Selectează o Pagină

Absorbția celor aprox. 30 miliarde euro, aferente PNRR, precum și a celorlalte 70 miliarde euro disponibile prin fondurile structurale de până în 2020, cât și cele recent aprobate, până în 2027, conduce la angajarea în perioada imediat următoare a unui număr de 2000 de specialiști în cele mai diverse domenii de expertiză pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de Statul Român în raport cu Comisia Europeană, conform calendarului accelerat stabilit de comun acord.

De aceea, luând în considerare și numeroasele apeluri pentru depunerea de proiecte în cursul acestei veri, oferim oportunitatea specială de efectuare a unor stagii pregătitoare pentru cei care aspiră să candideze și să avanseze profesional în carieră legat de fondurile europene în genere și de implementarea în mod special a procesului de redresare și reziliență prin PNRR.

Prin ghidaj live sau la distanță, persoanele interesate pot să-și perfecționeze expertiza, inclusiv în limbile engleză și franceză pentru susținerea probelor necesare și pentru a activa în acest domeniu aflat în strânsă cooperare cu Comisia Europeană. Programul se va desfășura pe toată perioada iulie-septembrie 2022, într-un sistem gratuit și similar programului Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD) – Student Support Mentors, în cadrul Centrului de Pregătire și Sprijin Educațional în zona Campusului Universității Tehnice de Construcții București. Mentorul principal al programului este Prof. Asoc. Sever AVRAM, Senior Consultant în Instituții, Programe și Formare în domeniul Integrării Europene, cu o vastă experiență în proiecte UE și la nivel național.

La finalul perioadei de stagiatură, participanții vor primi o Scrisoare de atestare și recomandare, eliberată din partea conducerii Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD), care să confirme competențele acumulate și să le servească pentru completarea CV-ului personal.

În paralel, cei interesați pot urma, la distanță, și programul de formare, certificare și ghidaj în sistem ”lifelong learning”, conform celui promovat și recomandat de UNESCO Institute și Comisia Europeană: ”Expert UE în Managementul Proiectelor de Redresare & Reziliență și în Administrarea Granturilor Europene. Focus: PNRR-România”.

Candidații pentru stagiile practice sunt invitați să transmită un mesaj e-mail cu un CV actualizat, în limba română, la adresa ciosuerd@gmail.com Doar cei selectați vor fi contactați telefonic de organizatori.

Pentru conformitate,
EUROLINK-Casa Europei