Catedra Internațională Onorifică “Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) – fondată, în septembrie 2012, de către Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română prin Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” – reprezintă o platformă pan-europeana flexibilă de formare educațională alternativă, promovare și lobby pro-dunărean.

Cursurile CIO-SUERD sunt inițiate și se desfășoară conform recokmandărilor Consiliului UE referitoare la ”lifelong learning” 

”Student Support Mentors”

Centrul de Pregătire și
Sprijin Educațional

Expert UE în implementarea proiectelor specifice Planului de Redresare și Reziliență. Focus: România

Lansarea primului curs online la nivel național în sprijinul implementării proiectelor din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Înscrie-te acum!

Expert & Consultant în atragerea, elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană în context macroregional

Primul program educațional practic care integrează toate componentele-cheie ale managementului proiectelor la nivel macroregional - transnațional. Înscrie-te acum!

Expert UE în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart & Resilient City

Cu amabilul sprijin al Expertului UE Dr. Urb. Pietro ELISEI, cursul oferă ghidajul teoretic și practic privind noua direcție de dezvoltare și inovare a zonelor urbane și adiacente în Uniunea Europeană. Înscrie-te acum!

Managementul Bio-Economiei, Inovării și Bunei Guvernanțe

Plecând de la Strategia de Bioeconomie a UE, prin acest program, participanții dobândesc cunoașterea teoretică și practică privind beneficiile aplicării bioeconomiei în varii domenii: biotehnologii, industria alimentară, combaterea schimbărilor climatice și prevenirea crizei alimentare. Înscrie-te acum!

Promotori și Experți UE în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică (OMD)

În contextul dificil și ultraconcurențial din industria ospitalității, prin curs, absolvenții învațî să creeze propria strategie de promovare și marketing, conform criteriilor de excelență a destinațiilor de ospitalitate (OMD) recomandate și de Organizația Mondială a Turismului. Înscrie-te acum!

Mini MBA: Expert & Antreprenor UE în Managementul Economiei Circulare și Dezvoltării Durabile

Program cu puternic accent practic pentru consultanții și antreprenorii care se formează conform noii viziuni europene privind selectarea repararea, reutilizarea și economisirea resurselor, pe baza setului de tehnici ”design thinking”.  Înscrie-te acum!

Mini Executive MBA: Expert în Diplomație Internațională în contextul Digitalizării Transformative

În condițiile impuse de avantajele și sfidările digitalizării, programul îi echipează pe absolvenți cu abordarea pro-activă necesară adaptării la exigențele profesiei de diplomat internațional în secolul XXI. Înscrie-te acum!

Coach pentru nutriție sănătoasă. Bazele condimentării creatoare

Sub inspirația abordării Academiei Integrative, sub egida Maestrului IOAN, programul este axat pe recomandări și îndrumări privind condimentarea creatoare în vederea formării personale și a instructorilor (coach) pentru nutriție și viață sănătoasă. Înscrie-te acum!

Mini MBA: Expert Internațional & Practician în Managementul Fericirii

Sub amprenta celor mai inovative tendințe din management, programul își propune să sprijine atât managerii, cât și angajații în favoarea implementării unui ecosistem sănătos, sutenabil și rezilient pentru creșterea satisfacției și randamentului companiilor și persoanelor implicate. Înscrie-te acum!

Primul Program de Formare Pre-Doctorală

În baza cooperării inițiate, încă din anul 2012, între Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) și Academia Română, care prin institutele sale de cercetare coordonează studii avansate, școli doctorale/post-doctorale, recent a fost lansat, conform unor altor prestigioase modele, Programul de Formare Pre-Doctorală care își propune să pregătească un număr selectiv de absolvenți care doresc să avanseze mai rapid în propria carieră profesională prin implicarea și în redactarea unor lucrări personale de cercetare, în special în științele economice, juridice și sociale.

Lucrările ar trebui să conțină, astfel, studii de caz mai bine puse în valoare și promovarea unor aplicații inovative, mai ales a celor care pot și doresc să devină, ulterior, parte integrantă în cadrul echipelor de proiect cu finanțare UE sau în cadrul clusterelor și hub-urilor pe plan național, european și internațional.

A doua ediție a Programului de Formare Pre-Doctorală CIO-SUERD

Drept urmare a recentei adoptări de către UE a Pactului Ecologic, României îi revin nu doar peste 10 miliarde euro drept fonduri nerambursabile pentru implementarea la scară națională a măsurilor pentru combaterea schimbărilor climatice, ci și noi provocări și oportunități privind implementarea unor soluții concrete – alternative, prin inițiative, acțiuni și proiecte inovatoare, în special în domenii inter-disciplinare precum:

 • bio-economie și subdomeniile aferente, inclusiv bio-agricultura și turismul ecologic și cultural;

 • dezvoltarea / inovarea urbană sustenabilă;

 • tranziția la economia de tip circular, mai ales prin start-up-uri / sectorul IMM;

 • dreptul mediului și comunicarea referitoare la dezvoltare durabilă și protecția mediului;

 • managementul cunoașterii și managementul proiectelor complexe europene.

Într-un astfel de context, în urma desfășurării celor două Reuniunii Speciale de Lucru (”Proiecte majore flagship în domeniul ospitalității și economiei circulare” – Casa Academiei Române, 7 februarie 2020 și ”Primul parteneriat național în domeniul bio-economiei circulare în sprijinul aplicării Pactului Ecologic European” – Casa Academiei Române, 19 iunie 2020), sub egida Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD), cu sprijinul și în parteneriat cu Academia Română, a fost lansată cea  de-a doua ediție a Programului de Formare Pre-Doctorală.

Programul se adresează în egală măsură practicienilor, experților, managerilor și cercetătorilor motivați să-și sporească reputația profesională și angajabilitatea, orientându-și demersurile pentru o carieră la nivel european către trans- și inter-disciplinaritate, ca abordare general valabilă. Domeniile vizate în principal sunt: științele sociale, bio-economia, științele juridice, inclusiv dreptul comunitar și instituțiile UE, management și inovare antreprenorială, etc.

Organizatorii propun o formulă de lucru centrată pe studenții pre-doctoranzi, incluzând acomodarea cu standardele documentării și redactării cât mai originale a lucrărilor, realizată prin metode variate și accesibile, atât prin colocvii live sau/și în sistem online, spre a da posibilitatea tuturor participanților din țară sau străinătate să urmeze pregătirea respectivă. 

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD),
proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (2012)

Din componența Consiliului Științific Consultativ CIO-SUERD fac parte prestigioase personalități academice, precum și experți, consultanți și promotori ai inovării pe plan macro-regional și european, precum:

 • Acad. Alexandru T. BOGDAN – Centrul de Biodiversitate al Academiei Române;
 • Prof. Univ. Dr. Dumitru BORȚUN – Facultatea de Comunicare și Relații Publice – SNSPA;
 • Prof. Univ. Dr. Petre PRISECARU – Institutul de Economie Mondială al Academiei Române;
 • Prof. Univ. Dr. Francois BEDARD  World Centre of Excellence for Destinations (Montreal);
 • Conf. Univ. Dr. Ionuț IFRIM – Institutul de Cercetări Jurdice al Academiei Române;
 • Richard STOCK – European Network for Education and Training / Centrul European Robert Schuman
 • Dr. ing. ec. Elena-Simina LAKATOS – Director General, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan” (Cluj);
 • Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI – Expert al Comisiei Europene în planificare urbană/ISOCARP;
 • Prof. Dr. Gabriel RAICU – Prorector, Universitatea Maritimă din Constanța/CLDR România;
 • Peter LANGER – Academia Europeană a Dunării;
 • Dr. Costin LIANU – Secretariatul Executiv al Consiliului Consultativ SUERD;
 • Jamil BENABDALLAH – Detente Consultants (Paris);
 • Miklos BARABAS – Casa Europei (Budapesta);
 • Prof. Teclu CODREȘI – Președinte ”Acțiunea Ecologică Română” Craiova.

Coordonator General: Prof. Sever AVRAM – Comisar Regional Dunărean.

Programul de Formare Pre-Doctorală CIO-SUERD – modul de lucru

Conform unor modele testate la nivel european și internațional, cei care urmează Programul, preponderent online, au oportunitatea de a promova mai prestigios și mai rapid în carieră, inclusiv prin obținerea titlului de doctor într-un anumit domeniu dorit. Metoda principală constă într-un Mentorat pro-activ incluzând pregătirea, consilierea și recomandarea personalizată a absolvenților către școlile doctorale ale Academiei Române (care au termenul de susținere în luna septembrie a fiecărui an), dar nu numai. Menționăm că programele doctorale de la Academia Română durează trei ani, se desfășoară fără taxă de studii și sunt în regim de fără frecvență, dar pe bază de colocvii anuale!

În plus, ținând cont că Academia Română are practic o paletă foarte largă de relații academice cu alte universități și centre de cercetare-inovare acreditate în Europa, dar și pe mapamond, viitoarea lucrare poate fi realizată și girată în co-tutelă cu una dintre aceste instituții partenere.

Sesiunile on line durează trei luni calendaristice, pe platforma educațională CIO-SUERD, cu acces flexibil în funcție de programul fiecărui participant. Periodic, lunar sau bi-lunar, în funcție de opțiunea și posibilitățile participanților, se vor desfășura reuniuni de ghidaj și consiliere, inclusiv pe baza întrebărilor și problemelor ridicate de cursanți.

La final, pe baza cunoștințelor și consilierii oferite, ca evaluare, cursanții vor fi în măsură să prezinte o schiță / concept cadru a unei teme cu caracter cât mai inter-disciplinar și inovativ posibil. Cei interesați vor fi, de asemenea, îndrumați și recomandați către filierele optime și conducătorii abilitați de doctorate din sfera lor de interes.

 

 

Principalele beneficii ale participării la Programul de Formare Pre-Doctorală sunt:

 

1. Acompaniere de la A la Z în scopul valorificării unei idei/proiect personal, evitând inteligent orice recurs la tehnici ”copy-paste”

 

2. Orientarea cât mai aplicativă a temei alese, inclusiv prin ”marketizarea” sa și includerea în proiectele Acceleratorului de Idei și Afaceri al Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră

 

3. Stabilirea legăturii și recomandarea către domeniul / coordonatorul lucrării de doctorat

 

4. Însușirea și punerea în practică a celor mai actuale instrumente inovative, implicit de protecția drepturilor de autor

 

5. Atestare a absolvirii Programului de Formare Pre-Doctorală

 

6. Scrisoare de Recomandare personalizată

Dintre conceptele-cheie cu profund caracter multi- și inter-disciplinar, organizatorii au decis să se focalizeze în mod concret pe următoarele componente valabile, la scară transversală, pentru procesele și programele de dezvoltare și inovare macro-regională în care este implicată sau urmează să se implice România:

 

Smart-City – prin inovare și regenerare urbană sustenabilă și incluzivă

 

Planificare și dezvoltare macro-regională în zona celor trei direcții strategice: Dunăre, Marea Neagră, Carpați

 

Specificul managementului de proiect și al comunicării în contextul proiectelor transfrontaliere și transnaționale

 

Provocările și beneficiile derivate din dezvoltarea bioeconomiei la nivel european și național, cu accent special pe zonele noastre de interes geo-economic

 

Rolul și posibilitățile de creștere a competitivității economice și sociale prin promovarea unui nou turism de excelență

 

Specificul și oportunitățile de dezvoltare derivate din economia circulară în cadrul procesului de îmbunătățire a protecției mediului și combatere a riscurilor climatice conform Pactului Ecologic European

 

Componenta de Tutoring (îndrumare, ghidaj) va fi destinată structurării tematice și argumentative a lucrării propuse, incluzând ”tips & tricks” esențiale pentru demonstrarea caracterului original și inovativ al propunerii. 

Printre mentorii Programului se numără: Dr. Urb. Pietro ELISEI – Expert în planificare și inovare urbană al Comisiei Europene / Ambasador ISOCARP / URBASOFIA; Dr. Ionuț IFRIM – Director Științific, Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Dr. Georgeta GHEȚE – Președintele Asociației CINAQ; Dr. Simina LAKATOS – Președintele Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan” – IRCEM Cluj Napoca; Prof. Dr. Petre PRISECARU – Șef Departament, Institutul de Economie Mondială; Sever AVRAM – Catedra CIO-SUERD / Director Regional Reprezentanța CED Dunăre – Marea Neagră

 

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului „Primul venit-primul servit”. Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la tel.: 0723699857.

Simplu, flexibil, eficient

Peste 1750 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

 

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723699857
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro