Selectează o Pagină

Centrul Dunăre -Marea Neagră ”HENRI NEGRESCO”

 

 

în sprijinul Alianței Naționale a Organizațiilor de Management al Destinației Turistice din România 

Promovăm Spiritul Excelenței în Noul Mileniu

1. ARGUMENT
• în noua Lege a Turismului, Organizațiile de Management ale Destinației Turistice (OMD) se bucură de un loc aparte.
• fiecare OMD are structura 50% publică – 50% privată (PPP).
• taxa de promovare turistică va fi, de acum înainte, încasată de către OMD-uri.
• decizii referitoare la utilizarea taxei de promovare trebuie să fie bazate pe strategiile adoptate ale OMD.

2. OFERTĂ WIN-WIN: ”EXCEL HOSP EXPERT”
Destinațiile din România merită să profite avantajul dezvoltării din start prin parteneriatul cu CED.

Relația dintre CED și UNWTO
• CED a fost înființat în 2007, cu sprijinul UNWTO (Organizația Mondială a Turismului din cadrul ONU).
• Misiunea CED este să ghideze destinațiile de pretutindeni către atingerea excelenței prin sprijinirea acestora în scopul consolidării dezvoltării sustenabile și al sporirii abilităților de a genera beneficii economice, sociale și culturale.
• Un Memorandum of Understanding (Acord de Cooperare) a fost semnat între CED și UNWTO în același an 2007, spre a reliefa angajamentul de a lucra în stil colaborativ în vederea dezvoltării și implementării SMED – Sistemul de Măsuri pentru Excelența Destinațiilor .
• SMED constituie un instrument pentru diseminarea know-how-ului și bunelor practici care ajută destinațiile turistice să atingă gradul de excelență prin:
◦ întărirea competitivității;
◦ îmbunătățirea dezvoltării sustenabile a turismului prin maximizarea beneficiilor sociale și economice pentru comunitățile locale;
◦ ameliorarea calității serviciilor și a experiențelor vizitatorilor
◦ implementarea conceptului de geo-turism, definit drept o cale de „creștere a profilului geografic local al fiecărei zone, al mediului, culturii, aspectului estetic, patrimoniului și bunăstării rezidenților acesteia.”

Beneficii pentru fiecare destinație după implementarea SMED
• Obținerea recunoașterii ca destinație inovatoare aspirând la Excelență prin implicarea în dezvoltarea SMED ca set de măsuri la nivel mondial;
• Reunirea decidenților locali laolaltă cu operatorii, din sectorul public și mediul privat, în jurul unui proiect mobilizator destinat să dezvolt performanța sustenabilă a activităților turistice;
• Posibilitatea de a profita de consiliere și de recomandări asupra managementului integrat al destinației, apt să ajute la ridicarea standardului de Excelență primit;
• Accesul la bune practici provenite de pe întregul mapamond pentru a fi aplicate în cadrul destinației.

Certificatul SMED
Un certificat de atestare a implementării SMED va fi emis fiecărei destinații în parte.

Rețeaua Globală a Destinațiilor SMED
Destinațiile certificate prin SMED din România vor fi incluse în Rețeaua Globală a Destinațiilor care își asumă excelența prin parteneriatul cu CED. Până în prezent, 200 de comunități localizate în diverse regiuni din lume au beneficiat de certificarea SMED.

PROPUNERE DE COOPERARE

Iată prezentate succint componentele propunerii noastre

Prin ce anume este importantă Excelența unei Destinații Turistice

• reducerea costurilor de promovare ale operatorilor

• atragerea unor noi grupuri-țintă de turiști de pretutindeni

• implementarea unui management integrat al OMD

• revigorarea brand-ului local al destinației

Oportunități unice pentru: 

• promovare internațională extinsă

• marketing optim

• soluții de planificare și dezvoltare pentru întreaga zonă

• acces sporit la viitoarele finanțări complementare

Categorii de beneficiari:  

• operatori și furnizori

• primării și consilii județene

• grupurile-țintă de vizitatori

• cetățenii care domiciliază pe raza destinației

Rezultate vizate:  

• oportunitatea creșterii numărului de vizitatori cu cel puțin 20-25% în primii doi ani, după raportul CED

• introducerea flexibilă a inovațiilor recomandate cu impact palpabil

• integrarea în Rețeaua Mondială a Destinațiilor de Excelență CED

Pașii de urmat
• organizarea Sesiunii de Informare-Conștientizare-Instruire la nivel local prin Reprezentanța CED

• pregătirea misiunii oficiale internaționale CED

• training și consiliere specializată pentru grupurile de lucru pentru operatori, furnizori, distribuitori, experții OMD

• convenirea și semnarea Parteneriatului Oficial pentru Excelență între OMD și CED

• furnizarea raportului confidențial CED cu soluții de îmbunătățire rapidă pentru membrii OMD

• eliberarea certificatului de atestare a OMD ca Destinație de Excelență la nivel mondial

• oferirea de consultanță inclusă timp de doi ani pentru evaluarea progreselor și maximizarea rezultatelor OMD de Excelență

Vă invităm să profitați de această oportunitate specială care să propulseze și România în rândul țărilor care reușesc să aducă, prin turism, o cât mai mare parte a prosperității și a PIB-ului reflectat atât pentru calitatea serviciilor, cât și pentru satisfacția locuitorilor destinațiilor de excelență.

