Selectează o Pagină

REUNIUNEA-BILANȚ

”Stadiul Actual al Aplicării Strategiei Regiunii Dunării și
oportunitățile geo-economice oferite României în următorul deceniu”

București, 28 iunie 2021

ZIUA INTERNAȚIONALĂ

A DUNĂRII – 2021

REUNIUNEA-BILANȚ

”Stadiul Actual al Aplicării Strategiei Regiunii Dunării și
oportunitățile geo-economice oferite României în următorul deceniu”

28 iunie 2021, orele 14.30 – 17.00

Reuniunea este organizată în contextul aniversarii Zilei Internaționale a Dunării,

precum și a 10 ani de la semnarea Tratatului privind Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD)

Organizatori:

 Fundația EUROLINK – Casa Europei

Membră EUNET –

European Network for Education & Training

USH PRO BUSINESS  

 Fundația România de Mâine

– Universitatea Spiru Haret  

  

Knowledge & Institutional Partners

Academia Română, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)

Sponsori tehnici

Parteneri Media

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Agenția Națională de Presă RADOR, Radio7, Juridice.ro.

Parteneri Media: CaleaEuropeana.ro, PRwave.ro, Comunicații Mobile, 24PHarte.ro, „Danubius infolio”, Buletin Dunărean.

ANUNȚ DE PRESĂ – INVITAȚIE

 

Stimați Colegi / Distinși Parteneri,

după cum se cunoaște, elaborarea și adoptarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) a fost rezultatul unei inițiative și cooperări având ca inițiatori Austria și România. Ea s-a înscris în cadrul desemnării a patru – ulterior cinci – macroregiuni-pilot al căror sprijin a fost conceput de UE în favoarea reducerii discrepanțelor de competitivitate social-economică, în special între zona superioară a Dunării și Dunărea de Jos. Programul a fost la început lansat ca nefiind înzestrat cu o finanțare aparte, suplimentară, ulterior, au fost disponibilizate circa 260 milioane euro pentru cele 14 țări, însă doar pentru proiecte ”soft”, finanțabile prin Programul Transnațional Dunărea.

Între timp, au fost sugerate și alte oportunități potențiale de finanțare, însă coordonarea întregii construcții nu a inclus, până acum, o corelare efectivă între rezultatul proiectelor ”soft” și viitoarele sume disponibile prin finanțarea UE în perioada 2021-2027. Inclusiv datorită mutațiilor geo-economice din zonă, precum și unei intercomunicării restrânse între decidenții politici și mediul de afaceri, precum și societatea civilă, SUERD a rămas, din punct de vedere al rezultatelor scontate în raport cu mizele ambițioase inițial vehiculate la nivel politic, într-o măsură destul de mare, doar la stadiul de deziderat sau de declarații politice de bune intenții. Aceasta a determinat o percepție publică relativ marginală, mai ales din partea mass-media, a opiniei publice în general.

În noul context deschis acum în nou deceniu de transpunere SUERD, ținând cont și de o încălzire potențială a cooperării geo-strategice și economice între SUA și UE, ar exista în principiu premisele unei îmbunătățiri a procesului de consultare, coordonare strategică, intercomunicare și aplicare înpractică a obiectivelor și celor 11 priorități fixate de la bun început. Altfel spus, ar putea fi într-o mai mare măsură ocazia unei transformări cu marcat substrat pragmatic, în concordanță și cu celelalte procese și inițiative în evoluție, precum Planul European de Redresare și Reziliență sau Pactul Ecologic.

În acest sens, Fundația EUROLINK-Casa Europei prin Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart”, proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (2012), cu amabilul sprijin și în parteneriat cu USH Pro BusinessSecretariatul Executiv al Consiliului Consultativ SUERD, organizează Reuniunea-bilanț referitoare la ”Stadiul Actual al Aplicării Strategiei Regiunii Dunării și oportunitățile geo-economice oferite României în următorul deceniu”, în data de luni, 28 iunie 2021, intre orele 14.30 – 17.00.

