Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Expert UE în implementarea proiectelor specifice Planului de Redresare și Reziliență. Focus: România

PROGRAM ONLINE + MENTORAT LIVE

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART” (CIO-SUERD)

Expert UE în implementarea proiectelor specifice Planului de Redresare și Reziliență.
Focus: România

Curs online de tip post-universitar de scurtă durată

Datorită condițiilor excepționale provocate de pandemie, în afara cadrului financiar 2021-2027, UE a adoptat un nou instrument denumit ”Next Generation EU”, care comportă o alocare suplimentară de peste 1820 miliarde euro. În practică, această dotare a fost concepută să reducă gradul de incertitudine cu privire la starea economiei europene și este considerat de îndeplinit cu succes doar printr-o eficientă intercorelare între planurile naționale ale Statelor Membre.

Până în prezent, decidenții s-au concentrat pe reluarea creșterii productivității și competitivității, refacerea, lanțurilor valorice și de furnizori, cât și pe asigurarea unei autonomii strategice în privința echipamentelor de tip medical.

În mod practic, se prevede o strânsă corelare cu capacitarea finanțării piețelor de capital, care a primit o înzestrare complementară de 750 miliarde euro. Aceasta este coroborată cu resurse complementare investite pentru combaterea crizei sanitare și pentru a pune în practică, cât mai rapid și aplicat, transformările de tip ”green” (ecologic) și digital.

Conform Institutului European de Administrație Publică (EIPA), planurile naționale urmau să fie depuse în mod clar și detaliat până la finele lunii aprilie, însă în cazul unor câtorva state, printre care și România, a fost acceptată o derogare, până la finele lunii mai.

Masă Rotundă

REZILIENȚA ȘI SOCIETATEA CIVILĂ

Joi, 20 mai 2021, orele 10.30-13.00

Masă Rotundă, cu participarea autorităților și a Punctului de Contact SUERD,  dedicată informării, dezbaterii și relaționării referitoare la implementarea Planului European de Redresare și Reziliență, precum și a Pactului Ecologic European

Grup-țintă

• experți din administrația publică centrală, județeană și locală;
• consultanți și manageri de proiect cu fonduri europene;
• aleși locali și personal specializat care dorește să implementeze proiecte de reziliență prin PNRR;
• psihologi și consilieri în dezvoltare personală, care vor să se formeze personalizat pentru acest gen de activitate de suport, de terapii alternative;
• tuturor celor care doresc să practice un stil de alimentație și viață sănătoase, care să le sporească reziliența pentru succesul în carieră și viața personală.

Competențe și abilități vizate

  • Implicațiile abordării rezilienței – riscuri de asumat, factori de prevenție și impactul scontat
  • Aspectele legate de conceperea abordărilor adaptate privind promovarea rezilienței în culturi și contexte variate
  • Care sunt principalele strategii de succes
  • Modalități de schimbare a sistemelor de lucru în cadrul organizațiilor și comunităților

Temele-cheie abordate

Modulele principale sunt bazate pe experiența deja acumulată în ultimul deceniu în training-uri live și online, în colaborare cu alte centre și instituții, de către Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart”, fondată de Fundația EUROLINK-Casa Europei, membră EUNET, în parteneriat cu Academia Română (2012), membră International Science Council.

I. Modul introductiv

1. Specificul regrementărilor privind domeniile de investiții de tip ”flagship” (fanion), conform ghidului Comisiei Europene. Exemple practice ale orientării fondurilor în diverse State Membre, inclusiv prin parteneriatele public-private.

2. Diferențele legate de granturi și creditele furnizate pentru proiectele de anvergură. Necesitatea corelării între noile reglementări și politicile de coeziune UE. Cum se va realiza practic coordonarea implementării la nivel regional și local?

3. Care este cadrul reformelor structurale, în mod comparativ, cu accent pe proiectele de implementat în România?

II. Metodologie și chestiuni legate de transpunerea ”cadrului conceptual” al proiectelor de reziliență

1. Managementul riscurilor proiectelor: conținut și limitări. Realizarea capacității de conștientizare, a abilităților adaptative specifice proiectelor de reziliență

2. Explicarea și consecințele noului cadru conceptual în raport cu cerințele managementului specific de proiect. Concluzii intermediare