Prof. François BEDARD
Director Fondator CED

 

Prof. Asoc. Sever AVRAM
Director Regional Reprezentanța Destinațiilor Dunăre-Marea Neagră

Oportunități și Beneficii privind afilierea la
Alianța Română a
Organizațiilor de Management a Destinațiilor Turistice

”Noul Turism”

Noul Turism al secolului 21 este axat în primul rând pe atingerea avantajului competitiv al unor destinații de ospitalitate cât mai largi și bine conturate spre a face față concurenței globale.

OMD

Pe glob și în UE, promovarea și managementul integrat al destinațiilor de atractivitate turistică se realizează de decenii prin Organizațiile de Management al Destinației – pe scurt OMD, dar prin noua Lege a Turismului adoptată în Guvern din mai 2019, și în România acest lucru este prevăzut și pus în aplicare prin constituirea PPP – parteneriatele public-private care decid de acum atât modul de utilizare a taxelor de promovare, cât și strategiile de management integrat/marketing al destinațiilor per ansamblu, mai ales la nivel digital și pentru atragerea unor noi grupuri-țintă masive către destinațiile din România.

Actori

Întrucât taxele de promovare nu vor mai fi încasate de primării, ci direct de OMD, este necesară tocmai de aceea o cooperare cât mai largă între toți deținătorii de interese pentru ca acești bani, dar și alte fonduri UE sau internaționale ce pot fi atrase să fie cât mai eficient și ideal folosiți!

World Centre of Excellence for Destinations (CED)

În acest context, World Centre of Excellence of Destinationswww.CED.Travel a fost fondat încă din 2007 ca un organism internațional non-profit cu sprijinul direct al Organizației Mondiale a Turismului din sistemul ONU – pe scurt, UNWTO al cărui Membru Afiliat este cu scopul de a acompania/ghida destinațiile de ospitalitate turistică până la nivelul de EXCELENȚĂ al destinațiilor prin dezvoltarea SMED – unicul set de instrumente de măsurare a eficienței destinațiilor, adoptat la la nivel mondial.

În mod concret, CED poate sprijini tot procesul de modernizare până la dublarea cifrei de afaceri a membrilor unei destinații de-a lungul mai multor pași: conștientizarea decidenților și operatorilor privind creerea OMD și adoptarea strategiei aferente înregistrării oficiale la Ministerul Turismului; diagnoza, evaluarea, încheierea Parteneriatului Oficial între Autoritățile Județene/Locale/Profesionale din OMD și CED – UNWTO și emiterea în circa 5-6 luni a Certificatului de Atestare a destinațiilor de excelență la nivel mondial din rândul cărora fac parte peste 100 destinații de pe cinci continente.

Ulterior, se asigură ghidajului de parcurs prin includerea în Baza Mondială de Date deja disponibilă pentru împărtășirea bunelor practici, cu o parte confidențială și cu una de promovare internaționala pe siteul CED Travel și prin siteurile fiecărei Destinații de Excelență în parte.

Finanțarea procesului de implementare SMED în orice destinație se efectuează prin: auto-finanțare din partea organizațiilor membre OMD, subvenții guvernamentale, finanțare primită din partea unui organism internațional, precum este de pildă Comisia Europeană, Programul Jaspers CE, Institutul Consiliului Europei.

Întărirea profitabilă a sinergiilor între turism și cultură
Fondarea Grupului de Lucru inițiat de CED (FITUR – Madrid, ianuarie 2020)

Încă din anul 2015, Organizația Mondială a Turismului (UNWTO) și UNESCO au organizat împreună conferințe mondiale în scopul îmbunătățirii transpunerii sinergiilor între turism și cultură, în cele mai diverse domenii.

Cu ocazia Târgului Internațional de Turism FITUR (Madrid, ianuarie 2020), a fost fondat Grupul de Lucru în domeniul Sinergiilor între Turism și Cultură, cu următoarele obiective centrale:

  1. stabilirea mecanismelor de colaborare între membrii UNWTO și alte organizații și experți implicați în crearea sinergiilor între turism și cultură;
  2. schimbul de cunoaștere și puncte de vedere privind aceste sinergii și identificarea viitoarelor provocări și oportunități, îndeosebi referitoare la destinațiile de ospitalitate turistică;
  3. formularea unui program anual de lucru și dezvoltarea fondurilor și resurselor necesare realizării acestuia.

Membrii grupului de inițiativă sunt, alături de CED, următorii: Universitatea George Washington; Chameleon Strategies (Thailanda); CETT – Centru de Studii pentru Turism (Barcelona); Universitatea din Quebec (Montreal), însă din listă fac parte numeroase alte organizații și companii de prestigiu la nivel internațional și național, situate în state precum China, Japonia, Maroc, Peru, Rusia, Hong Kong, Franța etc.

Pentru implementarea obiectivelor, a fost stabilită o Foaie de Parcurs care include activități precum: stimularea creșterii vizibilității angajamentelor și acțiunilor întreprinse prin publicarea lor pe siteul web al fiecărui membru; promovarea, cel puțin o dată pe an, a câte unui studiu de caz de succes, care să fie preluat de către buletinul informativ al membrilor grupului de lucru; stimularea includerii, în programele de formare și cercetare în domeniul turistic, a unor teme legate de sinergiile între turism și cultură.

În mod evident, organizațiile patronale și profesionale în domeniul turismului cultural, cât și al conservării tradițiilor culturale și promovării inovației prin sinergii între turism și cultură, în special la nivelul marketingul destinațiilor de ospitalitate (OMD) din România, sunt așteptate, iar lista membrilor afiliați la nivel internațional rămâne deschisă.

Pentru conformitate,
Reprezentanța Destinațiilor Dunăre-Marea Neagră
Centrul Internațional de Excelență a Destinațiilor (CED)

PROGRAMUL NAȚIONAL COMUN DE FORMARE CIO-SUERD

 

Curs online pentru formarea Ofițerilor și Comisarilor Dunăreni

Tematică (listă selectivă):

• Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD)

• Specificul Managementului de Proiect în context SUERD

• Specificul comunicării și activităților de networking și lobby

• Perspectivele de dezvoltare ale macro-regiunii

Rolul Comisarilor Județeni, Municipali și Locali Dunăreni devine recunoscut oficial și cu mult mai important pentru ca toate comunitățile din România să se inter-conecteze la viitoarea platformă internet și să poată beneficia de serviciile de sprijin privind informarea, consilierea și schimburile de bune practici pentru a facilita cooptarea în rețele și proiecte de cooperare teritorială cu dimensiune transfrontalieră și transnațională dezvoltate prin Danube European Commissioners Network.

 

Curs online pentru formarea Experților Europeni în Dezvoltare și Inovare Urbană - SmartCity

Tematică (listă selectivă):

• Importanța Agendei Urbane UE pentru comunitățile rurale, orașele și zonele metropolitane

• Parteneriatul European pentru Inovare de tip ”Smart City”

• Bazele de date UE în domeniul dezvoltării și inovării urbane

• Acțiuni și inițiative în domeniul dezvoltării / inovării urbane

• Inovarea socială și buna guvernanță pentru orașele europene

• Priorități principale ale inovării urbane 

• Poveștile de succes legate de inovarea urbană (URBACT, UIA)

Programul de formare beneficiază de coordonarea teoretică și practică a unuia dintre cei mai reputați experți ai Comisiei Europene în domeniu, Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI, Manager URBASOFIA.

 

Curs online Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței

Tematică (listă selectivă):

• securitatea alimentară și conceptul de ”Creștere Albastră” UE

• gestionarea durabilă a resurselor naturale

• reducerea dependenței de resursele neregenerabile

• atenuarea riscurilor derivate din schimbări climatice

• provocările dezvoltării bioeconomiei la nivel european și național

• problemele asigurării guvernanței colaborative

Această formare cu caracter multi și inter-disciplinar se va dovedi utilă celor care vor dori să lucreze în context european în specializările de bază ale bioeconomiei, biotehnologii, ecoeficiență, dezvoltare durabilă, inovare urbană, managementul proiectelor europene, de tip Horizon 2020.

 

Promotori și Experți UE în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică (OMD) 

Tematică (listă selectivă):

• Evoluția conceptului de ospitalitate turistică și necesitatea adaptării OMD

• Componentele și activitățile principale ale unei OMD

• Creșterea eficienței marketingului destinației

• Instrumente ale inovării competitive ale destinațiilor

• Elaborarea și transpunerea în practică a Strategiei de Management a Destinației

Prin sprijinul și ghidajul oferit de Centrul Internațional de Excelență a Destinațiilor, cursul multi- și inter-disciplinar vizează accelerarea formării OMD pentru atragerea unor fluxuri noi și masive de vizitatori externi, dar reprezintă și o ocazie pentru cursanți de a-și concepe propriul plan de marketing, evenimente și promovare turistică.

”Coach pentru nutriție sănătoasă. Bazele condimentării creatoare”

Într-o nouă formulă, ciclul de cursuri online

în parteneriat cu ACADEMIA INTEGRATIVĂ,

sub auspiciile Maestrului IOAN PRISECARU.

 

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, iar accesul la platforma cursului ales este acordat imediat.  

  

Parteneri Media

 

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro