Selectează o Pagină

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Cost integral

incl.BENEfICII BONUS PROFEX
EURO395/pers.
  • Înscrierile rămân deschise în mod continuu, ținând cont că formatul principal este asincron, i.e. în funcție de agenda cursanților.

Expert & Consultant UE în Managementul Guvernanței Sustenabilității (ESG) – Dezvoltare Durabilă 

Mini-Executive MBA în sistem internațional UNESCO lifelong learning
în doar 3 luni, on line sau/și live-hibrid,
în funcție de solicitările cursanților  

Pe lângă profesionalismul remarcabil al domniilor voastre, am apreciat modul in care, într-un interval relativ scurt de timp, ați reușit sa  transmiteți informații suficiente, ce mi-au permis îmbunătățirea perspectivei asupra problematicilor dezbătute in cursuri.

Constantin IRIMIA

Consilier de specialitate, CJ Vaslui

Sesiunea septembrie - noiembrie 2023:

Ziua(e)

:

Oră(e)

:

Minute(e)

:

Secunde(e)

Expert & Consultant UE în Managementul Guvernanței Sustenabilității (ESG) – Dezvoltare Durabilă  

Curs online de tip post-universitar de medie durată

SESIUNEA: septembrie – noiembrie  2023 

Preambul

Atât Uniunea Europeană, cât și Națiunile Unite au elaborat împreună, prin consultare, încă din anul 2015, un set de scopuri comune pentru ”un viitor durabil/sustenabil”. Această miză majoră este concepută prin intermediul agendei pentru dezvoltare sustenabilă SDG 2030, care conține, după cum se știe, cele 17 obiective-cheie pentru dezvoltarea durabilă la nivel global. Prin aceasta, liderii mondiali s-au decis, în fine, ”să pună capăt sărăciei, să protejeze planeta și să asigure întregii populații exeercitarea dreptului la pace și prosperitate”.

Ulterior, prin Tratatul ratificat la Paris asupra schimbărilor climatice, alături de Agenda SDG 2030, deținem cu toții Foaia de Parcurs ”Spre o lume mai bună” și spre un cadru global și internațional de cooperare asupra dezvoltării durabile, precum și a dimensiunilor economice, sociale, de mediu și bună guvernanță.

În plus, Comisia Europeană a decis să se axeze pe livrarea de ”acțiuni concrete, care să ateste un progres palpabil în toate ariile tematice SDG” și, în acest sens a formulat și un Ghid special, cât și un Program de lucru anual privind transpunerea Strategiei Comisiei Europene.

Din august 2022, Guvernul României, prin Departamentul de Dezvoltare Durabilă, a finalizat, în urma extinse consultări publice la nivel național, propria Strategie de Dezvoltare Durabilă, la care au aderat peste 120 de entități grupate în cadrul Coaliției Sustenabile. Coordonatorul Național al Strategiei o prezintă drept un veritabil agregator sau ”o memorie instituțională a dezvoltării durabile” ai cărei indicatori sunt adaptați celor formulați de EUROSTAT, fiind la nivel intern actualizați periodic în vederea sporirii consumului de energie din susrse regenerabile, comparativ cu restul Statelor Membre UE.

Din martie 2023, România face parte efectivă din Forumul pentru Dezvoltare Durabilă din Regiunea UNECE (Comisia Economică a ONU pentru Europa), alături de alte 55 de state și prin Consiliul Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă derulează un program special co-finanțat de UE sub genericul ”Dezvoltarea Durabilă a României în context european – de la viziune la acțiune”. dedeicat urmăririi progreselor realizate în implementarea Planului de Acțiune aferent.

 

Prin tranziția impusă de adoptarea în practică a ESGEnvironmental Social Governance (Guvernanța Corporativă Sustenabilă), se face trimitere la noua abordare globală/europeană asupra sistemului de investiții și bancar sustenabil care, conform Morningstar Inc, se ridică la un total de 2,7 trilioane de dolari. Potrivit Agenției Bloomberg Intelligence, această sumă va ajunge, până în 2025, la circa 50 de trilioane de dolari, cifră confirmată și de Global Sustainable Investment Association.

Recente estimări atestă că în 10 ani de acum înainte vor fi preferate la angajare doar persoanele care au trecut printr-o formare – certificare de tip ESG, ceea ce echivalează și cu o oportunitate de avansare rapidă în cariera profesională.

Menționăm în mod special că un Expert – Consultant ESG – Dezvoltare Durabilă are drept misiune centrală să facă toate diligențele spre a furniza atât consiliere financiară, cât și asupra aspectelor non-financiare, inclusiv conexe domeniului CSR (responsabilitate social-corporativă), legate de oportunitățile de investiții în favoarea luării unor decizii cât mai înțelepte de către stakeholderii sau organizațiile interesate.

Ca și în cazul altor numeroase exemple de crize și provocări din trecutul apropiat, temele și problemele legate de ESG, profesiile înseși legate de acest domeniu, tind să devină tot mai mult un criteriu și factor nu numai al conformității juridice și administrative pentru sectorul public, dar și pentru cel privat, dar chiar să indice, în sine, gradul de performanță și de succces în domeniul competiției globale.

Foarte recent, în urma conferinței de la Stockholm, care a marcat o jumătate de secol de la prima conferință ONU în domeniul mediului, viziunea globală s-a reorientat în realitate destul de previzibil către un nou concept de pus în practică, mai ales la nivel european: ”wellbeing economies”. Acest nou tip de abordare, atât asupra factorului uman, cât și asupra sănătății la nivel global, este rezultatul parteneriatului creat între European Environment Bureau, Wellbeing Economy Alliance, Clubul de la Roma și WWF – sucursala de politici publice pentru Europa.

Noutatea-cheie rezultată în urma acestui eveniment este accea că de acm înainte Comisia Europeană urmărește modul în care diverse țări își concep prioritizarea stării de bine sau a bunăstării în politicile lor publice. De altfel, Comisarul European Virginius Sinkevičius a ținut să sublinieze că această deplasare de accent către wellbeing economy a fost inclusă chiar în așa-numitul ”Environment Action Programme”.

Printre pozițiile profesionale care necesită obligatoriu o formare ESG – Dezvoltare Durabilă:

– Project Management in Sustainable Development

– Investments Portfolio Analyst & Manager   

– Banking Managers and other related Experts

– Lawyers specialized in due diligence

– Legal / Compliance Specialist

– Marketing / Client Service / Branding Consultant

– IT Infrastructure Support

– Risk Management

– Environmental Protection Specialist

– Urban Planner

ESG-based Landscape Architect

– ESG Energy Manager

– Environmental Consultant

– Ecologist

– Energy Engineer

– Sustainability Consultant & Stakeholders

– Conservation Scientist

– Air Quality Engineer

– Accounting practitioner

– County, regional, national and EU public authorities decision-makers/experts

Avertisment important!

Conform celor patru noi Regulamente și Directive UE, recent intrate în vigoare, de la 1 ianuarie 2023, a început procesul de colectare și de interpretare a datelor referitoare la managementul sustenabilității corporative. Astfel, organizațiile publice și private/companiile cu peste 250 de angajați, active pe teritoriul Statelor Membre, inclusiv România, sunt obligate, sub incidența unor exigente sancțiuni, să colecteze, investigheze și ulterior să raporteze toate datele referitoare la respectarea standardelor / indicatorilor financiari și non-financiari, pe durata anului 2023, referitori la dezvoltarea sustenabilă, responsabilitatea socială corporativă, mediu și de guvernanță internă către European Securities and Markets Authority (ESMA) și Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), în raport, în principal, cu ISO 14001, până la data de 30 iunie 2024.   

Cui se adresează cursul de formare și certificare ca ”Expert & Consultant UE în Managementul Guvernanței Sustenabilității (ESG) – Dezvoltare Durabilă”?

În mod practic, punerea bazelor înțelegerii criteriilor de analiză, raportare și auditare ESG este adaptat tuturor celor care au nevoie de o mai bună înțelegere a modului în care managementul riscurilor și oportunitățile ajung să schimbe coordonatele pieței și totodată să creeze noi condiții dincolo de piață pe arena globală.

Cursul urmărește prin evaluarea componentelor materiale și prin dezbateri să aprofundeze și transpună în practică riscurile materiale și oportunitățile ce se referă la stakeholderii-cheie, care poate fi astfel util atât celor în etapa de inițiere sau intermediară ca nivel de analiză pentru domeniul bancar și pentru practicienilor în domeniul investițiilor publice sau private. De asemenea, este util pentru cei care studiază în domeniul afacerilor și finanțelor, căutând să obțină insight-uri suplimentare prin intermediul ESG.

Exercițiile și instrumentele explorate vor fi utile pentru orice tip de expert, consultant sau manager și poate să-și ofere astfel sprijinul pentru clienții din domeniul privat și din sectorul public prin încorporarea abordărilor și strategiilor implicate de ESG în vederea perfecționării palpabile a rezultatelor.

Competențe și abilități vizate

– să înțeleagă cadrul legislativ, procedural al schimbărilor survenite în UE, respectiv în SUA, în privința componentelor și aplicării noii guvernanțe corporative a sustenabilității (ESG) în etapa de până la îndeplinirea ONU SDG 2030;

– să identifice și să aplice în mod nuanțat cadrele și standardele aferente acestora în baza bunelor practici și poveștilor d esucces exemplificate;

– să dezvolte capacitatea de a sintetiza, investiga și evalua datele colectate în favoareamonitorizării și raportării de tip ESG; 

– să conștientizeze și să transpună în practică exigențele referitoare la managementul și prevenirea riscurilor în special în raport cu așteptările stakeholderilor și instituțiilor de audit la nivel european;

– să aprofundeze și să recurgă în mod personalizat la beneficiile și provocările legate de clasificarea pe plan UE și internațional a organizației și în scopul creșterii vizibilității și reputației brandului acesteia.

– să poată corela și implementa în mod creativ bune practici prin adaptare flexibilă și utilizarea de ”tips & triks” atât din perspectiva organizațiilor raportoare, cât și a mediului investițional și autorităților de auditare în domeniul ESG.   

Dincolo de limitările și punctele extrem de critice care amenință la scară globală mediul, biodiversitatea și însăși supraviețuirea umanității în condiții de relativă normalitate, este îmbucurător faptul că aproximativ 77% dintre organizații își exprimă preocuparea asupra consecințelor nocive ale schimbărilor climatice, inclusiv asupra propriilor afaceri.

Totodată, 2/3 dintre companii au realizat deja că trebuie să se manifeste în mod viabil și deschis în favoarea promovării și asigurării sustenabilității prin conformarea la standardele și metodologiile validate de raportare și assesment peridioc, atât pentru a face cu adevărat trecerea la abordarea de tip ”wellbeigness economy”, cât și pentru a da șansa unui nivel mult rapid de sănătate umană în contextul însănătoșirii condițiilor de sănătate planetară pentru care pledează toți marii lideri de opinie în domeniu, de la Dalai Lama, Sadhguru sau Al Gore până la marile organizații internaționale de tip ONU sau comunitare, precum organismele specializate ale UE.

Modulele principale pentru asigurarea unui ghidaj pro-activ și eficient ESG

 

Modulele principale sunt bazate pe experiența deja acumulată în ultimul deceniu în training-uri live și online, în colaborare cu alte centre și instituții, de către Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart”, fondată de Fundația EUROLINK-Casa Europei, membră EUNET, în parteneriat cu Academia Română (2012), membră International Science Council.

Preambul. Rolul și importanța  strategiilor de dezvoltare durabilă în Statele Membre UE. Studiu de caz: România  

Modul 1. Gestionarea durabilă a resurselor naturale în relație cu prezervarea biodiversității. Ce înseamnă în practică și care sunt beneficiile și implicațiile aplicării noii guvernanțe corporative sustenabile (ESG)? 

Modul 2. Noile orientări strategice ale Uniunii Europene, inclusiv în România, în domeniul economiei circulare, cu orientare până în anul 2040. Care sunt standardele și componentele cheie (”frameworks”) privind selectarea și aplicarea sistemului de raportare referitor la sustenabilitate?

Modul 3. Ce componente esențiale include elaborarea strategiei organizaționale în vederea îndeplinirii țintelor și angajamentelor ESG? Bune practici și recomandări.

Modul 4. Cum adoptăm și transpunem în practică metodologia adecvată reflectată prin Planul de Acțiune al organizației și stakeholderilor acesteia? Studiu de caz MSCI, ca agenție-leader de piață privind clasificarea și reputația brandului companiilor.

Modul 5. Care sunt componentele-cheie și modalitățile de prevenție în cadrul managementului integrat al riscurilor ESG? Studiu de caz referitor la realizarea Planului de Aplicare a Managementului Riscurilor sectoriale, inclusiv învățăminte extrase prin utilizarea platformelor, aplicațiilor IC&T și altor bune practici în domeniu.

Modul 6. Cum se realizează practic managementul lanțurilor valorice globale/europene în context ESG? Studiu de caz-bune practici: lanțul valoric”Battery Value Chain”.

Modul 7. De ce anume și cum se realizează revizia periodică a standardelor ESG în funcție de criteriile climatice și de responsabilitate socială corporativă în schimbare? Top ”tips & tricks” speciale pentru profesioniștii și stakeholderii în domeniul guvernanței sustenabilității prin raportarea financiară și non-financiară. Tipuri de bune practici: ISO 26000 referitor la responsabilitatea socială corporativă și de mediu; lecții extrase pentru domeniul instituțiilor financiar-bancare rezultate din raportul EBA.

Evaluarea finală se va realiza cu ghidajul coordonatorilor cursului și constă în evidențierea pașilor necesari pentru implementarea cu succes a strategiei și planului de acțiune personalizat de tip ESG.

 

Coordonatorul principal al cursului

Coordonatorul principal al cursului este Prof. Asoc. Sever AVRAM, Expert în Studii de Integrare și Politici Publice Europene, fiind absolvent de studii postuniversitare la Central European University și fost bursier al Open Society Institute. A activat, în calitate de consultant, atât pentru Comisia Europeană, cât și pentru Guvernul României, fiind inclusiv responsabil de elaborarea capitolului de politici sociale – resurse umane din cadrul Programului Național de Pre-aderare al României. Este Președinte Executiv al Fundației EUROLINK-Casa Europei, membru afiliat European Network for Education & Training (Bonn) și Coordonator General al Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD), precum și Coordonator Fondator al Rețelei Naționale PROFEX, precum și Formator acreditat ANC.

Organizatori

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei (membră a European Network for Education & Training – EUNET) și fondat în parteneriat cu Academia Română (2012).

Consiliul Științific Consultativ al programului de formare:

Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI, Președinte ISOCARP – International Society of City and Regional Planners (Haga), Expert al Comisiei Europene pentru Programele UIA și URBACT

Jamil BENABDALLAH – Consultant, H64 Blockchain For Growth – Paris;

Dr. Simina LAKATOS – Director General, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu ”Ernest Lupan” Cluj Napoca;

Dr. Sabina DIMITRIU – Director Executiv, URBASOFIA (Roma-București);

Prof. Univ. Dr. Petre PRISECARU – Șef Departament, Institutul de Economie Mondială al Academiei Române

Dr. Costin LIANU – Director General, USH ProBusiness; 

Lector univ. dr. Mădălina ANDREI – Consilier, Agenția Națională de Protecția Mediului;

Anca IONAȘ – Consultant în Afaceri Financiare Europene / Master in Economics CEU  / College of Europe Bruges;  

Prof. Sandu ZAMFIRESCU – Knowledge Management Specialist, formator acreditat ANC. 

 

Coordonator General: Prof. Asoc. Sever AVRAM, Cercetător Asociat Academia Română / formator acreditat ANC

Mod de desfășurare

Programul desfășurat online în perioada lunilor septembrie – noiembrie 2023 este un curs de tip Mini Executive MBA, care se încadrează și în conceptul Institutului UNESCO și al Comisiei Europene de tip ”lifelong learning”. Cursurile se desfășoară online, pe o perioadă de trei luni, incluzând 120 de ore de curs plus consiliere personalizată live sau online (la cerere), prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil.

Certificare

Participanții primesc, în urma evaluării finale, Certificat de Absolvire ”Expert & Consultant UE în Managementul Guvernanței Sustenabilității (ESG) – Dezvoltare Durabilă” cu Anexa detaliată incluzând competențele și abilitățile vizate și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internaționala Onorifică „Jean Bart” CIO-SUERD, proiect fondat în 2012 de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” al Academiei Române (membru afiliat International Science Council, Paris).

Condiții de participare

Pentru a fi eligibili, participanților li se cere să dețină cel puțin studii de licență finalizate sau în curs de finalizare.   

Contribuția bănească aferentă sprijinirii desfășurării acestui program include: procedura de înscriere; accesul nelimitat și în orice moment la conținutul modulelor; consiliere și clarificări la cerere, pentru cei motivați, asistență tehnică pentru evaluarea cu succes a absolvirii cursului; eliberarea Certificatului de Absolvire și a Anexei de Studii;  participarea la alte evenimente publice de profil ale organizatorilor și partenerilor acestora.

Înscrieri

Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere, conform principiului „Primul venit-primul servit”, până cel târziu în data de 8 septembrie 2023. Pentru înscrierea timpurie (”Early-Bird” – 28 august 2023) se acordă un discount special. Pentru grupuri mai mari de 4 persoane înscrise la curs se pot acorda reduceri suplimentare.

Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la numărul: 0723670987.

Parteneri și Suporteri Media:

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Agenția RADOR, Project-E.ro

Parteneri Media: Finantare.ro, CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, PRwave.ro, ComunicateMedia.ro, 24PHarte.ro, ”Buletin Dunărean”.

Înscriere timpurie

Discount accesibil, în funcție de programul ales

Avantaje Speciale

  • 6 luni liber acces la platformă
  • recomandare profesională
  • colaborare sau internship-uri
  • consiliere pe proiect
  • Ghidaj personalizat până la angajare sau continuarea studiilor

75%

dintre absolvenți au recomandat

programele CIO-SUERD,

aceștia obținând astfel reduceri sau

beneficii suplimentare

Simplu, flexibil, eficient

Peste 2500 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
„Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird) se oferă un discount special.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei

Mobil: 0723670987
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro