Selectează o Pagină

Catedra Internațională Onorifică “Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) – fondată, în septembrie 2012, de către Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română prin Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” – reprezintă o platformă pan-europeana flexibilă de formare educațională alternativă, promovare și lobby pro-dunărean.

Cursurile CIO-SUERD sunt inițiate și se desfășoară conform recokmandărilor Consiliului UE referitoare la ”lifelong learning” 

Nota Bene:

Cursurile CIO-SUERD sunt inițiate și se desfășoară conform recomandărilor Consiliului UE referitoare la ”lifelong learning” 

Certificatele de Absolvire, cu anexa detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, sunt eliberate de Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” în sprijinul Strategie UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), membră a Consiliului Consultativ SUERD de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe.

Academia Română (instituție fondată inițial în 1866, sub numele de Societatea Academică Română) este și o prestigioasă instituție de învățământ care, alături de Ministerul Educației, este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip postuniversitar. Conform reglementărilor educaționale în vigoare, prin Legea nr 596/2001, Academia Română, prin institutele sale de cercetare-inovare, este abilitată să organizeze atât studii avansate, cât și școli doctorale/post-doctorale, care sunt astfel recunoscute și pe plan european.

Drept recunoaștere pe plan internațional, Academia Română a fost desemnată unicul reprezentant instituțional al României în cadrul International Science Council (Paris) – Consiliul Internațional pentru Știință. 

Expert UE în implementarea proiectelor specifice Planului de Redresare și Reziliență. Focus: România

Lansarea primului curs online la nivel național în sprijinul implementării proiectelor din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Înscrie-te acum!

Expert & Consultant în atragerea, elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană în context macroregional

Primul program educațional practic care integrează toate componentele-cheie ale managementului proiectelor la nivel macroregional – transnațional. Înscrie-te acum!

Expert UE în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart & Resilient City

Cu amabilul sprijin al Expertului UE Dr. Urb. Pietro ELISEI, cursul oferă ghidajul teoretic și practic privind noua direcție de dezvoltare și inovare a zonelor urbane și adiacente în Uniunea Europeană. Înscrie-te acum!

Managementul Bio-Economiei, Inovării și Bunei Guvernanțe

Plecând de la Strategia de Bioeconomie a UE, prin acest program, participanții dobândesc cunoașterea teoretică și practică privind beneficiile aplicării bioeconomiei în varii domenii: biotehnologii, industria alimentară, combaterea schimbărilor climatice și prevenirea crizei alimentare. Înscrie-te acum!

Promotori și Experți UE în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică (OMD)

În contextul dificil și ultraconcurențial din industria ospitalității, prin curs, absolvenții învațî să creeze propria strategie de promovare și marketing, conform criteriilor de excelență a destinațiilor de ospitalitate (OMD) recomandate și de Organizația Mondială a Turismului. Înscrie-te acum!

Mini MBA: Expert & Antreprenor UE în Managementul Economiei Circulare și Dezvoltării Durabile

Program cu puternic accent practic pentru consultanții și antreprenorii care se formează conform noii viziuni europene privind selectarea repararea, reutilizarea și economisirea resurselor, pe baza setului de tehnici ”design thinking”.  Înscrie-te acum!

Mini Executive MBA: Expert în Diplomație Internațională în contextul Digitalizării Transformative

În condițiile impuse de avantajele și sfidările digitalizării, programul îi echipează pe absolvenți cu abordarea pro-activă necesară adaptării la exigențele profesiei de diplomat internațional în secolul XXI. Înscrie-te acum!

Coach pentru nutriție sănătoasă. Bazele condimentării creatoare

Sub inspirația abordării Academiei Integrative, sub egida Maestrului IOAN, programul este axat pe recomandări și îndrumări privind condimentarea creatoare în vederea formării personale și a instructorilor (coach) pentru nutriție și viață sănătoasă. Înscrie-te acum!

Mini MBA: Expert Internațional & Practician în Managementul Fericirii

Sub amprenta celor mai inovative tendințe din management, programul își propune să sprijine atât managerii, cât și angajații în favoarea implementării unui ecosistem sănătos, sutenabil și rezilient pentru creșterea satisfacției și randamentului companiilor și persoanelor implicate. Înscrie-te acum!

Programul de Formare Pre-Doctorală

Programul de Formare Pre-Doctorală CIO-SUERD

Anul universitar 2021-2022

În baza amabilului sprijin  și  a cooperării inițiate, încă din anul 2012, între Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) și Academia Română, Programul de Formare Pre-Doctorală vizează să pregătească un număr selectiv de absolvenți care doresc să avanseze mai rapid în propria carieră profesională prin implicarea și în redactarea unor lucrări personale de cercetare, în special în științele economice, juridice și sociale.

Ce presupune Programul nostru Pre-Doctoral?

Atât în universități din SUA, Canada, cât și Europa Occidentală, este oferită oportunitatea înregistrării absolvenților de licență și/sau masterat a frecventării unor programe universitare pregătitoare în vederea admiterii la studii doctorale. Un asemenea program de cercetare-inovare este destinat să sprijine dobândirea experienței necesare cerceetării și redactării, înaintea admiterii într-un program doctoral. În principal, este furnizat sprijinul adecvat pentru formarea abilităților tehnice cerute în procesul de cercetare și poate reprezenta o alternativă mai convenabilă decât alte forme de pregătire.

Care este diferența între un doctorand și un candidat la doctorat? 

Participanții la Programul de Formare Pre-Doctoral au ocazia să-și însușească mai rapid cunoașterea și cerințele privind examenele, colocviile și elaboarea propriu-zisă a disertației. În plus, doctorandul este o persoană care a reușit să treacă examenul de candidatură într-o școală doctorală, fie în cadrul unei universități, fie a unui institut de cercetări acreditat ca atare de Academia Română.

Exemple de programe pre-doctorale

Exemple de școli pre-doctorale, precum cele care există de mulți ani în cadrul atât universităților din Statele Unite ale Americii – Standford, Columbia, Chicago Booth School of business, Califormia State University, cât și universitățilro din  Europa –  Ruhr Univesity Bochum, Friedrich-Alexander University Erlangen-Nurnberg și  Avicenna International College. 

În ce constă plus-valoarea programului nostru?

În primul rând, întregul program este supervizat de Prof. Univ. Dr. Eric GILDER, abilitat să coordoneze lucrări de doctorat, atât la nivel național, cât și internațional.

În baza vastei experiențe acumulate, cursanții or beneficia de șansa pregătirii unor lucrări de bună calitate, inclusiv prin accesul la studii de caz și bune practici care promovează aplicații inovative. Acestea s-au dovedit utile ulterior și celor care au vizat să facă parte integrantă în cadrul echipelor de proiect cu finanțare UE sau în cadrul clusterelor și hub-urilor pe plan național, european și internațional.

În urma adoptării Programului Național de Redresare și Reziliență și a Pactului Ecologic, precum și prin noul cadrul financiar UE 2020-2027, României îi revin nu doar peste 100 miliarde euro drept fonduri nerambursabile și credite cu dobână subvenționată în scopul implementării programelor amintite, precum și spre a face față noilor provocări și oportunități referitoare la implementarea unor soluții concrete – alternative, prin inițiative, acțiuni și proiecte inovatoare, în special în domenii inter-disciplinare precum:

 • bio-economie și subdomeniile aferente, inclusiv bio-agricultura și turismul ecologic și cultural;

 • dezvoltarea / inovarea urbană sustenabilă;

 • tranziția la economia de tip circular, mai ales prin start-up-uri / sectorul IMM;

 • dreptul mediului și comunicarea referitoare la dezvoltare durabilă și protecția mediului;

 • managementul cunoașterii și managementul proiectelor complexe europene;

 • digitalizarea transformativă în contextul combaterii schimbărilor climtice și dezvoltării durabile.

Programul de Formare Pre-Doctorală, lansat  în anul 2019, la Casa Academiei Române, continuă și în anul universitar 2021-2022, accesibil atât în limba română, cât și engleză.

Cui ne adresăm în mod deosebit?

Programul se adresează în egală măsură practicienilor, experților, managerilor și cercetătorilor motivați să-și sporească reputația profesională și angajabilitatea, orientându-și demersurile pentru o carieră la nivel european către trans- și inter-disciplinaritate, ca abordare general valabilă. Domeniile vizate în principal sunt: științele sociale, (bio)economia, științele juridice, inclusiv dreptul comunitar și instituțiile UE, management și inovare antreprenorială, etc.

Organizatorii propun o formulă de lucru centrată pe studenții pre-doctoranzi, cu accent special pe acomodarea cu standardele documentării, redactării și publicării de lucrări cât mai originale, implementată prin metode variate și accesibile, atât prin colocvii live sau/și în sistem online, spre a da posibilitatea tuturor participanților din țară sau străinătate să urmeze pregătirea respectivă.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD),
proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (2012)

Din componența Consiliului Științific Consultativ CIO-SUERD fac parte prestigioase personalități academice, precum și experți, consultanți și promotori ai inovării pe plan macro-regional și european, precum:

Coordonator Științific principal: Prof. Univ. Dr. Habil Eric GILDER – Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu / Universitatea Tehnologică Papua Noua Guinee

Coordonator General: Prof. Asoc. Sever AVRAM – Președinte Executiv EUROLINK-Casa Europei, București 

 • Prof. Univ. Dr. Francois BEDARD World Centre of Excellence for Destinations (Montreal);
 • Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI – Expert al Comisiei Europene în planificare urbană / Președinte ISOCARP;
 • Richard STOCK – European Network for Education and Training / Centrul European Robert Schuman (Germania/Franta)
 • Peter LANGER – Academia Europeană a Dunării (Ulm);
 • Jamil BENABDALLAH – H64 Blockchain For Growth (Paris);
 • Miklos BARABAS – Casa Europei (Budapesta);
 • Prof. Univ. Dr. Dumitru BORȚUN – Facultatea de Comunicare și Relații Publice – SNSPA;
 • Prof. Univ. Dr. Petre PRISECARU – Institutul de Economie Mondială al Academiei Române;
 • Conf. Univ. Dr. Ionuț IFRIM – Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române;
 • Dr. ing. ec. Elena-Simina LAKATOS – Director General, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan” (Cluj);
 • Prof. Dr. Gabriel RAICU – Prorector, Universitatea Maritimă din Constanța/CLDR România;
 • Lector Univ. Dr. Gabriela DAVID – Universitatea de Vest Vasile Goldiș
 • Dr. Costin LIANU – Secretariatul Executiv al Consiliului Consultativ SUERD;
 • Prof. Asoc. Dr. Georgeta GHEȚE-DĂNĂU – Asociația CINAQ
 • Prof. Teclu CODREȘI – Președinte ”Acțiunea Ecologică Română” Craiova

Programul de Formare Pre-Doctorală CIO-SUERD – modul de lucru

Conform unor modele testate la nivel european și internațional, cei care urmează Programul de Formare Pre-Doctoral, online (sau la cerere, în format hibrid) au oportunitatea de a promova mai prestigios și mai rapid în carieră, inclusiv prin obținerea titlului de doctor într-un anumit domeniu dorit. Metoda principală constă într-un Mentorat pro-activ incluzând pregătirea, consilierea și recomandarea personalizată a absolvenților către școli doctorale.

Sesiunile on line durează trei luni calendaristice, pe platforma electronică educațională CIO-SUERD, cu acces flexibil în funcție de programul fiecărui participant. Periodic, lunar sau bi-lunar, în funcție de opțiunea și posibilitățile participanților, se vor desfășura reuniuni de ghidaj și consiliere, inclusiv pe baza întrebărilor și problemelor ridicate de cursanți.

La final, pe baza cunoștințelor și consilierii oferite, ca evaluare, cursanții vor fi în măsură să prezinte o schiță / concept cadru a unei teme cu caracter cât mai inter-disciplinar și inovativ posibil. Cei interesați vor fi, de asemenea, îndrumați și recomandați către filierele optime și conducătorii abilitați de doctorate din sfera lor de interes.

Principalele beneficii ale participării la Programul de Formare Pre-Doctorală sunt:

1. Acompaniere de la A la Z în scopul valorificării unei idei/proiect personal, evitând inteligent orice recurs la tehnici ”copy-paste”, inclusiv prin îmbunătățirea nivelului academic de utilizare a limbii engleze.

2. Orientarea cât mai aplicativă a temei alese, inclusiv prin ”marketizarea” sa și includerea în proiectele Acceleratorului de Idei și Afaceri al Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră

3. Stabilirea legăturii și recomandarea către domeniul / coordonatorul lucrării de doctorat

4. Însușirea și punerea în practică a celor mai actuale instrumente inovative, implicit de protecția drepturilor de autor

5. Atestare a absolvirii Programului de Formare Pre-Doctorală

6. Asistență în completarea profilului personal, precum și Scrisoare de Recomandare personalizată

7. Sprijin în revizuirea prealabilă și consiliere în vederea publicării diverselor lucrări în reviste științifice europene și intenaționale.

Dintre conceptele-cheie cu profund caracter multi- și inter-disciplinar, organizatorii au decis să se focalizeze în mod concret pe următoarele componente valabile, la scară transversală, pentru procesele și programele de dezvoltare și inovare macro-regională în care este implicată sau urmează să se implice România:

 • Smart-City – prin inovare și regenerare urbană sustenabilă și incluzivă
 • Planificare și dezvoltare macro-regională în zona celor trei direcții strategice: Dunăre, Marea Neagră, Carpați
 • Specificul managementului de proiect și al comunicării în contextul proiectelor transfrontaliere și transnaționale
 • Provocările și beneficiile derivate din dezvoltarea bioeconomiei la nivel european și național, cu accent special pe zonele noastre de interes geo-economic
 • Rolul și posibilitățile de creștere a competitivității economice și sociale prin promovarea unui nou turism de excelență
 • Diplomație internațională în conxtextul digitalizării transformative
 • Specificul și oportunitățile de dezvoltare derivate din economia circulară în cadrul procesului de îmbunătățire a protecției mediului și combatere a riscurilor climatice conform Pactului Ecologic European.
 • Componenta de Tutoring (îndrumare, ghidaj) va fi destinată structurării tematice și argumentative a lucrării propuse, incluzând ”tips & tricks” esențiale pentru demonstrarea caracterului original și inovativ al propunerii.

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului „Primul venit-primul servit”. Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la tel.: 0723670987.

Simplu, flexibil, eficient

Peste 1750 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

 

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro