Selectează o Pagină

SESIUNEA ESTIVALĂ 

a Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart”

Iunie – septembrie 2023

Formare, certificare, ghidaj și recomandări profesionale 

Invitație

În ajunul sezonului estival, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), prima platformă de internaționalizare a educației / formării în sistem internațional UNESCO ”Life-Long Learning”, a instituit deja o tradiție de a oferi tuturor celor prea ocupați în restul anului o alternativă flexibilă și comodă de completare, actualizare sau reinventare în carieră printr-o paletă cu caracter unic și complet care înglobează toate ingredientele necesare pentru cele mai solicitate și bine remunerate specializări multi / interdisciplinare pe plan european și global.

În cadrul Sesiunii Estivale CIO-SUERD (iunie – septembrie 2023), proiect lansat încă din anul 2012 în parteneriat și cu amabilul sprijin al Academiei Române, participanților adulți sau mai tineri li se oferă, la alegere, în sistem online și/sau live (la sediul și cu sprijinul Centrului Inginerilor Tei), formarea și ghidajul necesar și cu deplin succes pentru toți participanții, pe toată durata procesului – de la rezervarea locului până la angajare sau recomandarea țintită către obiectivele profesionale scontate.

Oferta menționată se referă la programe cu caracter preponderent practic și de specializare, inclusiv prin cele de tip Executive sau/și mini-MBA intensive, cunoscute sub numele ”fast track”, cu durată maximă de trei luni:

1. European Project Manager
2. Expert & Consultant ESG – Managementul Guvernanței Sustenabilității – Dezvoltare Durabilă
3. Managementul serviciilor comunitare integrate de asistență medicală și socială
4. Dezvoltare și inovare urbană – Smart & Resilient City
5. Managementul bioeconomiei, inovării și bunei guvernanțe
6. Managementul destinațiilor de ospitalitate turistică și culturală (OMD)
7. Expert & Antreprenor în managementul economiei circulare
8. Managementul granturilor proiectelor de redresare și reziliență – PNRR
9. Trainer în reziliența personală și a echipei

Coordonarea științifică este girată de Consiliul Consultativ sub autoritatea Prof. univ. dr. habil Eric GILDER, Profesor Asociat Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, iar cea generală a Programului Național Comun ”CIO-SUERD” de către Sever AVRAM, Senior Trainer / Profesor Asociat cu vastă experiență în proiecte de training și consultanță cu instituții precum Comisia Europeană, Central European University, European Network for Education & Training, Academia Română etc.

La final, absolvenții care primesc mentoratul organizatorilor, beneficiază, de asemenea, de Certificat de Absolvire însoțit de Anexă de Studii cu menționarea competențelor și abilităților (EU skills), Scrisoare de Recomandare și afiliere la Rețeaua Națională a Promotorilor, Facilitatorilor și Experților CIO-SUERD (PROFEX).

IMPORTANT

Studenții sau masteranzii din sistemul academic public sau privat pot să transmită CV-ul și expresii de interes, la adresa ciosuerd@gmail.com, pentru a participa la stagii pentru aprofundarea experienței practice, în cadrul Departamentului de Tineret și Studenți al Fundației EUROLINK-Casa Europei, legate de informarea și formarea europeană, educația în sistem lifelong learning, cetățenia și legislația europeană etc. Poate fi acceptat un număr limitat de persoane, iar interviul individual se realizează doar în baza confirmării scrise din partea organizatorilor.

Formular de Înscriere

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului „Primul venit-primul servit”.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723670987
E-mail: ciosuerd@gmail.com