Selectează o Pagină

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

EXPERT OMD

incl.BENEfICII BONUS PROFEX
EURO245/pers.
 • Înscrierile rămân deschise în mod continuu, ținând cont că formatul principal este asincron, i.e. în funcție de agenda cursanților.

Programul de Formare on-line: 

Promotori și Experți UE în

Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică de Excelență (OMD)

 

Cursul a fost interesant, captivant și antrenant. Noțiunile ar trebui cunoscute de toți cei care sunt in acest domeniu și care își doresc să se implice în dezvoltarea durabilă a turismului. Informația a fost foarte condensată, dar cu exemple la fiecare pas care m-au ajutat să ințeleg mai bine aspectele teoretice.
Felicit organizatorii pentru comunicarea facilă și pentru un proiect cu inițiativă, care poate deschide orizonturi și oportunități.

Dumitrița LUNCANU

Maia Outdoor SRL, Piatra Neamț

Sesiunea estivală 2024: iulie - sept. 2024

Ziua(e)

:

Oră(e)

:

Minute(e)

:

Secunde(e)

Noi oportunități pentru atractivitatea destinațiilor prin sprijin internațional

 

Sub egida World Centre for Excellence of DestinationsCED (Montreal), membru afiliat al Organizației Mondiale a Turismului – UN Tourism, 44 de țări au decis încă de anul trecut punerea bazelor unui proiect de relansare sustenabilă a turismului în urma crizei sanitare globale.

Genericul proiectului, care a avut deja excelente rezultate în diverse regiuni ale lumii, este ”RECONFIGURA DESTINO”, ce vizează în special întărirea destinațiilor turistice și culturale prin:

 • redresarea generală și sprijinirea evoluției digitale a promovării destinației;

 • furnizarea de recomandări referitoare la inovarea destinației prin: reorganizare/colaborare, marketing și promovare, optimizarea experienței vizitatorilor, educarea și capacitarea deplină a deținătorilor de interese

Cei interesați au posibilitatea să se înscrie în mod gratuit în Registrul online global al inițiativelor de turism și cultură. Cu sprijinul partenerilor de consultanță ai CED, membrii organizațiilor/asociațiilor profesionale din domeniul ospitalității turistice (de tip OMD) și culturii vor avea posibilitatea de a primi finanțări – pentru diverse obiective de interes și pentru o mai eficientă valorificare – din partea donatorilor internaționali ai programului.

Spre a veni în ajutorul celor care se implică sau îți doresc să se implice în îmbunătățire atractivității destinațiilor de până în prezent sau al celor care se vor organiza în viitor ca OMD-uri conform noii legi în pregătire în domeniu, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), în parteneriat cu Reprezentanța Destinațiilor Dunăre – Marea Neagră a CED, a inițiat și desfășurat, în regim online, încă din luna aprilie 2019, cele două module ale Programului de Formare ”Promotori și Experți UE în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică de Excelență (OMD)”.

Argument

Prin recenta aderare a României la Programul ”European Cultural Routes (Rutele Culturale Europene – ”Roman Emperors and Danube Wine Route”), gestionat de Consiliul Europei cu sprijinul Comisiei Europene și de Institutul European al Rutelor Culturale, se deschid pentru operatori din turism și zonele cu potențial în domeniu perspective deosebit de bune, inclusiv și în baza revizuirii Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) și al stimulentelor cuprinse în noua Strategie de Dezvoltare Durabilă.

Organizațiile de Management al Destinației (OMD), care s-au constituit până în prezent sau care urmează să se înființeze, în baza Legii Turismului și a recomandărilor Organizației Mondiale a Turismului, oferă oportunitatea creșterii substanțiale a numărului de vizitatori, dar și a locurilor de muncă și veniturilor obținute în industria ospitalității. Organizațiile de Management al Destinației (OMD) sunt asociații / agenții neguvernamentale de utilitate publică, formate în sistem Parteneriat Public-Privat (PPP) din care 50% dintre membri pot fi companii private și ONG-uri, iar 50% primării, consilii județene, alte instituții publice sau cu capital de stat. În Consiliul Director ce se va forma urmează să fie reprezentate în mod prevalent interesele mediului de afaceri, iar omologarea ulterioară, în lista destinațiilor de ospitalitate ce se va creea, se va face în baza prezentării strategiei proprii a organizației deja constituite în prealabil.

În cadrul Târgului de Turism al României (Romexpo, 21 februarie 2020) a fost lansat Raportului OCDE ”Operaționalizarea unei rețele de OMD-uri în România” .

Programul de Formare on-line: 

Promotori și Experți UE în

Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică de Excelență (OMD)

Spre a veni în sprijinul organizațiilor profesionale și patronale din turism, ca și al comunităților locale cu care se crează parteneriate public-private, a fost lansat Programul de Formare a Promotorilor și Experților UE în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică de Excelență (OMD). Cursurile se desfășoară online (la distanță).

Programul este conceput și plasat în contextul apartenenței României, ca Stat Membru la SUERD – Strategia UE pentru Regiunea Dunării (ce acoperă toate județele țării), Sinergia Mării Negre și Strategia Regiunii Carpatice.

Verifică dacă oferta noastră ți se potrivește, în baza acestor indicatori:

 • Vrei să devii în mod rapid și flexibil Promotor sau Expert selectat în managementul și în marketingului turistic?

 • Dorești o carieră de succes în expertiza / consultanța acordată operatorilor și beneficiarilor zonelor / obiectivelor din industria ospitalității

 • Poți să contribui pro-activ la relansarea turismului de diverse tipuri în zona / regiunea ta?

 • Ai în vedere să te implici în organizarea de evenimente și ghidajul potrivit pentru mai buna promovare a pitorescului propriei zone?

 • Consideri că o formare practică inter-disciplinară te poate pune în valoare profesional mult mai motivant?

 • Aspiri să fii interconectat la bunele practici și rețelele de parteneri care derulează proiecte cu finanțare europeană?

Dacă te încadrezi în acest set de obiective de carieră, cursul nostru online este cheia succesului pentru două categorii de practicieni pentru a lucra în Organizațiile de Management al Destinației:

 • Promotori UE / organizatori evenimente – pentru persoanele fără studii superioare finalizate
 • Experți UE în managementul ospitalității – pentru persoanele deținătoare de diplomă universitară / masteranzi, etc

Programul este conceput în două module: primul se adresează exclusiv Promotorilor, iar cel de-al doilea modul se adresează celor ce se formează ca Experți (include și parcurgerea primului modul).

Mod de desfășurare

Următoarea serie a programului este programată să se deruleze, în mod flexibil, în una din modalitățile:

 • On-line/hibrid, în sistem asincron/prin video conferință, în funcție de programul de lucru/disponibilitatea participanților, prin intermediul unei platforme educaționale (Moodle), accesibilă oricărui cursant în mod personalizat;
 • Fizic (bilunar), la sediul organizației doritoare, pentru un grup de minim 8 cursanți.

Programul este structurat, conform stilului adoptat de academiile sau acceleratoarele de cunoaștere/afaceri, într-o proporție de 2/3 aspecte practice și procedurale și 1/3 aspecte teoretice complementare temei-cheie alese în carieră. În mod concret, aceasta înseamnă că se armonizează cu sistemul recomandat de Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, pe o durată de 120 de ore, incluzând și evaluarea și consilierea personalizată live sau online (la cerere) din partea mentorilor cursului.

Organizatorii oferă, la pachet, componentele de formare-certificare-Scrisoare de Recomandare și ghidaj până la obținerea succesului scontat, în mod personalizat de către fiecare cursant.

Prima întâlnire are loc, în mod gratuit și opțional, în vederea clarificării problemelor existente înainte de participarea propriu-zisă la program.

Tematica propusă

La nivel internațional, gestionarea destinațiilor de ospitalitate reprezintă, în mod clar, una dintre prioritățile UN Tourism – Organizația Mondială a Turismului a Națiunilor Unite. Aceasta a și militat, prin Departamentul de ”Market Intelligence” și Competitivitate, împreună cu Ministerul Turismului din România pentru înființarea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD), prin furnizarea de cunoaștere și ghidaj strategic în sprijinul destinațiilor respective, precum și în favoarea unei îmbunătățiri a acestui tip specific de management, în special prin politici eficiente și guvernanță inovativă. ONU consideră că numai astfel vom reuși să orientăm în viitor industria turismului pentru a fi un ”driver” al Schimbării Pozitive și realizarea la scară cât mai extinsă a unei dezvoltări turistice durabile și incuzive (conform Sustainable Development Goals).


MODUL pentru PROMOTORI UE

Capitolul I

1. Scurt istoric al evoluției conceptului de ospitalitate turistică și necesitatea adaptării Organizațiilor de Management al Ospitalității (OMD) în funcție de provocările și exigențele care au intervenit în dezvoltarea industriei turismului, în ansamblul său.

2. Importanța și influența tehnicilor de comerț electronic asupra noilor relații dintre turiști și operatori.

3. Studiu de bune practici: Oficiul de Turism din Zona de Est a Angliei și din Țara Galilor.

Capitolul II

1. Factorii de succes scontat al unei destinații turistice.

2. De ce este importantă cunoașterea perspectivei și obiectivelor deținătorilor de interese din turism.

3. Componentele și activitățile principale ale unei Organizații de Management al Destinației (OMD) în vederea consolidării capacității sale: planificarea destinației, dezvoltarea produselor de turism, marketing și branding, managementul cercetării și informației, coordonarea activităților de ghidaj, gestionarea experienței vizitatorilor, managementul evenimentelor, dezvoltarea resursei umane, operațiunile referitoare la destinație și la promovarea siteului acesteia, implementarea politicilor de piață în zonă.

Capitolul III

1. Actorii destinației turistice în contextul managementului acesteia și relației cu alte instituții și organizații de turism din țară și la nivel internațional

2. Componentele principale ale stabilirii unei destinații turistice atractive

3. Creșterea eficienței marketingului destinației: activitatea de promovare, imaginea destinației și brandingul acesteia; tehnici de informare și facilitare; managementul relației cu clienții; semnificația itinerariilor specifice de diverse tipuri și promovarea acestora prin tehnici inovative (instrumente digitale de promovare și social media; studiu de caz Millennials).

4. Studiu de caz: Rutele Culturale Europene – ”Roman Emperors and Danube Wine Route” și rolul Institutului European al Rutelor Culturale în promovarea și valorizarea acestei rute.

Capitolul IV

1. Rolul promotorilor destinației în activarea Strategiei de Management a Destinației

2. Tehnici de motivare și creștere a randamentului în cadrul echipei

EVALUARE (on-line, cf. formular de evaluare)


Modulul pentru EXPERȚI UE

Capitolul I

1. Prezentarea principalelor componente ale coordonării unei Organizații de Management al Destinației (OMD): comunicare internă; promovarea și comunicarea externă; rolul noilor tehnologii IT&C; prioritățile în formarea continuă a personalului; dimensiunea de ”customer care” – gradul de satisfacere și grija pentru vizitatori

2. Realizarea monitorizării dinamice din punct de vedere managerial și digital: satisfacția turiștilor; satisfacția celor care lucrează ca angajați în domeniul turistic; impactul industriei de ospitalitate în zonă la nivel social, economic și de mediu; protejarea și conservarea bunurilor locale din domeniul turismului; realizarea de sondaje locale; platforme digitale.

3. Procesul de implementare al ciclului de viață al destinației. Studii de caz și exemple de bune practici.

4. Propuneri și recomandări pentru optimizarea managementului: necesitatea planificării pe termen lung; proiectarea de mini-strategii economice; componenta de monitorizare specifică; stimularea creerii de parteneriate public-private.

Capitolul II

1. Instrumente ale inovării competitive ale destinațiilor: specializarea, competitivitatea, transformarea SMART.

2. Interconectarea cu inițiative, rețele și platforme europene și internaționale în promovarea destinațiilor de turism durabil și incluziv.

3. Contribuția OMD la creșterea competitivității economice și sociale printr-un management performant al destinației turistice.

Capitolul III

1. Elaborarea și transpunerea în practică a Strategiei de Management a Destinației, cf. celor trei ”agende” (Raportul Global ONU).

2. Modele de bune practici și povești de succes privind implementarea strategiei și a bunei guvernanțe

3. Model de Plan de Acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei, repartizat pe domenii: cunoaștere; marketing; rute și coridoare de turism; includerea sectorului de business local și a cetățenilor în circuitul industriei turistice

4. Rezultate finale vizate, inclusiv prin cooperarea cu clusterele de turism și GAL-urile.

Capitolul IV

1. Sugestii, recomandări și remarci concluzive

EVALUARE (on-line, cf. formular de evaluare)

 

Organizatori:

Reprezentanța Dunăre-Marea Neagră a CED – Centrul Internațional pentru Excelența Destinațiilor, 

membru afiliat UN Tourism – Organizația Mondială a Turismului

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD)

– proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei și fondat în parteneriat cu Academia Română.

prin  Centrul Dunăre -Marea Neagră ”HENRI NEGRESCO” în sprijinul Alianței Naționale a Organizațiilor de Management al Destinației Turistice din România

 

Portofoliu:

(listă selectivă)

 • Organizator al High Level Stakeholders’ Event ”Ziua Maritimă Europeană”, conferință organizată sub ediga DG MARE – Comisia Europeană, cu amabilul sprijin al Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului Românei (București, 31 mai 2019)
 • Membru co-fondator al Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră (Constanța, februarie 2019)
 • Partener de promovare al proiectului INTERREG ”Attractive Danube” privind instrumentele de planificare și de lucru în domeniul turistic și al inovării urbane (MCSI, decembrie 2018)
 • Partener de promovare al proiectului ”Danube Ecoturism” (iunie-iulie 2018)
 • Partener ”Regional Danube Strategy Summit” – serie de conferințe regionale: București, Cluj, Timișoara, Craiova (iunie-octombrie 2018)
 • Coordonator al Rețelei Naționale a Ofițerilor Dunăreni (2016-prezent)
 • Participare la Conferința de lansare OMD – Instituția Prefectului Constanța (septembrie 2016)
 • Partener de promovare al rezultatelor proiectului Danube START Ministerul Fondurilor Europene, 2016
 • Coordonator al cursului post-universitar online de formare a Experților în Managementul Programelor de Finanțare în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării – SUERD (2012-prezent)
 • Coordonator al Grupului de Acțiune ”Dunăre-Marea Neagră” în cadrul Consiliului Consultativ SUERD (2012)
 • Contribuție la ”Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Balnear în România”, realizată de Detente Consultants pentru Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și partener de promovare cu ocazia lansării acesteia – Palatul Snagov (2009)
 • Partener al Conferinței internaționale ”O nouă viziune pentru turismul românesc. Care sunt oportunitățile pentru investitori în contextul accesării Fondurilor Europene?” (CCIR, iulie 2008)

Consiliul Științific Onorific:

Acesta cuprinde parteneri corporativi și Guest Speakeri sau consultanți cu o prestigioasă experiență:

Președinte: Prof. Francois BEDARD – Director CED Montreal

Jamil BENABDALLAH – Consultant în dezvoltarea turismului, Președintele Asociației pentru Dezvoltarea Turismului de Sănătate și Social

Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI – Expert al Comisiei Europene pentru Programele UIA și URBACT, Director & Fondator URBASOFIA

Drd. Sabina LEOPA – Director de Proiecte Europene URBASOFIA

Anca PAVEL NEDEA – fost Președinte al Autorității Naționale de Turism, Director Executiv Organizația Patronală Mamaia Constanța

Dr. Costin LIANU – Director General USH ProBusiness

Dr. Grigore BABOIANU – fost Guvernator al Deltei Dunării (Tulcea), Membru ”Danube Parks Association” Viena 

Dr. Emilia MURINEANU – Coordonator Proiecte Europene – Universitatea Maritimă Constanța

Prof. Mirela MAZILU – Specialist în Turism Durabil și Eco-turism; Centrul de Studii Drobeta Turnu Severin a Universității din Craiova

Prof. Teclu CODREȘI – Președintele Fundației ”Acțiunea Ecologică Română” (Craiova)

Dr. Georgeta GHEȚE DĂNĂU – Președintele Asociației Profesionale a Formării în Administrația Publică Locală ”CINAQ

Marian FLOREA – Președinte Asociației Administratorilor Publici din România

Corneliu MARTIN – Președintele Asociației ”Dunărea Moldova Nouă” (Caraș-Severin)

Lector Dr. Gabriela DAVID – Consultant Științific CIO-SUERD ”Jean Bart” (Oradea)

Cine sunt formatorii Programului?

Formatorii acreditați ANC ai programului dețin un portofoliu și o vastă și diversă experiență:

 • Senior Consultant Sever AVRAM – Comisar Regional Dunărean din partea CLDR în cadrul Rețelei Europene a Comisarilor Dunăreni; Coordonator General CIO-SUERD ”Jean Bart”

 • Knowledge Management Specialist Sandu ZAMFIRESCU – Expert și Trainer în Social Media – Promovare și Marketing Online

Cu ce anume se soldează absolvirea acestui program?

Având un caracter multi- și inter-disciplinar, cursurile se încadrează în conceptul Uniunii Europene de tip ”lifelong learning”. Cursurile se desfășoară online, prin intermediul unei platforme educaționale (Moodle), accesibilă oricărui cursant în mod flexibil. Certificarea se obține în urma unei evaluări finale care constă în completarea online a unui formular cu întrebări practice, pe baza studiilor de caz și exemplelor de bune practici prezentate în cadrul cursului.

Participanții primesc Certificat de Absolvire cu Anexă detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română, instituție de învățământ care alături de Ministerul Educației este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip post-universitar și alte studii strategice avansate. Menționăm, totodată, că Fundația EUROLINK-Casa Europei face parte din European Network for Education and Training (EUNET – Germania).

Principalele oportunități și beneficii

 • consiliere și suport acordat absolvenților programului care doresc să inițieze înființarea și dezvoltarea unei Organizații de Management al Destinației Turistice (OMD)
 • eliberarea Scrisorii de Recomandare în vederea colaborării / angajării în acțiunile și activitățile profesionale din industria ospitalității
 • posibilitatea de a face stagii profesionale în companii și organizații membre sau partenere
 • cooptarea, în funcție de opțiuni, experiență și disponibilitate, în cadrul Grupurilor de Lucru activate prin cooperarea dintre Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră, Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni și universitățile membre ale Asociației CLDR.

Parteneri Media

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Project-E.ro.

Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, PRwave.ro, 24PHarte.ro, ”Buletin Dunărean”.

Înscrieri

Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere, conform principiului "Primul venit-primul servit", până cel târziu în data de 20 iulie 2024. Pentru înscrierea timpurie (”Early-Bird” - 6 iulie 2024) se acordă un discount special. Pentru grupuri mai mari de 4 persoane înscrise la curs se pot acorda reduceri suplimentare.

Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la numărul: 0723670987.

Simplu, flexibil, eficient

Peste 2500 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, iar accesul la platforma cursului ales este acordat imediat. 

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723670987
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro