Selectează o Pagină

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Mini-MBA

Expert European în
Energii Regenerabile și Tranziție Verde

Program de tip Mini-MBA pentru formarea experților, consultanților și managerilor

în energii regenerabile și tranziție verde

 

Acordul intervenit la nivelul principalelor instituții europene privind Legea Europeană a Climei, împreună cu adoptarea Pactului Ecologic UE, a deschis calea concretă către un nou tip de economie și de societate, caracterizată prin ”neutralitate climatică”, previzionată a fi transpusă în practică până în anul 2050.

În pregătirea proiectelor europene finanțate în special prin programele de mare anvergură direct de la Bruxelles, dar și prin Fondurile Structurale, programul nostru vizează înzestrarea cursanților cu un set consistent de competențe-cheie, inter- și trans-disciplinare, care să le permită înțelegerea complexității transformărilor în curs și să le dea posibilitatea participării active, indiferent de domeniul tehnologic sau managerial în care activează.

Curricula este orientată în sensul furnizării de cunoștințe, bune practici, studii de caz, soluții și strategii de inovare, politici și reglementări, modele colaborative din domeniile derivate din trunchiul mai larg al bioeconomiei, dezvoltării sustenabile și bunei guvernanțe.

Domenii profesionale – tematice

Din punct de vedere al carierelor profesionale favorizate și cele mai solicitate, în prezent, pe plan european și internațional, putem exemplifica:

 • cercetători și oameni de știință în domeniul protecției mediului;
 • specialiști în turbine eoliene;
 • specialiști în energie hidraulică;
 • constructori de locuințe verzi;
 • urbaniști, planificatori, peisagiști și arhitecți axați pe soluții de design verde;
 • consultanți în sustenabilitate și implementarea strategiilor de Responsabilitate Socială Corporativă;
 • producători de energii regenerabile;
 • ingineri specializați în probleme de mediu și combaterea poluării.

Beneficiile speciale pentru absolvenți

Absolvenții programului online de tip Mini-MBA ”Expert European în Energii Regenerabile și Tranziție Verde primesc Certificat de Absolvire însoțit de o Anexă de Studii și sunt cooptați ca membri ai Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” pentru a primi informații și consiliere privind participarea la proiecte cu finanțare europeană.

De asemenea, aceștia pot primi Scrisori de Recomandare pentru angajare, colaborare sau participare la parteneriate/proiecte cu caracter național/european și li se va acorda acces privilegiat la evenimentele publice și grupurile de lucru pentru proiectele inițiate de partenerii CIO-SUERD.

Dintre subiectele abordate menționăm:

 • Cadrul legislativ și procedural actual orientat în vederea obținerii neutralității climatice (zero emisii de dioxid de carbon);
 • Obiective centrale și pașii de parcurs privind aplicarea politicilor UE în domeniu;
 • Gestionarea sustenabilă a resurselor naturale în relație cu criteriile referitoare la conservarea biodiversității;
 • Modalități de reducere a dependenței de resursele ne-regenerabile – creșterea accesului la surse alternative de energie;
 • Implicațiile valorificării Planului de Acțiune UE, cu accent pe investițiile în cercetare, inovare, competențe, precum și cu creșterea competitivității economice;
 • Consecințe practice pentru România derivat din aplicarea Pactului Ecologic European;
 • Metode și practici recomandate privind reducerea riscurilor rezultate din schimbările climatice și exigențe ale adaptării economice impuse de planul UE;
 • Provocări și beneficii ale aplicării și dezvoltării bioeconomiei la nivel european și național;
 • Căile de asigurare a guvernanței colaborative și a dialogului avizat cu societatea;
 • Introducerea și aplicarea modelelor inovative și măsurabile de business;
 • Importanța și modalitățile de participare în consorții, rețele și alianțe europeane pentru a beneficia de finanțările europene specifice;
 • Componenta de leadership în raport cu stakeholderii de diverse tipuri în procesul de aplicare a schimbărilor sistemice.

Participanții vor avea acces la studii de caz, exemple de bune practici și teme de reflecție aplicative.

Consiliul Consultativ de Coordonare Științifică:

1. ”Expert UE & Trainer în reziliență personală și în cadrul echipei

Prof. Teclu CODREȘI – Fondatorul Școlii Post-Liceale Sanitare ”Sfântul Ștefan” / Președintele Fundației Acțiunea Ecologică Română

Lect. Univ. Dr. Gabriela DAVID – Absolvent al Școlii Post-Doctorale a Academiei Române (INCE), Președinte Pro Educația David (Oradea)

Prof. Sandu ZAMFIRESCU – Absolvent Filosofie Morală, Master în Relații Internaționale (Universitatea București), Knowledge Management Specialist

Coordonator General: Prof. Asoc. Sever AVRAM, Cercetător Asociat Academia Română / formator acreditat ANC / Președintele Executiv al Fundației EUROLINK – Casa Europei

Catedra Internațională Onorifică “Jean Bart”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD)
a fost fondată în anul 2012,
ca un proiect/departament de internaționalizare educațională,
de către Fundația EUROLINK-Casa Europei (membră European Network for Education  Training – EUNET), cu amabilul sprijin și în parteneriat cu Academia Română (membră a International Science Council, Paris).

Organizatori

Programul online de tip Mini-MBA ”Expert European în Energii Regenerabile și Tranziție Verdeeste organizat de către Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei și fondat în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate al Academiei Române.

Cursurile se desfășoară online, în perioada lunilor august – octombrie 2021, prin intermediul unei platforme educaționale (moodle), accesibilă oricărui cursant în mod flexibil. Certificarea se obține în urma unei evaluări finale care constă în completarea online a unui formular furnizat de organizatori.

Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere, conform principiului „Primul venit-primul servit” (până cel târziu în data de 14 august 2021), iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird – până cel târziu în data de 2 august 2021)   se oferă un discount special. Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com . 

Simplu, flexibil, eficient

Peste 1750 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
„Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird) se oferă un discount special.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei

Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro