ZIUA MARITIMĂ EUROPEANĂ ÎN ROMÂNIA, 2019

Unicul eveniment de Informare, Networking și Facilitare a
finanțărilor UE în Regiunea Dunării – Bazinul Mării Negre 

Sub egida Comisiei Europene – DG MARE

Grație amabilului sprijin al Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului României

Organizatori

Hub Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră,
sub Președinția Cluj IT Cluster

 EUROLINK – Casa Europei

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română

CLDR România

Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR), membră CoDCR, sub Președinția Universității Maritime din Constanța

Eveniment organizat în cooperare cu
Centre Européen Robert Schuman in Scy-Chazelles (Franța) și cu sprijinul
Programului European ”Europa pentru Cetățeni”

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Radio7, Opinia Națională, Juridice.ro.

Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, PRwave.ro, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, “Buletin Dunărean”.

De ce marcăm

ZIUA MARITIMĂ EUROPEANĂ?

Palatul Parlamentului – Senatul României

31 mai 2019

Prezentarea Pachetelor de Beneficii pentru Parteneri și Sponsori

Detalii tehnice necesare pot fi solicitate Secretariatului Consorțiului Organizatoric,
până în data de 19 aprilie 2019.

Timp rămas până la marcarea Zilei Maritime Europene în România

Ziua(e)

:

Oră(e)

:

Minute(e)

:

Secunde(e)

DG MARE – Comisia Europeană a stabilit clar orientările dezvoltării care depind mai ales de autodeterminarea decidenților și de aplicarea în practică a unei ”abordări mult mai integrative” pentru toate strategiile și proiectele majore avute în vedere pentru următorii ani.

Această viziune pusă la dispoziția tuturor stakeholderilor este în sine un imbold important, dar la nivel concret, în România, ar merita să renunțăm rapid la orice abordări fragmentariste, sectariste, limitative, fără suportul legislativ și procedural agreat din timp de toate părțile. Altfel spus, până acum s-a vorbit mult, s-au pus anumite pietre de temelie, însă nu avem încă o ordine clară de priorități și proiecte, nu dispunem de Strategia Transportului Naval pe Dunăre, nu am pregătit cadrul legislativ îmbunătățit pentru o dezvoltare integrată, nu am activat stimulentele economice obligatorii pentru repoziționarea Portului Constanța ca reper real de relansare a întregului eco-sistem social-economic pentru întreg bazinul inferior al Dunării, împreună cu Litoralul și Delta Dunării. Proliferează încă teorii conspiraționiste sau scenarii antagoniste de dezvoltare privind marele port dobrogean, însă în realitate reticența sau respingerile partenerilor externi de bună credință, precum Olanda, Norvegia și alții, nu provin din obscure rivalități economice, ci mai degrabă din neîncrederea în capacitatea de transpunere corectă, energică și coerentă a operatorilor români de a se subsuma modelului UE și racordării la tendințele globale deschise pe care merită să le îmbrățișeze nu doar Constanța, ci toți ceilalți protagoniști importanți: administrațiile portuare de la Galați și Giurgiu, autoritățile centrale de resort, coordonatorii programelor de finanțare din Delta Dunării sau asociațiile profesionale care îi includ pe stakeholderii relevanți.

Avantajele participării

Am conceput agenda ca aceea a unui High Level Stakeholders Event, ceea ce înseamnă preponderent mult networking cu factorii de decizie, matchmaking pentru formarea consorțiilor de parteneri și propunerea de noi proiecte, mai ales prin parteneriate public-private și șansa de a influența prin lobby instituțional chiar Planul de Acțiune și Măsuri ce se va definitiva, ca și concept draft, la finele reuniunii. Conferința se desfășoară sub genericul ”Stimularea cooperării transnaționale prin Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră”.

Faptul că vor fi prezenți reprezentanți marcanți ai Comisiei Europene, ai Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului României, ai Ministerului Afacerilor Externe, în calitate de Coordonator Național SUERD, ai comunității de inovare la nivel macro-regional și, nu în ultimul rând, ai Constanței și Dobrogei, credem că vorbește de la sine în favoarea importanței implicării.

Rezultate scontate

Ne propunem să imprimăm un nou elan formulării strategiei menționate anterior, să evidențiem mai clar care sunt punctele slabe care au interpus anterior bariere și blocaje birocratice inutile și să punem bazele unui veritabil ”leadership colaborativ” la care să angrenăm sprijinul Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră, fondat recent la Constanța cu sprijinul Cluj IT Cluster.

Nu în ultimul rând, vom oferi posibilitatea prezentării unor proiecte de succes și împărtășirii învățămintelor extrase din partea unor experți europeni și a unor practicieni de marcă prin Expoziția organizată în paralel și prin prezentările bunelor practici din cadrul celor două Ateliere de Lucru tematice. La final, vom acorda, în mod tradițional, Trofeele și Diplomele de Excelență “Inovare socială și economică în Bazinul Mării Negre – Regiunea Dunării”.  Realizarea originalelor Trofee aparține CESIRO SA – Sighișoara.

Soluții propuse

Merită să menționăm că Hub-ul nou creat a declanșat o serie de inițiative și acțiuni concrete, a sprijinit formarea unor consorții și a început să depună proiecte de tip transnațional pe diverse linii deschise sau în curs de a fi deschise. Totodată, am inițiat recent o caravană de sesiuni de informare și training, împreună cu unele agenții de dezvoltare regională și alți parteneri zonali, pentru a veni în sprijinul consiliilor regionale de inovare care sunt implicate, împreună cu Comisia Europeană, în revizuirea strategiilor de specializare regională inteligentă (SMART) ce tocmai a început. Experții și antreprenorii care colaborează împreună cu universitari din centre mari precum Cluj, Constanța, Craiova, Timișoara și din Capitală, vin astfel în întâmpinarea nevoilor de perfecționare, atât a acestei expertize inter-disciplinare, cât și a celor care, în special prin Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni coordonată de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), își propun să activeze în acest domeniu strategic la nivel național și european.

High Level INTERNATIONAL Stakeholders Event

Obiective principale: 

 • interconecteze, pe de-o parte, componentele-cheie referitoare la ”Blue Entrepreneurship, Innovation and Investments” (antreprenoriat, inovare și investiții albastre), așezate la loc de cinste de către Comisia Europeană – DG MARE, iar pe de altă parte, să ofere posibilitatea reactivării/dinamizării unor noi platforme de cooperare în zonă, de furnizare de asistență tehnică privind în special gestionarea protecției mediului și combaterii poluării laolaltă cu noi forme inovative de cooperare cu accent pe politicile maritime UE, pescuit și acvacultură;
 • să fructifice potențialului noului Hub Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră, care prin serviciile și parteneriatele activate să ofere soluții și aplicații inovative pentru cele mai variate domenii: comerț, dezvoltare tehnologică, turism, combaterea corupției, dialog intercultural.

Grupuri-țintă: 

 • întreprinzători, reprezentanți ai asociațiilor profesionale din domeniile bioeconomie, IT&C, turism
 • cercetători, inovatori
 • lideri și decidenți din cadrul administrațiilor publice centrale și locale și alor instituții publice
 • ONG-uri relevante și reprezentanți ai mediului academic
 • jurnaliști și observatori specializați

Reuniunea este deschisă unor grupuri largi de deținători de interese, experți și specialiști în diverse domenii conexe ”creșterii albastre”, dar și liderilor și decidenților din toate sectoarele de activitate care sprijină inovarea tehnologică și urbană, precum și promovarea unor domenii-cheie precum: conservarea biodiversității, turismul dunărean și maritim, digitalizarea transformativă, acvacultura, pescuitul, etc.

La eveniment sunt așteptați circa 100 participanți din Statele Membre SUERD și ale Bazinului Mării Negre.

AGENDA

draft

09:00 – 10:00 am
Sosirea și înregistrarea participanților. 

 

 Sesiune de Networking & Matchmaking

10:00 – 10:30 am
Deschiderea Oficială 

 

Mesaje oficiale din partea următoarelor instituții:

 • Comisia Europeană – Reprezentantul DG MARE
 • Senatul României – Vicepreședintele Comisiei pentru Afaceri Europene – Senator Cristian GHICA
 • Ministerul Afacerilor Externe – Secretar de Stat Prof. Melania-Gabriela CIOT
 • Prof. Stelian BRAD – Cluj IT Cluster / Președintele Hub-ului Macro-Regional Dunăre – Marea Neagră
 • Prof. Gabriel RAICU – Președintele CLDR România

Invitați Speciali:

 • Peter LANGER – Comisar Șef Dunărean, Coordonator General CoDCR (Viena/Ulm)
 • Radu GORINCIOI – Coordonator Național SUERD – Ministerul Afacerilor Externe
 • Ionuț PURICA – Director Executiv al Centrului de Consiliere Energetică-Ambientală
 • Stelian BRAD – Președintele Hub-ului Macro-Regional Dunăre – Marea Neagră
 • Pietro ELISEI – Expert al Comisiei Europene pentru Programele UIA și URBACT, Director & Fondator URBASOFIA

Moderator: Sever AVRAM – EUROLINK-Casa Europei / Comisar Regional Dunărean

10:30 – 11:30 am
Ateliere de lucru tematice:  
(partea I)
 • Foaia de parcurs strategică asupra energiei marine
 • Îmbunătățirea politicilor integrate și guvernanței maritime la nivel UE
11:30 – 11:45  Am
Pauza de cafea 

 

Sesiune de Networking & Matchmaking

11:45 – 12:45 pm
Ateliere de lucru tematice:  
(partea II)
 • Stimulente privind dezvoltarea turismului nautic, costier și ecologic
 • Modalitățile de promovare a acvaculturii sustenabile

 

Prezentarea Planului de Măsuri și Acțiuni ale Hub-ului privind revitalizarea cooperării între Regiunea Dunării și Bazinul Mării Negre

12:45 – 13:00 PM
Ceremonia de Decernare

 

Trofeele și Diplomele de Excelență “Black Sea -Danubian Social & Economic Innovator” – ediția 2019

13:00 – 14:00 PM
Expoziție Internațională

 

Cele mai bune practici și povești de succes din proiecte europene anterioare.
Sesiune de Networking & Matchmaking

Listă previzională selectivă a invitaților

• Sever AVRAM – Comisar Regional Dunărean, Coordonator General CIO-SUERD
• Jamil BENABDALLAH – Consultant în Dezvoltare Turistică
• Alexandru BOBE – Consulul Onorific al Republicii Estoniei
• Stelian BRAD – Președinte Cluj IT Cluster / Președinte Hub Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră
• Melania-Gabriela CIOT – Secretar de Stat – Ministerul Afacerilor Externe
• Dan DUNGACIU – Fundația Universitară a Mării Negre – Academia Română
• Pietro ELISEI – Expert al Comisiei Europene Programele UIA și URBACT, Director URBASOFIA
• Alexandru ENE – Departamentul Balcanii de Vest și Cooperare Regională – MAE
• Cristian GHICA – Vicepresident of the European Affairs Commission – Senate of Romania
• Radu GORINCIOI – Coordonator Național SUERD – Ministerul Afacerilor Externe
• Laurențiu LAZĂR – Consulul Onorific al Regatului Norvegiei
• Peter LANGER – Comisar Șef Dunărean, Coordonator General CoDCR
• Liliana LOMBARDI – Consultant / Evaluator MDRAP
• Laurențiu MIRONESCU – Director COREMAR / Președinte Liga Navală Română
• Anca PAVEL NEDEA – Director Executiv Organizația Patronală Mamaia Constanța
• Victor NEGRESCU – SNSPA, fost Ministru pentru Afaceri Europene
• Petrișor PEIU – Fundația Universitară a Mării Negre – Academia Română
• Petre PRISECARU – Institutul de Economie Mondială – Academia Română
• Ionuț PURICA – Director Executiv – Centrul de Consiliere Energetică-Ambientală /Academia Română
• Gabriel RAICU – Președinte CLDR / Prorector Universitatea Maritimă din Constanța
• Daniel Filip TANDREU – Secția Economică – Ambasada Germaniei
• Reprezentantul Comisiei Europene – DG MARE
• Reprezentantul Programului Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 – 2020
• Reprezentantul Forțelor Navale Române

  Consultare Publică

  În vederea unei focalizări cât mai pragmatice și a închegării unui Plan de Acțiune comun privind implicarea tuturor responsabililor și inovatorilor în sens larg din Macro-Regiunea Dunării și Bazinul Mării Negre, organizatorii lansează din acest moment și o Consultare Publică asupra domeniilor de interes care vor face obiectul workshop-urilor, ca de pildă:

  • foaia de parcurs strategică asupra energiei marine;
  • îmbunătățirea politicilor integrate și guvernanței maritime la nivel UE, inclusiv strategiile de securitate aferente;
  • stimulente privind dezvoltarea turismului nautic, costier și ecologic, inclusiv crearea de noi locuri de muncă;
  • modalitățile de promovare a acvaculturii sustenabile în zona Litoralului, Deltei, ca și a afluenților Dunării, conform Strategiei de Dezvoltare Sustenabilă a Acvaculturii Europene.

  Condiții de participare

  Înscriere timpurie

  (până cel târziu în data de 25 aprilie 2019)

   

  • Administrație publică / ONG / mediu academic: echiv. 50 Euro / persoană
  • Mediul de afaceri / Camere de comerț / Asociații profesionale: echiv. 95 Euro / persoană

  Înscriere individuală

  (termen limită 17 mai 2019)

   

  • Administrație publică / ONG / mediu academic: echiv. 75 Euro / persoană
  • Mediul de afaceri / Camere de comerț / Asociații profesionale: echiv. 145 Euro / persoană

  Contact

  Secretariatul Consorțiului Organizatoric

  – c/o EUROLINK-Casa Europei
  Tel./fax: 021.2304997; Mobil: 0723699857