrul echipei de coordonare sau board-ului executiv

  La nivelul organizației

  Programul:

  – ameliorează impactul asupra îndeplinirii obiectivelor proiectelor și capacitățile de analiză și evaluare a managementului de risc
  formează lideri autentici cu o putere decizională, strategică de invidiat și un mindset internațional corespunzător; 
  -reține și dezvoltă adevărați învingători de top și are influență asupra creșterii potențialului de performanță al tuturor angajaților;
  – are darul să deschidă perspective de adaptare la schimbări prin jocuri și stimularea cercetării în cadrul aplicării proiectului

  Din unghi de vedere al costurilor, un program similar, de pildă, cu caracter introductiv în project management, la Oxford, este în valoare de 52.000 de lire sterline în total.

  Coordonatorul principal al cursului

  Coordonatorul principal al cursului este Prof. Asoc. Sever AVRAM, Expert în Studii de Integrare și Politici Publice Europene, fiind absolvent de studii postuniversitare la Central European University și fost bursier al Open Society Institute. A activat, în calitate de consultant, atât pentru Comisia Europeană, cât și pentru Guvernul României, fiind inclusiv responsabil de elaborarea capitolului de politici sociale – resurse umane din cadrul Programului Național de Pre-aderare al României. Este Președinte Executiv al Fundației EUROLINK-Casa Europei, membru afiliat European Network for Education & Training (Bonn) și Coordonator General al Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD), precum și Coordonator Fondator al Rețelei Naționale PROFEX, precum și Formator acreditat ANC.

  Organizatori

  Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei (membră a European Network for Education & Training – EUNET) și fondat în parteneriat cu Academia Română (2012).

  Coordonarea academică: Prof. Univ. Dr. Habil. Eric GILDER – Universitatea ”Lucian Bloga” Sibiu / Universitatea Tehnologică Papua Noua Guinee

  Coordonator General: Sever AVRAM – Președinte Executiv EUROLINK-Casa Europei / Formator acreditat ANC 

  Înscrieri

  Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere, conform principiului "Primul venit-primul servit", până cel târziu în data de 31 mai 2024. Pentru înscrierea timpurie (”Early-Bird” - 25 mai 2024) se acordă un discount special. Pentru grupuri mai mari de 4 persoane înscrise la curs se pot acorda reduceri suplimentare.

  Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la numărul: 0723670987.

  Certificare

  Participanții primesc, în urma evaluării finale, Certificat de Absolvire ”Manager de Proiecte Europene în stil Remote și Hibrid” cu Anexa detaliată incluzând competențele și abilitățile vizate și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internaționala Onorifică „Jean Bart” CIO-SUERD, proiect fondat în 2012 de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” al Academiei Române (membru afiliat International Science Council, Paris).

  Condiții de participare

  Participanții pot sau nu să dețină deja o diplomă de licență (B.A.), însă este necesar să demonstreze motivare sau implicare în domeniul antreprenorial, al inovării, managementului, administrării granturilor sau al cercetării în sectorul public, mediul privat/consultanță sau ONG.     

  Contribuția bănească aferentă sprijinirii desfășurării acestui program include: procedura de înscriere; accesul nelimitat și în orice moment la conținutul modulelor; consiliere și clarificări la cerere, pentru cei motivați, asistență tehnică pentru evaluarea cu succes a absolvirii cursului; eliberarea Certificatului de Absolvire și a Anexei de Studii;  participarea la alte evenimente publice de profil ale organizatorilor și partenerilor acestora.

  Parteneri și Suporteri Media:

  Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Agenția RADOR, Project-E.ro

  Parteneri Media: Finantare.ro, CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, PRwave.ro, ComunicateMedia.ro, 24PHarte.ro, ”Buletin Dunărean”.

  Înscriere timpurie

  Discount accesibil, în funcție de programul ales

  Avantaje Speciale

  • 6 luni liber acces la platformă
  • recomandare profesională
  • colaborare sau internship-uri
  • consiliere pe proiect
  • Ghidaj personalizat până la angajare sau continuarea studiilor

  75%

  dintre absolvenți au recomandat

  programele CIO-SUERD,

  aceștia obținând astfel reduceri sau

  beneficii suplimentare

  Simplu, flexibil, eficient

  Peste 2500 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

  Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

  Cursuri online

  Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

  Sesiuni live

  Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

  Înscrieri deschise!

  Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
  „Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird) se oferă un discount special.

  Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
  c/o EUROLINK-Casa Europei

  Mobil: 0723670987
  E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro