Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

CIO SUERD – Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării – reprezintă o platformă pan-europeana flexibilă de formare alternativă, promovare și lobby pro-dunărean.

Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni 

Grație sprijinului Coordonatorului Ariei Prioritare Cooperare SUERD, a Platformei Urbane a Regiunii Dunării și al Coordonatorului General CoDCR, precum și al Coordonatorului Național SUERD – Ministerul Afacerilor Externe, al Academiei Române, Catedrei Internaționale Onorifice „Jean Bart” și al Institutului de Studii Populare, lansarea procesului de formare a Rețelei Naționale a Ofițerilor Dunăreni a avut loc la București, în perioada 29-30 ianuarie 2016.

Prin membrii săi, aflați în contact permanent cu Secretariatul CLDR, Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni reprezintă interfața  cu principalii decidenți ai Strategiei Dunării la nivel european și național.

Primul Program de Formare Pre-Doctorală

În baza cooperării inițiate, încă din anul 2012, între Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) și Academia Română, care prin institutele sale de cercetare coordonează studii avansate, școli doctorale/post-doctorale, recent a fost lansat, conform unor altor prestigioase modele, Programul de Formare Pre-Doctorală care își propune să pregătească un număr selectiv de absolvenți care doresc să avanseze mai rapid în propria carieră profesională prin implicarea și în redactarea unor lucrări personale de cercetare, în special în științele economice, juridice și sociale.

Lucrările ar trebui să conțină, astfel, studii de caz mai bine puse în valoare și promovarea unor aplicații inovative, mai ales a celor care pot și doresc să devină, ulterior, parte integrantă în cadrul echipelor de proiect cu finanțare UE sau în cadrul clusterelor și hub-urilor pe plan național, european și internațional.

PROGRAMUL NAȚIONAL COMUN DE FORMARE CIO-SUERD

Curs online pentru formarea Ofițerilor și Comisarilor Dunăreni

Tematică (listă selectivă):
• Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD)
• Specificul Managementului de Proiect în context SUERD
• Specificul comunicării și activităților de networking și lobby
• Perspectivele de dezvoltare ale macro-regiunii

Rolul Comisarilor Județeni, Municipali și Locali Dunăreni devine recunoscut oficial și cu mult mai important pentru ca toate comunitățile din România să se inter-conecteze la viitoarea platformă internet și să poată beneficia de serviciile de sprijin privind informarea, consilierea și schimburile de bune practici pentru a facilita cooptarea în rețele și proiecte de cooperare teritorială cu dimensiune transfrontalieră și transnațională dezvoltate prin Danube European Commissioners Network.

Curs online pentru formarea Experților Europeni în Dezvoltare și Inovare Urbană - SmartCity

Tematică (listă selectivă):
• Importanța Agendei Urbane UE pentru comunitățile rurale, orașele și zonele metropolitane
• Parteneriatul European pentru Inovare de tip ”Smart City”
• Bazele de date UE în domeniul dezvoltării și inovării urbane
• Acțiuni și inițiative în domeniul dezvoltării / inovării urbane
• Inovarea socială și buna guvernanță pentru orașele europene
• Priorități principale ale inovării urbane până în 2020
• Poveștile de succes legate de inovarea urbană (URBACT, UIA)

Programul de formare beneficiază de coordonarea teoretică și practică a unuia dintre cei mai reputați experți ai Comisiei Europene în domeniu, Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI, Manager URBASOFIA.

Curs online Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței

Tematică (listă selectivă):
• securitatea alimentară și conceptul de ”Creștere Albastră” UE
• gestionarea durabilă a resurselor naturale
• reducerea dependenței de resursele neregenerabile
• atenuarea riscurilor derivate din schimbări climatice
• provocările dezvoltării bioeconomiei la nivel european și național
• problemele asigurării guvernanței colaborative

Această formare cu caracter multi și inter-disciplinar se va dovedi utilă celor care vor dori să lucreze în context european în specializările de bază ale bioeconomiei, biotehnologii, ecoeficiență, dezvoltare durabilă, inovare urbană, managementul proiectelor europene, de tip Horizon 2020.

Promotori și Experți UE în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică (OMD) 

Tematică (listă selectivă):
• Evoluția conceptului de ospitalitate turistică și necesitatea adaptării OMD
• Componentele și activitățile principale ale unei OMD
• Creșterea eficienței marketingului destinației
• Instrumente ale inovării competitive ale destinațiilor
• Elaborarea și transpunerea în practică a Strategiei de Management a Destinației

Prin sprijinul și ghidajul oferit de Centrul Internațional de Excelență a Destinațiilor, cursul multi- și inter-disciplinar vizează accelerarea formării OMD pentru atragerea unor fluxuri noi și masive de vizitatori externi, dar reprezintă și o ocazie pentru cursanți de a-și concepe propriul plan de marketing, evenimente și promovare turistică.

Cursuri în colaborare cu Euro Market Solutions Iași

 

• Formare DPO - Responsabil protecția datelor
• Incidente de securitate GDPR & CyberSecurity - Abordare, Evaluare, Prevenție, Acțiune, Căi de atac
• Initiere in GDPR - conștientizare și informare personal care intră în contact cu date personale

 

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
„Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird) se oferă un discount special.

 

Prezentare Beneficii ale Membrilor, Cursanților și Absolvenților

Platforma de internaționalizare a educației și business Academia Dunăreană a Inovării Macroregionale oferă tuturor celor implicați în consultanță, project-management, cercetare-inovare, achiziții publice, antreprenoriat, lobby-fundraising modalități practice și sincronizate cu cerințele actuale ale pieței muncii prin:

1. acordarea de ghidaj, consiliere, mentoring și recomandări candidaților la studii în domeniile științelor social-economice și juridice în cadrul Școlii Doctorale și Școlii Post-Doctorale aflate sub egida Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei Române, inclusiv și reprezentanților sectorului de business/antreprenorial care se pregătesc să susțină în viitor forma de doctorat profesional prevăzută de Legea Educației Naționale (2011) sau teze de doctorat în co-tutelă cu alte centre de cercetare/universități din UE în cadrul cooperării de tip Bologna

 

2. formare profesională prin programe de tip post-universitare online cu certificare prin Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect fondat de EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română (2012), forul academic cel mai înalt care coordonează și grupul de școli doctorale și școli post-doctorale propriu, în domeniile: Expert European în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart City; Expert în Managementul Bio-economiei, Inovării și Guvernanței; Expert – Consultant Proiecte și Afaceri Dunărene / formare pentru Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni;

 

3. redactare și furnizare a Scrisorilor de Recomandare pentru echivalarea sau completarea certificării / evaluării experienței în domeniile profesionale vizate de candidați;

 

4. îndrumare și consiliere profesională și financiară în cadrul Programului ”Școala Banilor Europeni”pentru identificarea formulei optime de acoperire a costurilor impuse de managerii HR și recrutori;

 

5. cooptarea, în funcție de opțiuni, experiență și disponibilitate, în cadrul Grupurilor de Lucru activate prin cooperarea dintre SMART Innovative Learning Hub, CIO-SUERD, Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni și universitățile/institutele naționale de cercetare-inovare membre ale Asociației CLDR, aderente la ”Declarația de la București” (9 octombrie 2018), în ajunul preluării Președinției SUERD de către România.

 

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro