Selectează o Pagină

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

În contextul lansării Alianței Profesionale a Brand Ambasadorilor și Liderilor Competitivității Sustenabile

Leadership-ul European
al Competitivității Sustenabile 

Key Fundamentals Fast Track Programme

aprilie – mai 2024

Lansarea oficială a Alianței Profesionale a Brand Ambasadorilor și Liderilor Competitivității Sustenabile - cu ocazia ”World Earth Day” - Casa Academiei Române, 22 aprilie 2024

Drept directă urmare a celor mai recente înnoiri ale abordărilor promovate de UE în domeniul sustenabilității și al guvernanței corporative a acesteia – ESG, precum și a impunerii în terminologia actuală a conceptului inovativ de leadership al competitivității sustenabile în cadrul pieței unice europene, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD, membru al Consiliului Consultativ SUERD – MAE), platformă de internaționalizare a educației fondată cu amabilul sprijin al Academiei Române, inițiază formarea unei Alianțe Profesionale a Brand Ambasadorilor și Liderilor Competitivității Sustenabile.

Asemenea inițiativă vine în strânsă consonanță și cu eforturile pe plan global întreprinse de Consiliul Internațional al Științei (ISC, Paris) al cărei reprezentant este Academia Română. Impunerea în termeni practici ai acestei inițiative mizează valorizarea sinergiilor existente, precum și o sporită coerență în privința Agendei ONU SDG 2030, mai ales a pilonilor promovați în contextul Deceniului Internațional al Științelor Sustenabilității de către Sustainable Development Solutions Network (SDSN), aflată sub auspiciile Secretarului General ONU: populație mondială, planeta noastră, prosperitate, pace și parteneriate.

LEADERSHIP-UL EUROPEAN AL COMPETITIVITĂȚII SUSTENABILE  

Key Fundamentals Fast Track Programme

Pentru prima oară, în mod practic, în istoria recentă, instituțiile-cheie ale Uniunii Europene au căzut de acord în favoarea intrării în vigoare a unei unificări a Directivelor și Regulamentelor UE cu privire la introducerea criteriilor profitabil defalcate referitoare la factorii de rating acordați companiilor cu peste 250 de angajați pe cele 3 paliere aferente ESG: mediu, societal și guvernanță corporativă.

În scopul atingerii cu adevărat a unei abordări productive, responsabile și armonizate ca standarde europene, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) coordonată de Fundația EUROLINK-Casa Europei (membră EUNET), împreună cu partenerii săi instituționali vă semnalează pe această cale în mod prioritar oportunitatea cu totul deosebită de a face parte și de a profita de beneficiile PROGRAMULUI NAȚIONAL COMUN DE FORMARE (fondat în 2012, cu amabilul sprijin al Academiei Române). Programul nostru opereaza pro-activ în sistemul internațional ”lifelong learning”, promovat și recomandat de UNESCO și UE, fiind deschis tuturor celor care înțeleg cât de importantă este asumarea noii abordări ESG atât pentru cariera lor personală, cât și pentru brandul și profitabilitatea companiei. Cea mai recentă prognoză privind perspectivele unei cariere în domeniul sustenabilității și rezilienței pentru următorul deceniu arată că aceste roluri profesionale sunt la nivel european din ce în ce mai solicitate și bine răsplătite, ajungând la o medie de circa 88.000 euro anual.

În acest sens, drept urmare a acestor dezvoltări menționate, sunteți invitați să luați parte la primul program intensiv organizat în România, sub genericul: ”Leadership-ul European al Competitivității Sustenabile”. Acest demers conține 7 soluții-cheie fundamentale din unghiul de vedere al conformării cu reglementările ESG la nivel comunitar, al consolidării abordării strategice a propriului brand corporativ, al prevenirii unor potențiale litigii sau penalizări, al atractivității investiționale a ofertei pe piață a companiei și a ranking-ului la nivel național, european și global.

Grupuri-țintă

Programul propus se adresează în mod direct următoarelor categorii:

 • CEO / Manager
 • Reprezentanți ai băncilor și fondurilor de investiții
 • Experți / analiști din domeniile ESG, Reziliență, A.I. 
 • Lideri ai agențiilor de consultanță / cabinetelor de avocatură
 • Project Manageri
 • Lideri ONG
 • Cercetători / inovatori din mediul academic și de business
 • Lideri ai organizațiilor profesionale/studențești. 

Acest program se pliază și așteptărilor profesioniștilor care asumă să-și valorizeze experiența anterior acumulată și aspiră să obțină noi competențe transversale (soft skills), educaționale prin avansul conform noilor oportunități de carieră care se deschid.

 

Mod de desfășurare și certificare

Programul cuprinde furnizarea setului de informații, studii de caz, bune practici și soluții inovative sugerate, alături de repere bibliografice esențiale, în format online, asincron, însoțită, în paralel, de sesiuni de consiliere personalizată, la alegere, prin videoconferință sau live, în perioada aprilie – mai 2024

Exemple din paleta de certificări oferite prin Programul Național Comun de Formare – CIO-SUERD

Temele-cheie ale   programului

Programul cuprinde următoarele componente ce trebuie armonizate la nivelul întregii strategii referitoare la competitivitatea sustenabilă – ESG a companiei:

1. înțelegerea motivațiilor și consecințelor practice, avantajelor și vulnerabilităților derivate din schimbările climatice;

2. sinteza bazelor legislative cheie;

3. metode și căi de concepere a Planului de Acțiune – RoadMap în sectorul sustenabilității, precum și integrarea elementelor de conformare (compliance) cu cadrele (frameworks), standardele și KPI (indicatorii și metricii aferenți măsurării de tip ESG);

4. corelarea strategică profitabilă a acțiunii, abordării manageriale și de leadership cu cele trei dimensiuni ESG;

5. implicațiile bugetare și ale procesului de colectare, cercetare și raportare a datelor din unghi de vedere investițional;

6. beneficiile aduse de adoptarea noii culturi ESG, îndeosebi din unghiul de vedere al responsabilizării sociale și evitării fenomenului de greenwashing, inclusiv dezavantajele și penalitățile implicate;

7. strategii de management al riscurilor și schimbării, tips and tricks în favoarea brandului ca rating național, european și global.

Beneficii-cheie

Contribuția bănească aferentă sprijinirii desfășurării acestui program include:

* afilierea la Alianța Profesională a Competitivității Sustenabile la nivel național ca parte a inițiativei internaționale ONU în cadrul Deceniului Internațional al Științelor Sustenabilității – ESG;

* Formularea Recomandării și avertizarea timpurie privind participarea la inițiativele, evenimentele și proiectele la nivel modial și UE în domeniu;

* consiliere personalizată pentru abordarea strategică, planul de acțiune aferent și campaniile PR / Lobby în domeniul implementării/promovării culturii sustenabilității – ESG;  

* implicarea în propunerea de completare și îmbunătățire privind promovarea managementului sustenabilității – ESG și economiei circulare, ca parte a transpunerii procesului de redresare și reziliență în toate domeniile-cheie social-economice; 

* eliberarea Diplomei Speciale ”European Sustainable Competitiveness Brand Ambassador” și a Scrisorii Oficiale de Certificare, în cadrul reuniunii consultative de lucru referitoare la realizarea Foii de Parcurs (RoadMap) a competitivității social-economice sustenabile;  

* accesul nelimitat și în orice moment la temele propuse și bibliografia aferentă;

* includerea în Registrul Național al Rețelei PROFEX.

 

Sala de Consiliu ”Pierre Werner” a Academiei Române

1. La finalul programului, în baza transmiterii viziunii personale asupra căilor și metodelor sugerate în beneficiul sporirii competitivității economico-sociale prin sustenabilitate și reziliență a business-ului, toți participanții primesc individual, din partea Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD), Titlul și Diploma de Excelență ”European Sustainable Competitiveness Brand Ambassador / Leader” în cadrul reuniunii finale de networking și lobby interinstituțional, ce va avea loc în contextul marcării World Earth Day luni, 22 aprilie 2024 (Casa Academiei Române – Calea 13 Septembrie nr 13, sala ”Pierre Werner”, parter), cu amabilul sprijin și în parteneriat cu Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

2. Evenimentul are loc în formatul unei Reuniuni Consultative de Lucru în sprijinul promovării și implementării managementului competitivității sustenabile în România și în contextul mai larg macroregional, dunărean și al Bazinului Mării Negre; rolul armonizării și actualizării legislației reglementative comunitare referitoare la dreptul mediului în promovarea mentalității și culturii sustenabilității (ESG).

3. Ținând cont că deja România dispune de Planul Național privind Economia Circulară, cât și de importante alocări financiare, îndeosebi prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), întâlnirea se va focaliza pe discutarea și conturarea unei Foi de Parcurs proprii pentru perioada 2024-2026, prin care să fie mai temeinic și consistent conturate căile de intercooperare între toți protagoniștii procesului în cauză: decidenți, lideri ai mediului de afaceri și ai inovării, ai universităților și centrelor de cercetare, organizațiilor neguvernamentale relevante în domeniu, mass media și asociațiile profesionale și studențești.

”WORLD EARTH DAY”

”The role of EU regulation process and of the new sustainable competitiveness alliances”

Project carried out in cooperation with the Centre européen Robert Schuman in Scy-Chazelles (France) and with the financial support of the European programme „Citizens, equality, rights and values – CERV” – European Commission   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucharest – April 22th, 2024 – 14:30-17:00

Romanian Academy House

 

Special Guests and Key-Note Speakers (listă previzională):

 • Dr. Simina LAKATOS, Director General IRCEM, Cluj Napoca / Reprezentant DG Environment Comisia Europeană pentru Strategia de Economie Circulară;
 • Senator Silvia DINICĂ, Președintele Comisiei pentru Știință, Inovare și Tehnologie;
 • Prof.univ.dr. Madlen ȘERBAN – Secretar General Comisia Națională a României pentru UNESCO;
 • Prof. univ. dr. Adrian CURAJ – Director General UEFISCDI;
 • Diana ACHIMESCU, Consilier Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă – SGG;
 • Prof. Dr. Gheorghe IONAȘCU – Uniunea Arhitecților din România / Academia Oamenilor de Știință;
 • Ionuț NACHE, Președinte INAQ / Reprezentant International Feature Standards România;
 • Constantin REBEDEA, Consilier Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC);
 • Mircea ILIE, Sustainability Coach and Climate Executive Coaching;
 • Laurențiu RADU, Consilier Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
 • Dr. Mădălina ANDREI – Consilier Agenția Națională pentru Protecția Mediului;
 • Zoli TOTH – Realizator ”Ecofrecvența” RFI România;
 • Conf. Univ. Dr. Alexandra RAICU – Universitatea Maritimă Constanța;
 • Prof. Dr. Ion IFRIM – Decanul Facultății de Științe Juridice, Universitatea Hyperion;
 • Ștefan DABU – Fondul Român de Dezvoltare Socială, operatorul programului Granturi SEE și Norvegiene;
 • Cercetător Științific Laurențiu CIORNEI – Centrul de Biodiversitate ”Acad. David Davidescu” – INCE;
 • Victor TUDORAN – Consultant în Agile Management – Queenable România.

Mesaje introductive:

 • E.S. Consulul Onorific al Marelui Ducat de Luxemburg Av. Mihai FERARIU
 • Prof.univ.dr. Av. Mircea DUȚU – Directorul Institutului de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române / Expert Internațional în Dreptul Mediului.

Parteneri Asociați ai evenimentului:

 • Facultatea de Științe Juridice a Universității Hyperion
 • Asociația pentru Cercetare, Cultură și Educație
 • Asociația DIVIT
 • Asociația de Dezvoltare Durabilă și Intercomunitară ”Maria de Mangop”

Proiectul este realizat în cooperare cu Centre Européen Robert Schuman din Scy-Chazelles (Franța) și cu sprijinul financiar al programului european „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori – CERV” – Comisia Europeană.

  

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Radio România Actualități, Agenția RADOR, Project-E.ro

Parteneri Media: Finantare.ro, CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, PRwave.ro, ComunicateMedia.ro, 24PHarte.ro, ”Buletin Dunărean”.

LEADERSHIP-UL EUROPEAN AL COMPETITIVITĂȚII SUSTENABILE  

Key Fundamentals Fast Track Programme

Organizatori

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei (membră a European Network for Education & Training – EUNET) și fondat în parteneriat cu Academia Română (2012).

Coordonarea academică: Prof. Univ. Dr. Habil. Eric GILDER – PNG University / Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu  

Coordonator General: Sever AVRAM – Președinte Executiv EUROLINK-Casa Europei / Formator acreditat ANC 

Coordonatorul principal al cursului

Coordonatorul principal al cursului este Prof. Asoc. Sever AVRAM, Expert în Studii de Integrare și Politici Publice Europene, fiind absolvent de studii postuniversitare la Central European University și fost bursier al Open Society Institute. A activat, în calitate de consultant, atât pentru Comisia Europeană, cât și pentru Guvernul României, fiind inclusiv responsabil de elaborarea capitolului de politici sociale – resurse umane din cadrul Programului Național de Pre-aderare al României. Este Președinte Executiv al Fundației EUROLINK-Casa Europei, membru afiliat European Network for Education & Training (Bonn) și Coordonator General al Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD), precum și Coordonator Fondator al Rețelei Naționale PROFEX, precum și Formator acreditat ANC. Totodată, este desemnat Reprezenant pentru Regiunea Dunăre – Marea Neagră al World Centre for Excellence of Destinations (CED, Membru Afiliat UNWTO), ca și Comisar European Dunărean din partea Rețelei CLDR din cadrul Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CODCR, Viena-Ulm).

Înscriere timpurie

Discount accesibil, în funcție de programul ales

Avantaje Speciale

 • 6 luni liber acces la platformă
 • recomandare profesională
 • colaborare sau internship-uri
 • consiliere pe proiect
 • Ghidaj personalizat până la angajare sau continuarea studiilor

75%

dintre absolvenți au recomandat

programele CIO-SUERD,

aceștia obținând astfel reduceri sau

beneficii suplimentare

Simplu, flexibil, eficient

Peste 2500 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

Înscrieri deschise!

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
„Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird) se oferă un discount special.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei

Mobil: 0723670987
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro