Selectează o Pagină

ZIUA MARITIMĂ EUROPEANĂ ÎN ROMÂNIA, 2019

Unicul eveniment de Informare, Networking și Facilitare a
finanțărilor UE în Regiunea Dunării – Bazinul Mării Negre 

Sub egida Comisiei Europene – DG MARE

Sub egida Comisiei Europene – DG MARE

Grație amabilului sprijin al Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului României

Organizatori:

Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră,
sub Președinția Cluj IT Cluster

 EUROLINK – Casa Europei

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română

CLDR România

Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR), membră CoDCR, sub Președinția Universității Maritime din Constanța

Eveniment organizat în cooperare cu
Centre Européen Robert Schuman in Scy-Chazelles (Franța) și cu sprijinul
Programului European ”Europa pentru Cetățeni”

Parteneri:

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Radio7, Opinia Națională, Juridice.ro.

Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, PRwave.ro, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, “Buletin Dunărean”.

Parteneri de Promovare: AntreprenorinRomania.ro, Europolis-Forum.ro

De ce marcăm

ZIUA MARITIMĂ EUROPEANĂ?

Palatul Parlamentului – Senatul României

31 mai 2019

Prezentarea Pachetelor de Beneficii pentru Parteneri și Sponsori

Detalii tehnice necesare pot fi solicitate Secretariatului Consorțiului Organizatoric,
până în data de 22 aprilie 2019.

Timp rămas până la marcarea Zilei Maritime Europene în România

Ziua(e)

:

Oră(e)

:

Minute(e)

:

Secunde(e)

DG MARE – Comisia Europeană a stabilit clar orientările dezvoltării care depind mai ales de autodeterminarea decidenților și de aplicarea în practică a unei ”abordări mult mai integrative” pentru toate strategiile și proiectele majore avute în vedere pentru următorii ani.

Această viziune pusă la dispoziția tuturor stakeholderilor este în sine un imbold important, dar la nivel concret, în România, ar merita să renunțăm rapid la orice abordări fragmentariste, sectariste, limitative, fără suportul legislativ și procedural agreat din timp de toate părțile. Altfel spus, până acum s-a vorbit mult, s-au pus anumite pietre de temelie, însă nu avem încă o ordine clară de priorități și proiecte, nu dispunem de Strategia Transportului Naval pe Dunăre, nu am pregătit cadrul legislativ îmbunătățit pentru o dezvoltare integrată, nu am activat stimulentele economice obligatorii pentru repoziționarea Portului Constanța ca reper real de relansare a întregului eco-sistem social-economic pentru întreg bazinul inferior al Dunării, împreună cu Litoralul și Delta Dunării. Proliferează încă teorii conspiraționiste sau scenarii antagoniste de dezvoltare privind marele port dobrogean, însă în realitate reticența sau respingerile partenerilor externi de bună credință, precum Olanda, Norvegia și alții, nu provin din obscure rivalități economice, ci mai degrabă din neîncrederea în capacitatea de transpunere corectă, energică și coerentă a operatorilor români de a se subsuma modelului UE și racordării la tendințele globale deschise pe care merită să le îmbrățișeze nu doar Constanța, ci toți ceilalți protagoniști importanți: administrațiile portuare de la Galați și Giurgiu, autoritățile centrale de resort, coordonatorii programelor de finanțare din Delta Dunării sau asociațiile profesionale care îi includ pe stakeholderii relevanți.

Avantajele participării

Am conceput agenda ca aceea a unui High Level Stakeholders Event, ceea ce înseamnă preponderent mult networking cu factorii de decizie, matchmaking pentru formarea consorțiilor de parteneri și propunerea de noi proiecte, mai ales prin parteneriate public-private și șansa de a influența prin lobby instituțional chiar Planul de Acțiune și Măsuri ce se va definitiva, ca și concept draft, la finele reuniunii. Conferința se desfășoară sub genericul ”Stimularea cooperării transnaționale prin Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră”.

Faptul că vor fi prezenți reprezentanți marcanți ai Comisiei Europene, ai Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului României, ai Ministerului Afacerilor Externe, în calitate de Coordonator Național SUERD, ai comunității de inovare la nivel macro-regional și, nu în ultimul rând, ai Constanței și Dobrogei, credem că vorbește de la sine în favoarea importanței implicării.

Rezultate scontate

Ne propunem să imprimăm un nou elan formulării strategiei menționate anterior, să evidențiem mai clar care sunt punctele slabe care au interpus anterior bariere și blocaje birocratice inutile și să punem bazele unui veritabil ”leadership colaborativ” la care să angrenăm sprijinul Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră, fondat recent la Constanța cu sprijinul Cluj IT Cluster.

Nu în ultimul rând, vom oferi posibilitatea prezentării unor proiecte de succes și împărtășirii învățămintelor extrase din partea unor experți europeni și a unor practicieni de marcă prin Expoziția organizată în paralel și prin prezentările bunelor practici din cadrul celor două Ateliere de Lucru tematice. La final, vom acorda, în mod tradițional, Trofeele și Diplomele de Excelență “Inovare socială și economică în Bazinul Mării Negre – Regiunea Dunării”.  Realizarea originalelor Trofee aparține CESIRO SA – Sighișoara.

Soluții propuse

Merită să menționăm că Hub-ul nou creat a declanșat o serie de inițiative și acțiuni concrete, a sprijinit formarea unor consorții și a început să depună proiecte de tip transnațional pe diverse linii deschise sau în curs de a fi deschise. Totodată, am inițiat recent o caravană de sesiuni de informare și training, împreună cu unele agenții de dezvoltare regională și alți parteneri zonali, pentru a veni în sprijinul consiliilor regionale de inovare care sunt implicate, împreună cu Comisia Europeană, în revizuirea strategiilor de specializare regională inteligentă (SMART) ce tocmai a început. Experții și antreprenorii care colaborează împreună cu universitari din centre mari precum Cluj, Constanța, Craiova, Timișoara și din Capitală, vin astfel în întâmpinarea nevoilor de perfecționare, atât a acestei expertize inter-disciplinare, cât și a celor care, în special prin Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni coordonată de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), își propun să activeze în acest domeniu strategic la nivel național și european.

High Level INTERNATIONAL Stakeholders Event

Obiective principale: 

 • interconecteze, pe de-o parte, componentele-cheie referitoare la ”Blue Entrepreneurship, Innovation and Investments” (antreprenoriat, inovare și investiții albastre), așezate la loc de cinste de către Comisia Europeană – DG MARE, iar pe de altă parte, să ofere posibilitatea reactivării/dinamizării unor noi platforme de cooperare în zonă, de furnizare de asistență tehnică privind în special gestionarea protecției mediului și combaterii poluării laolaltă cu noi forme inovative de cooperare cu accent pe politicile maritime UE, pescuit și acvacultură;
 • să fructifice potențialului noului Hub Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră, care prin serviciile și parteneriatele activate să ofere soluții și aplicații inovative pentru cele mai variate domenii: comerț, dezvoltare tehnologică, turism, combaterea corupției, dialog intercultural.

Grupuri-țintă: 

 • întreprinzători și reprezentanți ai asociațiilor profesionale
 • cercetători, inovatori
 • lideri și decidenți din cadrul administrațiilor publice centrale și locale și altor instituții publice
 • ONG-uri relevante și reprezentanți ai mediului academic
 • jurnaliști și observatori specializați

Reuniunea este deschisă unor grupuri largi de deținători de interese, experți și specialiști în diverse domenii conexe ”creșterii albastre”, dar și liderilor și decidenților din toate sectoarele de activitate care sprijină inovarea tehnologică și urbană, precum și promovarea unor domenii-cheie precum: transport maritim și fluvial, conservarea biodiversității, politici energetice, turismul dunărean și maritim, digitalizarea transformativă, acvacultura, pescuitul, etc.

La eveniment sunt așteptați circa 100 participanți din Statele Membre SUERD și ale Bazinului Mării Negre. Toți participanții primesc un kit gratuit oferit prin amabilitatea DG MARE – Comisia Europeană.

Ministerul Afacerilor Externe – Secretar de Stat

Invitați Speciali & Speakers

Listă previzională

João Aguiar Machado
João Aguiar Machado

Director General - DG MARE

Răzvan ORĂȘANU
Răzvan ORĂȘANU

Președintele Asociației ”Ține de Noi”

Dr. Emilia MURINEANU
Dr. Emilia MURINEANU

Universitatea Maritimă Constanța

Senator Cristian GHICA
Senator Cristian GHICA

Vicepreședintele Comisiei pentru Afaceri Europene - Senatul României

Prof. Gabriel RAICU
Prof. Gabriel RAICU

Președintele CLDR România

Radu GORINCIOI
Radu GORINCIOI

Coordonator Național SUERD – Ministerul Afacerilor Externe

Călin ILE
Călin ILE

Președintele Federației Industriei Hoteliere din România / Ibis Continental Hotels

Prof. Melania-Gabriela CIOT
Prof. Melania-Gabriela CIOT

Secretar de Stat - Ministerul Afacerilor Externe

Dr. Alexandru MÎRŞU
Dr. Alexandru MÎRŞU

Şeful Statului Major al Forţelor Navale

Prof. Ionuț PURICA
Prof. Ionuț PURICA

Director Executiv al Centrului de Consiliere Energetică-Ambientală/Academia Română

Prof. Alexandru BOBE
Prof. Alexandru BOBE

Consulul Onorific al Republicii Estoniei / Pro-Rector Universitatea Ovidius

Drd. Urb. Sabina LEOPA
Drd. Urb. Sabina LEOPA

Director Proiecte Europene - URBASOFIA

AGENDA

draft

Palatul Parlamentului – Senatul României – Sala ”Constantin Stere”

Vineri, 31 mai 2019

09:00 – 10:00 am
Sosirea, înregistrarea participanților și primirea kit-urilor cadou din partea Comisiei Europene. 

 

Welcome Coffee.

Inaugurarea standurilor expoziționale ale evenimentului.

Sesiune de Networking & Matchmaking.

10:00 – 10:30 am
Deschiderea Oficială  sub deviza ”Plastic-Free Ocean”

 

Mesaje oficiale din partea următoarelor instituții:

 • Comisia Europeană – DG MARE – Director General João AGUIAR MACHADO
 • Forţele Navale Române – Şeful Statului Major – Viceamiral Dr. Alexandru MÎRŞU
 • Ministerul Afacerilor Externe – Secretar de Stat Prof. Melania-Gabriela CIOT
 • Răzvan ORĂȘANU – Președintele Asociației ”Ține de Noi”
 • Prof. Gabriel RAICU – Președintele CLDR România

Amfitrion: Senator Cristian GHICA – Vicepreședintele Comisiei pentru Afaceri Europene – Senatul României

Invitați Speciali:

 • Pietro ELISEI – Expert al Comisiei Europene pentru Programele UIA și URBACT, Director & Fondator URBASOFIA
 • E.S. Alexandru BOBE – Consulul Onorific al Republicii Estoniei
 • Gabriela MURGEANU – Director General, Ministerul Transporturilor
 • Andreea SEVERA – Ministerul Fondurilor Europene 
 • Ionuț PURICA – Director Executiv al Centrului de Consiliere Energetică-Ambientală

Moderator: Sever AVRAM – EUROLINK-Casa Europei / Comisar Regional Dunărean

10:30 – 11:30 am
Ateliere de lucru tematice:  
(partea I)
 • Discutarea Foii de Parcurs privind  dezvoltarea durabilă și incluzivă a zonei Dunării fluviale, Portului Constanța și a zonei maritime Constanța
 • Îmbunătățirea politicilor integrate și guvernanței maritime după model UE: sub- regiunea Dunăre-Marea Neagră: energie, transporturi, urbanism, turism, pescuit și acvacultură, protecția mediului, combaterea riscurilor climatice etc 
11:30 – 12:30 pm
Ateliere de lucru tematice:  
(partea II)
 • Programe, surse de finanțare UE și stimulente legislative și economice. Oportunitatea soluțiilor PPP pentru comunități locale și consilii județene, finanțate direct de la Bruxelles. Bune practici: ”CrowdStream” Platform și Programul ”JASPERS”.  
 • Modalitățile de promovare a acvaculturii sustenabile. Perspectivele pescuitului și acvaculturii în Delta Dunării

Adoptarea  Foii de Parcurs privind  dezvoltarea durabilă și incluzivă a zonei Dunării fluviale, Portului Constanța și a zonei maritime Constanța, monitorizat și evaluat periodic prin Platforma ”Black Sea – Danube Regional Network for Social and Economic Innovation”

12:30 – 12:45 PM
Lansare oficială

 

Lansarea reprezentanței Centrului Internațional de Excelență a Destinațiilor (CED Travel) – Organizația Mondială a Turismului a Națiunilor Unite (WTOUN) pentru Statele Regiunii Dunării și Mării Negre.

Invitați Speciali: 

– Gheorghe Bogdan TOMOIAGĂ – Secretar de Stat, Ministerul Turismului sau reprezentant
– Dr. Steliana COJOCARIU – Reprezentantul Institutului ”Rutele Culturale Europene” – Consiliul Europei
– Călin ILE – Președintele Federației Industriei Hoteliere din România
– Jamil BENABDALLAH – Consultant în Dezvoltare Turistică
– Traian BĂDULESCU – Președinte Travel Advisor Media

 

12:45 – 13:15 PM
Ceremonia de Decernare

 

Trofeele și Diplomele de Excelență “Black Sea -Danubian Social & Economic Innovator” – ediția 2019

13:15 – 14:00 PM
Sesiune de Networking & Matchmaking

 

Networking Cocktail

Listă previzională selectivă a invitaților

• Sever AVRAM – Comisar Regional Dunărean, Coordonator General CIO-SUERD
• Jamil BENABDALLAH – Consultant în Dezvoltare Turistică
• Pietro ELISEI – Expert al Comisiei Europene Programele UIA și URBACT, Director URBASOFIA
• Liliana LOMBARDI – Consultant / Evaluator MDRAP
• Ovidiu-Marius PORTASE – Fortele Navale Române
• Petre PRISECARU – Institutul de Economie Mondială – Academia Română
• Florin ȘAGHI – Ministerul Afacerilor Externe
• Daniel Filip TANDREU – Secția Economică – Ambasada Germaniei
• Iulian GROPOȘILĂ – Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța
• Elena Emilia MILOIU – WWF
• Nicolae ȚIBRIGAN – Fundația Universitară a Mării Negre
• Teclu CODREȘI – Fundația Acțiunea Ecologică Română
• Andreea SEVERA – Ministerul Fondurilor Europene
• Mihaela PARTECA – Ministerul Turismului
• Alina SAVA – Centrul de Informare Turistică Cernavodă
• Ion SANDU – Societatea Meteorologică Română
• Victor SANDU – Apele Române
• Robert PÎRLEA – Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională
• Laurențiu MIREA – Federația Organizațiilor de Pescari de la Marea Neagră
• Alina NICULESCU – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism
• Romeo ILIE – INCE-Academia Română

 

  Consultare Publică

 

 

În vederea unei focalizări cât mai pragmatice și a închegării unui Plan de Acțiune comun privind implicarea tuturor responsabililor și inovatorilor în sens larg din Macro-Regiunea Dunării și Bazinul Mării Negre, organizatorii au lansat o Consultare Publică asupra domeniilor de interes care vor face obiectul workshop-urilor și al viitorului Plan Strategic de Dezvoltare Integrată.

Sumar executiv – draft concept: ”Foaia de Parcurs privind dezvoltarea durabilă și incluzivă a zonei Dunării fluviale, Portului Constanța și a zonei maritime Constanța”

 

Condiții de participare

Înscriere individuală

(termen limită 22 mai 2019)

Contact

Secretariatul Consorțiului Organizatoric

– c/o EUROLINK-Casa Europei
Tel./fax: 021.2304997; Mobil: 0723699857