III. Bune practici privind implementarea proiectelor de reziliență

1. Intervenții adaptate necesităților identificate

2. Programe gata de utilizat

3. Resurse pe internet

IV. Învățăminte de extras

1. Cum poți deveni expert în managementul proiectelor de reziliență

2. Care sunt modalitățile și indicatorii pentru evaluarea proiectelor de reziliență

V. Structura și conținutul practic al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

1. Reforme majore vizate

2. Care sunt domeniile și oportunitățile principale privind finanțarea mediului de afaceri prin PNRR

3. Reziliența și societatea civilă

4. Alte intervenții sectoriale

VI. Reziliență personală și organizațională

1. Ce este și care sunt avantajele unei cariere în Reziliență în contextul pandemiei

2. Care sunt și cum pot fi dezvoltate cele șapte abilități în domeniul Rezilienței

3. Cum conduce Reziliența la un succes sporit în carieră

4. Care sunt beneficiile pentru organizații privind formarea unei Culturi a Rezilienței

5. Modele de bune practici pentru întărirea Rezilienței la locul de muncă

6. Beneficiile adoptării unor strategii de Reziliență pentru creșterea stării de bine

7. Stratageme și trucuri pentru dezvoltarea abilităților personale de adaptare

VII. Observații recomandări și concluzii finale

Organizatori

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei (membră a European Network for Education & Training – EUNET) și fondat în parteneriat cu Academia Română (2012).

Consiliul Științific Onorific / Mentori ai programului:

Dr. Costin LIANU – Director General USH ProBusiness  

Lect. Univ. Dr. Gabriela DAVID – Absolvent al Școlii Post-Doctorale a Academiei Române (INCE), Președinte Pro Educația David (Oradea) 

Prof. Teclu CODREȘIFondatorul Școlii Post-Liceale Sanitare ”Sfântul Ștefan” / Președintele Fundației Acțiunea Ecologică Română

Prof. Sandu ZAMFIRESCU – Absolvent Filosofie Morală, Master în Relații Internaționale (Universitatea București), Knowledge Management Specialist 

Coordonator General: Prof. Asoc. Sever AVRAM, Cercetător Asociat Academia Română / Coach pentru nutriție sănătoasă / formator acreditat ANC 

Certificare

Programul desfășurat online este un curs de tip post-universitar, care se încadrează și în conceptul Institutului UNESCO și al Comisiei Europene de tip ”lifelong learning”. Cursurile se desfășoară online, pe o perioadă de două luni, incluzând 60 de ore de curs plus consiliere personalizată live sau online (la cerere), prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil.   

Evaluarea finală se realizează pe baza informațiilor, cunoștințelor, studiilor de caz și bunelor practici incluse în curs și solicită să fie realizată, la alegere, fie o schiță a unui proiect de reziliență, fie un mini-plan de creșterea gradului de reziliență a persoanei/organizației.  

Participanții primesc, în urma evaluării finale, Certificat de Absolvire ”Expert UE în implementarea proiectelor specifice Planului de Redresare și Reziliență. Focus: România” cu Anexa detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internaționala Onorifică „Jean Bart” CIO-SUERD, proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu INCE – Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” al Academiei Române (reprezentant al României în International Science Council, Paris), instituție de învățământ care alături de Ministerul Educației este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip post-universitar și alte studii strategice avansate. 

Condiții de participare

Pentru a fi eligibili, participanților li se cere să dețină cel puțin studii de licență finalizate sau în curs de finalizare.   

Contribuția bănească aferentă sprijinirii desfășurării acestui program include: procedura de înscriere; accesul nelimitat și în orice moment la conținutul modulelor; consiliere și clarificări la cerere, pentru cei motivați, asistență tehnică pentru evaluarea cu succes a absolvirii cursului; eliberarea Certificatului de Absolvire și a Anexei de Studii;  participarea la alte evenimente publice de profil ale organizatorilor și partenerilor acestora.       

 

Înscrieri

Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere, conform principiului „Primul venit-primul servit”. Pentru înscrierea timpurie (”Early-Bird”) se acordă un discount special. Pentru grupuri mai mari de 4 persoane înscrise la curs se pot acorda reduceri suplimentare.

Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la numărul: 0726375855.

Parteneri Media

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Agenția RADOR, Radio7, Juridice.ro.

Parteneri Media: Finantare.ro, CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, SmartFinancial.ro, BrandInfo.ro, Opinia Națională, PRwave.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, ”Buletin Dunărean”.

Înscriere timpurie

Discount accesibil, în funcție de programul ales

Avantaje Speciale

  • 6 luni liber acces la platformă
  • recomandare profesională
  • colaborare sau internship-uri
  • consiliere pe proiect
  • Ghidaj personalizat până la angajare sau continuarea studiilor

75%

dintre absolvenți au recomandat

programele CIO-SUERD,

aceștia obținând astfel reduceri sau

beneficii suplimentare

Simplu, flexibil, eficient

Peste 1750 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
„Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird) se oferă un discount special.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei

Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro