Selectează o Pagină

NEWS: Call for Papers – International Conference – Deadline: 20 June 2022 – Details 

Catedra Internațională Onorifică “Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) – fondată, în septembrie 2012, de către Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română prin Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” – reprezintă o platformă pan-europeana flexibilă de formare educațională alternativă, promovare și lobby pro-dunărean.

Nota Bene:

Cursurile CIO-SUERD sunt inițiate și se desfășoară conform recomandărilor Consiliului UE referitoare la ”lifelong learning

Certificatele de Absolvire, cu anexa detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, sunt eliberate de Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” în sprijinul Strategie UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), membră a Consiliului Consultativ SUERD de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe.

Academia Română (instituție fondată inițial în 1866, sub numele de Societatea Academică Română) este și o prestigioasă instituție de învățământ care, alături de Ministerul Educației, este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip postuniversitar. Conform reglementărilor educaționale în vigoare, prin Legea nr 596/2001, Academia Română, prin institutele sale de cercetare-inovare, este abilitată să organizeze atât studii avansate, cât și școli doctorale/post-doctorale, care sunt astfel recunoscute și pe plan european.

Drept recunoaștere pe plan internațional, Academia Română a fost desemnată unicul reprezentant instituțional al României în cadrul International Science Council (Paris) - Consiliul Internațional pentru Știință. 

Expert UE în managementul proiectelor de redresare și reziliență și în administrarea granturilor europene. Focus: PNRR - România

Lansarea primului curs online la nivel național în sprijinul implementării proiectelor din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a altor granturi europene. Înscrie-te acum!

Expert UE în Managementul Serviciilor Comunitare Integrate de Asistență Socială & Medicală

Profunda și radicala reformare a furnizării asistenței sociale și medicale în mod integrativ, prevăzută prin PNRR, comportă formarea și dezvoltarea unei expertize racordată la standardele UE spre a absorbi cu succes cele 3,6 miliarde euro destinate în mod expres acestui obiectiv major de țară. Înscrie-te acum!

Expert UE în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart & Resilient City

Cu amabilul sprijin al Expertului UE Dr. Urb. Pietro ELISEI, cursul oferă ghidajul teoretic și practic privind noua direcție de dezvoltare și inovare a zonelor urbane și adiacente în Uniunea Europeană. Înscrie-te acum!

Expert & Consultant în atragerea, elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană în context macroregional

Primul program educațional practic care integrează toate componentele-cheie ale managementului proiectelor la nivel macroregional - transnațional. Înscrie-te acum!

Managementul Bio-Economiei, Inovării și Bunei Guvernanțe

Plecând de la Strategia de Bioeconomie a UE, prin acest program, participanții dobândesc cunoașterea teoretică și practică privind beneficiile aplicării bioeconomiei în varii domenii: biotehnologii, industria alimentară, combaterea schimbărilor climatice și prevenirea crizei alimentare. Înscrie-te acum!

Promotori și Experți UE în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică (OMD)

În contextul dificil și ultraconcurențial din industria ospitalității, prin curs, absolvenții învațî să creeze propria strategie de promovare și marketing, conform criteriilor de excelență a destinațiilor de ospitalitate (OMD) recomandate și de Organizația Mondială a Turismului. Înscrie-te acum!

Mini MBA: Expert & Antreprenor UE în Managementul Economiei Circulare și Dezvoltării Durabile

Program cu puternic accent practic pentru consultanții și antreprenorii care se formează conform noii viziuni europene privind selectarea repararea, reutilizarea și economisirea resurselor, pe baza setului de tehnici ”design thinking”.  Înscrie-te acum!

Mini Executive MBA: Expert în Diplomație Internațională în contextul Digitalizării Transformative

În condițiile impuse de avantajele și sfidările digitalizării, programul îi echipează pe absolvenți cu abordarea pro-activă necesară adaptării la exigențele profesiei de diplomat internațional în secolul XXI. Înscrie-te acum!

Coach pentru nutriție sănătoasă. Bazele condimentării creatoare

Sub inspirația abordării Academiei Integrative, sub egida Maestrului IOAN, programul este axat pe recomandări și îndrumări privind condimentarea creatoare în vederea formării personale și a instructorilor (coach) pentru nutriție și viață sănătoasă. Înscrie-te acum!

În loc de motto:

De la rezervare până la … ANGAJARE !

– așa conectăm absolvenții noștri la piața muncii !

Argument

Cât de pregătiți suntem oare, la apropiatul început al noului an universitar, atât pe plan sistemic, cât și fiecare dintre noi, pentru așteptările și sfidările cu care ne confruntăm la ora actuală? Există numeroase voci în public care se întrec în a deplânge migrația masivă a tinerilor către Vest, însă rareori se face conexiunea necesară între nivelul educație primite din punct de vedere practic pentru piața muncii și motivele reale care îi influențează pe aceștia să aleagă tot mai mult alte rute profesionale și de viață, după cum au arată și un recent studiu publicat de Institutul pentru Calitatea Vieții al Academiei Române.

De pildă, niciuna dintre universitățile din România nu se califică în prezent pentru topul de 150 de astfel de instituții academice la nivel mondial, ceea ce ridică serioase semne de întrebare cu privire la rolul pe care acestea vor reuși să îl joace în special prin raportare la noua alfabetizare digitală, la avansul accelerat al inteligenței artificiale față de cerințele dezvoltării inter-disciplinare, ale diversificării furnizorilor de educație sau formării gândirii critice și întăririi inteligenței emoționale drept competențe ale viitorului.

Printre organizațiile din care provin absolvenții noștri se numără:

 • Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov
 • Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov
 • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea
 • Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
 • Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest
 • Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru
 • METROUL SA
 • SECOM SA
 • URBASOFIA
 • Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România
 • Asociația Consultanților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene
 • ING Proiect Management
 • Consiliul Județean ILFOV
 • Consiliul Județean DOLJ
 • Cluster ROVEST – Timișoara
 • Consiliul General al Municipiului București
 • Primăria Alba Iulia
 • Primăria Sinaia
 • Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”
 • Academia Română
 • Academia de Studii Economice
 • Universitatea de Vest din Timișoara
 • Universitatea Maritimă din Constanța
 • Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca

25

de ani de experiență

Ca parte mai întâi a Rețelei FIME, iar apoi a EUNET, EUROLINK – House of Europe deține o solidă și vastă experiență în proiectele proprii sau în parteneriat de informare și training la nivel UE.

Portofoliu

În practică, zeci de sesiuni practice live și online, în sistemul Comisiei Europene Lifelong learning, inclusiv consiliere personalizată / mentoring și recomandarea profesională a absolvenților.

Certificare 

Din anul 2012, prin parteneriatul fondat cu Academia Română și cooperarea cu diverse institute și centre științifice sau universități, absolvenților CIO-SUERD li se oferă recunoaștere oficială prin Certificatul de Absolvire și Anexa de Studii      

Rețeaua Națională 

Un număr de peste 1750 de practicieni din sectorul public, mediul privat, academic și ONG, inclusiv rezidenți în alte state UE, și-au aprofundat competențele  în cele mai diverse domenii inter-disciplinare.

Evaluare

În mod flexibil, evaluarea cursanților se realizează la distanță, pe baza unei propuneri de proiect personal, încadrat tematicii parcurse, sau a unui chestionar cu subiecte-cheie, desprinse direct din conținutul urmat.  

ACCES IMEDIAT LA PLATFORMA CURSURILOR

Cursurile pot fi accesate imediat!

Avantaje Speciale

 • 6 luni liber acces la platformă
 • recomandare profesională
 • colaborare sau internship-uri
 • consiliere pe proiect
 • Ghidaj personalizat până la angajare sau continuarea studiilor

75%

dintre absolvenți au recomandat

programele CIO-SUERD,

aceștia obținând astfel reduceri sau

beneficii suplimentare

Nota Bene:

Certificatele de Absolvire, cu anexa detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, sunt eliberate de Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” în sprijinul Strategie UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) – fondată de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română prin Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU”. De asemenea, alături de CLDR România, CIO-SUERD ”Jean Bart” este reprezentată în cadrul Consiliului Consultativ SUERD de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe

Academia Română (instituție fondată inițial în 1866, sub numele de Societatea Academică Română) este și o prestigioasă instituție de învățământ care, alături de Ministerul Educației, este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip postuniversitar. Conform reglementărilor educaționale în vigoare, prin Legea nr 596/2001, Academia Română, prin institutele sale de cercetare-inovare, este abilitată să organizeze atât studii avansate, cât și școli doctorale/post-doctorale, care sunt astfel recunoscute și pe plan european.

Drept recunoaștere pe plan internațional, Academia Română a fost desemnată drept unicul reprezentant instituțional al României în cadrul International Science Council (Paris) – Consiliul Internațional pentru Știință. 

Într-o nouă formulă, deschiderea ciclului de cursuri online pentru experți europeni în
”Reziliență personală și în cadrul echipei” și în ”Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart City”

De ce criza epidemică ”COVID-19” exercită nu doar o presiune sanitară puternică, ci poate reprezenta și o mare oportunitate de reconversie profesională și economică?

Pe plan global, tanziția către digitalizare și extinderea utilizării muncii la distanță (remote work) constituiau deja o alternativă prioritară privind creșterea competitivității și schimbarea rutei profesionale a multor companii și angajați, nu doar din rândul tinerilor!

Intrarea în stand-by a multor sectoare economice, ca și decalarea unor importante proiecte de dezvoltare oferă, în schimb, șansa valorizării acestei etape de relativă dezorientare și stagnare pentru a acorda prioritate reală noilor metode de învățare de tip e-learning (online) și acomodării în noi domenii cu stilul de muncă la distanță (remote).

De ce să optăm pentru Programul Național Comun de Formare inițiat de CIO-SUERD ”Jean Bart” cu amabilul sprijin și în parteneriat cu Academia Română?

 • întrucât se bucură deja de o testare și valorizare națională, este extrem de flexibil ca și condiții de a fi urmat și este axat în special pe studii de caz și bune practici transferabile;

 • se adresează tuturor celor care vizează o carieră de succes în context UE și internațional, punând accentul nu pe elemente birocratice, ci pe o validare sincronă cu transformările care au loc la nivel macro-regional și internațional spre depășirea din mers a consecințelor economice ale actualei crize;

 • din anul 2012 până în prezent, absolvenții diverselor tipuri de cursuri cu caracter inter-disciplinar au valorificat competențele și abilitățile nu doar la locul lor de muncă, ci și în multe alte contexte de tip internațional, inclusiv prin participarea la grupuri de lucru, proiecte europene și evenimente de networking și lobby pentru ridicarea valorii portofoliului propriu de experiență și reputație profesională.

Drept avantaje și beneficii suplimentare, cursanții se bucură de:

 • sesiuni online LIVE (de tip webinar, la cerere) pentru interconectare dinamică referitoare la problemele, obstacolele sau soluțiile implicate

 • consiliere practică și suport acordat cursanților și absolvenților celor care doresc să activeze sau să fie cooptați în echipe de lucru în domeniile vizate

 • eliberarea Scrisorii de Recomandare în vederea colaborării / angajării în acțiunile și activitățile profesionale ale consorțiului organizatoric sau ale unor organizații europene / internaționale

 • eliberarea Certificatului de Absolvire, însoțit de Anexa de Studii.

Consiliul Consultativ de Coordonare Științifică: 

1. Expert UE & Trainer în reziliență personală și în cadrul echipei

Doctorand Gabriel BULBOACĂ – Psiholog specialist, Membru al Colegiului Psihologilor din România, specializare Augsburg, Germania și Master în Resurse Umane 

Lect. Univ. Dr. Gabriela DAVID – Absolvent al Școlii Post-Doctorale a Academiei Române (INCE), Președinte Pro Educația David (Oradea) 

Prof. Teclu CODREȘI  Fondatorul Școlii Post-Liceale Sanitare ”Sfântul Ștefan” / Președintele Fundației Acțiunea Ecologică Română

Prof. Sandu ZAMFIRESCU – Absolvent Filosofie Morală, Master în Relații Internaționale (Universitatea București), Knowledge Management Specialist 

Coordonator General: Prof. Asoc. Sever AVRAM, Cercetător Asociat Academia Română / Coach pentru nutriție sănătoasă / formator acreditat ANC 

2. ”Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart City”

Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI – Expert al Comisiei Europene în planificare urbană/ISOCARP/General Manager URBASOFIA;

Prof. Dr. Gabriel RAICU – Prorector, Universitatea Maritimă din Constanța/ Președinte CLDR România

Coordonator General CIO-SUERD: Prof. Asoc. Sever AVRAM – Președinte Executiv EUROLINK – Casa Europei

Mini MBA:

Expert & Antreprenor UE în Managementul Economiei Circulare și Dezvoltării Durabile 

Învățând să utilizeze în principal așa-numitele ”design-thinking techniques” (tehnici de concepție și proiectare), implicit prin formularea de propuneri evaluate privind implementarea operațională și strategică a economiei temelor economiei circulare, absolvenții vor fi sprijiniți să transpună teoria în lumea reală, mai ales prin parteneriate cu mari organizații internaționale de mediu, pe baza unor modele de business deja testate anterior cu succes.

Drept un scop transpus în practică, absolvenții se vor putea implica, dintr-o perspectivă integrativă, detaliată și cât mai practică, în soluționarea unei game considerabile de riscuri globale și provocări societale prin crearea unor practici sustenabile accelerate la diverse niveluri de aplicabilitate.

Mini Executive MBA (în limba engleză):

Expert în Diplomație Internațională în contextul Digitalizării Transformative

Programul de medie durată desfășurat online se adresează atât studenților din anii terminali, cât și absolvenților, masteranzilor sau altor experți care țintesc să-și fixeze reperele de bază ale acestei abordări inter-disciplinare cu scopul practic de a-i pregăti pentru etapele viitoare de studiu și carieră profesională în contextul mondial evolutiv actual.

Programul desfășurat online este un curs de tip post-universitar, care se încadrează și în conceptul Uniunii Europene de tip ”lifelong learning”, promovat de Institutul UNESCO și de către Uniunea Europeană. Cursurile se desfășoară online, în limba engleză, și includ consiliere periodică personalizată, prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil. . 

Invitație în sprijinul dezvoltării carierei academice și profesionale în context UE

Afilierea la Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)

Motto

(…) cred că acest program al Catedrei Internaționale Onorifice în sprijinul SUERD ar trebui să implice în mai mare măsură universitățile din România și institutele de cercetare pe toată tematica desprinsă din acest program. Și poate că aceasta implicare, pe care eu v-aș ruga să o acceptați, are și consecințele pe care le trăim de buni ani încoace. Vorbim despre internaționalizarea învățământului superior și cred că prin proiectele pe care un asemenea program le presupune am putea să extindem relațiile de colaborare și de parteneriat între universitățile participante (…).”

Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

București, Senatul României, 27 septembrie 2012

Beneficii, oportunități și privilegii pentru membrii CIO-SUERD

 • publicarea articolelor științifice, prezentărilor și intervențiilor cu caracter științific și formativ în cadrul secțiunii speciale web

 • secțiune web dedicată în mod expres prezentării pe scurt a profilului personal și portofoliului relevant

 • cooptare și participare în cadrul Grupurilor de Lucru și posibilitatea includerii prezentării/propunerii proprii

 • eliberarea Certificatului anual de afiliere la CIO-SUERD, însoțit de Anexă referitoare la activitățile specifice, inițiativele și proiectele personale în cadrul Catedrei

 • furnizarea Scrisorii de Recomandare asupra meritelor și rezultatelor activității, în special în vederea dezvoltării carierei profesionale la nivel național, european și internațional

 • oferirea de invitații la evenimentele publice organizate în țară și în străinătate

 • promovarea activităților profesionale remarcabile ale membrilor prin publicația online ”Buletin Dunărean”, editată de CLDR România

Afilierea, pentru anul academic 2021-2022, a cadrelor universitare, cercetătorilor, experților, consultanților și inovatorilor se face prin transmiterea CV-ului personal însoțit de Formularul de Afiliere completat, la adresa ciosuerd@gmail.com.  

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC CONSULTATIV
în relația cu Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră 

Consultanți Științifici și Traineri Principali:
Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI – Expert al Comisiei Europene în planificare urbană/ Președinte ISOCARP;
Prof. Univ. Dr. Francois BEDARD – World Centre of Excellence for Destinations (Montreal);
Dr. ing. ec. Elena-Simina LAKATOS – Director General, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM, Cluj Napoca);
Prof. Univ. Dr. Petre PRISECARU – Șef Departament, Institutul de Economie Mondială al Academiei Române;
Richard STOCK – European Network for Education and Training / Centrul European Robert Schuman;
Dr. Costin LIANU – Secretariatul Executiv al Consiliului Consultativ SUERD;
Prof. Univ. Dr. Dumitru BORȚUN – Facultatea de Comunicare și Relații Publice – SNSPA;
Prof. Dr. Gabriel RAICU – Prorector, Universitatea Maritimă din Constanța/CLDR România;
Peter LANGER – Academia Europeană a Dunării;
Lector univ. dr. Gabriela DAVID – Bioeconomist, CIO-SUERD ”Jean Bart” (Oradea);
Lector univ. dr. Mădălina ANDREI – Consilier, Agenția Națională de Protecția Mediului;
Dr. Georgeta GHEȚE-DĂNĂU – Profesor Asociat/Președinte Asociația CINAQ;
Drd. Sabina LEOPA – Director Proiecte Europene URBASOFIA (Roma-București);
Jamil BENABDALLAH – Consultant, Detente Consultants – Paris;
Miklos BARABAS – Casa Europei (Budapesta);
Prof. Teclu CODREȘI – Președinte ”Acțiunea Ecologică Română” Craiova;
Flaviu POP – Senior Consultant, LEGES Timișoara;
Dr. Ionuț IFRIM – Director Științific, Institutul de Cercetări Jurdice al Academiei Române;
Ec. Dipl. Corina POPESCU – E-Commerce Consultant – Toronto, Ontario, Canada;
Dr. Lidia BĂLAN – Project Manager – Proiectul DARLINGe – Programul Transnațional Dunărea
Ionuț SOCOL – Consultant DPO, Euro Market Solutions Iași

Coordonarea academică: Prof. Univ. Dr. Habil. Eric GILDER – Universitatea ”Lucian Bloga” Sibiu / Universitatea Tehnologică Papua Noua Guinee  
Coordonator General: Sever AVRAM – Cercetător Asociat Academia Română / Președinte Executiv Asociația CLDR

Taskforce / Grupuri de Lucru:
• Dezvoltare și afaceri în context macro-regional
• Bioeconomie, dezvoltare durabilă și economie circulară
• Inovare și regenerare urbană – Smart City
• Managementul integrat al destinațiilor de excelență
• Turismul social și de sănătate
• Digitalizare transformativă – IT&C
• Juridic – integritate – anti-corupție – drepturile omului

Universități și institute de cercetare-inovare aderente:
• INCE – Centrul de Biodiversitate ” Acad. David Davidescu” al Academiei Române
• Universitatea de Vest din Timișoara
• Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării (INCDMTM)
• Universitatea Maritimă din Constanța
• Centrul de Antreprenoriat – Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad
• USH Pro Business – Universitatea Spiru Haret

Parteneri Instituționali:
• Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR)
• Asociația Profesională a Formării în Administrația Publică Locală (CINAQ)
• Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate
• Agenția URBASOFIA
• Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională (FDLR)

Sever AVRAM deține în prezent poziția de Președinte Executiv al Asociației CLDR România – “Comunitățile Locale Riverane Dunării”, membră a Comitetului Executiv a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR – Viena). El a fost desemnat Comisar Regional Dunărean reprezentând CLDR România în cadrul Rețelei Europene a Comisarilor Dunăreni (fondată la Budapesta în anul 2017).

Totodată, în calitate de Președinte Executiv al Fundației EUROLINK – Casa Europei (fondată la București în anul 1997), el a inițiat, în parteneriat cu Academia Română, Catedra Internațională Onorifică “Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), iar în calitatea sa de Coordonator General, a promovat începând cu anul 2016 și, ulterior, a lansat proiectul Academia Dunăreană a Inovării Macroregionale. Este, totodată, cercetător științific asociat INCE Academia Română, calitate în care se ocupă de aprofundarea și consolidarea studiilor strategice dunărene avansate, axate predilect pe componenta de proiecte și afaceri cu valoare adăugată dunăreană.

În trecut, datorită formării sale duale în Literatură și Limbi Străine, respectiv Integrare Europeană și Studii Federaliste, el a fost Consultant și Trainer pentru Guvernul României și Comisia Europeană, precum și în cadrul unor proiecte europene sau internaționale în următoarele domenii: instituții europene, lobby instituțional, relații publice, studii dunărene, egalitatea de șanse etc.

Activitatea științifică și editorial-publicistică cuprinde în principal studii, eseuri și articole de analiză politică, socială și culturală, precum și studii/proiecte europene pe care le-a coordonat în ultimele două decenii.

Pe de altă parte, reprezintă în calitate de Director Regional pentru Regiunea Dunăre-Marea Neagră CED – Centrul Internațional pentru Excelența Destinațiilor la București.

Sever AVRAM, alături de reprezentanții Prezidiului Academiei Române

CIO-SUERD este membră afiliată la

Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră 

European Network for Education & Training (EUNET)

EUROMED – Anna Lindh Foundation

Lista selectivă a partenerilor

Academia Română – INCE – Centrul de Biodiversitate

Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române

Senatul României – Comisia pentru Afaceri Europene

Ministerul Afacerilor Externe – Biroul SUERD

CLDR România

Universitatea Maritimă Constanța

FDLR – Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională

CED – Reprezentanța Dunăre-Marea Neagră

PROGRAMUL NAȚIONAL COMUN DE FORMARE CIO-SUERD

 

Curs online pentru formarea Ofițerilor și Comisarilor Dunăreni

Tematică (listă selectivă):

• Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD)

• Specificul Managementului de Proiect în context SUERD

• Specificul comunicării și activităților de networking și lobby

• Perspectivele de dezvoltare ale macro-regiunii

Rolul Comisarilor Județeni, Municipali și Locali Dunăreni devine recunoscut oficial și cu mult mai important pentru ca toate comunitățile din România să se inter-conecteze la viitoarea platformă internet și să poată beneficia de serviciile de sprijin privind informarea, consilierea și schimburile de bune practici pentru a facilita cooptarea în rețele și proiecte de cooperare teritorială cu dimensiune transfrontalieră și transnațională dezvoltate prin Danube European Commissioners Network.

 

Curs online pentru formarea Experților Europeni în Dezvoltare și Inovare Urbană - SmartCity

Tematică (listă selectivă):

• Importanța Agendei Urbane UE pentru comunitățile rurale, orașele și zonele metropolitane

• Parteneriatul European pentru Inovare de tip ”Smart City”

• Bazele de date UE în domeniul dezvoltării și inovării urbane

• Acțiuni și inițiative în domeniul dezvoltării / inovării urbane

• Inovarea socială și buna guvernanță pentru orașele europene

• Priorități principale ale inovării urbane până în 2020

• Poveștile de succes legate de inovarea urbană (URBACT, UIA)

Programul de formare beneficiază de coordonarea teoretică și practică a unuia dintre cei mai reputați experți ai Comisiei Europene în domeniu, Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI, Manager URBASOFIA.

 

Curs online Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței

Tematică (listă selectivă):

• securitatea alimentară și conceptul de ”Creștere Albastră” UE

• gestionarea durabilă a resurselor naturale

• reducerea dependenței de resursele neregenerabile

• atenuarea riscurilor derivate din schimbări climatice

• provocările dezvoltării bioeconomiei la nivel european și național

• problemele asigurării guvernanței colaborative

Această formare cu caracter multi și inter-disciplinar se va dovedi utilă celor care vor dori să lucreze în context european în specializările de bază ale bioeconomiei, biotehnologii, ecoeficiență, dezvoltare durabilă, inovare urbană, managementul proiectelor europene, de tip Horizon 2020.

 

Promotori și Experți UE în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică (OMD) 

Tematică (listă selectivă):

• Evoluția conceptului de ospitalitate turistică și necesitatea adaptării OMD

• Componentele și activitățile principale ale unei OMD

• Creșterea eficienței marketingului destinației

• Instrumente ale inovării competitive ale destinațiilor

• Elaborarea și transpunerea în practică a Strategiei de Management a Destinației

Prin sprijinul și ghidajul oferit de Centrul Internațional de Excelență a Destinațiilor, cursul multi- și inter-disciplinar vizează accelerarea formării OMD pentru atragerea unor fluxuri noi și masive de vizitatori externi, dar reprezintă și o ocazie pentru cursanți de a-și concepe propriul plan de marketing, evenimente și promovare turistică.

”Coach pentru nutriție sănătoasă. Bazele condimentării creatoare”

Într-o nouă formulă, ciclul de cursuri online

în parteneriat cu ACADEMIA INTEGRATIVĂ,

sub auspiciile Maestrului IOAN PRISECARU.

 

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, iar accesul la platforma cursului ales este acordat imediat.  

  

Sesiuni practice de scurtă durată

pentru profesioniști, consultanți, manageri și antreprenori de succes.

De ce merit să urmez un asemenea program?

Atât noua economie, cât și în întregime lumea de azi, inclusiv datorită efectelor rapide ale schimbărilor climatice, sunt supuse unor provocări masive cărora educația de tip tradițional nu le mai poate ține pasul. 

Caracterul tot mai necesar, practic, explorativ este dat și de tendința multi- și inter-disciplinarității de care trebuie să țină cont antrenarea celor motivați pentru profesiile viitorului, într-un context și la o scară europeană și globală. De aceea, deoarece limitele între activitatea profesională și viața privată se întretaie tot mai mult, antrenarea pe diverse domenii și mai ales a abilităților personale se dovedește extrem de importantă, inclusiv pentru a gestiona mult mai bine atât timpul, cât și stresul negativ, inteligența emoțională individuală și de grup, îndeosebi în corelare strânsă cu adoptarea unor metode și soluții pragmatice complementare sau alternative pentru prevenirea consecințelor stresului și a unor posibile amenințări pe care le reprezintă îndeosebi anxietatea și depresia în etapa actuală.

Mentori principali:

Sever AVRAM

Sandu ZAMFIRESCU

MANAGEMENTUL STRESULUI
și rute alternative de prevenire,
auto-echilibrare și vindecare

• Definitia stresului. Managementul Stresului. Ce sunt stresorii?
• Stresul si schimbarea
• Dimensiunile stresului. Tipuri de stress. Depresia
• Cum recunosti stresul? Inventarierea stresului. Tipologii
• Masuri si strategii de combatere a stresului
• Exemple de prevenire/remedierea a problemelor cauzate de stres
• Stresul la locul de munca. Tehnici de relaxare.
• Revizuirea stilului de viata.
• Metode si tehnici de management al stresului
• Planul personal de management al stresului
• Exercitii si jocuri (team-building)
• Intrebari si raspunsuri. Concluzii. Recomandari. Evaluare

Managementul Timpului

• Managementul timpului
• Cauzele managementului ineficient al timpului.
• Greseli frecvente in utilizarea timpului.
• Instrumente pentru managementul timpului
• Schimbari organizationale
• Recomandari de supravietuire in perioade critice.
• STUDIU DE CAZ: Prioritizarea
• Exercitii si jocuri (team-building)
• Intrebari si raspunsuri. Concluzii. Recomandari. Evaluare

Inteligență socială și emoțională

• Inteligența socială – introducere
• Comportamentul toxic si comportamentul pozitiv
• Dimensiunile inteligenței sociale
• Indicatori de măsurare a inteligenței sociale
• Cum poate fi transmisă și dezvoltată inteligența socială
• Realizarea Profilului Inteligenței Sociale (SIP)
• Inteligența emoțională – introducere
• Emoția
• Elemente-cheie ale inteligenței emoționale
• Inteligența emoțională și performanța organizațională
• Relația inteligență emoțională – succes personal
• Schema competențelor emoționale
• Imperativul dezvoltării inteligenței emoționale în cadrul organizațiilor
• Exerciții și jocuri (team-building)
• STUDIU DE CAZ: Alfabetizarea emoțională
• Coeficientul de inteligență (IQ) și coeficientul de inteligență emoțională (EQ).
• Inteligența emoționala aplicată
• Întrebări şi răspunsuri. Concluzii. Recomandări. Evaluare.

Managementul Propriei Persoane.
Gândirea Pozitiva

• Managementul propriei persoane – introducere
• Setul de abilitati ale managementului persoanei
• Gandirea pozitiva – introducere
• Beneficiile gandirii pozitive
• Teoria psihologica a invatarii gandirii pozitive
• Cum pot fi antrenate gandurile pozitive
• Depasirea suferintei si a resemnarii – Recomandari
• Meditatii pentru schimbarea starii de spirit
• Tactici pentru a reorienta gandirea catre succes
• Formarea atitudinii pozitive la locul de munca
• STUDIU de CAZ pentru imbunatatirea performantei angajatului
• Exercitii pentru dezvoltarea gandirii pozitive
• Exercitii si jocuri (team-building)
• Întrebări şi răspunsuri. Concluzii. Recomandări. Evaluare.

Comunicare, Networking
și Lobby Inter-instituțional

• Comunicarea inter-instituţională
• Tipuri majore de comunicare
• Tehnici de comunicare.
• Ciclurile comunicării.
• Structura de Relaţii Publice.
• Studiu de caz: procesul de comunicare în cadrul Comisiei Europene.
• Managementul Relaţiilor Publice
• Campania de Relaţii Publice în 11 etape
• Exercitii si jocuri (team-building)
• Studiu de caz: Lobby inter-instituţional. Etapele impunerii unui proiect SUERD.
• Întrebări şi răspunsuri. Concluzii. Recomandări. Evaluare.

Etichetă, bune maniere și protocol

• Importanța comunicării în afaceri
• Cerinţe ale unei prezentări orale de succes
• Bariere (obstacole) de comunicare
• Comunicarea și negocierea interculturală
• Semnificația gesturilor în negociere
• PROTOCOL
• ETICHETA
• Inteligență – comunicare – negociere
• Stiluri de rezolvare a conflictelor
• Stiluri de negociere
• Exerciții și jocuri (team-building)
• Întrebări şi răspunsuri. Concluzii. Recomandări. Evaluare.

Detalii organizatorice

Acest tip de sesiuni au loc live (cu prezență fizică) în parteneriat cu reprezentanți ai unor instituții cu care deja am colaborat fructuos în trecut. Datele de desfășurare pot fi stabilite flexibil,  în funcție de solicitări, în partea finală a săptămânii (2 zile), cu un număr de minim 12 participanți, eventual în locația dorită cu cursanți, dacă provin din aceeași organizație (sesiune de tip in-house sau team-building). 

Pentru informații suplimentare și rezervarea locului, contactați Secretariatul CIO-SUERD la adresa: ciosuerd@gmail.com   

Simplu, flexibil, eficient

Peste 1750 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

 

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro

 

v

CALL US

LOCATION

BOOKING