Reuniunea este organizată în contextul aniversarii Zilei Internaționale a Dunării, precum și a 10 ani de la semnarea Tratatului privind Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) și include pe agenda o dezbatere evaluativă asupra rezultatelor de până în prezent a aplicării SUERD, cu accent pe îndeplinirea rolului instituțiilor abilitate în acest sens și a rolului jucat de Consiliul Consultativ SUERD, precum și de membrii acestuia, în impulsionarea transpunerii în practica a obiectivelor Strategiei Dunării.

Orgaizatorii își propun ca reuniunea să se soldeze cu un sprijin în revitalizarea reală a procesului de transformare și standardizare urbană, rezilientă, digitală și inovativă a macroregiunii, printr-o contribuție mult mai pro-activă din partea decidenților și a întregii societăți românești.

În această privință, începând din acest an, ar exista șansa adoptării unor schimbări legislative și a stabilirii unor stimulente financiare care să îmbunătățească sprijinirea mediului de afaceri, în special a întreprinzătorilor mici și mijlocii, precum și adoptarea acelor măsuri menite să sprijine cultura antreprenorială și un nou stil de management, cu focalizare pe tânăra generație, mai ales pe reducerea procentului alarmant de analfabetism funcțional și social și a combaterii exodului către statele mai avansate economic.

Printre invitați se numără reprezentanți de marcă ai următoarelor instituții: Biroul SUERD din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Academia Română, Asociația ”Împreună pentru România Modernă”, precum și ai altor ministere și agenții guvernamentale cu responsabilități în domeniu, universități, institute de cercetare-inovare, agenții de consultanță, asociații profesionale și mass-media. Amfitrion: Prof. Costin LIANU – USH Pro Business. Co-Moderator: Prof. Asoc. Sever AVRAM – Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” CIO-SUERD).

Evenimentul se va desfășura în data de luni, 28 iunie 2021, începând cu orele 14.30, în format hibrid astfel: online – în sistem tele-conferință sau prin participare fizică, la sediul USH Pro Business, doar cu solicitare scrisă și doar după primirea acceptului din partea organizatorului.

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Agenția Națională de Presă RADOR, Radio7, Juridice.ro. Parteneri Media: CaleaEuropeana.ro, PRwave.ro, Comunicații Mobile, 24PHarte.ro, „Danubius infolio”, Buletin Dunărean.

Pentru înscrieri, cei interesați pot contacta organizatorii la adresa ciosuerd@gmail.com sau telefonic la 0723.670.987.

Pentru conformitate,
CIO-SUERD ”Jean Bart”

Condiții de participare

Evenimentul se va desfășura în data de luni, 28 iunie 2021, începând cu orele 14.30, în format hibrid astfel:

  • în sistem tele-conferință, prin aplicația GoToMeeting  (link: https://global.gotomeeting.com/join/415154549, cod acces  415-154-549)
  • prin participare fizică la eveniment având posibilitatea tehnică de va conecta din sală la spațiul virtual al conferinței.

Condiții de participare fizică la eveniment:

  • Participarea fizică la eveniment se va face doar cu solicitare scrisă și doar după primirea acceptului din partea organizatorului.
  • Accesul în sală va fi permis cu respectarea limitei legale privind numărul de participanți din spațiu interior, respectiv maxim 25 persoane
  • Purtarea măștii de protecție va fi obligatorie
  • Dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară
  • Accesul în sală va fi permis până cel târziu la orele 14.15.

Evenimentul se va desfășura în sala de evenimente „Spiru Haret” la noul sediul USH Pro Business din strada Ion Ghica nr 13, etaj 2, sector 3, București (Piața Universității). Deoarece sediul se afla în renovare exterioară, intrarea se va face prin str. Doamnei, etaj 2, acces direct cu liftul.

Pașaportul tău unic prin
managementul germano-elvețian ”PRECIS”

Cheia unică de performanță și avans în carieră

Primul Program de Formare / Certificare în Managementul Germano-Elvețian «PRECIS», lansat de Asociația ”Împreună pentru România Modernă” (Cluj/Nuremberg) cu sprijinul Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart”.

Cursurile se desfășoară, începând cu data de 1 iulie 2021, în sistem mixt, fiind disponibile oricui, la distanță (online), în funcție de când are posibilitatea să le acceseze, alternativ, între module, fiind disponibile și sesiuni de mentorat live.

Contact

Secretariatul Consorțiului Organizatoric

– c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723699857