Selectează o Pagină

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Set de soluții rapide online pentru o carieră profesională de succes

Cost integral

incl.BENEfICII BONUS PROFEX
EURO195/pers.
 • Înscrierile rămân deschise în mod continuu, ținând cont că formatul principal este asincron, i.e. în funcție de agenda cursanților.

Pe lângă profesionalismul remarcabil al domniilor voastre, am apreciat modul in care, într-un interval relativ scurt de timp, ați reușit sa  transmiteți informații suficiente, ce mi-au permis îmbunătățirea perspectivei asupra problematicilor dezbătute in cursuri.

Constantin IRIMIA

Sesiunea estivală 2024: iulie - sept. 2024

Ziua(e)

:

Oră(e)

:

Minute(e)

:

Secunde(e)

Program postuniversitar on-line pentru formarea consultantilor in specializarile bioeconomiei

 

Bioeconomia, ca domeniu în Uniunea Europeană, deține deja în prezent o cifră de afaceri de 2,1 trilioane Euro și menține peste 18 milioane de locuri de muncă active. Pentru aceasta, însă, devine extrem de importantă formarea unor consultanți, project manageri, economiști, specialiști, cercetători și traineri în domeniile bioeconomiei.

Programul de tip post-universitar ”Managementul Bio-Economiei, Inovării și Guvernanței” vizează înzestrarea cursanților cu un set consistent de competențe, precum și cu înțelegerea inovării în științele vieții, atât de necesară celor care activează în sectorul public, în mediul privat și în zona ONG. În acest sens, curricula este orientată către o gamă largă de experți actuali sau de viitor care acționează în domenii tehnologice de vârf, în scopul de a-i echipa în așa fel încât să poată oferi soluții la probleme practice legate de: strategii de inovare ale firmelor, politici și reglementări, modele colaborative în cercetare-dezvoltare, guvernanță și proprietate intelectuală.

Cursul se desfășoară exclusiv on-line, pe o platforma dedicată, cu acces personalizat, pe o perioada de 3 luni, iar la final, în urma unei evaluări bazate pe prezentarea în scris a unui micro-proiect personal, acesta se soldează cu Certificat de Absolvire eliberat de Catedra Internațională Onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu” al Academiei Române.

Mod de desfășurare

Următoarea serie a programului este programată să se deruleze, în mod flexibil, în una din modalitățile:

 • On-line/hibrid, în sistem asincron/prin video conferință, în funcție de programul de lucru/disponibilitatea participanților, prin intermediul unei platforme educaționale (Moodle), accesibilă oricărui cursant în mod personalizat;
 • Fizic (bilunar), la sediul organizației doritoare, pentru un grup de minim 8 cursanți.

Programul este structurat, conform stilului adoptat de academiile sau acceleratoarele de cunoaștere/afaceri, într-o proporție de 2/3 aspecte practice și procedurale și 1/3 aspecte teoretice complementare temei-cheie alese în carieră. În mod concret, aceasta înseamnă că se armonizează cu sistemul recomandat de Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, pe o durată de 120 de ore, incluzând și evaluarea și consilierea personalizată live sau online (la cerere) din partea mentorilor cursului.

Organizatorii oferă, la pachet, componentele de formare-certificare-Scrisoare de Recomandare și ghidaj până la obținerea succesului scontat, în mod personalizat de către fiecare cursant.

Prima întâlnire are loc, în mod gratuit și opțional, în vederea clarificării problemelor existente înainte de participarea propriu-zisă la program.

Catedra Internațională Onorifică “Jean Bart”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD)
a fost fondată în anul 2012,
ca un proiect/departament de internaționalizare educațională,
de către Fundația EUROLINK-Casa Europei (membră EUNET),
cu amabilul sprijin și în parteneriat cu Academia Română
(membră a International Science Council, Paris).

Domenii profesionale – tematice  

Absolvenții acestui curs au oportunitatea să dezvolte cariere de succes în sectorul public, mediul privat și în organizațiile neguvernamentale care dețin expertiză în inovarea în științele vieții. De asemenea, pot să-și continue studiile, ulterior, la nivel doctoral și post-doctoral în domenii cu o extindere crescândă.

 • Biotehnologie Agricolă;
 • Alimentație Durabilă și Producție Animală
 • Biologie Sintetică
 • Industria Farmaceutică și Rezistența Anti-Microbiană
 • Medicină Regenerativă și Terapii Celulare
 • Medicină Stratificată 
 • Biotehnologii Industriale
 • Inginerie Genetică și Baze de Date Genetice
 • Energii Bio și Dezvoltarea Domeniilor Conexe

Beneficiile speciale pentru absolvenți

Această formare cu caracter multi și inter-disciplinar se va dovedi utilă ​​​în special celor care care vor dori să lucreze în context intern, european sau internațional în specializările de bază bioeconomie, biotehnologii, ecoeficiență, dezvoltare durabilă, inovare urbană, managementul proiectelor europene și bună guvernanță.

Absolvenții cursului primesc Certificat de Absolvire însoțit de o Anexă de Studii și sunt cooptați în Rețeaua Națională PROFEX, prin care primesc informații și consiliere privind participarea la proiecte europene în domeniile subsumate bioeconomiei.

De asemenea, aceștia pot primi Scrisori de Recomandare pentru angajare, colaborare sau participare la parteneriate/proiecte cu caracter național/european și li se va acorda acces privilegiat la evenimentele publice și grupurile de lucru pentru proiectele inițiate de partenerii CIO-SUERD.

Dintre subiectele abordate menționăm:

 • securitatea alimentară, lanțurile de aprovizionare alimentară și legătura cu conceptul de ”Creștere Albastră” al Uniunii Europene;
 • gestionarea durabilă a resurselor naturale în relație cu prezervarea biodiversității;
 • reducerea dependenței de resursele neregenerabile – accesul la sursele alternatie de carbon și energie;
 • atenuarea riscurilor derivate din schimbări climatice și exigențele adaptării economice;
 • provocările dezvoltării bioeconomiei coerente la nivel european și național;
 • problemele asigurării guvernanței colaborative și ale dialogului avizat cu societatea;
 • cunoașterea Planului de Acțiune UE cu accent pe investițiile în cercetare, inovare, competențe, precum și cu creșterea competitivității economice;
 • pilonii și obiectivele Strategiei UE pentru Regiunea Dunării

Participanții vor avea acces la studii de caz, exemple de bune practici și teme de reflecție aplicative.

Organizatori

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei și fondat în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate al Academiei Române.

Cursurile se desfășoară online, prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil. Certificarea se obține în urma unei evaluări finale care constă în completarea online a unui model de cerere de finanțare, în liniile sale principale, conform modelului furnizat de organizatori. 

Partener Media Asociat: Agenția Națională de Presă AGERPRES. Parteneri Media: Finantare.ro, CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, SmartFinancial.ro, BrandInfo.ro, Opinia Națională, PRwave.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, ”Buletin Dunărean”.

Înscrieri

Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere, conform principiului "Primul venit-primul servit", până cel târziu în data de 20 iulie 2024. Pentru înscrierea timpurie (”Early-Bird” - 6 iulie 2024) se acordă un discount special. Pentru grupuri mai mari de 4 persoane înscrise la curs se pot acorda reduceri suplimentare.

Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la numărul: 0723670987.

Simplu, flexibil, eficient

Peste 2500 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în mod continuu în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului „Primul venit-primul servit”.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei

Mobil: 0723670987
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro