Selectează o Pagină

Catedra Internațională Onorifică “Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) – fondată, în septembrie 2012, de către Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română prin Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” – reprezintă o platformă pan-europeana flexibilă de formare educațională alternativă, promovare și lobby pro-dunărean.

Cursurile CIO-SUERD sunt inițiate și se desfășoară conform recokmandărilor Consiliului UE referitoare la ”lifelong learning” 

Nota Bene:

Cursurile CIO-SUERD sunt inițiate și se desfășoară conform recomandărilor Consiliului UE referitoare la ”lifelong learning” 

Certificatele de Absolvire, cu anexa detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, sunt eliberate de Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” în sprijinul Strategie UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), membră a Consiliului Consultativ SUERD de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe.

Academia Română (instituție fondată inițial în 1866, sub numele de Societatea Academică Română) este și o prestigioasă instituție de învățământ care, alături de Ministerul Educației, este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip postuniversitar. Conform reglementărilor educaționale în vigoare, prin Legea nr 596/2001, Academia Română, prin institutele sale de cercetare-inovare, este abilitată să organizeze atât studii avansate, cât și școli doctorale/post-doctorale, care sunt astfel recunoscute și pe plan european.

Drept recunoaștere pe plan internațional, Academia Română a fost desemnată unicul reprezentant instituțional al României în cadrul International Science Council (Paris) - Consiliul Internațional pentru Știință. 

IMPORTANT!

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului cursurilor sunt rezervate, conform legislației în vigoare privind drepturile de autor, de natură economică și morală, Editurii Fundației EUROLINK-Casa Europei, de la înființarea în anul 1997.

MBA Fast Trak Programme: PROJECT MANAGER EUROPEAN

Primul program de tip MBA care integrează toate componentele-cheie ale managementului proiectelor europene. Înscrie-te acum!

Expert & Consultant UE în Managementul Guvernanței Sustenabilității - Dezvoltare Durabilă

Profesiile / carierele profesionale de succes se leagă tot mai mult la nivel european și global de cunoașterea și utilizarea criteriilor ESG - managementul dezvoltării sustenabile. Înscrie-te acum!

Expert UE în Managementul Serviciilor Comunitare Integrate de Asistență Socială & Medicală

Profunda și radicala reformare a furnizării asistenței sociale și medicale în mod integrativ, prevăzută prin PNRR, comportă formarea și dezvoltarea unei expertize racordată la standardele UE spre a absorbi cu succes cele 3,6 miliarde euro destinate în mod expres acestui obiectiv major de țară. Înscrie-te acum!

Expert UE în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart & Resilient City

Cu amabilul sprijin al Expertului UE Dr. Urb. Pietro ELISEI, cursul oferă ghidajul teoretic și practic privind noua direcție de dezvoltare și inovare a zonelor urbane și adiacente în Uniunea Europeană. Înscrie-te acum!

Managementul Bio-Economiei, Inovării și Bunei Guvernanțe

Plecând de la Strategia de Bioeconomie a UE, prin acest program, participanții dobândesc cunoașterea teoretică și practică privind beneficiile aplicării bioeconomiei în varii domenii: biotehnologii, industria alimentară, combaterea schimbărilor climatice și prevenirea crizei alimentare. Înscrie-te acum!

Promotori și Experți UE în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică (OMD)

În contextul dificil și ultraconcurențial din industria ospitalității, prin curs, absolvenții învațî să creeze propria strategie de promovare și marketing, conform criteriilor de excelență a destinațiilor de ospitalitate (OMD) recomandate și de Organizația Mondială a Turismului. Înscrie-te acum!

Mini MBA: Expert & Antreprenor UE în Managementul Economiei Circulare și Dezvoltării Durabile

Program cu puternic accent practic pentru consultanții și antreprenorii care se formează conform noii viziuni europene privind selectarea repararea, reutilizarea și economisirea resurselor, pe baza setului de tehnici ”design thinking”.  Înscrie-te acum!

Mini Executive MBA: Expert în Diplomație Internațională în contextul Digitalizării Transformative

În condițiile impuse de avantajele și sfidările digitalizării, programul îi echipează pe absolvenți cu abordarea pro-activă necesară adaptării la exigențele profesiei de diplomat internațional în secolul XXI. Înscrie-te acum!

Expert UE în managementul proiectelor de redresare și reziliență și în administrarea granturilor europene. Focus: PNRR - România

Lansarea primului curs online la nivel național în sprijinul implementării proiectelor din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a altor granturi europene. Înscrie-te acum!

Expert UE & Trainer în reziliență personală și în cadrul echipei

Un program integral dedicat creșterii și întăririi rezilienței, atât a echipei, la locul de muncă, precum și a angajaților, în viața personală.Înscrie-te acum!

Primul proiect de internaționalizare a educației, în special legat de componenta aplicativă și antreprenorial-inovativă, localizat în Regiunea UE a Dunării a fost inaugurat prin Catedra Internațională Onorifică „Jean BART” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), ce reprezintă o platformă flexibilă, atât online cât și live, de formare educațională alternativă, fondată la Palatul Parlamentului României, în septembrie 2012, în parteneriat cu Academia Română, în principal prin institutele naționale și centrele de cercetare pe care le coordonează. În context, menționăm că Academia Română este și Reprezentantul României în cadrul International Council for Science (Paris).

Programele de formare și certificările oferite de CIO-SUERD se subsumează conceptului ”lifelong learning”, promovat de Institutul UNESCO și de către Uniunea Europeană.

Modelul Scrisorii de Acreditare pentru Membrii și Reprezentanții Speciali ai Catedrei Internaționale Onorifice CIO-SUERD

 

in componența Consiliului Științific Consultativ CIO-SUERD fac parte prestigioase personalități academice, precum și experți, consultanți și promotori ai inovării pe plan macro-regional și european, precum:

 • Miklos BARABAS – Casa Europei (Budapesta);
 • Prof. Univ. Dr. Francois BEDARD – World Centre of Excellence for Destinations (Montreal);
 • Jamil BENABDALLAH – H64 Blockchain For Growth (Paris);
 • Acad. Alexandru T. BOGDAN (✝) – Centrul de Biodiversitate al Academiei Române;
 • Prof. Univ. Dr. Dumitru BORȚUN – Facultatea de Comunicare și Relații Publice – SNSPA;
 • Lector Univ. Dr. Sorin CIUTACU – Universitatea de Vest din Timișoara;
 • Prof. Teclu CODREȘI – Președinte ”Acțiunea Ecologică Română” Craiova;
 • Lector Univ. Dr. Katalin Gabriela DAVID – Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” (Arad);
 • Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI – Expert al Comisiei Europene în planificare urbană/ISOCARP;
 • Prof. Univ. Dr. Eric GILDER – Papua New Guinea University of Technology;
 • Conf. Univ. Dr. Ionuț IFRIM – Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române;
 • Dr. Ing. Ec. Elena-Simina LAKATOS – Director General, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan” (Cluj);
 • Peter LANGER – Comisar European Dunărean / Academia Europeană a Dunării (Ulm);
 • Conf. Dr. Costin LIANU – Secretariatul Executiv al Consiliului Consultativ SUERD / USH Pro Business;
 • Prof. Univ. Dr. Petre PRISECARU – Institutul de Economie Mondială al Academiei Române;
 • Prof. Dr. Gabriel RAICU – Prorector, Universitatea Maritimă din Constanța/CLDR România;
 • Prof. Univ. Dr. Cezar Ionuţ SPÎNU – Rector, Universitatea din Craiova;
 • Richard STOCK – European Network for Education and Training / Centrul European Robert Schuman.

Coordonator General: Prof. Sever AVRAM – Comisar Regional Dunărean.

În palmaresul de până în prezent al Catedrei ”Jean BART” sunt înscrise câteva importante inițiative, acțiuni și evenimente în sprijinul dezvoltării și inovării macro-regiunii dunărene, precum:

Invitație Specială în favoarea brandului profesional și susținerii unei cariere de succes în context european

Motto

(…) cred că acest program al Catedrei Internaționale Onorifice în sprijinul SUERD ar trebui să implice în mai mare măsură universitățile din România și institutele de cercetare pe toată tematica desprinsă din acest program. Și poate că aceasta implicare, pe care eu v-aș ruga să o acceptați, are și consecințele pe care le trăim de buni ani încoace. Vorbim despre internaționalizarea învățământului superior și cred că prin proiectele pe care un asemenea program le presupune am putea să extindem relațiile de colaborare și de parteneriat între universitățile participante (…).”

Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

București, Senatul României, 27 septembrie 2012

Reamintim beneficiile, oportunitățile și privilegiile oferite membrilor CIO-SUERD:

 • publicarea articolelor științifice, prezentărilor și intervențiilor cu caracter științific și formativ în cadrul secțiunii speciale web;

 • secțiune web dedicată în mod expres prezentării pe scurt a profilului personal și portofoliului relevant;

 • cooptare și participare în cadrul Grupurilor de Lucru și posibilitatea includerii prezentării/propunerii proprii;

 • eliberarea Certificatului anual de afiliere la CIO-SUERD, însoțit de Anexă referitoare la activitățile specifice, inițiativele și proiectele personale în cadrul Catedrei;

 • furnizarea Scrisorii de Recomandare asupra meritelor și rezultatelor activității, în special în vederea dezvoltării carierei profesionale la nivel național, european și internațional;

 • oferirea de invitații la evenimentele publice organizate în țară și în străinătate;

 • promovarea activităților profesionale remarcabile ale membrilor prin publicația online ”Buletin Dunărean”, editată de CLDR România;

 • furnizarea recomandărilor și sprijinului extins, necesar celor care își desăvârșesc cariera universitară prin elaborarea lucrărilor de masterat, doctorat, post-doctorat etc în științe socio-umaniste/interdisciplinare.

Odată cu intrarea în cel de-al doilea semestru al anului academic 2020-2021așteptăm articolele, prezentările sau alte materiale relevante asupra activității membrilor (cadre universitare, cercetători, experți, consultanți, antreprenori, inovatori, alți specialiști), precum și transmiterea CV-ului personal însoțit de Formularul de Afiliere completat, pentru noii membri, la adresa ciosuerd@gmail.com.  

CIO-SUERD este membră afiliată la

Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră 

European Network for Education & Training (EUNET)

EUROMED – Anna Lindh Foundation

Lista selectivă a partenerilor

Academia Română – INCE – Centrul de Biodiversitate

Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române

Senatul României – Comisia pentru Afaceri Europene

Ministerul Afacerilor Externe – Biroul SUERD

CLDR România

Universitatea Maritimă Constanța

FDLR – Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională

CED – Reprezentanța Dunăre-Marea Neagră

Simplu, flexibil, eficient

Peste 2500 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

 

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro