Selectează o Pagină

Avem onoarea să vă reamintim că Fundația EUROLINK-Casa Europei din București a fost creată în anul 1997 și ulterior afiliată în mod oficial la FIME – Federația Internațională a Caselor Europei, ca urmare a unei inițiative îndrăzneațe și vizionare a unui grup de militanți din diverse domenii de activitate profesională în circumstanțele provocatoare și dificile ale încercării României de a fi admisă în cele două organizații-cheie: UE și NATO și acționând, în consecință, în calitate de agenției non-guvernamentală și non-profit în beneficiul integrării euro-atlantice. Aceasta a presupus un efort conjugat și atragerea a numeroși prestigioși parteneri instituționali și a sprijinului acestora în sensul ca astfel de aspirații ale românilor să devină realitate palpabilă, contribuind esențial la modernizarea și scăderea decalajelor economice și sociale din regiunea noastră, precum și la sporirea gradului de securitate națională în raport cu o vecinătate geo-politică periodic supusă unor schimbări dificil de gestionat din punct de vedere societal.

Între timp, acele idei avangardiste ale începutului s-au convertit, zi de zi, într-o realitate practică. Totuși, așa cum știm, pentru societatea civilă au apărut și din exterior și din interior noi și noi provocări care au presupus o mobilizare intensă și exemplară prin care scopul central decis să nu-și diminueze din forța de convingere și atractivitate și să conducă la atingerea unei stări de bine pentru cât mai multe entități, cetățeni și parteneri implicați. Această miză rămâne valabilă nu doar pe teritoriul țării noastre, ci și ca protagoniști pe o scenă europeană în continuă transformare.

De și cum avem în continuare nevoie de sprijinul Dvs?

Mai ales începând cu anul 2024, prognozele atestă faptul că ne vom afla în fața unor decizii delicate pentru viitorul nostru, cât și al întregii Europe. Nu doar coexistența mai multor crize suprapuse și conflicte par să umbrească siguranța asupra acestui viitor pașnic și prosper, ci și un set masiv de sfidări sau ținte ce trebuie atinse pe cele patru paliere cruciale, la nivel european:

  1. Digitalizarea transformativă;
  2. Tranziția verde și atingerea sustenabilității și rezilienței societale;
  3. Combaterea schimbărilor climatice nocive;
  4. Apărarea democrației și libertății de expresie și circulație a persoanelor.

În acest sens, cu convingere credem că Educația și siguranța Sănătății, mai ales a celor vulnerabili merită să fie asumate în mod responsabil ca priorități comune pe care numai ÎMPREUNĂ le putem onora. Deocamdată, întrucât proiectul ”România Educată”, cât și acela legat de reformarea radicală a serviciilor de asistență medicală și socială mai au un drum anevoios și îndelungat de străbătut, vă solicităm, pe această cale, în mod concret sprijinul pentru continuarea activităților îndeosebi practice, dar și teoretice, privind impunerea învățării pe toată durata vieții (definită prin conceptul ”Lifelong Learning” recomandat de UNESCO și Comisia Europeană) drept calea cea mai directă și pragmatică spre transpunerea efectivă în practică a unor noi modele de training, certificare și inserție pe piața muncii, adaptate în special la presiunile globalizării și mutațiilor aduse de extinderea rapidă a aplicațiilor Inteligenței Artificiale (A.I.) în tot mai multe sectoare de activitate.

Fondată încă din anul 2012, de către Casa Europei și în parteneriat și cu amabilul sprijin al Academiei Române, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), coordonată științific de profesorul universitar Eric GILDER, intrând acum în cel de-al 12-lea an de neîntreruptă funcționare, își propune să continue și să evolueze prin noi pârghii inovative și parteneriate pragmatic orientate către internaționalizarea sistemului nostru educațional.

Aceasta poate avea loc doar prin cooperarea cu parteneri instituționali credibili și consecvenți din mediul privat și din sectorul public spre a depăși situația actuală de a ne afla pe locuri codașe în majoritatea clasamentelor europene și împiedicând uneori injust pe tinerii dornici de cunoaștere să se poată împlini în cariera profesională. Prin formate inovative de tip online, hibrid și live, cât și prin corelare cu rețelele europene și naționale din care facem parte sau pe care le-am inițiat:  EUNET – European Network for Education & Training; PROFEX – Rețeaua Națională a Promotorilor, Facilitatorilor și Experților CIO-SUERD și CLDR – Comunități Locale Riverane Dunării, rețea membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR, Ulm/Viena).

 

A. În primul rând, prin această campanie de conștientizare, promovare și inovare continuă, alături de universități, centre de cercetare-inovare și alte grupuri / asociații pro-antreprenoriat, avem convingerea că putem stimula atât interesul cât mai multor tineri și alte persoane active în cele mai variate domenii să se formeze în sistemul lifelong learning, făcând astfel posibilă perfectarea și întărirea unor parteneriate strategice cu Departamente de Educație Continuă / Alternativă din mediul privat și sistemul public, cât și prin oferirea altor stimulente și burseparțiale sau integrale, pentru cei care îmbrățișează noile cariere în cele mai solicitate specializări interdisciplinare de care avem deja atâta nevoie pe o piață a muncii în continuă schimbare și adaptare la Revoluția Industrială Europeană.

B. În al doilea rând, având în vedere discrepanțele îngrijorătoare care se mențin privind accesul la educație și persistența unui număr mare de adolescenți și tineri analfabeți din punct de vedere funcțional, social sau digital, campania noastră vizează și o contribuție cât mai cuprinzătoare la îmbunătățirea condițiilor de acces al noilor generații, mai ales către învățământul dual-vocațional, printr-un mentorat pro-activ în care să fie vizați în special tinerii ce părăsesc sistemul instituțional de protecție socială și cărora li se pretinde să-și formeze deprinderi de viață independentă, mai ales în ceea ce privește cunoașterea propriilor drepturi și obligații sociale, cât și educarea economico-financiară în contextul mai larg al Pieței Unice Europene, nu doar intern. Aici, ne focalizăm în mod prevalent pe formarea formatorilor și a mentorilor care să înțeleagă, aplice și recomande forme cât mai utile și transferabile în activitatea lor, de pildă, de combatere a diverselor tipuri de adicții, precum drogurile, alcoolul, tutunul și utilizarea excesivă a tehnologiei.

Vă chemăm, așadar, să ne fiți alături prin direcționarea unei părți din impozitul pe profit al companiei Dvs. spre a întări și asigura sustenabilitatea obiectivelor mai sus evocate de interes public general.

Pentru orice alte detalii considerate necesare, vă stăm la dispoziție.

În numele Consiliului Director,

Prof. Asoc. Sever AVRAM                            Prof. Sandu ZAMFIRESCU

Președinte Executiv                                       Secretar General