Selectează o Pagină

în baza afilierii Fundației EUROLINK-Casa Europei la Rețeaua EUNET – European Network for Education & Training (Germania), prin parteneriatul cu Centrul European Robert Schuman din Scy-Chazelle (Franța), care coordonează această rețea, în cadrul proiectelor sprijinite de programul European ”Citizens, equality, rights and values” (CERV), avem plăcerea să vă invităm la Conferința Europeană de Transformare a Educației ”The Fostering of the Youth Transversal Skills in the new EU and in view of the UN SDG 2030 vision”, ce va avea loc în data miercuri, 9 noiembrie 2022, orele 9.30-13.00, în format hibrid, în limba română sau engleză, la Rectoratul Universității din București, Amfiteatrul ”Grigore C. Moisil”.

Nu doar la nivel național, ci și global, resimțim un crescând interes tranformarea educației în vederea atingerii obiectivelor SDG. În acest context, stakeholderii-cheie, mai ales aceia din mediul de afaceri și cel academic/de cercetare, pun un accent sporit pe necesitatea promovării învățării continue (lifelong learning – sistem promovat de UNESCO și UE), îndeosebi prin antrenarea competențelor referitoare la inteligența socială și emoțională, digitalizarea inovativă, încurajarea implicării tinerilor în transformarea democratică a Uniunii Europene prin diverse forme de democrație participativă. De pildă, regândirea învățării se focalizează în mod prioritar pe subiectele referitoare la conceptul de ”global citizenship” ce implică simultan cultivarea competențelor legate de empatie, mindfulness, compasiune și  gândire critică.

De altfel, procesul de creare a rețelei mondiale de ”Global Citizenship Schools” s-a extins în peste 100 de țări prin parteneriatul creat între UNESCO și Fundația Global Citizenship Foundation. La noi în țară, în contextul implementării PNRR, al aplicării în economie și societate a noilor strategii referitoare la dezvoltarea durabilă, economia circulară, combaterea schimbărilor climatice și guvernanța sustenabilă (ESG), wellbeingness, pentru angajatori, dar și pentru decidenții din domeniul educației, cercetării și inovării, aceste teme au astăzi cu atât mai multă relevanță practică.

Conferința-dezbatere vizează ca obiectiv principal promovarea inteligentă a acestor concepte în practica educațională, inclusiv extracurriculară, și orientarea reformelor educaționale în curs și din România către o abordare modernă și adecvată în serviciul însușirii pro-active a mizelor menționate cu predilecție prin accentul pus pe lifelong learning, dar și pe noile centre de educație duală ce urmează a se înființa sub coordonarea metodologică a universităților publice din România.

Grupurile țintă: stakeholderi, decidenți, promotori și practicieni din business, comunicare, resurse umane, experți în educație și inovare, lideri ai asociațiilor profesionale, organizațiilor partenerilor sociali și ale studenților și elevilor, jurnaliști din domeniul economic și social.

Evenimentul aspiră să aducă în atenție oportunitățile oferite împreună de sistemul internațional UNESCO lifelong learning și interconectarea noilor promoții de absolvenți de liceu și universități la schimbările și reformele rapide care au loc în domeniul educației și pe piața muncii.

Amfitrionul conferinței este Decanul FJSC, Conf. univ. dr. Antonio MOMOC, care va și comodera dezbaterile din cadrul evenimentului, alături de Coordonatorul General al CIO-SUERD ”Jean Bart”, Prof. Asoc.  Sever AVRAM.

Siteul evenimentului, în limba engleză, poate fi consultat la adresa: http://ciosuerd.houseofeurope.ro/european-transforming-education-conference/ , iar lista de instituții și persoane este pentru moment previzională și în curs de actualizare.

Pentru conformitate,

Secretariatul Tehnic CIO-SUERD