Selectează o Pagină

Academia Dunăreană
a Inovării Macroregionale

platformă educațională internațională și interdisciplinară

Lansarea oficială – 9 octombrie 2018

 Informații suplimentare

Academia Dunăreană a Inovării Macroregionale

proiect educațional internațional și interdisciplinar

lansat inițial în parteneriat cu DAC – Danubius Academic Consortium,
selectat de Comisia Europeană cu ocazia Dialogului Financiar Dunărean (Bratislava, Banca Națională a Slovaciei – 2016)

în colaborare cu Academia Română – Școala Doctorală și Post-Doctorală din cadrul
Institutului Național de Cercetări Economice (INCE)

Scopul central al Academiei Dunărene a Inovării Macroregionale este acela de a crea o platformă complexă de educație și business, destinată să rezolve în mod concret probleme societale complexe la scară macro-regională, să implice întreaga comunitate în căutarea a cât mai multe răspunsuri orientate spre stabilitate și perspectivă vizionară și să întărească în cele din urmă o nouă identitate dunăreană comună.

Componenta de formare teoretică și practică nu reprezintă un scop în sine, ci are în vedere, din start, selectarea și cooptarea absolvenților, partenerilor, promotorilor și altor entități publice și private pentru construirea celui dintâi Accelerator de idei, proiecte și afaceri în sub=regiunea noastră, cu vocație de cooperare macro-regională, conform bunelor practici și recomandărilor exprese dezvoltate de Joint Research Centre (JRC) prin ceea este oficial denumit la nivelul întregii Uniuni Europene drept ”EU Science Hub”.

Urmând principiul ”Quadruple Helix”, absolvenții formelor de training online sau live ce vor fi dezvoltate își vor genera o tipologie ”auto-încrezătoare” și autonomă de experți, destinată să se integreze flexibil în echipe multi și interdisciplinare la nivel local, național și regional.

Stadiul imediat următor vizat, care a fost prezentat în premieră ca prioritate la Forumul Anual al Dunării (Sofia, octombrie 2018), pentru perioada mandatului României privind Președinția SUERD, se focalizează în special pe promovarea unei culturi a inovării în schimbare, pe reducerea barierelor de transfer tehnologic și pe depunerea de proiecte finanțabile prin consorții strategice, cu predilecție prin cooperarea deschisă cu Smart Innovative Learning Hub (inaugurat la Casa Academiei Române, în luna februarie 2018).

În acest sens, Consorțiul Organizatoric, la amabila sugestie a Dlui Prof. Miroslav VESKOVIC – Responsabil Biroul SUERD din cadrul JRC – Comisia Europeană, a transmis deja propunerea-invitație unor universități de vârf, centre de cercetare și alte instituții publice și private în vederea constituirii unui viitor Hub virtual și, de asemenea, fizic al Regiunii UE a Dunării.

De ce avem nevoie acum de formare de tip post-universitar în domeniul proiectelor & afacerilor dunărene 

Noua etapă în care intră transpunerea strategiilor macro-regionale UE, în speță, în cazul României, Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), prin găzduirea la București a Secretariatul Tehnic SUERD și prin preluarea de către România în octombrie 2018 a Președinției SUERD, impun intensificarea contribuției științifice, antreprenoriale și civice în vederea atingerii cu succes a acestor mize și obiective cardinale pentru recuperarea decalajelor competitivității social-economice. În acest sens, filiera studiilor aprofundate dunărene va dobândi, începând cu noul an academic 2018-2019, o importanță sporită, bazându-ne pe bune practici dezvoltate anterior de alte instituții europene de prestigiu.

Grup-țintă

Întrucât „Studiile Dunărene” presupun un grad sporit de interdisciplinaritate, la cursurile CIO-SUERD sunt eligibili să participe reprezentanții următoarelor categorii:

  • din cadrul universităților: studenți în etapa post-universitară, cercetători, profesori și consultanți sau traineri asociați facultăților;
  • din mediu de afaceri: întreprinzători, business angels, reprezentanți ai fondurilor de investiții, ai camerelor de comerț și ai asociațiilor profesionale;
  • din cadrul comunităților locale: reprezentanți ai consiliilor consultative ale orașelor sau județelor, responsabili pentru relația cu mediul de afaceri și universitățile;
  • din societatea civilă: lideri ai ONG-urilor specializate în domeniul cercetării, inovării și antreprenoriatului

 

Tip de certificare a studiilor

Participantii primesc, in urma unei evaluari practice finale, Certificat de Absolvire cu anexa detaliata a modulelor si modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internationala Onorifica „Jean Bart” in sprijinul SUERD – coordonata de EUROLINK-Casa Europei – in parteneriat Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” al Academiei Romane, institutie de invatamant care alaturi de Ministerul Educatiei este abilitata prin lege sa organizeze cursuri de formare de tip postuniversitar. Conform reglementărilor educaționale în vigoare, prin Legea nr 596/2001, Academia Română, prin cele 30 de institute naționale de cercetare, este abilitată să organizeze atât studii avansate academice, cât și școli doctorale/post-doctorale, care să fie astfel recunoscute și pe plan european.

În prezența Președintelui Filialei Timișoara a Academiei Române, Acad. Prof. univ. dr. Ioan PĂUN OTIMAN și a
Coordonatorului Național SUERD – MAE, Cons. Dipl. Radu GORINCIOI, lansarea oficială a noului an academic 2018/9 (Muzeul de Artă Timișoara, 10 septembrie 2018)

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC ȘI EXECUTIV

Consultanți Științifici și Traineri Principali:
Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI – Expert al Comisiei Europene în planificare urbană/ISOCARP
Prof. Univ. Dr. Petre PRISECARU – Institutul de Economie Mondială al Academiei Române
Lector univ. dr. Gabriela DAVID – Bioeconomist, CIO-SUERD ”Jean Bart” (Oradea)
Lector univ. dr. Mădălina ANDREI – Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
Dr. Georgeta GHEȚE-DĂNĂU – Profesor Asociat/Președinte Asociația CINAQ
Prof. univ. dr. Vicenzo SCALCIONE – Universitatea Basilicata (Italia)
Drd. Sabina LEOPA – Director Proiecte Europene URBASOFIA (Roma-Bucuresti)
Jamil BENABDALLAH – Consultant, Detente Consultants – Paris
Prof. Teclu CODREȘI – Președinte ”Acțiunea Ecologică Română” Craiova
Prof. univ. dr. Vasile DOGARU – Departamentul de Proiecte Europene – Universitatea de Vest din Timișoara
Conf. univ.dr. Marius BOIȚĂ – Directorul Centrului de Antreprenoriat – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Consultant Mircea BARNA – (Nuremberg Germania) CCL Cluj Napoca
Ec. Dipl. Corina POPESCU – E-Commerce Consultant – Toronto, Ontario, Canada
Ionuț SOCOL – Consultant DPO, Euro Market Solutions Iași
Andra ORLOSCHI – Expert Dezvoltare Durabila/Achiziții Publice

Coordonarea academică: Prof. univ. dr. Gheorghe ZAMAN, Dr.h.c, Membru Corespondent al Academiei Române
– Coordonator a Școlilor Doctorale și Post-Doctorale in Științe Socio-Economice, Juridice și Demografice din cadrul
INCE – Academia Română
Coordonator General: Sever AVRAM – Cercetător Asociat Academia Română / Președinte Executiv Asociația CLDR

Universități și institute de cercetare-inovare aderente:
• INCE – Centrul de Biodiversitate ” Acad. David Davidescu” al Academiei Române
• Universitatea de Vest din Timișoara
• Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică si Tehnica Masurării (INCDMTM)
• Universitatea Maritimă din Constanța
• Universitatea Danubius din Galați
• Centrul de Antreprenoriat – Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad
• USH Pro Business – Universitatea Spiru Haret

Parteneri Instituționali:
• Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR)
• Asociația Profesională a Formării în Administrația Publică Locală (CINAQ)
• Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate
• Agenția URBASOFIA

Lansarea Academiei Dunărene a Inovării Macroregionale – 9 octombrie 2018

 Informații suplimentare

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
„Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird) se oferă un discount special.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Telefon/fax: 021.2304997
Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro