Selectează o Pagină

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Fundația

ACȚIUNEA ECOLOGICĂ ROMÂNĂ

Craiova
AER

CIO-SUERD ”Jean Bart”, proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română, alături de Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului, recomandă tuturor decidenților și stakeholderilor implicați în domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului și economiei circulare să ia parte la Simpozionul național organizat la București, în data de 11 decembrie 2019, inițiat de Fundația AER, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la fondarea acesteia.

Cu această ocazie va fi supus dezbaterii și se va adopta Apelul Civic-Ecologic pentru Dezvoltare Durabilă în România.

Argument

În prezent, sectorul public împreună cu mediul privat și societatea civilă dispun, în principiu de o Strategie Națională de Dezvoltare Durabilă, au drept orientare și surse de inspirație Strategia UE de Bioeconomie și, în curând, de o Strategie la nivel național pentru dezvoltarea Economiei Circulare. În practică însă, domină încă o neîncredere generică la nivel comun, dar și a decidenților politici cu privire la aplicarea acestor strategii, mai ales pentru că nu sunt dublate de o bugetare corespunzătoare obiectivelor și angajamentelor asumate. Totodată, rămâne problematică interconectarea de dorit între aceste strategii care riscă altfel să devină simple teme de studiu academic sau de raportare în conferințe internaționale.

Pe de altă parte, subiectele presante legate de numeroasele proceduri de infringement cu privire la protecția mediului în România sau alertele din partea organizațiilor de prestigiu la nivel mondial, precum WWF și Green Peace, la începutul unui nou mandat guvernamental, ar merita să îndemne atât la un proces de reflecție și fundamentare teoretică, cât mai ales la un proces de transpunere adecvată a recomandărilor din cadrul acestor strategii. Aceasta se poate realiza doar prin politici publice coerente și reforme susținute, singurele apte să schimbe nu doar imaginea României, ca stat UE și membru al Strategiei Dunării, cât și să genereze schimbări radicale în modul de asumare și acțiune al stakeholderilor din aceste vitale domenii. Aceste schimbări reprezintă în principiu priorități-cheie cât și obligații asumate ca țară, în special în contextul combaterii efectelor nocive ale schimbărilor climatice globale, prevăzute prin Agenda ONU 2030.

Simpozionul inițiat și sprijinit de Centrul de Cercetare Aplicată în Ecologia Sistemică de sub egida Fundației Acțiunea Ecologică Română (AER), constituită în decembrie 1989, își propune să ofere o continuitate firească ale demersurilor întreprinse de Președintele AER, Prof. Ec. Teclu CODREȘI, începând cu Conferința UE de la Berlin (2007) și continuând cu lucrările științifice și cele peste 20 de proiecte finalizate în regim de auto-finanțare sau cu sprijin UE, USAID și din partea Guvernului României, în valoare de 2,5 milioane euro.

Domeniile-cheie de interes:

 

 • Educație (orientată spre protecția mediului)
 • Dezvoltare Durabilă
 • Ecologie Sistemică
 • Ecologie Urbană
 • Proiectarea urbană și administrativă
 • Reconstrucție ecologică 

AGENDA

București – Sala de Consiliu a Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului (B-dul Nicolae Balcescu, nr 17-19, et. 1, București)

Miercuri, 11 decembrie 2019

 

14:00 – 14:30 pm
Sosirea, înregistrarea participanților

Welcome Cocktail

Sesiune de Networking & Matchmaking.

Bun Venit

 

Mesaje de bun-venit din partea gazdelor 

14:30 – 15:45 pm
Prezentări
 • CCAES Craiova – ”Despre Conversia Ecologică și Dezvoltarea Durabilă”
 • Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului României
 • Agenția Națională pentru Protecția Mediului
 • Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan” (Cluj Napoca)
 • Institutul Național pentru Protecția Mediului (INCDPM)
 • Societatea Meteorologică Română
 • Universitatea Maritimă din Constanța
 • USH Pro Business
 • Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului
 • Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă
 • Academia Oamenilor de Știință
 • Comunitățile Locale Riverane Dunării (CLDR)
15:45 – 16:15 pm
Dezbateri și concluzii
16:15 – 16:30 PM
Sesiune de Networking

 

Sesiune de Networking și Matchmaking

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro