Selectează o Pagină

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Cost integral

incl.BENEfICII BONUS PROFEX
EURO355/pers.
 • Înscrierile rămân deschise în mod continuu, ținând cont că formatul principal este asincron, i.e. în funcție de agenda cursanților.

Mini-MBA

CONSULTANT & EXPERT EUROPEAN – GLOBAL ÎN PUBLIC RELATIONS ȘI COMUNICARE STRATEGICĂ, DIGITALĂ ȘI CORPORATIVĂ 

European-Global Consultant & Expert in
Public Relations and Strategic, Digital, Corporative Communications

Fast Track Programme

Sesiunea estivală 2024: iulie - sept. 2024

Ziua(e)

:

Oră(e)

:

Minute(e)

:

Secunde(e)

Mini-MBA

CONSULTANT & EXPERT EUROPEAN – GLOBAL ÎN PUBLIC RELATIONS ȘI

COMUNICARE STRATEGICĂ, DIGITALĂ ȘI CORPORATIVĂ  

Fast Track Programme

Conform previziunilor europene / internaționale referitoare la cele mai căutate și remunerate specializări multi- și inter-disciplinare în Spațiul Unic European/UE, cât și în SUA, în anul 2024, pozițiile, chiar de nivel mediu, în domeniul PR & Comunicare sunt estimate a fi cotate la un nivel mediu de salarizare de aproximativ 67.000 Euro/an. Rolul exercitat de acești manageri și experți se află într-o continuă creștere.

În acest sens, programul nostru practic de tip post-universitar ”Consultant și Expert European – Global în Public Relations și Comunicare Strategică, Digitală și Corporativă” se adresează tuturor categoriilor de absolvenți și practicieni în vederea pregătirii noii generații de profesoniști spre a răspunde decisiv și rapid la cerințele pe plan local și global ale expertizei îngemănate în cadrul celor domenii-cheie: Relații Publice (PR) și Comunicare Corporativă.

Acest demers corespunde celor mai recente evoluții pro-antreprenoriale din unghi de vedere al standardelor curriculare și educaționale ale acestui tip de programe de formare intensivă și condensată (fast track programme) printr-o subtilă integrare a componentelor teoretice fundamentale cu acelea practice și axarea demersului asupra variatelor contextelor din viața reală, cotidiană. Astfel, servește în egală măsură nevoile pregătirii de top pentru diversele job-uri din mediul privat, sectorul public, cât și academic și ONG.

Secvență demo

Prin acest întreg program, participanții sunt stimulați și sprijiniți să parcurgă condensat poziționarea practică, în funcție de diversele contexte comunicaționale, punând în valoare, în mod deosebit, relaționările benefice reciproce dintre organizațiile proprii și publicurile-țintă ale acestora, prin construirea pilonilor în vederea conceperii/implementării diverselor campanii avute în vedere:

 • relații media,
 • crize în procesul de comunicare,
 • managementul social media etc.

În ansamblu, cursanții au un liber acces la mjloace și seturi de bune practici inovative în scopul de a se afirma ca promotori avizați și entuziaști potrivit noilor abordări holistic-integrative, ale digitalizării și rezilienței societale cărora trebuie să se subsumeze în mod sustenabil propriile realizări profesionale.

Grupuri-țintă principale:

Programul propus vine în întâmpinarea absolvenților de nivel debutant/mid level management, care activează în diverse sectoare care cooperează între ele:

  • Formatori
  • Antreprenori
  • Consultanți
  • Avocați
  • Project Manageri
  • Lideri ONG
  • Cercetători
  • Jurnaliști
  • Experți Social Media & Marketing

Acest program se pliază și așteptărilor profesioniștilor care asumă să-și valorizeze experiența anterior acumulată și aspiră să obțină noi competențe transversale, educaționale prin avansul conform noilor oportunități de carieră care se deschid.

Mod de desfășurare

Următoarea serie a programului este programată să se deruleze, în mod flexibil, în una din modalitățile:

 • On-line/hibrid, în sistem asincron/prin video conferință, în funcție de programul de lucru/disponibilitatea participanților, prin intermediul unei platforme educaționale (Moodle), accesibilă oricărui cursant în mod personalizat;
 • Fizic (bilunar), la sediul organizației doritoare, pentru un grup de minim 8 cursanți.

Programul este structurat, conform stilului adoptat de academiile sau acceleratoarele de cunoaștere/afaceri, într-o proporție de 2/3 aspecte practice și procedurale și 1/3 aspecte teoretice complementare temei-cheie alese în carieră. În mod concret, aceasta înseamnă că se armonizează cu sistemul recomandat de Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, pe o durată de 120 de ore, incluzând și evaluarea și consilierea personalizată live sau online (la cerere) din partea mentorilor cursului.

Organizatorii oferă, la pachet, componentele de formare-certificare-Scrisoare de Recomandare și ghidaj până la obținerea succesului scontat, în mod personalizat de către fiecare cursant.

Prima întâlnire are loc, în mod gratuit și opțional, în vederea clarificării problemelor existente înainte de participarea propriu-zisă la program.

Temele-cheie ale modulelor  programului

1. În ce constă și cum este gestionat procesul comunicării multi- și inter-culturale, cât și interne

2. Care sunt elementele esențiale ale realizării strategiei de comunicare corporativă

3. Practica și organizarea campaniilor PR

4. Componentele tehnicilor de comunicare în abordările difențiate din marketing, jurnalism și social media

5. Care sunt metodele principale ale cercetării aplicate în comunicare, studiile de piață și analiza datelor

6. Cum se desfășoară cu succces prevenirea și managementul crizelor în procesele de comunicare și în Public Relations

7. Care este stadiul actual în cooperarea dintre PR, comunicare și ”new media”. Metode de prevenire și combatere: fake-news, deepfakes, misinformation, cyberattack, etc. Studii de caz și bune practici recomandate 

Trucuri și stratageme (Tips&Tricks) prin consolidarea competențelor și abilităților în comunicarea inter-culturală și PR internațional.

Recomandări, remarci finale, concluzii

IMPORTANT: 

Structura derulării conținutului propriu-zis al cursului este bazată în mod esențial pe planșe, exemple, tabele, grafice, studii de caz preluate din cele mai credibile surse și ulterior interpretate și comentate narativ-explicativ în vederea fixării insight-urilor cardinale. Recurgem la o bibliografie opțional de consultat, în speță în limba engleză, pentru ilustrările-cheie spre a veni mai bine în familiarizarea cu terminologia internațională de specialitate accesibilă în special din surse americane și în limba engleză. 

Palmares de inițiative, proiecte și evenimente publice (listă selectivă)

Încă înainte aderării României ca Stat Membru al NATO și UE, nucleul de inițiativă și organizare al Casei Europei, fondatoare a Catedrei Internaționale ”Jean Bart”, a desfășurat primele evenimente publice și proiecte europene, unele cu sprijinul Comisiei Europene, în domeniile de interes ale programului:

– ”Euro-Romanian Bulletin” – prima revistă de integrare europeană a Grupului Interdisciplinar de Reflecție, în parteneriat cu Academia Română

– ”Vocea României în Noua Europă – eveniment public (25 de participanți) dedicat Zilei Europei, în parteneriat cu ARDOR, AEGEE.

– ”Public Relations in Practice – primul program de training intensiv în domeniul PR, în colaborare cu Președinte Confederației Europene de Relații Publice

– ”EU-PROCESS ACADEMY – serie de evenimente publice și traininguri intensive în domeniul comunicării, PR și lobby inter-instituțional

Platforma CEFTAC (Central European Advocacy for a Fair & Transparent Competition) – proiect european în domeniul inter-comunicării privind dreptul și regimul concurenței și organizarea seriei de gale anuale a Trofeelor CEFTAC, cu ocazia Zilei Europene a Concurenței în România

– ”EU-RO CLEARING FUNDS– Platforma de acțiune și intervenție rapidă a societății civile în favoarea absorbției Fondurilor Europene

Rețeaua Regională pentru Inovare Socială și Economică în Bazinul Mării Negre – Regiunea Dunării, prin care au fost organizate edițiile anuale ale Zilei Maritime Europene în România

Platforma Națională a Ombudsmanului Anti-Corupție în relația cu Mediul de Afaceri – proiect privind îmbunătățirea comunicării inter-instituționale privitoare la implementarea Strategiei Naționale Anti-Corpuție.

Rețeaua Națională PROFEX a Promotorilor, Facilitatorilor și Experților CIO-SUERD – proiect în sprijinul accelerării și eficientizării utilizării fondurilor europene în România, în special în context PNRR.

  Ce competențe și abilități sunt vizate în principal pentru participanți?

  1. Să pună în aplicare teoriile-cheie din domeniul comunicării și conceptele practicilor PR din multiple domenii și contexte culturale.

  2. Să dovedească abilitățile de gândire critică și capacitățile de analiză strategică prin intermediul elaborării metodelor și acțiunilor în procesul de comunicare organizațională/corporativă

  3. Să elaboreze elementele esențiale ale planurilor de comunicare strategică/PR pentru nevoile unor sectoare/organizații, cu accent asupra orientării spre soluții performante

  4. Să își însușească metodele adecvate de cercetare și evaluare a datelor/informațiilor, adaptate mediului de activitate și situațiilor cotidiene/de criză

  5. Să aprofundeze înțelegerea noilor tehnologii digitale, utilizate în conceperea mesajelor, precum și implementarea acestora pentru atingerea interesului grupurilor-țintă vizate

  6. Să producă un conținut cât mai creativ și inovativ, adaptat audiențelor și mijloacelor alese, inclusiv prin livrarea de prezentări în diverse formate

  Beneficii-cheie pentru participanți

  – Listarea în Registrul Național al Rețelei PROFEX a cursanților certificați, inclusiv a celor din diaspora motivați să colaboreze, provenind din sectorul public și mediul privat/ONG, precum și transmiterea solicitărilor exprese de consultanță/consiliere din partea altor partenerri / beneficiari potențiali de finanțare.

  – Redactarea Scrisorii de Recomandare Oficială din partea CIO-SUERD către companii/organizații angajatoare sau pentru continuarea studiilor de specialitate.

  Consiliere personalizată pentru a putea să evolueze nu doar în România, ci și pe plan internațional.

  – Participarea gratuită la Atelierele Clubului Rețelei PROFEX dedicate oportunităților profesionale și de finanțare prin networking, informare și loby inter-instituțional.

  Oportunități de dezvoltare a carierei profesionale – exemple

  – Head of Corporate Communication

  – Director of Public Relations

  –  Media Director

  – Research Business Analyst

  –  PR Specialist

  – Expert in Societal Resilience/Crisis Communications 

  – Strategic Communications Officer

  – Social Media Manager/Digitaal Strategist

  –  SEO Manager 

  – Brand Strategy Manager

  – Corporate Social Responsibility/Cause Marketing

  – Specialised Jounalist

  – Fundraising Manager

  Coordonatorul principal al cursului

  Coordonatorul principal al cursului este Prof. Asoc. Sever AVRAM, Expert în Studii de Integrare și Politici Publice Europene, fiind absolvent de studii postuniversitare la Central European University și fost bursier al Open Society Institute. A activat, în calitate de consultant, atât pentru Comisia Europeană, cât și pentru Guvernul României, fiind inclusiv responsabil de elaborarea capitolului de politici sociale – resurse umane din cadrul Programului Național de Pre-aderare al României. Este Președinte Executiv al Fundației EUROLINK-Casa Europei, membru afiliat European Network for Education & Training (Bonn) și Coordonator General al Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD), precum și Coordonator Fondator al Rețelei Naționale PROFEX, precum și Formator acreditat ANC. Totodată, este desemnat Reprezenant pentru Regiunea Dunăre – Marea Neagră al World Centre for Excellence of Destinations (CED, Membru Afiliat UNWTO), ca și Comisar European Dunărean din partea Rețelei CLDR din cadrul Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CODCR, Viena-Ulm).

  Referințe 

  Thomas ACHELIS – Președinte Onorific Confederația Europeană de Relații Publice / IPRA;

  Prof. univ. dr. Dumitru BORȚUN – Asociația Română de Relații Publice / Facultatea de Comunicare și Relații Publice a SNSPA;

  Dr. Sandra PRALONG -Consilier Prezidențial / Fundația SynergEtica;  

  Conf. univ. dr. Antonio MOMOC – Decanul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București;

  Gilda LAZĂR – Corporate Affairs & Communications GTI;

  Ion VACIU – Președinte Digital Transformation Council;

  Dana Oancea – Președinte Forum for International Communications.

  Organizatori

  Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei (membră a European Network for Education & Training – EUNET) și fondat în parteneriat cu Academia Română (2012).

  Coordonarea academică: Prof. Univ. Dr. Habil. Eric GILDER – Universitatea ”Lucian Bloga” Sibiu / Universitatea Tehnologică Papua Noua Guinee

  Coordonator General: Sever AVRAM – Președinte Executiv EUROLINK-Casa Europei / Formator acreditat ANC 

  Certificare

  Evaluarea finală constă, la alegere, în completarea unui chestionar cu probleme recapitulative sau/și redactarea draft-ului unei mini strategii de comunicare corporativă / campanie PR.

  Participanții primesc, în urma evaluării finale, Certificat de Absolvire Consultant și Expert European – Global în Public Relations și Comunicare Strategică, Digitală și Corporativă cu Anexa detaliată incluzând competențele și abilitățile vizate și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internaționala Onorifică „Jean Bart” CIO-SUERD, proiect fondat în 2012 de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” al Academiei Române (membru afiliat International Science Council, Paris).

  Condiții de participare

  Pentru a fi eligibili, participanților li se cere să dețină cel puțin studii de licență finalizate sau în curs de finalizare.     

  Contribuția bănească aferentă sprijinirii desfășurării acestui program include: procedura de înscriere; accesul nelimitat și în orice moment la conținutul modulelor; consiliere și clarificări la cerere, pentru cei motivați, asistență tehnică pentru evaluarea cu succes a absolvirii cursului; eliberarea Certificatului de Absolvire și a Anexei de Studii;  participarea la alte evenimente publice de profil ale organizatorilor și partenerilor acestora.

  Parteneri și Suporteri Media:

  Parteneri Media Asociați:
  Agenția Națională de Presă AGERPRES, Radio România Actualități, Agenția RADOR, Project-E.ro

  Parteneri Media:

  Finantare.ro, CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, PRwave.ro, ComunicateMedia.ro, 24PHarte.ro, ”Buletin Dunărean”.

  Înscrieri

  Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere, conform principiului "Primul venit-primul servit", până cel târziu în data de 20 iulie 2024. Pentru înscrierea timpurie (”Early-Bird” - 6 iulie 2024) se acordă un discount special. Pentru grupuri mai mari de 4 persoane înscrise la curs se pot acorda reduceri suplimentare.

  Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la numărul: 0723670987.

  Înscriere timpurie

  Discount accesibil, în funcție de programul ales

  Avantaje Speciale

  • 6 luni liber acces la platformă
  • recomandare profesională
  • colaborare sau internship-uri
  • consiliere pe proiect
  • Ghidaj personalizat până la angajare sau continuarea studiilor

  75%

  dintre absolvenți au recomandat

  programele CIO-SUERD,

  aceștia obținând astfel reduceri sau

  beneficii suplimentare

  Simplu, flexibil, eficient

  Peste 2500 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

  Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

  Cursuri online

  Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

  Sesiuni live

  Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

  Înscrieri deschise!

  Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
  „Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird) se oferă un discount special.

  Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
  c/o EUROLINK-Casa Europei

  Mobil: 0723670987
  E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro