Catedra Internațională Onorifică “Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) – fondată, în septembrie 2012, de către Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română prin Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” – reprezintă o platformă pan-europeana flexibilă de formare educațională alternativă, promovare și lobby pro-dunărean.

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) reprezintă o platformă pan-europeană flexibilă de formare educațională alternativă, fondată în septembrie 2012, în parteneriat cu Academia Română, în principal prin institutele naționale și centrele de cercetare pe care le coordonează. În context, menționăm că Academia Română este și Reprezentantul României în cadrul International Council for Science (Paris).

Din componența Consiliului Științific Consultativ CIO-SUERD fac parte prestigioase personalități academice, precum și experți, consultanți și promotori ai inovării pe plan macro-regional și european, precum:

 • Acad. Alexandru T. BOGDAN – Centrul de Biodiversitate al Academiei Române;
 • Prof. Univ. Dr. Dumitru BORȚUN – Facultatea de Comunicare și Relații Publice – SNSPA;
 • Prof. Univ. Dr. Petre PRISECARU – Institutul de Economie Mondială al Academiei Române;
 • Prof. Univ. Dr. Francois BEDARD World Centre of Excellence for Destinations (Montreal);
 • Conf. Univ. Dr. Ionuț IFRIM – Institutul de Cercetări Jurdice al Academiei Române;
 • Richard STOCK – European Network for Education and Training / Centrul European Robert Schuman
 • Dr. ing. ec. Elena-Simina LAKATOS – Director General, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan” (Cluj);
 • Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI – Expert al Comisiei Europene în planificare urbană/ISOCARP;
 • Prof. Dr. Gabriel RAICU – Prorector, Universitatea Maritimă din Constanța/CLDR România;
 • Peter LANGER – Academia Europeană a Dunării; 
 • Lector univ. dr. Katalin Gabriela DAVID – Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș”
 • Dr. Costin LIANU – Secretariatul Executiv al Consiliului Consultativ SUERD;
 • Jamil BENABDALLAH – Detente Consultants (Paris);
 • Miklos BARABAS – Casa Europei (Budapesta);
 • Prof. Teclu CODREȘI – Președinte ”Acțiunea Ecologică Română” Craiova.

Coordonator General: Prof. Sever AVRAM – Comisar Regional Dunărean.

În palmaresul de până în prezent al Catedrei ”Jean BART” sunt înscrise câteva importante inițiative, acțiuni și evenimente în sprijinul dezvoltării și inovării macro-regiunii dunărene, precum:

Invitație în sprijinul dezvoltării carierei academice și profesionale în context UE

Motto

(…) cred că acest program al Catedrei Internaționale Onorifice în sprijinul SUERD ar trebui să implice în mai mare măsură universitățile din România și institutele de cercetare pe toată tematica desprinsă din acest program. Și poate că aceasta implicare, pe care eu v-aș ruga să o acceptați, are și consecințele pe care le trăim de buni ani încoace. Vorbim despre internaționalizarea învățământului superior și cred că prin proiectele pe care un asemenea program le presupune am putea să extindem relațiile de colaborare și de parteneriat între universitățile participante (…).”

Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

București, Senatul României, 27 septembrie 2012

Beneficii, oportunități și privilegii pentru membrii CIO-SUERD

 • publicarea articolelor științifice, prezentărilor și intervențiilor cu caracter științific și formativ în cadrul secțiunii speciale web

 • secțiune web dedicată în mod expres prezentării pe scurt a profilului personal și portofoliului relevant

 • cooptare și participare în cadrul Grupurilor de Lucru și posibilitatea includerii prezentării/propunerii proprii

 • eliberarea Certificatului anual de afiliere la CIO-SUERD, însoțit de Anexă referitoare la activitățile specifice, inițiativele și proiectele personale în cadrul Catedrei

 • furnizarea Scrisorii de Recomandare asupra meritelor și rezultatelor activității, în special în vederea dezvoltării carierei profesionale la nivel național, european și internațional

 • oferirea de invitații la evenimentele publice organizate în țară și în străinătate

 • promovarea activităților profesionale remarcabile ale membrilor prin publicația online ”Buletin Dunărean”, editată de CLDR România

Afilierea, pentru anul academic 2019-2020, a cadrelor universitare, cercetătorilor, experților, consultanților și inovatorilor se face prin transmiterea CV-ului personal însoțit de Formularul de Afiliere completat, la adresa ciosuerd@gmail.com.  

CIO-SUERD este membră afiliată la

Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră 

European Network for Education & Training (EUNET)

EUROMED – Anna Lindh Foundation

Lista selectivă a partenerilor

Academia Română – INCE – Centrul de Biodiversitate

Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române

Senatul României – Comisia pentru Afaceri Europene

Ministerul Afacerilor Externe – Biroul SUERD

CLDR România

Universitatea Maritimă Constanța

FDLR – Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională

CED – Reprezentanța Dunăre-Marea Neagră

Simplu, flexibil, eficient

Peste 750 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

 

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro