Selectează o Pagină

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Expert UE & Consultant în atragerea,

elaborarea și implementarea proiectelor

cu finanțare europeană

în context macroregional

Sesiunea martie – mai 2023

Rețeaua Națională a Promotorilor, Facilitatorilor și Experților CIO-SUERD   

În cei aproape 10 ani de funcționare, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect de internaționalizare a educației fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei – Membră European Network for Education & Training (EUNET) în parteneriat cu Academia Română (2012), a inițiat și implementat o serie largă de activități de formare, consiliere și certificare a reprezentanților sectorului administrației publice, în sistem flexibil, online, recunoscute și pe plan european, conform metodei ”Lifelong Learning”, promovată în mod pro-activ de Institutul UNESCO (Hamburg) și Uniunea Europeană.

În virtutea succesului de care s-a bucurat această inițiativă, organizatorii au decis să revitalizeze PROFEX  – Rețelei Naționale a Promotorilor, Facilitatorilor și Experților CIO-SUERD, drept o platformă de informare, conștientizare și interacțiune profitabilă în beneficiul implicării și cooptării concrete și consistente în procesul de implementare al mecanismului de redresare și reziliență UE, în special prin PNRR și Pactul Ecologic European și celelalte programe complementare cu finanțare nerambursabilă.

În noul context european, în care se situează și România, există o solicitare în creștere de experți în project management în diverse componente ale elaborării, implementării și evaluării unui proiect, în special a celor cu finanțare europeană/internațională. De aceea, acest demers vizează atingerea unui mix de abordări, perspective și soluții care să conducă pe cei motivați către o carieră profesională bine răsplătită și care să se bucure de o reputație deosebită, oriunde absolvenții își desfășoară sau vor alege să-și desfășoare pe viitor activitatea.

Care sunt abordările avute în principal în vedere?
Fiind vorba de un curs cu caracter preponderent practic, care să răspundă la provocările actualei etape, această formare combină componentele de bază ale implicării în echipele de proiect, preluând creativ elemente din Managementul Cunoașterii (KM), Relații Publice și Lobby Interinstituțional, inclusiv având în vedere deschiderile pe care PNRR le implică și stimulează prin formarea celor cinci centre de competențe în sprijinul accesării programului Horizon Europe, cât și al celor opt centre regionale care să sprijine pro-activ procesul de inovare în cadrul regiunilor de dezvoltare, conform specializărilor inteligente desemnate.

Printre Beneficiile-Cheie oferite membrilor se numără în principal:

 • Listarea în Registrul Național al Rețelei PROFEX a cursanților certificați, inclusiv a celor din diaspora motivați să colaboreze, din sectorul public și mediul privat/ONG, precum și transmiterea solicitărilor exprese de consultanță/consileire din partea altorpartenerri / beneficiari potențiali de finanțare.
 • Redactarea Scrisorii de Recomandare Oficială din partea CIO-SUERD.
 • Consiliere personalizată pentru cei care activează sau doresc să devină experți în cadrul PNRR.
 • acces la Sistemul de Alertare Rapidă referitor la implementarea PNRR (”EARLY WARNING PNRR”) asupra noutăților și chestiunilor-cheie legate de derularea procesului de aplicare a Mecanismului UE de Redresare și Reziliență prin PNRR.
 • participarea gratuită la Atelierele Clubului Rețelei PROFEX dedicate oportunităților profesionale și de finanțare prin networking, informare și loby inter-instituțional.

Astfel, este furnizată în mod ritmic și sistematic informarea și ghidarea permanent actualizată asupra stadiului de implementare la nivel decizional a proiectelor și reformelor incluse în cadrul PNRR, cu specificitatea proprie a fiecărei linii de finanțare PNRR.

Expert UE & Consultant în atragerea, elaborarea și implementarea proiectelor
cu finanțare europeană în context macroregional

Cursurile CIO-SUERD sunt inițiate și se desfășoară conform sistemului promovat de UNESCO Institute și al recomandărilor Consiliului UE referitoare la ”lifelong learning”.  

Toate programele de formare, certificare și ghidaj personalizat se desfășoară prin intermediul unei platforme educaționale dedicate (Moodle), spre a fi accesibile oricărui participant din țară sau străinătate, în format online (asincron), dar și cu posibilitatea, în paralel, a unor sesiuni live sau prin video conference, cu înscriere imediată, pe o perioadă de 2-3 luni calendaristice, incluzând evaluarea practică, la care se oferă sprijin personalizat.

Toți absolvenții CIO-SUERD sunt orientați și beneficiază de Recomandare pentru succesul deplin în avansul carierei lor profesionale. Totodată, aceștia vor beneficia de Pachetul BONUS rezervat membrilor afiliați ai Rețelei Naționale PROFEX.

Module de specializare interdisciplinară
propuse de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)

1. Strategia UE pentru Regiunea Dunarii (SUERD) – document cardinal pentru integrarea dezvoltării României în context dunărean

 • Noul ciclu de programare și implementare 2021-2027. Surse și posibilități de finanțare europeană / internațională curente și de viitor.
 • Cadrul general, obiective, căi de acțiune și perspective.

2. Specificul Managementului de Proiect în context macroregional și comunitar

 • Cum identificăm nevoile principale în raport cu termenii de referință, eligibilitatea organizațiilor/activităților și termenii de referință impuși de finanțator?
 • Cum planificăm activitățile în raport de calendarul anticipat, stabilirea responsabililor pe domenii și de respectarea indicatorilor aferenți criteriilor proiectelor SMART?  
 • Care sunt caracteristicile-cheie ale managementului de proiect cu accent pe fazele ciclului de viață al proiectului în noul context al procesului de redresare și reziliență? 

3. Specificul comunicării și activităților de networking și lobby inter-instituțional 

 • Cum realizăm conștientizarea / sensibilizarea organizațiilor beneficare și care sunt căile de racordare practică în raport cu agenda publică și alte strategii social-economice în vigoare?
 • Cum transpunem în practică configurarea unor consorții consistente de parteneri, cu accent pe componentele de comunicare, advocacy, lobby inter-instituțional, managementul cunoașterii?  
 • Care sunt modalitățile de utilizare a Marketingului Social și a instrumentelor Social Media?

4. Care este importanța și cum se realizează prevenirea riscurilor și crizelor referitoare la obiectivele prioritare UE? 

 • Managementul riscurilor de proiect: conținut și limitări. Atingerea capacității de conștientizare, de asumare a abilităților adaptative specifice proiectelor cu finanțare europeană.
 • Explicarea consecințelor noului cadru de abordare UE în raport cu cerințele specifice ale managementului de proiect.
 • Modificările aduse sistemului de achiziții publice în contextul îmbunătățirii procesului de absorbție al fondurilor europene și al implementării cu succces a proiectelor

Care sunt competențele și abilitățile specifice vizate?

 • mobilizarea capacității de furnizare a consilierii și determinării nevoilor de finanțare prin proiecte proprii și parteneriate viabile;
 • dezvoltarea oportunităților de preluare și utilizare a bunelor practici UE prin tehnici de peer-learning și schimburi de experți la nivelul întregii Uniuni Europene;
 • valorizarea resurselor de informare, networking, consiliere și training ale platformelor europene în domeniu;
 • armonizarea în vederea transformării consistente a politicilor publice și procedurilor preconizate prin intermediul proiectelor implementate;
 • preluarea rezultatului și impactului politicilor de dezvoltare de tip bottom-up (de jos în sus) ca obiective urmărite;
 • diseminarea soluțiilor privind dezvoltare sustenabilă și combaterea schimbărilor climatice în vederea optimizării progreselor;
 • oferirea de tehnici de dezvoltare organizațională și profesională conform tehnicilor de ”învățare colaborativă”;
 • facilitarea extinderii participării la rețelele existente/emergente prin atragerea noilor parteneri, stakeholderi și ”business angels” la nivel UE;
 • aprofundarea internaționalizării brandului organizațional prin inițiative și acțiuni de cooperare cu entități omologe și sprijinul instituțiilor UE;
 • obținerea caracterului integrativ al proiectelor/platformelor prin sporirea inter-conectării între parteneri, inclusiv prin implicarea pro-activă a comunităților.

Care sunt carierele profesionale avute în vedere?

 • Expert în scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană;
 • Expert în Finanțări Internaționale și Parteneriate;
 • Expert în Cercetarea Ofertelor de Finanțare & Management
 • Specialist Knowledge Management
 • Responsabil relația cu investitorii & partenerii de consorțiu
 • Creator de conținut / strategii
 • Fundraiser – coordonator strângere de fonduri
 • Public Relations, Advocacy și Lobby inter-instituțional 
 • Expert Achiziții Publice
 • Consultant ESG – conformitate probleme de mediu și sustenabilitate

Coordonatorul principal al cursului

Coordonatorul principal al cursului este Prof. Asoc. Sever AVRAM, Expert în Studii de Integrare și Politici Publice Europene, fiind absolvent de studii postuniversitare la Central European University și fost bursier al Open Society Institute. A activat, în calitate de consultant, atât pentru Comisia Europeană, cât și pentru Guvernul României, fiind inclusiv responsabil de elaborarea capitolului de politici sociale – resurse umane din cadrul Programului Național de Pre-aderare al României. Este Președinte Executiv al Fundației EUROLINK-Casa Europei, membru afiliat European Network for Education & Training (Bonn) și Coordonator General al Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD), precum și Coordonator Fondator al Rețelei Naționale PROFEX, Membru al Consiliului Consultativ SUERD – Ministerul Afacerilor Externe, precum și Formator acreditat ANC.

  Organizatori

  Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei (membră a European Network for Education & Training – EUNET) și fondat în parteneriat cu Academia Română (2012).

  Consiliul Științific Onorific / Mentori ai programului:

  • Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI, Președinte ISOCARP – International Society of City and Regional Planners (Haga), Expert al Comisiei Europene pentru Programele UIA și URBACT
  • Jamil BENABDALLAH – Consultant, H64 Blockchain For Growth – Paris;
  • Dr. Octavian ȘERBAN – Knowledge Management Consultant, Președinte KMI România;
  • Dr. Sabina DIMITRIU – Director de Proiecte Europene, URBASOFIA
  • Prof. Univ. Dr. Petre PRISECARU – Șef Departament, Institutul de Economie Mondială al Academiei Române
  • Dr. Costin LIANU – Director General, USH ProBusiness  
  • Lector univ. dr. Mădălina ANDREI – Consilier, Agenția Națională de Protecția Mediului
  • Prof. Sandu ZAMFIRESCU – Knowledge Management Specialist, formator acreditat ANC 
  • Coordonator General: Prof. Asoc. Sever AVRAM, Cercetător Asociat Academia Română / formator acreditat ANC

  Certificare

  Programul desfășurat online este un curs de tip post-universitar, care se încadrează și în conceptul Institutului UNESCO și al Comisiei Europene de tip ”lifelong learning”. Cursurile se desfășoară online, pe o perioadă de două luni, incluzând 120 de ore de curs plus consiliere personalizată live sau online (la cerere), prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil.

  Evaluarea finală se realizează pe baza unei schițe de redactare sau a unui plan de acțiune referitor la implementarea unui proiect, la libera alegere, conform informațiilor, cunoștințelor, studiilor de caz și bunelor practici incluse în curs, precum și pe baza ghidajului disponibil din partea organizatorilor. 

  Participanții primesc, în urma evaluării finale, Certificat de Absolvire Expert UE & Consultant în atragerea, elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană în context macroregional cu Anexa detaliată incluzând competențele și abilitățile vizate și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internaționala Onorifică „Jean Bart” CIO-SUERD, proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română.

  Înscrieri

  Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere, conform principiului „Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie se acordă un discount special. Pentru grupuri mai mari de 4 persoane înscrise la curs se pot acorda reduceri suplimentare.

  Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la numărul: 0726375855.

  Simplu, flexibil, eficient

  Peste 1750 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

  Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

  Cursuri online

  Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

  Sesiuni live

  Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

  Înscrieri deschise!

  Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului
  „Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird) se oferă un discount special.

  Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
  c/o EUROLINK-Casa Europei
  Telefon/fax: 021.2304997
  Mobil: 0723699857
  E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro