Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Set de soluții rapide online pentru o carieră profesională de succes

Argument  

Odată cu adoptarea Agendei Urbane UE, prin Pactul de la Amsterdam 2016, atât comunitățile locale, cât și regiunile și Statele Membre beneficiază de un set de obiective și orientări clare, însușite inclusiv de Statul Român, în baza a trei piloni ce vizează strângerea cooperării pe trei paliere concrete:

 1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare prin conceperea și revizuirea unitară a reglementărilor anterioare UE și stabilirea nevoilor, practicilor și responsabilităților clare în domeniul dezvoltării urbane
 2. Îmbunătățirea surselor de finanțare pentru zonele urbane în scopul implementării efective a unor intervenții eficiente în contextul politicilor de coeziune asumate
 3. Îmbunătățirea bazei de cunoaștere asupra temelor referitoare la dezvoltarea urbană prin oferirea unor noi soluții adaptate la provocările majore cu care se confruntă Europa, inclusiv în acord cu respectarea legislației cu privire la protecția datelor, reutilizarea informațiilor din sectorul public și promovarea unui sistem tip open data de mare anvergură și cât mai solid interconectat la nivel UE

Ca Stat Membru UE, cât și ca țară dunăreană, care a deținut Președinția Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) și Președinția Consiliului European, România – la nivelul tuturor comunităților locale, mai mici sau mai mari, al județelor și al regiunilor de dezvoltare – va resimți profund necesitatea inter-conectării la Planul de Acțiune și la Parteneriatele Tematice adoptate în vara anului 2017 printr-o transpunere mult mai disciplinată și mai sistematică în practică în primul rând a Agendei Urbane UE, cât și a setului de Acțiuni Urbane Inovative (UIA) și oportunități de finanțare conexe, care sunt deja la dispoziția efectivă a beneficiarilor români.

Catedra Internațională Onorifică “Jean Bart”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD)
a fost fondată în anul 2012,
ca un proiect/departament de internaționalizare educațională,
de către Fundația EUROLINK-Casa Europei (membră EUNET),
cu amabilul sprijin și în parteneriat cu Academia Română
(membră a International Science Council, Paris).

”Expert UE în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart City”

Module de curs

MODUL I

Importanța Agendei Urbane UE și relevanța sa, atât pentru comunitățile rurale, cât și pentru orașele / zonele metropolitane din România

Prezentarea principalelor arii tematice relevante:

 • utilizarea durabilă a terenurilor;
 • adaptarea la schimbările climatice;
 • economia circulară;
 • achizițiile publice;
 • furnizarea de locuri de muncă și formarea abilităților necesare etc.

 

MODUL II

Care sunt principalele inițiative UE referitoare la nevoile de dezvoltare ale orașelor în relație în special cu politicile publice în domeniu, în contextul participării la Parteneriatul European pentru Inovare de tip ”Smart City” și al celorlalte comunități

 1. Prezentarea prin studii de caz și proiecte de succes a sistemului de informații SCIS (EU Smart Cities Information System)
 2. Principalele oportunități de finanțare și consiliere, în special pentru accesarea Programului Orizont 2020

 

MODUL III

Semnificația creării unei mai bune Baze de Cunoaștere privind aplicarea politicilor UE și promovarea schimbului de bune practici:

 1. De ce este important să cunoaștem și să apelăm la ”Platforma Urbană de Date” și la alte surse de date (Atlasul Urban Copernicus și Open Data Portal EFSI)
 2. Prezentarea principalelor baze de date UE în domeniul dezvoltării și inovării urbane, precum și a rețelelor urbane deja constituite la nivel UE (URBACT, URBIS, Danube Commissioners Network, creată de CoDCR etc.)
 3. De ce este important să cunoaștem și să aplicăm prevederile GDPR prin desemnarea unui Ofițer pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (DPO)

 

MODUL IV

Acțiuni și inițiative în domeniul dezvoltării / inovării urbane:

 • identificarea și testarea de soluții inovative pentru o dezvoltare urbană durabilă
 • cadrul și oportunitățile de finanțare UIA – studiu de caz
 • programe / oportunități de finanțare pentru comunitățile din Regiunea Dunării. Stadiul actual și perspective pentru viitorul exercițiu de programare. Programul Transnațional ”Dunărea” – studiu de caz
 1. Conectarea acțiunilor și proiectele subsumate Agendei Urbane UE la celelalte inițiative și oportunități de finanțare globale derivate din Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030
 2. Căi și modalități de cooperare internațională de tip ”City to City” și politicile de dialog la nivel urban. Proiectul ”World Cities 2017-2018” – studiu de caz
 3.  Noua Agendă Urbană – ONU – studiu de caz

 

MODUL V

De ce este vitală componenta de inovare socială și a guvernanței pentru orașele europene. Urmărirea relației dintre dezvoltarea urbană și ”inovarea radicală”, în special prin transferul și împărtășirea cunoașterii

Dileme și perspective ale planificării spațiale. Care sunt ultimele inovații în domeniu, cu accent special pe atingerea unei bune guvernanțe UE prin diseminarea bunelor practici și transferul de politici publice în domeniul planificării teritoriale

 

MODUL VI

Care sunt prioritățile principale ale inovării urbane până în 2020

 1. Modalități de ameliorare a finanțării inovării urbane
 2. Activități și instrumente de sprijinire a comunităților locale și regiunilor privind accesul la schimburi de bune pratici și evitarea relelor practici în domeniul dezvoltării urbane. ”TAIEX REGIO Peer 2 Peer” – studiu de caz
 3. Care sunt principalele modalități de simplificare a accesului la finanțare UE al beneficiarilor adoptate de High Level Group (2017) în contextul documentelor-cadru: Carta Albă asupra Viitorului Europei și al Documentului de Reflecție asupra Viitorului Finanțelor UE (2017)

 

MODUL VII

Care sunt poveștile de succes legate de inovarea urbană, în special prin URBACT și UIA

 1. Studiu de caz pe orașele Torino, Bologna, Rotterdam
 2. Ce oportunități de candidatură există pentru orașele românești la concursurile de proiecte și premiile UE în domeniul dezvoltării urbane
 3. Studiu de caz asupra oportunităților de accelerare a inovării prin fondurile oferite de European innovation Council
 4. Care sunt căile concrete de inter-conectare între standardizarea și inovarea practicilor și procedurilor în Regiunea Dunării, prin SUERD, și aplicarea obiectivelor și priorităților Agendei Urbane UE

Organizatori

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei și fondat în parteneriat cu Academia Română.

Departamentul de Training și Consiliere al Asociației ”Comunitățile Locale Riverane Dunării”(CLDR)

cu amabilul sprijin al Agenției URBASOFIA 

Cursurile se desfășoară online, în perioada mai-iulie 2021, prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil, incluzând 7 module cu studii de caz și exemple de bune practici. Certificarea se obține în urma unei evaluări finale care constă într-un test scris de evaluare la distanță, furnizat de organizatori.

Cursul se adresează în special următoarelor categorii: 

 • decidenți și aleși publici
 • arhitecți șefi/funcționari în departamentele de specialitate ale orașelor, municipiilor și județelor
 • urbaniști
 • consultanți
 • planificatori
 • geodezi
 • specialiști îmbunătățiri funciare / ingineria mediului
 • cercetători
 • masteranzi
 • doctoranzi.

Programul de formare beneficiază de coordonarea teoretică și practică a unuia dintre cei mai reputați experți ai Comisiei Europene în domeniu, Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI, Ambasador ISOCARP și Manager General URBASOFIA.

Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere, conform principiului „Primul venit-primul servit” . În această perioadă, pentru înscrierea timpurie (”Early-Bird”) se acordă un discount special. Pentru grupuri mai mari de 4 persoane înscrise la curs se pot acorda reduceri suplimentare. Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la tel.: 0723699857. 

Partener Media Asociat: Agenția Națională de Presă AGERPRES. Parteneri Media: Finantare.ro, CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, SmartFinancial.ro, BrandInfo.ro, Opinia Națională, PRwave.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, ”Buletin Dunărean”.

 

Absolvenții de succes programului nostru menționăm că au provenit din instituții / organizații precum: 

 • Clusterul ”Prelucrari Metale Transilvania” – PrelMet
 • AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA Nord Vest
 • AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA Centru
 • Uniunea Arhitectilor din România
 • Etablissment Public Territorial Paris Terres D’envol
 • SC NORTRIP S.R.L București
 • SECOM SA
 • Consiliul General al Primăriei Municipiului București
 • Primăria Sinaia
 • Consiliul Județean DAMBOVITA
 • Universitatea din Craiova
 • ING Proiect Management
 • OMNICON PROIECT SRL
 • Institutul Delta Dunarii Tulcea
 • Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea

Simplu, flexibil, eficient

Peste 1750 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
„Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird) se oferă un discount special.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei

Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro