Selectează o Pagină

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Primul Executive MBA în România în domeniul:

European Sustainable Competitiveness and Climate Transition Management

De ce au nevoie liderii, CEOs și decidenții activi în România de o abordare unitară și coerentă asupra transformărilor referitoare la Managementul Sustenabilității - ESG?

În scopul atingerii cu adevărat a unei abordări productive, responsabile și armonizate ca standarde europene, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) împreună cu partenerii săi instituționali vă semnalează pe această cale în mod prioritar oportunitatea cu totul deosebită de a face parte și de a profita de beneficiile PROGRAMULUI NAȚIONAL COMUN DE FORMARE (fondat în 2012, cu amabilul sprijin al Academiei Române).

Programul nostru opereaza pro-activ în sistemul internațional ”lifelong learning”, promovat și recomandat de UNESCO și UE, fiind deschis tuturor celor care înțeleg cât de importantă este asumarea noii abordări ESG atât pentru cariera lor personală, cât și pentru brandul și profitabilitatea companiei. Această perspectivă inovativă este în acord cu cerințele și prioritățile atât la nivel global SDG 2030, cât și ale noilor directive și regulamente completate și actualizate în mod periodic.

Primul Executive MBA în România în domeniul:

European Sustainable Competitiveness and Climate Transition Management

Mod de desfășurare 

Programul are drept obiectiv central să încurajeze și să sprijine efectiv conștientizarea/implicarea liderilor din cele mai variate domenii de business cu acele cunoștințe esențiale și competențe / abilități transversale în vederea atât a dezvoltării propriei viziuni și cariere profesionale, cât și în procesul continuu de transformări eco-sistemice în planul global al sustenabilității – ESG (guvernanței corporative a sustenabilității).

Acesta reprezintă un program complex, în special practic, dar și teoretic, de sprijin al oamenilor de afaceri și managerilor în cadrul mai larg al procesului de reglementări, proceduri administrative și acțiuni concrete al Tranziției Globale spre Sustenabilitate, conform Agendei ONU SDG 2030 și celor noi patru directive și regulamente UE.

În plus, programul educațional se reprezintă drept un set de procese intense ale schimbării ce vor decurge de-a lungul și al următoarelor generații prin schimbarea principalelor trăsături ale evoluției întregii societăți – tranziție de anvergură, denumită mai recent ”revoluție verde”, în industrie, energie, sisteme urbanistice, agricultură și mobilitate. 

Demersul se axează pe câțiva piloni-cheie spre a-i dota pe participanți cu o privire consistentă de ansamblu asupra rigorilor sustenabilității ce trebuie ulterior transferate în performanțe economice, de mediu și sociale cât se poate de palpabile.

Masterul se desfășoară în mod cât mai flexibil, combinat, la alegerea participanților, în sistem online sau/și hibrid/live, pe o durata de trei luni, cumulând un număr total de 120 de formare, consiliere, studiu individual și evaluare, până la succesul deplin, sub ghidajul organizatorilor.

Prin inițierea unui dialog permanent / consiliere personalizată, organizatorii oferă celor motivați șansa de a îmbina în mod fericit componenta activității profesionale proprii cu opțiunile de timp liber, în timpul parcurgerii masterului.

Fiecare dintre participanți va avea oportunitatea unui mentor dedicat în mod special, expert recunoscut în domeniul guvernanței sustenabilității UE, care va sprijini evoluția profesională a fiecărui participant și finalizarea cu succes a unui plan de acțiune (Roadmap) care să îl ajute în mod concret în atinerea performanțelor scontate.

La finalul periodei, absolvenții vor beneficia de o dezbatere tehnică de lucru și își vor putea clarifica problemele sau neclaritățile pe care le-au întâmpinat eventual în sectoarele de activitate în care sunt implicați.

Componenta de interacțiune și potențiale colaborări / parteneriate va fi dezvoltate prin posibilitatea afilierii la Alianța Profesională a Brand Ambasadorilor și Liderilor Competitivității Sustenabile, lansată în 22 aprilie 2024 în parteneriat și cu amabilul sprijin al Academiei Române, sub patronajul proiectului selectat în parteneriat cu Centrul Robert Schuman în cadrul programului CERV al Comisiei Europene.          

Secvențe de la fondarea Alianței Profesionale Sustenabilitate-ESG și ceremonia de decernare a Titlului și Diplomei de Excelență

Competențe și abilități vizate

În Anexa de Studii se menționează setul de competențe educaționale / practice, precum și abilitățile aferente asupra cărora s-a focalizat programul de formare.

Domenii / arii tematice sumarizate în cadrul programului

1. Presiunea schimbărilor climatice la nivel global și procesul de adaptare a noii legislații UE în vederea atingerii competitivității social-economice prin noua abordare a guvernanței corporative a sustenabilității – ESG.

2. Strategia de Economie Circulară și Planul de Acțiune aferent ale României în vederea adoptării conceptelor și bunelor practici ele economiei circulare prin metoda ”design thinking concept”.

3. Provocările și soluțiile furnizate de specificul noului Project Management European. Competențe, abilități și atribuții în funcție de stilul remote sau/și hibrid al implementării proiectelor.

4. Căi și metode aferente gestionării granturilor de tip european cu accent special pe proiectele private / publice de sub egida PNRR România.

5. Soluții referitoare la atingerea rezilienței personale și în cadrul echipei din perspectivă societal-transformativă, conform bunelor practici UE, OCDE și NATO.

6. Beneficiile contribuției mediului privat la transpunerea viziunii ”Smart & Resilient City” în cadrul procesului de modernizare a României.

7. Oportunitățile oferite de inovare și implementarea bunei guvernanțe din unghiul implementării orientărilor strategice ale Bio-Economiei la nivel european.

FORMAT
ONLINE, HIBRID/LIVE

LIMBA
ROMÂNĂ, ENGLEZĂ (opțional)

LOCAȚIE
BUCUREȘTI / ONLINE

START
ÎN ORICE MOMENT

DURATA
TREI LUNI (plus perioada de evaluare)

DISCOUNT  – 10% 
VALABIL PENTRU MIN. 5 PERS.

Coordonatorul principal al cursului

Coordonatorul principal al cursului este Prof. Asoc. Sever AVRAM, Expert în Studii de Integrare și Politici Publice Europene, fiind absolvent de studii postuniversitare la Central European University și fost bursier al Open Society Institute. A activat, în calitate de consultant, atât pentru Comisia Europeană, cât și pentru Guvernul României, fiind inclusiv responsabil de elaborarea capitolului de politici sociale – resurse umane din cadrul Programului Național de Pre-aderare al României. Este Președinte Executiv al Fundației EUROLINK-Casa Europei, membru afiliat European Network for Education & Training (Bonn) și Coordonator General al Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD), precum și Coordonator Fondator al Rețelei Naționale PROFEX, precum și Formator acreditat ANC.

Organizatori

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei (membră a European Network for Education & Training – EUNET) și fondat în parteneriat cu Academia Română (2012).

Consiliul Științific Consultativ al programului de formare în domeniul sustenabilității – ESG:

Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI, Președinte ISOCARP – International Society of City and Regional Planners (Haga), Expert al Comisiei Europene pentru Programele UIA și URBACT

Dr. Simina LAKATOS – Director General, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu ”Ernest Lupan” Cluj Napoca;

Prof. Dr. Ion IFRIM – Academia Română;

Cercetător Științific Laurențiu CIORNEI – Centrul de Biodiversitate – INCE, Academia Română;  

Expert Laurențiu RADU – Consilier Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;  

Senior Consultant Victor TUDORAN – Agile Management – Queenable;  

Dr. Georgeta GHEȚE-DĂNĂU – Președinte Asociația CINAQ. 

Coordonator General: Prof. Asoc. Sever AVRAM, Coordonator General CIO-SUERD ”Jean Bart”

Mod de desfășurare

Prima serie a programului se va desfășura începând cu luna mai 2024,  în mod flexibil, în una din modalitățile:

  • On-line/hibrid, în sistem asincron/prin video conferință, în funcție de programul de lucru/disponibilitatea participanților, prin intermediul unei platforme educaționale (Moodle), accesibilă oricărui cursant în mod personalizat;
  • Fizic (bilunar), la sediul organizației doritoare, pentru un grup de minim 10 cursanți.

Programul este structurat, conform stilului adoptat de academiile sau acceleratoarele de cunoaștere/afaceri, într-o proporție de 2/3 aspecte practice și procedurale și 1/3 aspecte teoretice complementare temei-cheie alese în carieră. În mod concret, aceasta înseamnă că se armonizează cu sistemul recomandat de Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, pe o durată de 120 de ore, incluzând și evaluarea și consilierea personalizată live sau online (la cerere) din partea mentorilor cursului.

Organizatorii oferă, la pachet, componentele de formare-certificare-Scrisoare de Recomandare și ghidaj până la obținerea succesului scontat, în mod personalizat de către fiecare cursant. Absolvenții se bucură de toate beneficiile conexe afilierii lor la Alianța Profesională a Competivitității Sustenabile din perspectiva participării la inițiativele și proiectele viitoare ale rețelei ONU ”Sustainable Development Solutions Network” (SDSN), precum și ale Rețelei Naționale PROFEX.

Prima întâlnire are loc, în mod gratuit și opțional, în vederea clarificării problemelor existente înainte de participarea propriu-zisă la program.

Certificare

Evaluarea finală a participaanților se va realiza sub ghidajul coordonatorilor cursului și constă în schițarea unei Foi de Parcurs (Roadmap) privind căile și metodele de creștere a competitivității sustenabile, cf. abordărilor în vigoare UE. În urma finalizării evaluării finale, participanții primesc Certificat de Absolvire – Executive MBA ”European Sustainable Competitiveness and Climate Transition Management” cu Anexa detaliată incluzând competențele și abilitățile vizate și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internaționala Onorifică „Jean Bart” CIO-SUERD, proiect fondat în 2012 de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” al Academiei Române (membru afiliat International Science Council, Paris).

Condiții de participare

Pentru a fi eligibili, participanților li se cere să dețină cel puțin studii de licență finalizate sau în curs de finalizare.   

Contribuția bănească aferentă sprijinirii desfășurării acestui program include: procedura de înscriere; accesul nelimitat și în orice moment la conținutul modulelor; consiliere și clarificări la cerere, pentru cei motivați, asistență tehnică pentru evaluarea cu succes a absolvirii cursului; eliberarea Certificatului de Absolvire și a Anexei de Studii;  participarea la alte evenimente publice de profil ale organizatorilor și partenerilor acestora.

Parteneri și Suporteri Media:

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Agenția RADOR, Project-E.ro

Parteneri Media: Finantare.ro, CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, PRwave.ro, ComunicateMedia.ro, 24PHarte.ro, ”Buletin Dunărean”.

Înscrieri

Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere, în orice moment, începând cu data de 17 mai 2024, iar termenul limită pentru înscrieri este data de 5 iunie 2024.
Pentru grupuri mai mari de 4 persoane înscrise la curs se acordă un discount de 10%.

Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la numărul: 0723670987.

Înscriere timpurie

Discount accesibil, în funcție de programul ales

Avantaje Speciale

  • 6 luni liber acces la platformă
  • recomandare profesională
  • colaborare sau internship-uri
  • consiliere pe proiect
  • Ghidaj personalizat până la angajare sau continuarea studiilor

75%

dintre absolvenți au recomandat

programele CIO-SUERD,

aceștia obținând astfel reduceri sau

beneficii suplimentare

Simplu, flexibil, eficient

Peste 2500 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
„Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird) se oferă un discount special.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei

Mobil: 0723670987
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro