Selectează o Pagină

NEWS: Sesiune estivală – vacanță activă: formare, certificare, consiliere și recomandări pentru carieră. Înscrieri deschise! 

12 ani de la lansarea oficială

CIO-SUERD ”Jean Bart” și
27 de ani de la înființarea

Fundației EUROLINK-Casa Europei

Motto

(…) cred că acest program al Catedrei Internaționale Onorifice în sprijinul SUERD ar trebui să implice în mai mare măsură universitățile din România și institutele de cercetare pe toată tematica desprinsă din acest program. Și poate că aceasta implicare, pe care eu v-aș ruga să o acceptați, are și consecințele pe care le trăim de buni ani încoace. Vorbim despre internaționalizarea învățământului superior și cred că prin proiectele pe care un asemenea program le presupune am putea să extindem relațiile de colaborare și de parteneriat între universitățile participante (…).”

Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

București, Senatul României, 27 septembrie 2012

Catedra Internațională Onorifică “Jean BART”
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
CIO-SUERD

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) – fondată, în septembrie 2012, de către Fundația EUROLINK-Casa Europei, afiliată European Network for Education & Training (EUNET) în parteneriat cu Academia Română prin Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” – reprezintă o platformă de internaționalizare a educației în sistem ”lifelong learning”, promovat și recomant atât de UNESCO, cât și de Consiliul UE.

Ceremonia de decernare a Titlului și Diplomei de Excelență Dlui Prof. Mădălin BUNOIU, Prorectorul Universității de Vest din Timișoara și Președintele ARACIS (Ziua Mondială a Educației, 5 octombrie 2023)

Nota Bene:

Cursurile CIO-SUERD sunt inițiate și se desfășoară conform sistemului promovat de UNESCO Institute și al recomandărilor Consiliului UE referitoare la ”lifelong learning”.  

Certificatele de Absolvire, cu anexa detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, sunt eliberate de Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” în sprijinul Strategie UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), membră a Consiliului Consultativ SUERD de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe.

Academia Română (instituție fondată inițial în 1866, sub numele de Societatea Academică Română) este și o prestigioasă instituție de învățământ care, alături de Ministerul Educației, este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip postuniversitar. Conform reglementărilor educaționale în vigoare, prin Legea nr 596/2001, Academia Română, prin institutele sale de cercetare-inovare, este abilitată să organizeze atât studii avansate, cât și școli doctorale/post-doctorale, care sunt astfel recunoscute și pe plan european. Drept recunoaștere pe plan internațional, Academia Română a fost desemnată unicul reprezentant instituțional al României în cadrul International Science Council (Paris) – Consiliul Internațional pentru Știință. 

IMPORTANT!

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului cursurilor sunt rezervate, conform legislației în vigoare privind drepturile de autor, de natură economică și morală, Editurii Fundației EUROLINK-Casa Europei, de la înființarea în anul 1997.

IMPORTANT:

Sesiunea Estivală CIO-SUERD se va desfășura în perioada iulie – septembrie 2024.  

Prima întâlnire (live/online) a celor interesați de participare are loc, în mod gratuit și opțional, în vederea clarificării problemelor existente înainte de participarea propriu-zisă la program!!

SUCCES GARANTAT!

Vă semnalăm aici în mod special că Programul Catedrei Internaționale ”Jean Bart” oferă  acompaniere / ghidaj tuturor cursanților în formatul dorit – online, hibrid sau live. Succesul este astfel garantat, mergând: din momentul alegerii specializării, până la certificarea dorită și recomandarea către organizația, supervizorul sau angajatorul vizat.

Învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă, cf. Art. 180 din Legea  199/2023, totalitatea activităților de învățare realizate de fiecare persoană în orice etapă a vieții în contexte formale, nonformale și informale, având ca rezultat o îmbunătățire sau o actualizare a cunoștințelor, a abilităților și aptitudinilor, a competențelor și a atitudinilor sau participarea în societate dintr-o perspectivă personală, civică, socială sau legată de ocuparea forței de muncă, inclusiv prin asigurarea unor servicii de consiliere și orientare în carieră. Totodată, în plus, potrivit Art. 181, învățarea de acest tip este centrată pe formarea și dezvoltarea competențelor precum: competențele-cheie definite prin Recomandarea Consiliului UE din 2018; competențele profesionale specifice unui domeniu de activitate sau unei calificări; competențele transversale (..), fiind abilități care pot fi utilizate într-o mare varietate de situații și medii de lucru, inclusiv cele regăsite în portalul european ESCO.

Oportunități de cariere & Specializări interdisciplinare

EMBA European Sustainable Competitiveness and Climate Transition Management

Primul Executive MBA în România în domeniul sustenabilității – ESG. Înscrie-te acum!

Expert & Consultant UE în Managementul Guvernanței Sustenabilității (ESG)

Profesiile / carierele profesionale de succes se leagă tot mai mult la nivel european și global de cunoașterea și utilizarea criteriilor ESG – managementul dezvoltării sustenabile. Înscrie-te acum!

Mini MBA: Expert & Antreprenor UE în Managementul Economiei Circulare și Dezvoltării Durabile

Program cu puternic accent practic pentru consultanții și antreprenorii care se formează conform noii viziuni europene privind selectarea repararea, reutilizarea și economisirea resurselor, pe baza setului de tehnici ”design thinking”.  Înscrie-te acum!

Expert UE în managementul proiectelor de redresare și reziliență și în administrarea granturilor europene. Focus: PNRR - România

Lansarea primului curs online la nivel național în sprijinul implementării proiectelor din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a altor granturi europene. Înscrie-te acum!

MBA Fast Trak Programme: PROJECT MANAGER EUROPEAN

Primul program de tip MBA care integrează toate componentele-cheie ale managementului proiectelor europene. Înscrie-te acum!

Expert UE în Managementul Serviciilor Comunitare Integrate de Asistență Socială & Medicală

Profunda și radicala reformare a furnizării asistenței sociale și medicale în mod integrativ, prevăzută prin PNRR, comportă formarea și dezvoltarea unei expertize racordată la standardele UE spre a absorbi cu succes cele 3,6 miliarde euro destinate în mod expres acestui obiectiv major de țară. Înscrie-te acum!

Mini-MBA: Consultant & Expert European-Global în Public Relations & Comunicare Strategică

Primul program intensiv și complet în managementul PR și al Comunicării Strategice, Digitale și Corporative accesibil în România, în format flexibil, online-hibrid, în sistem internațional UNESCO ”Lifelong learning”. Înscrie-te acum!

Expert UE în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart & Resilient City

Cu amabilul sprijin al Expertului UE Dr. Urb. Pietro ELISEI, cursul oferă ghidajul teoretic și practic privind noua direcție de dezvoltare și inovare a zonelor urbane și adiacente în Uniunea Europeană. Înscrie-te acum!

Managementul Bio-Economiei, Inovării și Bunei Guvernanțe

Plecând de la Strategia de Bioeconomie a UE, prin acest program, participanții dobândesc cunoașterea teoretică și practică privind beneficiile aplicării bioeconomiei în varii domenii: biotehnologii, industria alimentară, combaterea schimbărilor climatice și prevenirea crizei alimentare. Înscrie-te acum!

Promotori și Experți UE în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică (OMD)

În contextul dificil și ultraconcurențial din industria ospitalității, prin curs, absolvenții învațî să creeze propria strategie de promovare și marketing, conform criteriilor de excelență a destinațiilor de ospitalitate (OMD) recomandate și de Organizația Mondială a Turismului. Înscrie-te acum!

Mini Executive MBA: Expert în Diplomație Internațională în contextul Digitalizării Transformative

În condițiile impuse de avantajele și sfidările digitalizării, programul îi echipează pe absolvenți cu abordarea pro-activă necesară adaptării la exigențele profesiei de diplomat internațional în secolul XXI. Înscrie-te acum!

Expert UE & Trainer în reziliență personală, în cadrul echipei și societal-transformativă

Un program integral dedicat creșterii și întăririi rezilienței, atât a echipei, la locul de muncă, precum și a angajaților, în viața personală.Înscrie-te acum!

Experți și Ofițeri Dunăreni în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD)

Cea dintâi serie de sesiuni de cursuri live și online consacrate căilor și metodelor de implementare a Strategiei Dunării. Înscrie-te acum!

NOUTĂȚI

INVITAȚIE – RECOMANDARE

INVITAȚIE – RECOMANDARE

Avem plăcerea să vă recomandăm în mod special participarea la Programul postuniversitar de studii ”COMUNICARE INTERCULTURALĂ ȘI DE AFACERI SINO-EUROPENE” (CIDASE), organizat de Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu în co-tutelă cu East China University of Science and...

citește mai mult
Sesiunea estivală CIO-SUERD

Sesiunea estivală CIO-SUERD

Deși am intrat practic în perioada estivală, vacanța ce urmează poate fi combinată în mod profitabil și proactiv cu familiarizarea și pregătirea viitor în noi cariere cât mai solicitate și bine remunerate în diverse domenii conectate însă la cerințele-cheie UE pentru...

citește mai mult

Pe lângă profesionalismul remarcabil al domniilor voastre, am apreciat modul in care, într-un interval relativ scurt de timp, ați reușit sa  transmiteți informații suficiente, ce mi-au permis îmbunătățirea perspectivei asupra problematicilor dezbătute in cursuri.

Constantin IRIMIA

Față de cursurile urmate, apreciez pozitiv calitatea acestora și cred că sunt foarte utile.

Ionela CIOTLĂUȘ

În loc de motto:

De la rezervare până la … ANGAJARE !

– așa conectăm absolvenții noștri la piața muncii !

Argument

Cât de pregătiți suntem oare, la apropiatul început al noului an universitar, atât pe plan sistemic, cât și fiecare dintre noi, pentru așteptările și sfidările cu care ne confruntăm la ora actuală? Există numeroase voci în public care se întrec în a deplânge migrația masivă a tinerilor către Vest, însă rareori se face conexiunea necesară între nivelul educație primite din punct de vedere practic pentru piața muncii și motivele reale care îi influențează pe aceștia să aleagă tot mai mult alte rute profesionale și de viață, după cum au arată și un recent studiu publicat de Institutul pentru Calitatea Vieții al Academiei Române.

De pildă, niciuna dintre universitățile din România nu se califică în prezent pentru topul de 150 de astfel de instituții academice la nivel mondial, ceea ce ridică serioase semne de întrebare cu privire la rolul pe care acestea vor reuși să îl joace în special prin raportare la noua alfabetizare digitală, la avansul accelerat al inteligenței artificiale față de cerințele dezvoltării inter-disciplinare, ale diversificării furnizorilor de educație sau formării gândirii critice și întăririi inteligenței emoționale drept competențe ale viitorului.

Printre organizațiile din care provin absolvenții noștri se numără:

 • Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov
 • Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov
 • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea
 • Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
 • Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest
 • Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru
 • METROUL SA
 • SECOM SA
 • URBASOFIA
 • Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România
 • Asociația Consultanților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene
 • ING Proiect Management
 • Consiliul Județean ILFOV
 • Consiliul Județean DOLJ
 • CJ HUNEDOARA
 • CJ NEAMȚ
 • Cluster ROVEST – Timișoara
 • Consiliul General al Municipiului București
 • FNGCIMM – Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii
 • Primăria Municipiului Alba Iulia
 • Primăria Municipiului Hunedoara
 • Primăria Orașului Sinaia
 • Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”
 • Academia Română
 • Academia de Studii Economice
 • Universitatea de Vest din Timișoara
 • Universitatea Maritimă din Constanța
 • Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca

Dreptul la accesul la învățarea pe tot parcursul vieții:

cum transformăm aceasta în realitate pentru întreaga Europă?

Sistemul de studii de tip ”lifelong learning” îi poate înzestra pe toți cei interesați cu noi abilități în vederea implicării în creșterea economică durabilă și a contribuției la o societate mai dreaptă. Din acest motiv, Uniunea Europeană este acum centrată pe a transpune în viață pentru toți acest drept. El reprezintă o investiție în viitorul nostru, una care se va dovedi profitabilă în privința sprijinirii publicului de toate vârstele în a-și antrena și dobândi abilități, în a participa integral în viața societății și să gestioneze cu succes transformările în cadrul pieței muncii.

Politicile UE recunosc potențialul ”lifelong learning” (…) De-a lungul anilor, Statele Membre UE și-au intensificat cooperarea, dezvoltând principii comune pentru educația adulților și au convenit asupra priorităților și acțiunilor de urmat (…) Prin Declarația UE de la Porto, începând cu anul 2021, s-a stabilit drept țintă ca cel puțn 60% dintre persoanele adulte să participe, în acest sistem, în fiecare an, până în 2030. Prin ”2020 European Skills Agenda”, cadrul strategic incluzând 12 acțiuni vizează să combată obstacolele prin răspunsuri inovative care ”pot să inspire statele de pretutindeni în asigurarea acestei formări pentru toți”.

Expert al Comisiei Europene Maya Ivanova – UNESCO Institute for Lifelong Learning, iunie 2022

Am urmat ”Cursul de Formare a Expertilor Europeni in Dezvoltare – Inovare Urbana” in perioada iunie- septembrie 2020. Multumesc echipei EUROLINK – House of Europe pentru promptitudinea in comunicare. Apreciez calitatea superioara a cursurilor si numarul mare al studiilor de caz, precum si actualitatea informatiei. Recomand acest curs pentru sistematizarea informatiilor privind noile abordari in domeniul urbanismului.

Dr. Ing. Iuliana NICHERSU

Planificare spațială, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunarii

Aș dori să îmi exprim aprecierea față de calitatea conținutului cursului de formare în domeniul Inovării urbane – Smart City,  parcurgerea celor 7 module  contribuind la îmbunătățirea înțelegerii conceptului de Smart City dar și la dobândirea de cunoștințe și aptitudini noi, pentru o mai bună și eficientă realizare a sarcinilor ce îmi revin în cadrul Serviciului de Proiecte și Finanțări Externe.

Irina ISAC

Coordonator, Serviciul de Proiecte și Finanțări Externe, Primăria Galați

Am parcurs ”Cursul de Formare al Experților Europeni în Dezvoltare – Inovare Urbană” cu mare placere grație faptului că acesta a fost structurat foarte bine, informațiile fiind ușor de asimilat. Sunt sigură că tot ce am învățat în cadrul acestui curs mă va ajuta în cariera mea din domeniul urbanismului.

Elena MEHEDINȚU

Urbanist, Jud. Giurgiu

Pentru mine, personal, cursul a reprezentat o oportunitate de a-mi diversifica si totodata, actualiza, cunostiintele in domeniu si de a intelege anumite sinergii existente intre programele de finantare specifice ale Comisiei Europene. Din studiile de caz prezentate in cadrul cursului am aflat informatii utile despre initiative existente in domeniu.

Andreea POTINTEU

Sef Serviciu Cooperare Externa/Dezvoltare Programe, Proiecte Regionale, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru

27

de ani de experiență

Ca parte mai întâi a Rețelei FIME, iar apoi a EUNET, EUROLINK – House of Europe deține o solidă și vastă experiență în proiectele proprii sau în parteneriat de informare și training la nivel UE.

Portofoliu

În practică, zeci de sesiuni practice live și online, în sistemul lifelong learning, inclusiv consiliere personalizată / mentoring și recomandarea profesională a absolvenților.

Certificare 

Din anul 2012, prin parteneriatul fondat cu Academia Română și cooperarea cu diverse institute și centre științifice sau universități, absolvenților CIO-SUERD li se oferă recunoaștere oficială prin Certificatul de Absolvire și Anexa de Studii

Rețeaua Națională 

Un număr de peste 2500 de practicieni din sectorul public, mediul privat, academic și ONG, inclusiv rezidenți în alte state UE, și-au aprofundat competențele  în cele mai diverse domenii inter-disciplinare.

Evaluare

În mod flexibil, evaluarea cursanților se realizează la distanță, pe baza unei propuneri de proiect personal, încadrat tematicii parcurse, sau a unui chestionar cu subiecte-cheie, desprinse direct din conținutul urmat.

ACCES IMEDIAT LA PLATFORMA CURSURILOR

Cursurile pot fi accesate imediat!

Avantaje Speciale

 • 6 luni liber acces la platformă
 • recomandare profesională
 • colaborare sau internship-uri
 • consiliere pe proiect
 • Ghidaj personalizat până la angajare sau continuarea studiilor

75%

dintre absolvenți au recomandat

programele CIO-SUERD,

aceștia obținând astfel reduceri sau

beneficii suplimentare

Nota Bene:

Toate programele de formare, certificare și ghidaj personalizat se desfășoară prin intermediul unei platforme educaționale dedicate (Moodle), spre a fi accesibile oricărui participant din țară sau străinătate, în format online (asincron), dar și cu posibilitatea, în paralel, a unor sesiuni live sau prin video conference, cu înscriere imediată, pe o perioadă de 2-3 luni calendaristice, incluzând evaluarea practică, la care se oferă sprijin personalizat.

Toți absolvenții CIO-SUERD sunt orientați și beneficiază de Recomandare pentru succesul deplin în avansul carierei lor profesionale. Totodată, aceștia vor beneficia de Pachetul BONUS rezervat membrilor afiliați ai Rețelei Naționale PROFEX.

Formula inovativă, interdisciplinară și intergenerațională oferită prin

Programul Național de Formare CIO-SUERD

De ce să optăm pentru această formulă de succes?

 • întrucât se bucură deja de o testare și valorizare națională, este extrem de flexibil ca și condiții de a fi urmat și este axat în special pe studii de caz și bune practici transferabile;

 • se adresează tuturor celor care vizează o carieră de succes în context UE și internațional, punând accentul nu pe elemente birocratice, ci pe o validare sincronă cu transformările care au loc la nivel macro-regional și internațional spre depășirea din mers a consecințelor economice ale actualei crize;

 • din anul 2012 până în prezent, absolvenții diverselor tipuri de cursuri cu caracter inter-disciplinar au valorificat competențele și abilitățile nu doar la locul lor de muncă, ci și în multe alte contexte de tip internațional, inclusiv prin participarea la grupuri de lucru, proiecte europene și evenimente de networking și lobby pentru ridicarea valorii portofoliului propriu de experiență și reputație profesională.

Drept avantaje și beneficii suplimentare, cursanții se bucură de:

 • sesiuni online LIVE (de tip webinar, la cerere) pentru interconectare dinamică referitoare la problemele, obstacolele sau soluțiile implicate

 • consiliere practică și suport acordat cursanților și absolvenților celor care doresc să activeze sau să fie cooptați în echipe de lucru în domeniile vizate

 • eliberarea Scrisorii de Recomandare în vederea colaborării / angajării în acțiunile și activitățile profesionale ale consorțiului organizatoric sau ale unor organizații europene / internaționale

 • eliberarea Certificatului de Absolvire, însoțit de Anexa de Studii.

Cursul pentru ”Promotori si Experti OMD” l-am facut intr-un moment cand in tara noastra se definitiveaza legislatia referitoare la Managementul Destinatiei.
Acest curs vine in intampinarea unei nevoi, aceea de a pregati personal pentru viitoarele Organizatii de Management al Destinatiei si mi-a clarificat multe notiuni ce tin de desfasurarea activitatii si rolurile unei astfel de organizatii. Bunele practici, studiile de caz prezentate, ofera informatii suplimentare si resurse pentru aprofundarea temelor abordate. Fiind on-line, a fost varianta perfecta de curs, in aceasta perioada afectata de pandemia de Coronavirus.

Roxana AȘTEFĂNOAIEI

Economist, București

Cursul a fost interesant, captivant și antrenant. Noțiunile ar trebui cunoscute de toți cei care sunt in acest domeniu și care își doresc să se implice în dezvoltarea durabilă a turismului. Informația a fost foarte condensată, dar cu exemple la fiecare pas care m-au ajutat să ințeleg mai bine aspectele teoretice.
Felicit organizatorii pentru comunicarea facilă și pentru un proiect cu inițiativă, care poate deschide orizonturi și oportunități.

Dumitrita LUNCANU

Maia Outdoor SRL, Piatra Neamț

Buna ziua, va multumesc si vreau sa remarc diversitatea si complexitatea materialelor conținute in curs. De asemenea sunt de actualitate si am fost foarte multumit de modul gradual in care au fost parcurse, dandu-mi astfel posibilitatea sa le asimilez intr-o ordine care sa-mi permita formarea unei imagini corecte despre ceea ce înseamnă OMD si deosebita ei importantă pentru turismul românesc. Opinez ca o extindere a retelei de experti si promotori nu ar aduce decat beneficii turismului, industriei ospitalitatii in sine.

Robert VAICAR

Consilier Juridic, CARPATHIAN TOURISM Toplița, jud. Harghita

 CONSILIUL ȘTIINȚIFIC CONSULTATIV 

Coordonarea academică:

Prof. Univ. Dr. Habil. Eric GILDER – Universitatea ”Lucian Bloga” Sibiu / Universitatea Tehnologică Papua Noua Guinee
Coordonator General: Sever AVRAM – Cercetător Asociat Academia Română / Președinte Executiv EUROLINK-Casa Europei / Membru al Consiliului Consultativ SUERD – MAE

Consultanți Științifici și Traineri Principali:

 • Prof. Univ. Dr. Habil. Vito A. D’Armento – Expert în Științele Educației (Lecce, Italia)
 • Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI – Expert al Comisiei Europene în planificare urbană/ Președinte ISOCARP;
 • Prof. Univ. Dr. Francois BEDARD – World Centre of Excellence for Destinations (Montreal);
 • Dr. ing. ec. Elena-Simina LAKATOS – Director General, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM, Cluj Napoca);
 • Prof. Univ. Dr. Petre PRISECARU – Șef Departament, Institutul de Economie Mondială al Academiei Române;
 • Richard STOCK – European Network for Education and Training / Centrul European Robert Schuman;
 • Dr. Costin LIANU – Secretariatul Executiv al Consiliului Consultativ SUERD;
 • Prof. Univ. Dr. Dumitru BORȚUN – Facultatea de Comunicare și Relații Publice – SNSPA;
 • Prof. Dr. Gabriel RAICU – Prorector, Universitatea Maritimă din Constanța/CLDR România;
 • Peter LANGER – Academia Europeană a Dunării;
 • Lector univ. dr. Gabriela DAVID – Bioeconomist, CIO-SUERD ”Jean Bart” (Oradea);
 • Lector univ. dr. Mădălina ANDREI – Consilier, Agenția Națională de Protecția Mediului;
 • Dr. Georgeta GHEȚE-DĂNĂU – Profesor Asociat/Președinte Asociația CINAQ;
 • Dr. Sabina DIMITRIU – Director Adjunct URBASOFIA (Roma-București);
 • Jamil BENABDALLAH – Consultant, Detente Consultants – Paris;
 • Miklos BARABAS – Casa Europei (Budapesta);
 • Prof. Teclu CODREȘI – Președinte ”Acțiunea Ecologică Română” Craiova;
 • Dr. Ionuț IFRIM – Director Științific, Institutul de Cercetări Jurdice al Academiei Române;
 • Ec. Dipl. Corina POPESCU – E-Commerce Consultant – Toronto, Ontario, Canada;
 • Ionuț SOCOL – Consultant DPO, Euro Market Solutions Iași 

Sever AVRAM deține în prezent poziția de Președinte Executiv al Fundației EUROLINK-Casa Europei, afiliată European Network for Education & Training (EUNET). El a fost desemnat Comisar Regional Dunărean în cadrul Rețelei Europene a Comisarilor Dunăreni (fondată la Budapesta în anul 2017).

Totodată, în calitate de Președinte Executiv al Fundației EUROLINK – Casa Europei (fondată la București în anul 1997), el a inițiat, în parteneriat cu Academia Română, Catedra Internațională Onorifică “Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD).  Este, totodată, cercetător științific asociat INCE Academia Română.

Sever AVRAM (dreapta), alături de reprezentanții Prezidiului Academiei Române:
Acad. Gheorghe ZAMAN (✝); Acad. Bogdan C. SIMIONESCU, precum și Prof. Vito A. D’Armento (Italia).

În trecut, datorită formării sale duale în Literatură și Limbi Străine, respectiv Integrare Europeană și Studii Federaliste, el a fost Consultant și Trainer pentru Guvernul României și Comisia Europeană, precum și în cadrul unor proiecte europene sau internaționale în următoarele domenii: instituții europene, lobby instituțional, relații publice, studii dunărene, egalitatea de șanse.

Activitatea științifică și editorial-publicistică cuprinde în principal studii, eseuri și articole de analiză politică, socială și culturală, precum și studii/proiecte europene pe care le-a coordonat în ultimele două decenii.

Pe de altă parte, reprezintă în calitate de Director Regional pentru Regiunea Dunăre-Marea Neagră CED – Centrul Internațional pentru Excelența Destinațiilor la București.

Primire acordată de E.S. Secretarul General al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO
Prof. Madlen ȘERBAN (centru)

Universități și institute de cercetare-inovare partenere:
• INCE – Centrul de Biodiversitate ” Acad. David Davidescu” al Academiei Române
• Universitatea de Vest din Timișoara
• Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării (INCDMTM)
• Universitatea Maritimă din Constanța
• Universitatea din Craiova
• Centrul de Antreprenoriat – Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad
• USH Pro Business – Universitatea Spiru Haret

Parteneri Instituționali:
• Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR)
• Asociația Profesională a Formării în Administrația Publică Locală (CINAQ)
• Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate
• Agenția URBASOFIA

Curs online:

Expert & Consultant European ESG. Raportarea și auditul dezvoltării sustenabile

Cursul urmărește prin evaluarea componentelor materiale și prin dezbateri să aprofundeze și transpună în practică riscurile materiale și oportunitățile ce se referă la stakeholderii-cheie, care poate fi astfel util atât celor în etapa de inițiere sau intermediară ca nivel de analiză pentru domeniul bancar și pentru practicienilor în domeniul investițiilor publice sau private. De asemenea, este util pentru cei care studiază în domeniul afacerilor și finanțelor, căutând să obțină insight-uri suplimentare prin intermediul ESG.

Curs online:

Expert UE în Managementul Proiectelor de Redresare & Reziliență și în Administrarea Granturilor Europene. Focus: PNRR-România

Prima formare a managerilor de granturi în domeniul Mecanismului European de Redresare și Reziliență (2021-2026).

Acesta conceput spre a corespunde cât mai adecvat atât acelora care avizează, monitorizează și evaluează din partea autorităților derularea programelor și reformelor din cadrul PNRR, cât și organizațiilor beneficiare, din sectorul public sau mediul privat – ONG, de finanțări integrale sau nerambursabile și/sau credite, sub egida Băncii Europene de Investiții și Fondului European de Investiții.

Curs online:

Expert European în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart City

Programul de formare beneficiază de coordonarea teoretică și practică a unuia dintre cei mai reputați experți ai Comisiei Europene în domeniu, Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI, Președinte ISOCARP.

Tematică (listă selectivă):

• Importanța Agendei Urbane UE pentru comunitățile rurale, orașele și zonele metropolitane

• Parteneriatul European pentru Inovare de tip ”Smart City”

• Bazele de date UE în domeniul dezvoltării și inovării urbane

• Inovarea socială și buna guvernanță pentru orașele europene

• Poveștile de succes legate de inovarea urbană (URBACT, UIA)

Mini MBA:

Expert & Antreprenor UE în Managementul Economiei Circulare și Dezvoltării Durabile

Învățând să utilizeze în principal așa-numitele ”design-thinking techniques” (tehnici de concepție și proiectare), implicit prin formularea de propuneri evaluate privind implementarea operațională și strategică a economiei temelor economiei circulare, absolvenții vor fi sprijiniți să transpună teoria în lumea reală, mai ales prin parteneriate cu mari organizații internaționale de mediu, pe baza unor modele de business deja testate anterior cu succes.

Curs online:

Expert European în Managementul Bio-Economiei, Inovării și Bunei Guvernanței

Programul de tip post-universitar ”Managementul Bio-Economiei, Inovării și Guvernanței” vizează înzestrarea cursanților cu un set consistent de competențe, precum și cu înțelegerea inovării în științele vieții, atât de necesară celor care activează în sectorul public, în mediul privat și în zona ONG. În acest sens, curricula este orientată către o gamă largă de experți actuali sau de viitor care acționează în domenii tehnologice de vârf, în scopul de a-i echipa în așa fel încât să poată oferi soluții la probleme practice legate de: strategii de inovare ale firmelor, politici și reglementări, modele colaborative în cercetare-dezvoltare, guvernanță și proprietate intelectuală.

Curs online:

Expert UE în Managementul Serviciilor Comunitare Integrate de Asistență Socială & Medicală

Prin PNRR, este alocată României o consistentă finanțare de 3,6 miliarde euro, în mod special pentru reformarea serviciilor de asistență socială prin 8 măsuri complexe în cadrul Programului Operațional pentru Incluziune și Demnitate Socială), axate pe crearea și dezvoltarea a 2000 de centre de sevicii comunitare integrate, a infrastructurii sociale, construirea de componente de tip locuințe sociale, a 100 de ”așezări informale”, precum și referitoare la perfecționarea asistenților sociali care vor lucra în noile centre sau proiecte destinate comunităților rurale vulnerabile.

Curs online:

Promotori și Experți UE în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică de Excelență (OMD)

Spre a veni în ajutorul celor care se implică sau îți doresc să se implice în îmbunătățire atractivității destinațiilor de până în prezent sau al celor care se vor organiza în viitor ca OMD-uri conform noii legislații în domeniu, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), în parteneriat cu Reprezentanța Destinațiilor Dunăre – Marea Neagră a CED, a inițiat și desfășurat, în regim online, încă din luna aprilie 2019, cele două module ale Programului de Formare ”Promotori și Experți UE în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică de Excelență (OMD)”.

Curs online:

Expert & Consultant în atragerea, elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană în context macroregional

Am conceput o curriculă specială, adaptată celor patru macro-regiuni pilot ale UE, care sprijină finanțarea proiectelor soft destinate să reducă discrepanțele de dezvoltare social-economică din cadrul UE și să conducă la o standardizare a legislației, procedurilor administrative și practicilor pentru o sporită complementaritate și abordare integrativă a reformelor, afacerilor și modernizării, în genere, în raport cu apropierea de cele mai avansate macroregiuni din UE.

Mini Executive MBA (în limba engleză):

Expert în Diplomație Internațională în contextul Digitalizării Transformative

Programul de medie durată desfășurat online se adresează atât studenților din anii terminali, cât și absolvenților, masteranzilor sau altor experți care țintesc să-și fixeze reperele de bază ale acestei abordări inter-disciplinare cu scopul practic de a-i pregăti pentru etapele viitoare de studiu și carieră profesională în contextul mondial evolutiv actual.

Invitație în sprijinul dezvoltării carierei academice și profesionale în context UE

Afilierea la Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)

Motto

(…) cred că acest program al Catedrei Internaționale Onorifice în sprijinul SUERD ar trebui să implice în mai mare măsură universitățile din România și institutele de cercetare pe toată tematica desprinsă din acest program. Și poate că aceasta implicare, pe care eu v-aș ruga să o acceptați, are și consecințele pe care le trăim de buni ani încoace. Vorbim despre internaționalizarea învățământului superior și cred că prin proiectele pe care un asemenea program le presupune am putea să extindem relațiile de colaborare și de parteneriat între universitățile participante (…).”

Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

București, Senatul României, 27 septembrie 2012

Beneficii, oportunități și privilegii pentru membrii CIO-SUERD

 • publicarea articolelor științifice, prezentărilor și intervențiilor cu caracter științific și formativ în cadrul secțiunii speciale web

 • secțiune web dedicată în mod expres prezentării pe scurt a profilului personal și portofoliului relevant

 • cooptare și participare în cadrul Grupurilor de Lucru și posibilitatea includerii prezentării/propunerii proprii

 • eliberarea Certificatului anual de afiliere la CIO-SUERD, însoțit de Anexă referitoare la activitățile specifice, inițiativele și proiectele personale în cadrul Catedrei

 • furnizarea Scrisorii de Recomandare asupra meritelor și rezultatelor activității, în special în vederea dezvoltării carierei profesionale la nivel național, european și internațional

 • oferirea de invitații la evenimentele publice organizate în țară și în străinătate

 • promovarea activităților profesionale remarcabile ale membrilor prin publicația online ”Buletin Dunărean”, editată de CLDR România

Afilierea, pentru anul academic în curs, a cadrelor universitare, cercetătorilor, experților, consultanților și inovatorilor se face prin transmiterea CV-ului personal la adresa ciosuerd@gmail.com.  

CIO-SUERD este membră afiliată la

Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră 

European Network for Education & Training (EUNET)

EUROMED – Anna Lindh Foundation

Lista selectivă a partenerilor

 

Academia Română – INCE – Centrul de Biodiversitate

Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române

Senatul României – Comisia pentru Afaceri Europene

Ministerul Afacerilor Externe – Biroul SUERD

CLDR România

Universitatea Maritimă Constanța

FDLR – Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională

CED – Reprezentanța Dunăre-Marea Neagră

Sesiuni practice de scurtă durată

pentru profesioniști, consultanți, manageri și antreprenori de succes.

De ce merit să urmez un asemenea program?

Atât noua economie, cât și în întregime lumea de azi, inclusiv datorită efectelor rapide ale schimbărilor climatice, sunt supuse unor provocări masive cărora educația de tip tradițional nu le mai poate ține pasul.

Caracterul tot mai necesar, practic, explorativ este dat și de tendința multi- și inter-disciplinarității de care trebuie să țină cont antrenarea celor motivați pentru profesiile viitorului, într-un context și la o scară europeană și globală. De aceea, deoarece limitele între activitatea profesională și viața privată se întretaie tot mai mult, antrenarea pe diverse domenii și mai ales a abilităților personale se dovedește extrem de importantă, inclusiv pentru a gestiona mult mai bine atât timpul, cât și stresul negativ, inteligența emoțională individuală și de grup, îndeosebi în corelare strânsă cu adoptarea unor metode și soluții pragmatice complementare sau alternative pentru prevenirea consecințelor stresului și a unor posibile amenințări pe care le reprezintă îndeosebi anxietatea și depresia în etapa actuală.

Mentori principali:

Sever AVRAM

Sandu ZAMFIRESCU

MANAGEMENTUL STRESULUI
și rute alternative de prevenire,
auto-echilibrare și vindecare

• Definitia stresului. Managementul Stresului. Ce sunt stresorii?
• Stresul si schimbarea
• Dimensiunile stresului. Tipuri de stress. Depresia
• Cum recunosti stresul? Inventarierea stresului. Tipologii
• Masuri si strategii de combatere a stresului
• Exemple de prevenire/remedierea a problemelor cauzate de stres
• Stresul la locul de munca. Tehnici de relaxare.
• Revizuirea stilului de viata.
• Metode si tehnici de management al stresului
• Planul personal de management al stresului
• Exercitii si jocuri (team-building)
• Intrebari si raspunsuri. Concluzii. Recomandari. Evaluare

Managementul Timpului

• Managementul timpului
• Cauzele managementului ineficient al timpului.
• Greseli frecvente in utilizarea timpului.
• Instrumente pentru managementul timpului
• Schimbari organizationale
• Recomandari de supravietuire in perioade critice.
• STUDIU DE CAZ: Prioritizarea
• Exercitii si jocuri (team-building)
• Intrebari si raspunsuri. Concluzii. Recomandari. Evaluare

Inteligență socială și emoțională

• Inteligența socială – introducere
• Comportamentul toxic si comportamentul pozitiv
• Dimensiunile inteligenței sociale
• Indicatori de măsurare a inteligenței sociale
• Cum poate fi transmisă și dezvoltată inteligența socială
• Realizarea Profilului Inteligenței Sociale (SIP)
• Inteligența emoțională – introducere
• Emoția
• Elemente-cheie ale inteligenței emoționale
• Inteligența emoțională și performanța organizațională
• Relația inteligență emoțională – succes personal
• Schema competențelor emoționale
• Imperativul dezvoltării inteligenței emoționale în cadrul organizațiilor
• Exerciții și jocuri (team-building)
• STUDIU DE CAZ: Alfabetizarea emoțională
• Coeficientul de inteligență (IQ) și coeficientul de inteligență emoțională (EQ).
• Inteligența emoționala aplicată
• Întrebări şi răspunsuri. Concluzii. Recomandări. Evaluare.

Managementul Propriei Persoane.
Gândirea Pozitiva

• Managementul propriei persoane – introducere
• Setul de abilitati ale managementului persoanei
• Gandirea pozitiva – introducere
• Beneficiile gandirii pozitive
• Teoria psihologica a invatarii gandirii pozitive
• Cum pot fi antrenate gandurile pozitive
• Depasirea suferintei si a resemnarii – Recomandari
• Meditatii pentru schimbarea starii de spirit
• Tactici pentru a reorienta gandirea catre succes
• Formarea atitudinii pozitive la locul de munca
• STUDIU de CAZ pentru imbunatatirea performantei angajatului
• Exercitii pentru dezvoltarea gandirii pozitive
• Exercitii si jocuri (team-building)
• Întrebări şi răspunsuri. Concluzii. Recomandări. Evaluare.

Comunicare, Networking
și Lobby Inter-instituțional

• Comunicarea inter-instituţională
• Tipuri majore de comunicare
• Tehnici de comunicare.
• Ciclurile comunicării.
• Structura de Relaţii Publice.
• Studiu de caz: procesul de comunicare în cadrul Comisiei Europene.
• Managementul Relaţiilor Publice
• Campania de Relaţii Publice în 11 etape
• Exercitii si jocuri (team-building)
• Studiu de caz: Lobby inter-instituţional. Etapele impunerii unui proiect SUERD.
• Întrebări şi răspunsuri. Concluzii. Recomandări. Evaluare.

Etichetă, bune maniere și protocol

• Importanța comunicării în afaceri
• Cerinţe ale unei prezentări orale de succes
• Bariere (obstacole) de comunicare
• Comunicarea și negocierea interculturală
• Semnificația gesturilor în negociere
• PROTOCOL
• ETICHETA
• Inteligență – comunicare – negociere
• Stiluri de rezolvare a conflictelor
• Stiluri de negociere
• Exerciții și jocuri (team-building)
• Întrebări şi răspunsuri. Concluzii. Recomandări. Evaluare.

Detalii organizatorice

Acest tip de sesiuni au loc live (cu prezență fizică) în parteneriat cu reprezentanți ai unor instituții cu care deja am colaborat fructuos în trecut. Datele de desfășurare pot fi stabilite flexibil,  în funcție de solicitări, în partea finală a săptămânii (2 zile), cu un număr de minim 12 participanți, eventual în locația dorită cu cursanți, dacă provin din aceeași organizație (sesiune de tip in-house sau team-building).

Pentru informații suplimentare și rezervarea locului, contactați Secretariatul CIO-SUERD la adresa: ciosuerd@gmail.com

Simplu, flexibil, eficient

Peste 2500 de cursanți au absolvit cursurile la distanță (on-line) și sesiunile intensive de training în diverse universități / centre universitare ale României, precum: Arad, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Târgoviște, Timișoara s.a. Chiar și numeroși profesioniști, manageri sau experți originari din România, care lucrează în alte țări din UE sau Canada și Statele Unite, au studiat în cadrul programelor CIO-SUERD, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special.

Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor / Comisarilor Dunăreni, constituită încă din toamna anului 2015, la Palatul Parlamentului.

Cursuri online

Cursurile se desfășoară în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate. Absolvenții cursului vor avea în continuare acces la modulele de curs, precum și la alte materiale noi, care vor fi încărcate pe platformă, în mod periodic.

Sesiuni live

Sesiunile intensive de informare și training, cu prezență fizică (live), se desfășoară în mod periodic, cu sprijinul partenerilor și speakerilor invitați, pe teme de interes comun din domeniul finanțărilor europene. La finele sesiunilor, cursanții primesc Diplome de Participare, eliberate de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

 

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
c/o EUROLINK-Casa Europei
Mobil: 0723670987
E-mail: ciosuerd@gmail.com ; ciosuerd@houseofeurope.ro