Selectează o Pagină

Seria Atelierelor de Lucru

”Școala Banilor Europeni” 

Clubul Rețelei Naționale PROFEX (înființată în anul 2012 în paralel cu fondarea Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” – CIO-SUERD), care grupează, atât din sectorul public, cât și din mediul privat, pe cei mai motivați și implicați experți, consultanți, manageri, lideri ONG, cercetători și tineri, lansează în noul context al aplicării Mecanismului European de Redresare și Reziliență prin PNRR în România seria de ateliere de lucru, networking și lobby inter-instituțional sub genericul ”Școala Banilor Europeni”.

Anterior, acest sistem de stimulare a informării și colaborării în vederea generării unor consorții și sprijinului în favoarea ”României moderne”, ca plan generic de acțiune, s-a bucurat de un deosebit succes pentru captarea și activarea energiilor pro-active ale membrilor.

În contextul marcării Zilei Orașelor și Regiunilor și a Consiliului Europei, va avea loc o nouă reuniune a Clubului Rețelei Naționale PROFEX ”Școala Banilor Europeni”.

Cu această ocazie va fi lansat public noul program de formare, certificare și ghidaj, intitulat ”Expert UE în Managementul Serviciilor Comunitare Integrate de Asistență Socială & Medicală”, în colaborare cu Departamentul de Consiliere și Sprijin pentru Furnizarea Serviciilor de Asistență Socială (SAS) al Fundației EUROLINK-Casa Europei.

Evenimentul va avea loc în data de joi, 5 mai 2022, orele 17.00-19.00, în locația ”La Ingineri” (lângă Campusul Universității Tehnice de Construcții) din Str. Ingineri Tei nr. 9, sector 2.

Clubul Rețelei Naționale PROFEX:

Atelierul ”Școala Banilor Europeni” – București, 5 mai 2022  

Prin Mecanismul European de Redresare și Reziliență, prin PNRR, este alocată României o consistentă finanțare de 3,6 miliarde euro, în mod special pentru reformarea serviciilor de asistență socială prin 8 măsuri complexe în cadrul Programului POIDS (Programul Operațional pentru Incluziune și Demnitate Socială), axate pe crearea și dezvoltarea a 2000 de centre de sevicii comunitare integrate, a infrastructurii sociale, construirea de componente de tip locuințe sociale, a 100 de ”așezări informale”, precum și referitoare la perfecționarea asistenților sociali care vor lucra în noile centre sau proiecte destinate comunităților rurale vulnerabile.

În cadrul celui de-al treilea Atelier de Lucru ”Școala Banilor Europeni” va avea loc o dezbatere sub genericul ”Provocări și perspective privind reformarea serviciilor comunitare integrate de asistență socială și medicală prin PNRR”.

Invitații speciali sunt reprezentanți ai administrației publice, consultanți, evaluatori și lideri ONG. Moderatorul dezbaterii este Coordonatorul General CIO-SUERD, Prof. Asoc. Sever AVRAM – Președinte Executiv al Fundației EUROLINK-Casa Europei.  

Pentru detalii suplimentare, cei interesați pot contacta Secretariatul Tehnic CIO-SUERD la adresa de e-mail ciosuerd@gmail.com

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723670987
E-mail: ciosuerd@gmail.com