Selectează o Pagină

ZIUA MARITIMĂ EUROPEANĂ ÎN ROMÂNIA, 2023

Unicul eveniment de Informare, Networking și Facilitare a
finanțărilor UE în Regiunea Dunării – Bazinul Mării Negre

Sub egida Comisiei Europene – DG MARE

Joi, 29 iunie 2023
București – sediul Consiliului Consultativ SUERD al MAE –
”Ghica House” – Sala de Reuniuni USH ProBusiness

Sub egida Comisiei Europene – DG MARE

ZIUA MARITIMĂ EUROPEANĂ ÎN ROMÂNIA, 2023

Oportunități și perspective ale noului cadru partenerial inovativ în beneficiul redresării, rezilienței și reconstrucției sustenabile a eco-sistemului din zona Bazinului Dunării și al Mării Negre

project realized in cooperation with the Centre Européen Robert Schuman in Scy-Chazelles (France)

and with the financial support of the European programme „Citizens, equality, rights and values – CERV”

în parteneriat și cu amabilul sprijin al

Consiliului Consultativ SUERD al Ministerului Afacerilor Externe

Organizatori:

 Fundația EUROLINK – Casa Europei

Membră EUNET –

European Network for Education & Training

USH PRO BUSINESS  
Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
(CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română
Fundația România de Mâine

– Universitatea Spiru Haret  

 Reprezentanța Destinațiilor Dunăre-Marea Neagră
Centrul Internațional de Excelență a Destinațiilor (CED)

Parteneri Media

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Radio7, Opinia Națională, Juridice.ro.

Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, PRwave.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economica, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro, 24PHarte.ro, „Danubius infolio”, Tomisul Cultural, Buletin Dunărean.

De ce marcăm

ZIUA MARITIMĂ EUROPEANĂ?

Ediția 2019

Palatul Parlamentului – Senatul României 

Rețeaua Inovării Dunăre-Marea Neagră a luat ființă, la inițiativa Fundației EUROLINK-Casa Europei, încă din anul 2011 (Palatul Parlamentului), cu ocazia primei ediții a Zilei Maritime Europene în România, iar ulterior s-a dovedit utilă prin focalizarea pe diverse tipuri de inițiative, teme și oportunități de cooperare și finanțare.

Complexitatea și agravarea crizelor suprapuse cu care se confruntă în prezent UE, atât din punct de vedere al securității, economic, cât și al schimbărilor climatice impune acum, mai mult decât oricând, adoptarea în practică a unei viziuni îndrăznețe și coerente de tip integrativ holistic.

Această nouă abordare vizată este necesar să se afle în strict raport cu gravitatea provocărilor semnalate, precum și, totodată, cu exigența implementării SDG 2030, a noii guvernanțe a sustenabilității de tip ESG, cât  dezirabil și a corelării politicilor de protejare a biodiversității și a valorizării responsabile a întregului capital economic și cultural istoric de tip albastru, inclusiv social și spiritual.

În mod evident, dar tocmai datorită condițiilor dificile din prezent, stakeholderii din toate toate domeniile pro-active decizionale cheie se află în proces de regândire a rolului și responsabilităților de asumat după încheierea războiului din Ucraina.

Acest moment de cotitură este plasat în favoarea reconstrucției, redresării, consolidării și pe baze sustenabile a întregii regiuni geo-economice, se caută acum construcția unei Strategii a Mării Negre și a unui nou cadru partenerial modern, îndrăzneț și pro-european.

Ce obiectiv central ne propunem?

 Să realizăm reunirea, conștientizarea și valorizarea sinergiilor necesare conexe, în vederea îndeplinirii cu deplin succes atât a Misiunii specifice, derivate sectorial din Programul HORIZON EU privind redresarea ecosistemului unic al  Bazinului Dunăre-Marea Neagră, în special, în corelare cu acela învecinat al Rinului. Această orientare este plasată în contextul transpunerii recentei  Charter for the Mission “Restore our Ocean and Waters by 2030”. O focalizare aparte se impune atât cu privire la prezervarea patrimoniului cultural-istoric-turistic, cât și a ”creșterii albastre”, cu accent special pe aceea a Biosferei Deltei Dunarii, aflată sub auspiciile Patrimoniului Universal UNESCO, cât și a zonelor conexe cu potențial de excelență mai ales din Ucraina, Republica Moldova și Bulgaria.   

  High Level Stakeholders Event

  Care sunt principalele grupuri-țintă și instituțiile invitate (listă previzională)

  • Reprezentanța Comisiei Europene

  • Biroul SUERD – Ministerul Afacerilor Externe
  • Misiuni diplomatice  la București 

  • Comisia Națională UNESCO

  • World Centre for Excelelence of Destinations – CED, Membru Afiliat UNWTO
  • Academia Română

  • Universități și centre de cercetare și inovare publice și private  din Capitală și din țară

  • Reprezentanții partenerilor sociali din cadrul Consiliului Economic și Social din România

  • Militanți și lideri ai societății civile

  • Jurnaliști specializați

  High Level Stakeholders Event

  Invitați Speciali de Onoare & Speakers (listă previzională)

  • Charlina VITCHEVA – Director General DG MARE, Comisia Europeană
  • Oliver HILLEL, MBA – Expert al Națiunilor Unite, membru al ICLEI – Local Government for Sustainability & IKI – International Climate Initiative
  • Prof. Francois BEDARD – Director General CED (Montreal)
  • Prof. univ. dr. habil Erig GILDER – Coordonatorul Consiliului Consultativ Științific CIO-SUERD
  • Demostene OLARIU – International Organization for Democracy and Human Rights – IODHR Norway (Oslo)
  • Prof. Arhur TEODORESCU – Bruxelles
  • Dragoș Cosmin Lucian PREDA – Ministru Secretar de Stat pentru Telecomunicații în cadrul MTIC
  • Carola FREY, Analist Politic – Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC)
  • Consilier Gabriel MINEA – Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului României
  • Dr. Valentin PANAIT – Biroul SUERD – Ministerul Afacerilor Externe
  • Dr. Costin LIANU – Director USH Pro Business
  • Conf. univ. dr. Gabriel RAICU – Prorector, Universitatea Maritimă din Constanța
  • Dr. Cristina GÂRLEA – Cercetător Academia Română
  • Urb. Dr. Sabina DIMITRIU – Președinte Asociația Profesională a Urbaniștilor din România

  Moderator: Prof. Asoc. Sever AVRAM – Coordonator General CIO-SUERD
  Amfitrion: Dr. Costin LIANU – Secretar General – Consiliul Consultativ SUERD – MAE / USH Pro Business

  AGENDA 

  Joi, 29 iunie 2023

  București – sediul Consiliului Consultativ SUERD al MAE – ”Ghica House” – Sala de Reuniuni USH ProBusiness  

  Ediția din acest an constă într-un eveniment de informare, dezbatere, networking și advocacy
  pentru promovarea și implementarea obiectivelor și soluțiilor avansate de
  Misiunea UE „Restaurăm Oceanele și Apele până în 2030”, precum și în contextul celebrării Zilei Internaționale a Dunării.

  14:00 – 14:30
  Înregistrarea invitaților și participanților. Welcome coffee

   

  Welcome Coffee.

  Sesiune de Networking & Matchmaking.

  14:30 – 14:50
  Mesaje și remarci introductive

   

  Prezentarea materialelor de lucru supuse dezbaterii prin ralierea la Misiunea inițiată de Comisia Europeană în 2022

  14:50 – 16:00
  Prezentări

   

  Povești de succes, exemple de bune practici, propuneri de parteneriat între sectorul public, mediul de business și organizațiile profesionale, în genere, ale societății civile

  Prezentări proiecte

   

  • Prezentare proiecte specifice creșterii albastre și economiei circulare
  • Transformarea digitală și tranziția verde
  • Prezentare proiecte IH Bio Danubius
  16:00 – 16:30
  Sesiune de întrebări, comentarii și răspunsuri

  Lansarea propunerii privind Foaia de Parcurs în favoarea extinderii, întăririi și valorizarii pe noi baze a cooperării trilaterale Rin – Dunare – Marea Neagră, inclusiv a orașelor și porturilor prin dezvoltarea rețelei destinațiilor de excelență a ospitalității cultural-turistice

  16:30 – 17:00
  Conferire diplome

  Decernarea Diplomelor Speciale de Excelență în favoarea Inovării, Sustenabilității și Rezilienței Bazinului Dunării și Mării Negre în diverse domenii sociale, culturale și economice

  17:00 – 17:30
  Networking Buffet – Business Matching Point

   

  Sesiune de networking și lobby inter-instituțional

  Sugestii, propuneri și recomandări referitoare la
  Foaia de Parcurs privind dezvoltarea durabilă și incluzivă
  a interconectării între Rin, Dunăre și Portul Constanța

  Consultarea integrală a documentului-apel

  ”E un moment excepțional ca în următoarele două decenii Lumea să se uite la Marea Neagră, pântecele moale care trebuie întărit de sistemul occidental.”

  Cristian GROSU

  În acest an, Forumul  ”Oportunități și perspective ale noului cadru partenerial inovativ în beneficiul redresării, rezilienței și reconstrucției sustenabile a eco-sistemului din zona Bazinului Dunării și al Mării Negre”, care are loc în contextul marcării Zilei Maritime Europene în România 2023, sub egida Comisiei Europe – DG MARE, precum și cu sprijinul principal al Centre Européen Robert Schuman, se va desfășura, din nefericire, într-o situație de multiple crize suprapuse în Europa. Cu toate acestea, este cu atât mai mult nevoie de o regândire și de capacitate de acțiune fermă și înțelept coordonată în special din partea Statului  Român și a celorlalți stakeholderi implicați în pregătirea relansării economice de după finalul războiului din Ucraina, cât și din perspectiva noii abordări inteligente a cooperării transnaționale prin intemediul unei profitabile interconectări între Regiunea Rin – Dunăre, Marea Neagră – Portul Constanța.

  Toate aceste deziderate pot deveni palpabile și profitabile doar în strictă concordanță cu obiectivele și angajamentele asumate prin Charter for the Mission “Restore our Ocean and Waters by 2030 din cadrul Programului ”Horizon Europe”. La această inițiativă a Comisiei Europene sunt invitați, pe această cale, toți participanții motivați din cadrul Forumului dedicat Zilei Maritime Europene în România 2023, la București, spre a bucura de beneficiile conexe posibile prin parteneriatele strategice în favoarea inovării declanșate din 2022 prin noul program ”Horizon Europe”.

  Ținând cont de acest nou context dramatic, cu care ne confruntăm în regiune, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), solicită în mod imperativ stabilirea unei Foi de Parcurs (Road-Map), care să fie adoptată prin consens de către reprezentanții relevanți ai societății civile și a mediului academic și de afaceri, și care să conțină următorul set de componente imperios necesare:  

  1. completarea și îmbunătățirea cadrului legislativ și administrativ, în special la nivelul României, pentru reintegrarea în fluxul economic și turistic a cât mai multor zone și obiective în mod coerent, coordonat și unitar;

  2. conștientizarea că majoritatea problemelor sunt legate de zone și afluenți ai Dunării, inclusiv de problemele din amonte, recentrarea abordării pe aceste zone și trecerea la măsuri inteligente privind: navigabilitatea, turismul, conservarea biodiversității, promovarea brandurilor, digitalizarea, etc.;

  3. ținând cont că Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) urmărește îndeosebi dezvoltarea durabilă, dar și inovarea urbană incluzivă, conform conceptelor UE, trecerea la un proces de planificare teritorială și standardizare urbană în ritm mult mai accelerat, în tandem cu partenerii transfrontalieri relevanți;

  4. racordându-ne la dinamica proiectelor și rezultatelor deja obținute prin aplicarea reală și efectivă a Programului Transnațional Dunărea (DTP), promovarea unui nou sistem de guvernanță multi-nivel, a ”coordonării deschise”, a altor forme inovative de leadership colaborativ, deja testate cu succes în alte State Dunărene și din Bazinul Mării Negre;

  5. declanșarea și extinderea unor consultări structurate la nivel național și european, în mod periodic, în special pentru o reintegrare a Portului și Municipiului Constanța, ca zonă fanion, în favoarea schimbărilor necesare și recuperarea locului dorit de Constanța și întreaga regiune a Dobrogei istorice și Deltei Dunării la nivelul politicilor și industriilor maritime;

  6. accentuarea unei abordări incluzive din punct de vedere al reducerii decalajelor sociale, aplicând în mod mai îndrăzneț vectorii inovării sociale, ai transparenței decizionale și ai combaterii corupției în toate sectoarele importante;

  7. regândirea cât mai pragmatică a planificării și cooperării teritoriale, în special prin proiecte transnaționale, care să conducă la mai multă stabilitate și prosperitate pentru cât mai mulți cetățeni.

  În esență, considerăm că este vital necesar ca instituțiile europene, în mod deosebit Comisia Europeană – DG MARE, în colaborare cu reprezentanții la nivel înalt ai statelor din regiune de cooperare vizată, să acționeze, de acum înainte, într-un mod mult mai energic și mai coerent privind atingerea unui ritm sporit în scopul îndeplinirii obiectivelor îndrăznețe prevăzute în proiectul transformativ al SUERD și potrivit noilor orientări reieșite din necesitatea urgente adoptări a Strategiei Mării Negre, la care să adere toate statele membre ale Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră (BSEC), în consultare cu stakeholderii regiunii Rinului.

  Consultarea integrală a documentului-apel

  Condiții de participare

  • Reuniunea se desfășoară în sistem hibrid, fizic la sediul USH Pro Business – intrarea centrală din Str. Ion Ghica nr 13 (în zona dintre Ambasada Republicii Cehe, Hotel Hilton Garden Inn și BNR) , respectiv online, prin aplicația Zoom. Evenimentul va fi înregistrat audio și video și promovat ulterior prin intermediul YouTube și al altor rețele sociale.
  • Participarea se realizează în baza invitațiilor și confirmărilor scrise din partea Consorțiul Organizatoric, în limita locurilor rămase încă disponibile.  
  • Pentru solicitarea de informații suplimentare, ne puteți contacta la telefon: 0723.670.987, e-mail: ciosuerd@gmail.com, respectiv la tel: 0736.527.415, e-mail: office@ushprobusiness.ro 

  Contact

  Secretariatul Consorțiului Organizatoric

  – c/o EUROLINK-Casa Europei
  Mobil: 0723670987