Selectează o Pagină

NEWS: Institutul UNESCO a lansat recent Manualul ”Making Lifelong Learning a Reality”, sistemul de studii utilizat din 2012 și de CIO-SUERD – Detalii  

Catedra Internațională Onorifică “Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) – fondată, în septembrie 2012, de către Fundația EUROLINK-Casa Europei, afiliată European Network for Education & Training (EUNET) în parteneriat cu Academia Română prin Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” – reprezintă o platformă pan-europeana flexibilă de formare educațională alternativă, promovare și lobby pro-dunărean.

Nota Bene:

Cursurile CIO-SUERD sunt inițiate și se desfășoară conform sistemului promovat de UNESCO Institute și al recomandărilor Consiliului UE referitoare la ”lifelong learning”.   

Dreptul la accesul la învățarea pe tot parcursul vieții:

cum transformăm aceasta în realitate pentru întreaga Europă?

Sistemul de studii de tip ”lifelong learning” îi poate înzestra pe toți cei interesați cu noi abilități în vederea implicării în creșterea economică durabilă și a contribuției la o societate mai dreaptă. Din acest motiv, Uniunea Europeană este acum centrată pe a transpune în viață pentru toți acest drept. El reprezintă o investiție în viitorul nostru, una care se va dovedi profitabilă în privința sprijinirii publicului de toate vârstele în a-și antrena și dobândi abilități, în a participa integral în viața societății și să gestioneze cu succes transformările în cadrul pieței muncii.

Politicile UE recunosc potențialul ”lifelong learning” (…) De-a lungul anilor, Statele Membre UE și-au intensificat cooperarea, dezvoltând principii comune pentru educația adulților și au convenit asupra priorităților și acțiunilor de urmat (…) Prin Declarația UE de la Porto, începând cu anul 2021, s-a stabilit drept țintă ca cel puțn 60% dintre persoanele adulte să participe, în acest sistem, în fiecare an, până în 2030. Prin ”2020 European Skills Agenda”, cadrul strategic incluzând 12 acțiuni vizează să combată obstacolele prin răspunsuri inovative care ”pot să inspire statele de pretutindeni în asigurarea acestei formări pentru toți”.

Expert al Comisiei Europene Maya Ivanova – UNESCO Institute for Lifelong Learning, iunie 2022

Cum să transformăm sistemul incluziv UNESCO de tip lifelong learning într-o realitate palpabilă?

”Considerăm că educația pentru adulți și, în genere, educația constituie o oportunitate de a consolida coeziunea socială, a îmbunătății cunoștințele, a dezvolta abilitățile profesionale și social-emoționale, a asigura pacea, a ameliora înțelegerea prin cultură, a crește angajabilitatea, a contribui la combaterea schimbărilor climatice și a promova un stil pașnic de viață împreună.

Chemăm guvernele să stabilească un mecanism de guvernanță coerentă și responsabilă care să consolideze parteneriatele (…) în favoarea progresului incluziunii, coordonată de guverne, cu participarea organizațiilor societății civile, sectorului privat, instituțiilor academice și a stakeholderilor relevanți la nivel național și local.”

Bali Manifesto. Să adoptăm incluziunea: Foaie de Parcurs spre ”lifelong learning” pentru toți (iulie 2023)

Sistemul ”lifelong learning”

Încă din anul 2012, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) a adoptat sistemul de internaționalizare educațională promovat și recomandat la nivel global de UNESCO Institute for Lifelong Leatning (UIL) și de Consiliul Uniunii Europene/Comisia Europeană.

În iunie 2022, urmare a Celei de-a Șaptea Conferințe Internaționale asupra Educației Adulților (CONFINTEA VII), Institutul UNESCO a realizat și lansat la nivel internațional Manualul ”Making Lifelong Learning a Reality”. Acest manual furnizează informații, fundamente și modele conceptuale de bază în vederea facilitării procesului de implementare a studiilor de tip ”lifelong learning”, inclusiv la nivelul statelor membre, cât și local. În plus, utilizând experiența globală acumulată, manualul oferă de acum înainte ghidajul necesar operaționalizării acestui sistem de studii, ca reacție la temele majore ale dezvoltării sustenabile, în acord cu Agenda ONU 2030.

Pe de altă parte, acest demers al UNESCO, din care și România face parte, este destinat să constituie atât o ”sursă de inspirație”, cât și un ”ghid pentru decidenții de politici publice și pentru oficialii responsabili de implementarea politicilor educaționale de acest tip”.

Utilitatea Manualului UNESCO derivă și din prezentarea și promovarea studiului de caz ”City Beta Teaching”, cu relevanță și pentru România, referitor la implementarea strategiilor de acest tip aplicabile. Scopul central al documentului este acela de a furniza tuturor o cât mai cuprinzătoare și accesibilă orientare asupra manierei în care lifelong learning poate deveni ”o realitate pentru toți”.

Competențe transversale / abilități transferabile

Conform UNESCO, prin Lifelong Learning UNESCO Institute, acest tip de competențe și abilități se află într-o vertiginoasă căutare și constituie cheia succesului deplin privind angajarea și succesul în carieră:

 1.  Gândirea critică și inovativă
 2. Abilitățile de comunicare inter-personale
 3. Abilitățile intra-personale
 4. Cetățenia globală
 5. Alfabetizare informațională și media
 6. Altele, precum: orientarea spre rezolvarea problemelor, comunicare, spirit de echipă și de lidership

 

25

de ani de experiență

Ca parte mai întâi a Rețelei FIME, iar apoi a EUNET, EUROLINK – House of Europe deține o solidă și vastă experiență în proiectele proprii sau în parteneriat de informare și training la nivel UE.

Portofoliu

În practică, zeci de sesiuni practice live și online, în sistemul lifelong learning, inclusiv consiliere personalizată / mentoring și recomandarea profesională a absolvenților.

Certificare 

Din anul 2012, prin parteneriatul fondat cu Academia Română și cooperarea cu diverse institute și centre științifice sau universități, absolvenților CIO-SUERD li se oferă recunoaștere oficială prin Certificatul de Absolvire și Anexa de Studii

Rețeaua Națională 

Un număr de peste 1750 de practicieni din sectorul public, mediul privat, academic și ONG, inclusiv rezidenți în alte state UE, și-au aprofundat competențele  în cele mai diverse domenii inter-disciplinare.

Evaluare

În mod flexibil, evaluarea cursanților se realizează la distanță, pe baza unei propuneri de proiect personal, încadrat tematicii parcurse, sau a unui chestionar cu subiecte-cheie, desprinse direct din conținutul urmat.

ACCES IMEDIAT LA PLATFORMA CURSURILOR

Cursurile pot fi accesate imediat!

Avantaje Speciale

 • 6 luni liber acces la platformă
 • recomandare profesională
 • colaborare sau internship-uri
 • consiliere pe proiect
 • Ghidaj personalizat până la angajare sau continuarea studiilor

75%

dintre absolvenți au recomandat

programele CIO-SUERD,

aceștia obținând astfel reduceri sau

beneficii suplimentare

Nota Bene:

Toate programele de formare, certificare și ghidaj personalizat se desfășoară prin intermediul unei platforme educaționale dedicate (Moodle), spre a fi accesibile oricărui participant din țară sau străinătate, în format online (asincron), dar și cu posibilitatea, în paralel, a unor sesiuni live sau prin video conference, cu înscriere imediată, pe o perioadă de 2-3 luni calendaristice, incluzând evaluarea practică, la care se oferă sprijin personalizat.

Toți absolvenții CIO-SUERD sunt orientați și beneficiază de Recomandare pentru succesul deplin în avansul carierei lor profesionale. Totodată, aceștia vor beneficia de Pachetul BONUS rezervat membrilor afiliați ai Rețelei Naționale PROFEX.

Formula inovativă, interdisciplinară și intergenerațională oferită prin

Programul Național de Formare CIO-SUERD

De ce să optăm pentru această formulă de succes?

 • întrucât se bucură deja de o testare și valorizare națională, este extrem de flexibil ca și condiții de a fi urmat și este axat în special pe studii de caz și bune practici transferabile;

 • se adresează tuturor celor care vizează o carieră de succes în context UE și internațional, punând accentul nu pe elemente birocratice, ci pe o validare sincronă cu transformările care au loc la nivel macro-regional și internațional spre depășirea din mers a consecințelor economice ale actualei crize;

 • din anul 2012 până în prezent, absolvenții diverselor tipuri de cursuri cu caracter inter-disciplinar au valorificat competențele și abilitățile nu doar la locul lor de muncă, ci și în multe alte contexte de tip internațional, inclusiv prin participarea la grupuri de lucru, proiecte europene și evenimente de networking și lobby pentru ridicarea valorii portofoliului propriu de experiență și reputație profesională.

Drept avantaje și beneficii suplimentare, cursanții se bucură de:

 • sesiuni online LIVE (de tip webinar, la cerere) pentru interconectare dinamică referitoare la problemele, obstacolele sau soluțiile implicate

 • consiliere practică și suport acordat cursanților și absolvenților celor care doresc să activeze sau să fie cooptați în echipe de lucru în domeniile vizate

 • eliberarea Scrisorii de Recomandare în vederea colaborării / angajării în acțiunile și activitățile profesionale ale consorțiului organizatoric sau ale unor organizații europene / internaționale

 • eliberarea Certificatului de Absolvire, însoțit de Anexa de Studii.

Curs online:

Expert UE în Managementul Proiectelor de Redresare & Reziliență și în Administrarea Granturilor Europene. Focus: PNRR-România

Prima formare a managerilor de granturi în domeniul Mecanismului European de Redresare și Reziliență (2021-2026).

Acesta conceput spre a corespunde cât mai adecvat atât acelora care avizează, monitorizează și evaluează din partea autorităților derularea programelor și reformelor din cadrul PNRR, cât și organizațiilor beneficiare, din sectorul public sau mediul privat – ONG, de finanțări integrale sau nerambursabile și/sau credite, sub egida Băncii Europene de Investiții și Fondului European de Investiții.

Curs online:

Expert European în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart City

Programul de formare beneficiază de coordonarea teoretică și practică a unuia dintre cei mai reputați experți ai Comisiei Europene în domeniu, Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI, Președinte ISOCARP.
Tematică (listă selectivă):

• Importanța Agendei Urbane UE pentru comunitățile rurale, orașele și zonele metropolitane

• Parteneriatul European pentru Inovare de tip ”Smart City”

• Bazele de date UE în domeniul dezvoltării și inovării urbane

• Inovarea socială și buna guvernanță pentru orașele europene

• Poveștile de succes legate de inovarea urbană (URBACT, UIA)

Mini MBA:

Expert & Antreprenor UE în Managementul Economiei Circulare și Dezvoltării Durabile

Învățând să utilizeze în principal așa-numitele ”design-thinking techniques” (tehnici de concepție și proiectare), implicit prin formularea de propuneri evaluate privind implementarea operațională și strategică a economiei temelor economiei circulare, absolvenții vor fi sprijiniți să transpună teoria în lumea reală, mai ales prin parteneriate cu mari organizații internaționale de mediu, pe baza unor modele de business deja testate anterior cu succes.

Curs online:

Expert European în Managementul Bio-Economiei, Inovării și Bunei Guvernanței

Programul de tip post-universitar ”Managementul Bio-Economiei, Inovării și Guvernanței” vizează înzestrarea cursanților cu un set consistent de competențe, precum și cu înțelegerea inovării în științele vieții, atât de necesară celor care activează în sectorul public, în mediul privat și în zona ONG. În acest sens, curricula este orientată către o gamă largă de experți actuali sau de viitor care acționează în domenii tehnologice de vârf, în scopul de a-i echipa în așa fel încât să poată oferi soluții la probleme practice legate de: strategii de inovare ale firmelor, politici și reglementări, modele colaborative în cercetare-dezvoltare, guvernanță și proprietate intelectuală.

Curs online:

Expert UE în Managementul Serviciilor Comunitare Integrate de Asistență Socială & Medicală

Prin PNRR, este alocată României o consistentă finanțare de 3,6 miliarde euro, în mod special pentru reformarea serviciilor de asistență socială prin 8 măsuri complexe în cadrul Programului Operațional pentru Incluziune și Demnitate Socială), axate pe crearea și dezvoltarea a 2000 de centre de sevicii comunitare integrate, a infrastructurii sociale, construirea de componente de tip locuințe sociale, a 100 de ”așezări informale”, precum și referitoare la perfecționarea asistenților sociali care vor lucra în noile centre sau proiecte destinate comunităților rurale vulnerabile.

Curs online:

Promotori și Experți UE în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică de Excelență (OMD)

Spre a veni în ajutorul celor care se implică sau îți doresc să se implice în îmbunătățire atractivității destinațiilor de până în prezent sau al celor care se vor organiza în viitor ca OMD-uri conform noii legislații în domeniu, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), în parteneriat cu Reprezentanța Destinațiilor Dunăre – Marea Neagră a CED, a inițiat și desfășurat, în regim online, încă din luna aprilie 2019, cele două module ale Programului de Formare ”Promotori și Experți UE în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică de Excelență (OMD)”.

Curs online:

Expert & Consultant în atragerea, elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană în context macroregional

Am conceput o curriculă specială, adaptată celor patru macro-regiuni pilot ale UE, care sprijină finanțarea proiectelor soft destinate să reducă discrepanțele de dezvoltare social-economică din cadrul UE și să conducă la o standardizare a legislației, procedurilor administrative și practicilor pentru o sporită complementaritate și abordare integrativă a reformelor, afacerilor și modernizării, în genere, în raport cu apropierea de cele mai avansate macroregiuni din UE.

Mini Executive MBA (în limba engleză):

Expert în Diplomație Internațională în contextul Digitalizării Transformative

Programul de medie durată desfășurat online se adresează atât studenților din anii terminali, cât și absolvenților, masteranzilor sau altor experți care țintesc să-și fixeze reperele de bază ale acestei abordări inter-disciplinare cu scopul practic de a-i pregăti pentru etapele viitoare de studiu și carieră profesională în contextul mondial evolutiv actual.

Invitație în sprijinul dezvoltării carierei academice și profesionale în context UE

Afilierea la Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)

Motto

(…) cred că acest program al Catedrei Internaționale Onorifice în sprijinul SUERD ar trebui să implice în mai mare măsură universitățile din România și institutele de cercetare pe toată tematica desprinsă din acest program. Și poate că aceasta implicare, pe care eu v-aș ruga să o acceptați, are și consecințele pe care le trăim de buni ani încoace. Vorbim despre internaționalizarea învățământului superior și cred că prin proiectele pe care un asemenea program le presupune am putea să extindem relațiile de colaborare și de parteneriat între universitățile participante (…).”

Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

București, Senatul României, 27 septembrie 2012

Beneficii, oportunități și privilegii pentru membrii CIO-SUERD

 • publicarea articolelor științifice, prezentărilor și intervențiilor cu caracter științific și formativ în cadrul secțiunii speciale web

 • secțiune web dedicată în mod expres prezentării pe scurt a profilului personal și portofoliului relevant

 • cooptare și participare în cadrul Grupurilor de Lucru și posibilitatea includerii prezentării/propunerii proprii

 • eliberarea Certificatului anual de afiliere la CIO-SUERD, însoțit de Anexă referitoare la activitățile specifice, inițiativele și proiectele personale în cadrul Catedrei

 • furnizarea Scrisorii de Recomandare asupra meritelor și rezultatelor activității, în special în vederea dezvoltării carierei profesionale la nivel național, european și internațional

 • oferirea de invitații la evenimentele publice organizate în țară și în străinătate

 • promovarea activităților profesionale remarcabile ale membrilor prin publicația online ”Buletin Dunărean”, editată de CLDR România

Afilierea, pentru anul academic 2021-2022, a cadrelor universitare, cercetătorilor, experților, consultanților și inovatorilor se face prin transmiterea CV-ului personal însoțit de Formularul de Afiliere completat, la adresa ciosuerd@gmail.com.  

CIO-SUERD este membră afiliată la

Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră 

European Network for Education & Training (EUNET)

EUROMED – Anna Lindh Foundation

Lista selectivă a partenerilor

Academia Română – INCE – Centrul de Biodiversitate

Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române

Senatul României – Comisia pentru Afaceri Europene

Ministerul Afacerilor Externe – Biroul SUERD

CLDR România

Universitatea Maritimă Constanța

FDLR – Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională

CED – Reprezentanța Dunăre-Marea Neagră

Simplu, flexibil, eficient

Peste 1750 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

 

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro