Selectează o Pagină

DEPARTAMENTUL DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU FURNIZAREA

SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (SAS)

Servicii personalizate de calitate
pentru acreditarea furnizorilor de servicii sociale

Cum se realizează caracterul integrativ al furnizării de servicii medicale și sociale, în special pentru grupurile vulnerabile?

– prin prestații coerent coordonate în diverse sectoare ale vieții sociale prin îmbinarea serviciilor acordate persoanelor fizice, cât și a nucleului familial prin măsuri de tip economic.

Ce așteptăm prin aplicarea noii abordări referitoare la sistemul integrat?

– definirea și conturarea parcursurilor active, destinate să optimizeze eficiența calității resurselor utilizate

– impactul scontat de noua viziune dezvoltată de Comisia Europeană rezidă într-o radicală transformare a sistemului de lucru de la așa-numitul ”centralism social” la ”federalismul solidar”, preconizat în favoarea atingerii demnității sociale a tuturor membrilor comunității, îndeosebi din mediul rural.

INVITAȚIE – PROPUNERE COOPERARE 
către autoritățile publice județene și locale

Informăm, pe această cale, că pentru finanțarea complexului pachet de reforme ale serviciilor de asistență/protecție socială planificate prin PNRR în cadrul POIDS (Programul Operațional pentru Incluziune și Demnitate Socială) sunt alocate 3,6 miliarde euro, atât prin finanțare UE, cât și națională, la scara întregii țări pentru sprijinirea întregii populații afectate de sărăcie. Fondurile sunt concentrate pentru ajutorarea copiilor, a persoanelor vârstnice și a celor din zonele rurale defavorizate.

În acest sens, am decis ca prin Departamentul de Consiliere și Sprijin pentru Furnizarea Serviciilor de Asistență Socială (SAS) să vă propunem agreerea unui Acord de Parteneriat (care poate fi realizat în urma unei sesiuni de conștientizare, informare și training) referitor în primul rând la crearea și dezvoltarea centrelor de servicii comunitare integrate în cele 2000 de comunități rurale desemnate ca fiind ”marginalizate”. Acestea vor fi, în mod concret, în corelare permanentă cu Call Centre-ul național pentru persoane vulnerabile și, în plus, vor permite stabilirea a 100 de așezări informale prin rețeaua asistenților sociali care activează sau doresc să activeze în cadrul comunităților rurale.

Totodată, vă propunem acordarea sprijinului nostru prin consiliere, cât și prin formarea, certificarea și ghidajul furnizat prin cursul online de medie durată ”Expert UE în Managementul Proiectelor de Redresare & Reziliență și în Administrarea Granturilor Europene. Focus: PNRR-România”, organizat sub egida Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart”, proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei, membră European Network for Education & Training (EUNET) în parteneriat cu Academia Română (2012).

Suntem încredințați că, având în vedere termenele foarte strânse – de circa 10 zile – pentru depunerea proiectelor din momentul lansării apelurilor specifice, această conlucrare propusă va fi utilă UAT-urilor de pe raza județului Dvs. pentru economisirea substanțială a fondurilor din bugetul local pentru asistența socială, precum și pentru configurarea stabilă a infrastructurii serviciilor de centre de zi și locuințe sociale pentru diverse categorii de public-țintă din cadrul grupurilor vulnerabile.

NOU! Curs online:

Expert UE în Managementul Serviciilor  Comunitare Integrate de Asistență Socială & Medicală

Programul desfășurat online în perioada lunilor august – septembrie 2023 este un curs  care se încadrează și în conceptul Institutului UNESCO și al Comisiei Europene de tip ”lifelong learning”. Cursurile se desfășoară online, pe o perioadă de două luni, incluzând 60 de ore de curs plus consiliere personalizată live sau online (la cerere), prin intermediul unei platforme educaționale (Moodle), accesibilă oricărui cursant în mod flexibil.

Servicii furnizate

Coordonatorul furnizării serviciilor departamentului este Elena BRÂNZEA, licențiată în Asistență Socială – Universitatea București, membră a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, precum și absolventă de studii de drept la Universitatea Titu Maiorescu.

Cu o experiență de peste 6 ani în acreditarea, re-acreditarea și consilierea furnizorilor de servicii pentru căminele destinate persoanelor vârstnice, Consultant Elena BRÂNZEA este în măsură să reprezintă și să rezolve în mod operativ și calitativ toate aspectele legale, procedurale și birocratice referitoare la aplicarea în practică a Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

 • Informare și consiliere prealabilă acreditării organizațiilor ca furnizori de servicii sociale
 • Acreditarea furnizorilor de servicii sociale
 • Licențiere provizorie / definitivă pentru furnizorii de servicii sociale
 • Obținerea claselor de calitate
 • Asigurarea conformității și calității managementului referitor la implementarea măsurilor solicitate de Inspecția Socială
 • Formularea cererilor pentru obținerea subvențiilor cf. Legii 34/1998
 • Alte documente-cheie necesare furnizorilor de asistență socială:
  • plan strategic,
  • regulament intern de funcționare,
  • cod de etică,
  • organigramă,
  • manual de proceduri,
  • ghidul beneficiarului,
  • dosar personal al beneficiarilor,
  • întocmirea raportului anual de activitate,
  • plan de instruire și formare a personalului,
  • contract de acordare a serviciilor sociale etc.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723670987
E-mail: ciosuerd@gmail.com